Använda en skärmläsare för att hantera kontakter i Skype för företag

Använda en skärmläsare för att hantera kontakter i Skype för företag

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använd ett tangentbord och Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows, för att snabbt lägga till personer och grupper i din kontaktlista i Skype för företag. Du kan lägga till personer eller grupper i organisationen, och även personer utanför organisationen, om du vet att de har Skype-konton.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Kortkommandon finns i Kortkommandon i Skype för företag.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

I det här avsnittet

Lägga till en person eller grupp inom organisationen

 1. Starta Skype för företag genom att trycka på Windows-tangenten, skriva Skype för företag och trycka på Retur.

  Som standard öppnas Skype för företag i vyn Kontakter med sökrutan Hitta någon markerad.

  Tips: Tryck på Ctrl+1 om du vill öppna vyn Kontakter från en annan vy i Skype för företag (till exempel fliken Konversationer eller Möten).

 2. I sökrutan Hitta någon anger du ett namn, en snabbmeddelandeadress, ett telefonnummer eller ett namn på en Exchange-distributionslista. Om organisationen använder Microsoft 365 grupper kan du även söka efter ett grupp namn. När du skriver visas sökresultaten och fliken Mina kontakter.

  Obs!: Beroende på din kontotyp kan två andra flikar visas, Kompetens och Chattrum. När Mina kontakter är markerad söker Skype för företag i organisationens adressbok.

 3. Tryck på nedpilen tills du hör namnet på personen du vill lägga till.

 4. Tryck på Retur så att en snabbmeny öppnas. Du hör: ”Skicka ett snabbmeddelande-knapp”.

 5. Tryck på Tabb tills du hör ”Fler alternativ-knapp” och tryck sedan på Retur så att menyn öppnas.

  • Tryck på A om du vill lägga till personen eller gruppen i gruppen Favoriter i kontaktlistan.

  • Om du vill lägga till personen eller gruppen i en annan grupp i kontaktlistan, till exempel Övriga kontakter, trycker du på O och bläddrar bland grupperna med nedpilen. När du hör namnet på önskad grupp trycker du på Retur.

Lägga till en person eller grupp utanför organisationen

Obs!: Administratören aktiverar eller inaktiverar sökfunktionen för Skype-katalogen enligt organisationens sökprinciper. Om inte fliken Skype-katalog visas kan du inte söka efter Skype-användare.

Om personen eller gruppen du vill lägga till inte finns i organisationen, men du vet att de har ett Skype-konto, ska du göra följande:

 1. Öppna Skype för företag. Skype för företag-fönstret öppnas i vyn Kontakter med sökrutan Hitta någon markerad.

 2. I sökrutan Hitta någon skriver du ett namn, en snabbmeddelandeadress eller ett telefonnummer. När du skriver visas sökresultat under fliken Mina kontakter.

  Obs!: Om Skype-katalog är aktiverad i organisationen söker Skype för företag igenom miljontals Skype-användare. Om du vet personens eller gruppens Skype-ID och plats kan du förfina sökningen. Du kan också söka efter en e-postadress eller ett Microsoft-konto, till exempel John@outlook.com.

 3. Tryck på Tabb tills du hör: ”Sökning i Mina kontakter, 1 av 3”.

 4. Tryck på högerpil tills du hör ”Sökning i Skype-katalogen, 2 av 3” och tryck sedan på Retur. Du hör: ”Markerad”.

 5. Tryck på Tabb två gånger så att fokus flyttas till sökresultatet och tryck sedan på nedpil tills du hör namnet på personen du vill lägga till.

 6. Tryck på Retur så att en snabbmeny öppnas. Du hör: ”Lägg till i grupp-knapp”. Tryck på Retur så att menyn öppnas.

  • Tryck på A om du vill lägga till personen i listan Favoriter.

  • Tryck på nedpilen tills du hör namnet på önskad grupp och tryck sedan på Retur.

