Använda en skärmläsare för att dela och redigera presentationer tillsammans i PowerPoint

Dekorativ ikon. Skärmläsarinnehåll

Den här artikeln är för personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med produkter för Office och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns på Startsidan för Microsoft Support.

Använd PowerPoint med tangentbordet och en skärmläsare för att dela och samarbeta online med en vän eller kollega på en presentation. Både vanlig samtidig redigering och samtidig redigering i realtid är möjligt. Med det senare alternativet kan ni se varandras ändringar direkt när de görs. Vi har testat det med Skärmläsaren, JAWS och NVDA, men det kan även fungera med andra skärmläsare förutsatt att de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel. Du får också lära dig hur du gör kopior av dina presentationer och delar dem via e-post i olika format, till exempel PDF.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Lägga till en lagringsplats online

OneDrive är tillgängligt direkt när du börjar använda PowerPoint, men du kan behöva lägga till en SharePoint i Microsoft 365-webbplats manuellt innan du kan ladda upp eller spara filer på SharePoint i Microsoft 365.

 1. Öppna menyn Spara som genom att trycka på Alt+F, A. Du hör: "Markerat, flikobjektet Spara som." I JAWS hör du: "Save As tab" (Fliken Spara som).

 2. Tryck på A om du vill lägga till en plats att spara på. Du hör: "Fliken Lägg till en plats."

 3. Tryck på Y, 2 för att lägga till SharePoint i Microsoft 365 webbplats.

 4. När du uppmanas till det anger du den e-postadress som du använder för att komma åt SharePoint i Microsoft 365-webbplatsen och trycker sedan på Retur.

 5. Ange lösenordet när du uppmanas till det och tryck sedan på Retur.

Webbplatsen är nu tillgänglig i dialogrutorna Dela och Spara som i PowerPoint.

Ladda upp och dela en presentation med OneDrive eller SharePoint Online

Logga in på ditt Microsoft-konto PowerPoint ladda upp dina presentationer OneDrive eller SharePoint i Microsoft 365, så att du kan dela dem med andra. Anvisningar om hur du loggar in finns i Logga in på ditt Microsoft-konto.

Genom att ladda upp dina presentationer på OneDrive eller SharePoint i Microsoft 365 kan du också styra vem som kan redigera filen, se till att alla kan se de senaste ändringarna direkt och öppna dina presentationer på alla dina olika enheter. Du kan enkelt ladda upp både äldre och nyare presentationer på OneDrive eller SharePoint i Microsoft 365.

Ladda upp en presentation på OneDrive eller SharePoint

Ladda upp din presentation på OneDrive eller SharePoint i Microsoft 365 för att dela den med hjälp av online-webbplatser.

Du kan också använda dialogrutan Spara som för att ladda upp presentationen till en plats online. Mer information finns i Spara presentationsfilen.

 1. I PowerPoint trycker du på Alt+Z, S för att öppna dialogrutan Dela. Du hör ”Ladda upp platser”, följt av den första platsen, till exempel ”OneDrive, Microsoft”.

 2. Tryck på nedåtpilen tills du hör namnet på platsen som du vill använda och tryck sedan på Retur. Du hör: ”Namnge ditt dokument, presentationsnamn”.

 3. Skriv ett namn på presentationen.

 4. Tryck på TABB-tangenten tills du hör ”OK, knapp” och tryck sedan på Retur. Du hör: ”Personer att dela med, redigerbar kombinationsruta.”

 5. Gör något av följande:

  • Om du vill dela presentationen direkt går du vidare från steg 2 i Dela en presentation med OneDrive eller Sharepoint.

  • Om du vill fortsätta arbeta med presentationen och dela den senare trycker du på SR-tangenten + Högerpil tills du hör "Stäng, knapp" och trycker sedan på Retur. Dialogrutan Dela stängs.

Dela en presentation med OneDrive eller SharePoint Online

När du har laddat upp presentationen till OneDrive eller SharePoint i Microsoft 365 kan du skicka en delningslänk till kollegor eller vänner direkt PowerPoint. På så sätt kan du styra vem som kan komma åt och redigera filen och du behöver inte oroa dig för storleksbegränsningarna för bifogade filer i e-postmeddelanden.