  Obs!: När du lägger till en Skype-kontakt i Skype för företag skickas en avisering till personen du har lagt till. Personen måste godkänna begäran innan du kan skicka meddelanden till dem.

Ta bort en kontakt från listan

 1. Tryck på Tabb i vyn Kontakter tills du hör namnet på en kontakt. Tryck om det behövs på nedpil tills du hör namnet på kontakten du vill ta bort.

 2. Tryck på Retur så att snabbmenyn öppnas. Du hör: ”Skicka ett snabbmeddelande, knapp”.

 3. Tryck på Tabb tills du hör ”Fler alternativ, knapp” och tryck på Retur så att menyn öppnas.

 4. Ta bort personen eller gruppen från listan Kontakter genom att trycka på R.

 5. En bekräftelsedialogruta öppnas. Du hör: ”Skype för företag <version>, Skype för företag-fönster”. Bekräfta borttagningen genom att trycka på Y. Kontakten tas bort och du kommer tillbaka till vyn Kontakter.

Se även

Använda en skärmläsare för att ringa och ta emot samtal i Skype för företag

Använda en skärmläsare för att ansluta till ett onlinemöte i Skype för företag

Kortkommandon i Skype för företag

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Skype för företag

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Lär dig navigera i Skype för företag med hjälpmedelsfunktioner

Du kan snabbt lägga till personer i din kontaktlista i Skype för företag för Mac med hjälp av VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i Mac OS. Du kan lägga till personer eller grupper i organisationen och även personer utanför organisationen, eller ta bort kontakter i din lista.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Lägga till en person som finns i organisationen

Du kan snabbt lägga till en person från organisationen genom att söka efter deras namn, snabbmeddelandeadress eller kontaktnummer.

 1. Starta Skype för företag för Mac och logga in om det behövs. Skype för företag för Mac-fönstret öppnas i vyn Kontakter. Markera rutan Sök efter kontakter genom att trycka på Tabb flera gånger. Du hör: ”Sök efter kontakter”.

  Tips: Med hjälp av alternativet Snabbnavigering kan du navigera i appar med bara piltangenterna. Du aktiverar eller inaktiverar Snabbnavigering genom att trycka på vänster- och högerpil samtidigt. Om du vill veta mer om snabb navigeringgår du till navigera med snabb navigering.

 2. I rutan Sök efter kontakter skriver du ett namn, en snabbmeddelandeadress eller ett telefonnummer. När du skriver visas sökresultat.

 3. Gå till resultatlistan genom att trycka på Tabb tills du hör ”Tabell” och det översta sökresultatet. Tryck på upp- eller nedpil tills du hör namnet på personen du vill lägga till.

 4. Gå till menyraden genom att trycka på Fn+Ctrl+F2. Du hör: ”Menyrad, Apple”.

 5. Bläddra till Kontakter med högerpil och öppna menyn Kontakter genom att trycka på nedpil. Du hör: ”Kontakter, meny, <antal objekt>”.

 6. Tryck på nedpil för att välja Lägg till kontakt. Du hör: ”Lägg till kontakt”. Lägg sedan till personen i listan genom att trycka på Retur.

Lägga till en person som inte finns i organisationen

Du kan lägga till personer som inte finns i organisationen om de har ett Skype-konto.

Obs!: Administratören aktiverar eller inaktiverar sökfunktionen för Skype-katalogen enligt organisationens princip. Om inte fliken Skype-katalog visas kan du inte söka efter Skype-användare.

 1. Starta Skype för företag för Mac och logga in om det behövs. Skype för företag för Mac-fönstret öppnas i vyn Kontakter. Markera rutan Sök efter kontakter genom att trycka på Tabb flera gånger. Du hör: ”Sök efter kontakter”.

 2. I rutan Sök efter kontakter skriver du snabbmeddelandeadressen eller telefonnumret. När du skriver visas sökresultat.

 3. Gå till resultatlistan genom att trycka på Tabb tills du hör ”Tabell” och det översta sökresultatet. Tryck på upp- eller nedpil tills du hör namnet på personen du vill lägga till.