 1. I PowerPoint trycker du på Alt+Z, S för att öppna dialogrutan Dela. Du hör: ”Personer att dela med, redigerbar kombinationsruta.”

 2. Skriv e-postadressen eller namnet på den person som du vill dela presentationen med och tryck sedan på Retur. Upprepa för andra kontakter som du vill dela presentationen med.

 3. Tryck på TABB-tangenten om du vill lägga till ett meddelande. Du hör: "Lägg till ett meddelande." Skriv ett meddelande till mottagarna.

 4. Du definierar vem delningslänken ska fungerar för genom att trycka på Skift + TABB-tangenten tills du hör det aktuella alternativet, till exempel ”Endast personer i din organisation med länken kan visa och redigera”. Tryck sedan på Retur. Du hör: ”Sidan Länkinställningar.” Tryck på uppåt- eller nedåtpilen tills du hör det åtkomstgruppalternativ du vill välja.

 5. Som standard kan de personer du delar presentationen med redigera den. Om du vill att de bara ska kunna se presentationen trycker du på TABB-tangenten tills du hör ”Andra inställningar, markerad, Tillåt redigering, kryssruta” och trycker sedan på blanksteg.

 6. Om du vill spara inställningarna för åtkomst och avsluta sidan Länkinställningar trycker du på TABB-tangenten tills du hör ”Använd, knapp” och trycker sedan på Retur. Du hör: ”Skicka länk”.

 7. Om du vill dela presentationen trycker du på TABB-tangenten tills du hör ”Dela, knapp” och trycker sedan på Retur.

Dela en länk till din presentation

Du kan skapa en länk direkt från PowerPoint till din presentation i OneDrive eller SharePoint i Microsoft 365 och skicka den via e-post eller snabbmeddelande istället för att skicka en kopia av presentationen.

 1. I PowerPoint trycker du på Alt+Z, S för att öppna dialogrutan Dela. Du hör: ”Personer att dela med, redigerbar kombinationsruta.”

 2. Tryck på TABB-tangenten tills du hör ”Kopiera länk, knapp” och tryck sedan på Retur. Du hör: ”Länk skapad, sida”.

 3. Tryck på Tabb tills du hör "Kopiera, knapp" och tryck sedan på Retur. Länken kopieras.

  Stäng dialogrutan genom att trycka på SR-tangenten + Högerpil tills du hör "Stäng, knapp" och tryck sedan på Retur.

 4. Kopiera till exempel länken till ett e-postmeddelande eller snabbmeddelande.

Skicka en kopia av PowerPoint-presentationen via e-post

Med PowerPoint kan du enkelt skicka en kopia av presentationen via e-post och dela den med andra. Du kan skicka kopian i det ursprungliga presentationsformatet eller som en PDF-fil. PowerPoint automatiskt över presentationen till en PDF-fil och bifogar filen till ett e-postmeddelande Outlook bifogas.

Om du vill spara presentationen som en PDF-fil hittar du instruktioner i Spara presentationen i ett annat filformat.

 1. I PowerPoint trycker du på Alt+Z, S för att öppna dialogrutan Dela.

 2. Tryck på Tabb tills du hör "Skicka en kopia" och tryck sedan på Retur.

 3. Tryck på nedpilen tills du hör det filformat du vill använda och tryck sedan på Retur.

 4. Ett nytt Outlook e-postmeddelande öppnas med en kopia av presentationen bifogad. Fokus är på fältet Till. Skriv mottagarens e-postadress eller namn. Om du vill skriva ett meddelande trycker du på TABB-tangenten tills du hör "Meddelande" och skriver sedan meddelandet.

 5. Tryck på Alt + S för att skicka e-postmeddelandet.

Arbeta tillsammans i en delad presentation

PowerPoint med samtidig redigering kan flera personer samarbeta med presentationer. Samtidig redigering startas automatiskt när flera personer öppnar samma presentation som sparats på OneDrive eller SharePoint i Microsoft 365.

Dina medförfattare kan följa länken du skickade och presentationen öppnas då i deras version av PowerPoint eller på PowerPoint för webben. Om de också använder PowerPoint för webben eller PowerPoint och har gått med på att dela ändringar automatiskt läser skärmläsaren upp "Det finns andra användare som redigerar den här bilden" om medförfattare arbetar med bilden när du navigerar till den.

Du måste ha en aktiv Microsoft 365 prenumeration och den senaste versionen Office för samtidig redigering av en presentation.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Använda kortkommandon för att ge PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använd en skärmläsare för att utforska och navigera i PowerPoint

Använd PowerPoint med tangentbordet och VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i macOS, för att dela och samarbeta online med en vän eller kollega på en presentation. Du kan även göra kopior av dina presentationer och dela dem via e-post i olika format, till exempel PDF.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda macOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i startguide för VoiceOver.

I det här avsnittet

Spara och dela en presentation med OneDrive

Logga in på ditt Microsoft-konto PowerPoint spara dina presentationer på OneDrive så att du kan dela dem med andra. Anvisningar om hur du loggar in finns i Logga in på ditt Microsoft-konto.

Genom att spara dina presentationer på OneDrive kan du också styra vem som kan redigera filen, se till att alla kan se de senaste ändringarna direkt och öppna dina presentationer på alla dina olika enheter. Du kan enkelt spara både äldre och nyare presentationer på OneDrive.

När en presentation sparas på OneDrive kan du dela den med andra.

Spara en presentation på OneDrive

 1. Tryck PowerPoint Skift+Kommando+S i PowerPoint spara presentationen. Dialogrutan Spara som öppnas med fokus på textfältet Filnamn. Du hör: ”Spara som.”

 2. Om du vill kan du ange ett nytt filnamn.

 3. Om du vill välja en OneDrive-plats trycker du på TABB-tangenten. Fokus flyttas till listan med möjliga lagringsplatser. Tryck på Ctrl + Alt + uppåt-, nedåt-, höger- eller vänsterpilen för att navigera till de olika platserna och välj genom att trycka på Ctrl + Alt + Blanksteg.

 4. Om du vill spara i en OneDrive-mapp trycker du på TABB-tangenten tills du hör: ”Du är i en mapp.”

 5. Välj en mapp på OneDrive genom att trycka på Ctrl + Alt + uppåt- eller nedåtpilen. Du hör namnen på mapparna när du flyttar runt.

 6. Om du vill skapa en ny mapp trycker du på TABB-tangenten för att gå till Ny mapp. Tryck sedan på blanksteg för att välja. Dialogrutan Ny mapp öppnas. Ange mappnamnet och tryck på Retur.

 7. Tryck på Retur när du vill spara. Presentationen sparas på OneDrive med filnamnstillägget .pptx.

Dela en presentation i OneDrive

 1. I PowerPoint på , om du vill dela en presentation, trycker du på F6 tills du hör den aktuella fliken i menyfliksområdet.

 2. Tryck på TABB-tangenten tills du hör ”Dela, menyknapp” och tryck sedan på blanksteg. Du hör: ”Personer att dela med, kombinationsruta”.

 3. Skriv e-postadressen till personen som du vill bjuda in, och tryck sedan på Retur. Om du redan har sparat personens kontaktinformation räcker det att ange ett namn. Upprepa för andra kontakter som du vill dela filen med.

 4. Tryck på TABB-tangenten om du vill lägga till ett meddelande. Du hör: ”Lägg till ett meddelande, valfritt.” Skriv ett meddelande till mottagarna.

 5. Om du vill styra vem som kan komma åt filen och om de kan redigera den trycker du på TABB-tangenten tills du hör det aktuella alternativet, till exempel ”Endast de personer som du anger har tillgång till redigera”, och trycker sedan på blanksteg. Tryck på uppåt- eller nedåtpilen tills du hör det åtkomstgruppalternativ du vill välja.

 6. Som standard kan de personer som är inbjudna redigera presentationen. Om du vill att de bara ska kunna visa presentationen trycker du på Tabb tills du hör "Tillåt redigering, markerad, kryssruta, och tryck sedan på blanksteg för att inaktivera redigeringsalternativet. Du hör: "Avmarkerad, tillåt redigering, kryssruta".

 7. Om du vill spara inställningarna för åtkomst och avsluta sidan Länkinställningar trycker du på TABB-tangenten tills du hör ”Använd, knapp” och trycker sedan på Retur. Du hör: ”Personer att dela med, kombinationsruta.”