 4. Gå till menyraden genom att trycka på Fn+Ctrl+F2. Du hör: ”Menyrad, Apple”.

 5. Bläddra till Kontakter med högerpil och öppna menyn Kontakter genom att trycka på nedpil. Du hör: ”Kontakter, meny, <antal objekt>”.

 6. Tryck på nedpil för att välja Lägg till kontakt. Du hör: ”Lägg till kontakt”. Lägg sedan till personen i listan genom att trycka på Retur.

Ta bort en kontakt från listan

 1. Gå till vyn Kontakter i gruppen Huvudnavigering. Navigera genom att trycka på Tabb tills du hör: ”Kontakter, markerad, växlingsknapp”.

 2. Gå till listan Kontakter genom att trycka på blanksteg och sedan trycka på Tabb två gånger. Du hör: ”Kontakter, tabell”.

 3. Om det behövs expanderar du en kontaktgrupp genom att trycka på högerpil.

 4. Tryck på nedpil för att bläddra till kontakten tills du hör namnet på personen du vill ta bort.

 5. Gå till menyraden genom att trycka på Fn+Ctrl+F2. Du hör: ”Menyrad, Apple”.

 6. Bläddra till Kontakter med högerpil och öppna menyn Kontakter genom att trycka på nedpil. Du hör: ”Kontakter, meny, <antal objekt>”.

 7. Tryck på nedpil för att välja Ta bort kontakt. Du hör: ”Ta bort kontakt”. Ta sedan bort personen från listan genom att trycka på Retur.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att ringa och ta emot samtal i Skype för företag

Använda en skärmläsare för att ansluta till ett onlinemöte i Skype för företag

Kortkommandon i Skype för företag

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Skype för företag

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Lär dig navigera i Skype för företag med hjälpmedelsfunktioner

Använd VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i iOS, för att lägga till personer i listan Kontakter eller Favoriter i Skype för företag.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder en iPhone. Navigering och gester kan vara annorlunda på en iPad.

I det här avsnittet

Söka efter en kontakt och öppna deras kontaktkort

Du kan söka efter en person eller grupp i företagskatalogen. Om organisationens sökprincip tillåter det kan organisationens administratör även aktivera sökfunktionen för Skype-katalogen. Det innebär att du kan söka efter Skype-kontot för en person från en annan organisation, om den andra organisationen tillåter det.

 1. Öppna Skype för företag och logga in om det behövs. Huvudvyn visas, med sökrutan för kontakter i företagskatalogen, eventuella kommande avtalade tider och senaste konversationer.

  Tips: Om du inte loggade ut från Skype för företag senast du använde det öppnas appen utan att du blir ombedd att logga in. Inloggningshjälp finns i Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Skype för företag.

 2. Svep åt höger tills du hör: ”Sök efter kontakter, sökfält”. Sök efter en kontakt genom att dubbeltrycka på skärmen. Du hör: ”Sökfält, redigerar”. Skriv namnet eller e-postaliaset för den person eller grupp du vill söka efter med hjälp av skärmtangentbordet. Gå till tangentbordet genom att svepa åt höger tills du hör en tangent. Stäng tangentbordet och gå till sökresultaten genom att svepa åt höger tills du hör ”Sök” och dubbeltrycka på skärmen.

  Tips: Du kan också öppna tangentbordet genom att utforska objekten på skärmen. Om du vill utforska placerar du ett finger på skärmen och drar det runt. VoiceOver läser upp objekten medan du flyttar runt. Om du vill välja ett objekt lyfter du på fingret och dubbeltrycker på skärmen.

 3. Bläddra bland sökresultaten genom att svepa åt höger tills du hör önskad kontakt. När du bläddrar läser VoiceOver upp kontaktens namn (person eller grupp), titel (om sådan finns) och tillgänglighetsstatus. När fokus är på den kontakt vars kontaktkort du vill öppna dubbeltrycker du på skärmen. En konversation öppnas för den markerade kontakten och du hör: ”Bakåt, knapp”.