 8. Om du vill dela presentationen trycker du på TABB-tangenten tills du hör ”Dela, knapp” och trycker sedan på Retur.

 9. Tryck på Tabb tills du hör "Skicka, knapp" och tryck sedan på blanksteg.

Skicka en kopia av presentationen via e-post

Med PowerPoint kan du enkelt skicka en kopia av presentationen via e-post och dela den med andra. Du kan skicka kopian i det ursprungliga presentationsformatet eller som en PDF-fil. PowerPoint automatiskt konverterar presentationen till en PDF-fil och bifogar filen i ett e-postmeddelande Outlook filen.

Om du vill spara presentationen som en PDF-fil hittar du instruktioner i Spara presentationen i ett annat filformat.

 1. I PowerPoint på , om du vill dela en presentation, trycker du på F6 tills du hör den aktuella fliken i menyfliksområdet.

 2. Tryck på TABB-tangenten tills du hör ”Dela, menyknapp” och tryck sedan på Ctrl + Alt + blanksteg. Du hör: ”Personer att dela med, kombinationsruta.”

 3. Tryck på TABB-tangenten tills du hör ”Bifoga en kopia istället, dold, popup-knapp” och tryck sedan på blanksteg.

 4. Tryck på piltangenterna uppåt eller nedåt för att välja om du ska skicka filen i presentationsformat eller som en PDF-fil. Tryck på blanksteg för att välja.

 5. E-post-programmet öppnas med presentationen bifogad i .pptx- eller PDF-format. Fokus är i fältet Till.

 6. Skriv e-postadresserna till de personer som du vill skicka en kopia av presentationen till.

 7. Tryck på TABB-tangenten tills du hör ”Ämne, kolumn” och ange ett ämne för e-postmeddelandet.

 8. När du vill skicka e-postmeddelandet trycker du på Skift+Tabb tills du hör ”Skicka-knapp” och trycker sedan på blanksteg.

Dela en länk till din presentation

Du kan skicka en delningslänk i stället för att skicka en kopia av presentationen. Då kan andra se de senaste ändringarna i presentationen utan att du behöver oroa dig för storleksbegränsningar för e-postbilagor.

 1. I PowerPoint på , om du vill dela en presentation, trycker du på F6 tills du hör den aktuella fliken i menyfliksområdet.

 2. Tryck på TABB-tangenten tills du hör ”Dela, menyknapp” och tryck sedan på Ctrl + Alt + blanksteg. Du hör: ”Personer att dela med, kombinationsruta.”

 3. Tryck på nedåtpilen tills du hör ”Kopiera länk, knapp” och tryck sedan på blanksteg. Länken kopieras.

 4. Kopiera till exempel länken till ett e-postmeddelande eller snabbmeddelande.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Använda kortkommandon för att ge PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använd en skärmläsare för att utforska och navigera i PowerPoint

Använd PowerPoint med VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i iOS, för att dela och samarbeta online med en vän eller kollega på en presentation. Du kan även göra PDF-kopior av dina presentationer och dela dem via e-post.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om pekfunktionerna i PowerPoint finns i PowerPoint för iPhone pekguide.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

I det här avsnittet

Spara och dela en presentation med OneDrive

Logga in på ditt Microsoft-konto PowerPoint spara dina presentationer på OneDrive så att du kan dela dem med andra. Anvisningar om hur du loggar in finns i Logga in på ditt Microsoft-konto.

Genom att spara dina presentationer på OneDrive kan du också styra vem som kan redigera filen, se till att alla kan se de senaste ändringarna direkt och öppna dina presentationer på alla dina olika enheter. Du kan enkelt spara både äldre och nyare presentationer på OneDrive.

När en presentation sparas på OneDrive kan du dela den med andra.

Spara en presentation på OneDrive

 1. Om du vill spara en presentation trycker du med fyra fingrar på den övre delen av skärmen i PowerPoint 2016 för iOS och sveper åt höger tills du hör: ”Spara och stäng, knapp.” Dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Spara, ellips, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Skriv in filnamnet.

 4. Välj en plats för att spara genom att svepa åt höger, förbi ”Platser”, tills du hör namnet på ditt OneDrive-konto, till exempel ”OneDrive – privat”, och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Om du vill spara i en OneDrive-mapp sveper du åt höger tills du hör namnet på den mapp som du letar efter, följt av ”Knapp, mapp, tillgängliga åtgärder”. Dubbeltryck sedan på skärmen.

 6. Spara genom att svepa åt vänster tills du hör ”Spara, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Presentationen sparas på OneDrive med filtillägget .pptx.

Dela en presentation i OneDrive

 1. När du har sparat presentationen på OneDrive trycker du på skärmens övre del med fyra fingrar. Du hör namnet på presentationen.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Dela-menyn, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Dela, rubrik”.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Bjud in personer, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen. Dialogrutan Bjud in personer öppnas.

 4. Svep åt höger tills du hör ”Skriv namn eller e-postadresser, textfält” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Skriv e-postadressen till personen som du vill bjuda in. Om du redan har sparat personens kontaktinformation räcker det att ange ett namn.

  Obs!: Det kan öppnas en dialogruta där du till PowerPoint kan komma åt dina kontakter. Svep åt höger tills du hör ”Tillåt inte, knapp” eller ”OK” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 6. Svep åt höger tills du hör: ”Kan redigera, växlingsknapp, på.” Som standard kan de personer som är inbjudna redigera presentationen. Om du vill att de endast ska kunna visa presentationen, dubbeltrycker du på skärmen för att inaktivera redigeringsalternativet. Du hör: ”Av.”

 7. Svep åt höger tills du hör: ”Inkludera meddelande (valfritt)”. Om du vill inkludera ett meddelande dubbeltrycker du på skärmen och skriver ett meddelande till mottagaren.

 8. Svep åt vänster tills du hör ”Skicka, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Mottagaren får ett e-postmeddelande med information om den delade presentationen. Du kommer tillbaka till menyn Dela.

Dela din presentation med andra

Med PowerPoint kan du enkelt skicka en kopia av presentationen via e-post.

 1. När du har öppnat presentationen i PowerPoint trycker du på skärmens övre del med fyra fingrar. Du hör namnet på presentationen.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Dela-menyn, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Dela, rubrik”.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Skicka en kopia, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen. Dialogrutan Skicka en kopia öppnas.

  Tips: Som standard skickas kopian i det ursprungliga PowerPoint-formatet. Om du vill skicka en PDF-fil i stället sveper du åt höger tills du hör ”Format, PowerPoint-presentation, knapp” och dubbeltrycker på skärmen. Svep sedan åt höger tills du hör ”PDF” och dubbeltryck på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör ”Skicka med en annan app, knapp” och dubbeltryck på skärmen.

 5. Svep åt höger tills du hör ”E-post, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

  Obs!: Du måste konfigurera ett e-postkonto i E-post innan du kan skicka en presentation PowerPoint.

 6. Svep åt höger tills du hör ”Till, textfält”, dubbeltryck på skärmen och ange mottagarens e-postadress. Den bifogade filens namn används automatiskt som ämne för e-postmeddelandet.

  Obs!: Det kan öppnas en dialogruta där du till PowerPoint kan komma åt dina kontakter. Svep åt höger tills du hör ”Tillåt inte, knapp” eller ”OK” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 7. Svep åt vänster tills du hör ”Skicka, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Mottagaren får ett e-postmeddelande med den bifogade PDF-filen. Du kommer tillbaka till menyn Skicka en kopia.

Spara PowerPoint-presentationer som PDF-filer

Ibland vill du dela en presentation med personer som inte har PowerPoint och samtidigt behålla innehållet och formateringen intakt. För att göra det kan du använda PowerPoint spara dina presentationer som PDF-filer direkt i OneDrive.

 1. När du har öppnat presentationen i PowerPoint trycker du på skärmens övre del med fyra fingrar. Du hör namnet på presentationen.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Arkiv, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Arkiv, rubrik.”

 3. Svep åt höger tills du hör ”Exportera, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör ”PDF” och dubbeltryck på skärmen.

 5. Skriv in filnamnet.

 6. Välj en plats på OneDrive genom att svepa åt höger tills du hör namnet på ditt OneDrive-konto, till exempel ”OneDrive – privat”, och dubbeltryck sedan på skärmen.

  Obs!: Om du tidigare har sparat presentationen på OneDrive så PowerPoint kommer PowerPoint ihåg den och tar dig direkt till OneDrive-mapplistan.

 7. Om du vill spara i en OneDrive-mapp sveper du åt höger tills du hör namnet på den mapp som du letar efter, följt av ”Knapp, mapp, tillgängliga åtgärder”. Dubbeltryck sedan på skärmen.

 8. Om du vill spara en PDF-kopia sveper du åt vänster tills du hör ”Exportera, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använd en skärmläsare för att utforska och navigera i PowerPoint

Använd PowerPoint för Android med TalkBack, den inbyggda Android-skärmläsaren, för att dela och samarbeta online med en vän eller kollega på en presentation. När du delar filer från OneDrive kan du bjuda in personer till att visa eller redigera presentationen, eller skicka filen som en e-postbilaga direkt från presentationen.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Spara en presentation på OneDrive

Logga in på ditt Microsoft-konto PowerPoint spara dina presentationer på OneDrive så att du kan dela dem med andra. Anvisningar om hur du loggar in finns i Öppna PowerPoint och logga in. Genom att spara dina presentationer på OneDrive kan du också styra vem som kan redigera filen, se till att alla kan se de senaste ändringarna direkt och öppna dina presentationer på alla dina olika enheter. Du kan enkelt spara både äldre och nyare presentationer på OneDrive.

När en presentation sparas på OneDrive kan du dela den med andra.

 1. I vyn Redigering sveper du åt vänster tills du hör "Ej markerad, Växla tillbaka" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Fokus flyttas till miniatyrvyn.

 2. Svep åt vänster tills du hör "Arkiv, knapp", och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Spara som, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Spara som, Arkiv-menyn stängd, ange ett filnamn <aktuellt filnamn>”.

 4. Om du vill ändra filnamnet dubbeltrycker du på skärmen för att öppna skärmtangentbordet. Använd tangentbordet till att först ta bort det gamla namnet eller standardnamnet och sedan skriva ett nytt filnamn. Svep nedåt och sedan åt vänster för att stänga tangentbordet när du är färdig.

 5. Svep åt vänster eller höger för att bläddra bland platsalternativen tills du hittar ditt OneDrive-konto och dubbeltryck sedan på skärmen.

 6. Svep nedåt och sedan uppåt. Du hör: ”Spara, knapp”. Dubbeltryck på skärmen för att spara presentationen. När du har sparat den stängs menyn Arkiv och fokus återgår till presentationen.

Tips: När du har sparat presentationen på OneDrive kommer alla ändringar att sparas där när du väljer Spara, såvida du inte sparar presentationen på en ny plats.

Dela en presentation via OneDrive

Du kan dela en presentation när du arbetar i den. Din medarbetare får delningslänken i ett e-postmeddelande och kan använda länken för att öppna presentationen i PowerPoint.

 1. Öppna den presentation som du vill dela i PowerPoint för Android.

 2. Svep åt vänster tills du hör ”Avmarkerad, Dela, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Bjud in personer till den här filen, redigeringsruta” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Skriv e-postadressen till den person du vill dela presentationen med på skärmtangentbordet.

 5. Svep nedåt och sedan åt vänster för att stänga tangentbordet.

 6. Om du vill lägga till ett meddelande sveper du åt höger tills du hör ”Inkludera ett meddelande (valfritt), redigeringsruta”, dubbeltryck på skärmen och skriv sedan meddelandet med skärmtangentbordet.

 7. Om du vill tilldela behörigheter sveper du åt höger tills du hör ”Markerad, kan redigera, kryssruta”. Som standard kan dina kollegor redigera den presentation du delar. Om du vill att de bara ska kunna visa presentationen dubbeltrycker du på skärmen.

 8. Svep åt höger tills du hör ”Dela, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Dela en kopia av presentationen via e-post

Du kan också skicka en kopia av presentationen eller skicka den som en PDF-fil.

 1. Öppna den presentation som du vill dela i PowerPoint för Android.

 2. Svep åt vänster tills du hör ”Ej markerad, Dela, växla” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Hela dokumentet, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör ”Presentation, knapp” eller ”PDF, knapp” beroende på vilket format du vill dela. Dubbeltryck på skärmen för att välja formatet.

 5. Svep åt höger tills du hittar den e-postapp du vill använda, till exempel ”Outlook” eller ”Gmail”, och dubbeltryck sedan på skärmen.

 6. Skriv e-postadressen till den person du vill dela presentationen med på skärmtangentbordet.

 7. Svep nedåt och sedan åt vänster för att stänga tangentbordet.

 8. Svep åt höger tills du hör ”Skicka” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Tips: Du kan också använda de här anvisningarna för att skicka en PDF-kopia till din egen e-postadress eller spara PDF-filen på Google Drive.

Se även

Använd en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Lär dig att navigera i PowerPoint med hjälpmedelsfunktioner

Använd PowerPoint för webben med tangentbordet och en skärmläsare för att dela och samarbeta online med en vän eller kollega på en presentation. När du delar dina filer med hjälp av OneDrive kan du bjuda in andra att visa eller redigera presentationen så att ni kan arbeta med den samtidigt. Vi har testat det med Skärmläsaren i Microsoft Edge och JAWS och NVDA i Chrome, men det kan fungera med andra skärmläsare och webbläsare så länge de följer vanliga hjälpmedelsstandarder och -tekniker.

Meddelanden: 

 • Om du använder Skärmläsaren med Windows 10 Fall Creators Update kan du behöva inaktivera genomsökningsläget för att kunna redigera dokument, kalkylblad eller presentationer med Office på webben. Mer information finns i artikeln om att inaktivera virtuellt läge eller bläddringsläge för skärmläsare i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • När du använder PowerPoint för webben rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom PowerPoint för webben körs i webbläsaren kommer kortkommandona att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte PowerPoint för webben.

I det här avsnittet

Dela en presentation via OneDrive

Du kan dela en presentation när du arbetar i den. Din kollega får delningslänken i ett e-postmeddelande.

 1. Tryck på Alt + Windows-tangenten. Du hör den markerade fliken i menyfliksområdet.

 2. Tryck på Tabb tills du hör: "Dela, knapp". Dialogrutan Dela öppnas.

 3. Om du vill tilldela behörigheter trycker du på TABB-tangenten tills du hör det för närvarande markerade behörighetsalternativet, till exempel ”Bara personer som redan har åtkomst kan använda den här länken”. Tryck sedan på blanksteg. Du hör: ”Sidan Länkinställningar.” Använd uppåt- och nedåtpilarna för att välja önskat alternativ.

  Om du vill kontrollera redigeringsbehörigheterna trycker du på Tabb tills du hör: "Andra inställningar, markerad, tillåt redigering, kryssruta". Om du inte vill att någon annan redigerar presentationen trycker du på blanksteg.

  Om du vill tillämpa ändringarna av behörigheterna trycker du på TABB-tangenten tills du hör ”Använd, knapp” och trycker sedan på Retur.

 4. Tryck på Tabb tills du hör "Personer att dela med" och skriv sedan e-postadressen till den person som du vill dela presentationen med. Om du vill dela med fler än en person använder du semikolon för att avgränsa e-postadresserna.

 5. Om du vill lägga till ett meddelande till mottagarna trycker du på Tabb tills du hör "Lägg till ett meddelande, valfritt" och skriver sedan meddelandet.

 6. Tryck på TABB-tangenten tills du hör ”Skicka, knapp” och tryck sedan på Retur.

Ladda ned och dela en presentation som PDF

Ladda ned en PDF-kopia av presentationen till datorn så att du säkert kan dela den via flera kanaler.

 1. Om du vill öppna dialogrutan för nedladdning av PDF trycker du på Alt + Windows +F, S, P. Du hör: "Ladda ned som PDF".

 2. Tryck på Retur för att ladda ned. Du hör: "Klart. Filen är klar att skrivas ut".

 3. Tryck på Tabb tills du hör "Ladda ned, knapp" och tryck sedan på Retur. Filen sparas på datorn, i mappen Hämtade filer.

 4. När du hör "Knappen Stäng" trycker du på Retur för att stänga dialogrutan.

 5. Dela filen, till exempel i ett e-postmeddelande.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att infoga och redigera bilder och tabeller i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Använda kortkommandon för att ge PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Använda en skärmläsare för att skapa en presentation från en mall i PowerPoint

Använd en skärmläsare för att utforska och navigera i PowerPoint

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen
Fråga communityn
Få support
Kontakta oss

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×