 4. Svep åt höger tills du hör ”<Kontaktnamn>, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen. En nedrullningsbar meny för kontakten öppnas. Öppna kontaktkortet genom att svepa åt höger tills du hör ”Se kontaktkort, knapp” och sedan dubbeltrycka på skärmen. Kontaktkortet öppnas och du hör: ”Stäng, knapp”.

 5. Bläddra bland alternativen eller informationen på kontaktkortet genom att svepa åt höger eller vänster. VoiceOver läser upp objekten på kontaktkortet när du bläddrar. Ett kontaktkort kan innehålla följande objekt:

  • Knappen Stäng, kontaktens namn, knappen Favoriter och knappen Kontakt för att lägga till personen i dina kontakter eller hantera kontakten

  • Kontaktens titel

  • Knappen Videosamtal, knappen Ring, knappen Skicka meddelande

  • Kontaktens e-postadress

  • Namnet på företaget som kontakten arbetar på

  • Kontorsnummer

  • Telefonnummer, arbete

Lägga till personer i Kontakter

 1. Öppna kontaktkortet för den person eller grupp du vill lägga till i listan Kontakter. Mer information om hur du söker efter deras kontaktkort finns i Söka efter en kontakt och öppna deras kontaktkort ovan.

 2. På kontaktkortet sveper du åt höger tills du hör ”Lägg till kontakt, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen. Fokus flyttas till listan med dina kontaktgrupper.

 3. Bläddra bland dina kontaktgrupper genom att svepa åt höger eller vänster tills du hör namnet på gruppen där du vill lägga till kontakten. VoiceOver läser upp gruppernas namn när du bläddrar. När fokus är på önskad grupp dubbeltrycker du på skärmen.

 4. Kontakten läggs till i den markerade gruppen och du hör: ”Har lagts till i gruppen”. Gå tillbaka till kontaktkortet genom att svepa åt vänster tills du hör ”Stäng, knapp” och sedan dubbeltrycka på skärmen.

Lägga till personer i Favoriter

 1. Öppna kontaktkortet för den person eller grupp du vill lägga till i listan Favoriter. Mer information om hur du söker efter deras kontaktkort finns i Söka efter en kontakt och öppna deras kontaktkort ovan.

  Tips: Om kontakten du vill lägga till i Favoriter redan finns i dina Kontakter kan du söka efter dem i vyn Kontakter. Gå till vyn Kontakter genom att svepa åt höger eller vänster från startskärmen tills du hör ”Kontakter, knapp” och sedan dubbeltrycka på skärmen. Vyn Kontakter öppnas.

 2. Lägg till kontakten i Favoriter genom att svepa åt höger tills du hör ”<Kontaktnamn> har nu tagits bort från favoriter. Lägg till i Favoriter, knapp” och sedan dubbeltrycka på skärmen.

 3. Kontakten läggs till i Favoriter och du hör: ”<Kontaktnamn> har nu lagts till i favoriter. Ta bort från Favoriter, knapp”.

Ta bort personer från Kontakter eller Favoriter

Ta bort en person från Kontakter

 1. Öppna kontaktkortet för den person du vill ta bort från Kontakter. Mer information om hur du söker efter deras kontaktkort finns i Söka efter en kontakt och öppna deras kontaktkort.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Hantera kontakt, knapp” och dubbeltryck på skärmen.

 3. Du hör: ”Stäng, knapp”. Svep åt höger tills du hör namnet på gruppen som kontakten för närvarande är tillagd i och dubbeltryck på skärmen.

 4. Du hör: ”<Gruppens namn>, har tagits bort från gruppen <gruppens namn>”. Personen tas bort från Kontakter. Gå tillbaka till kontaktkortet genom att svepa åt vänster tills du hör ”Stäng, knapp” och dubbeltrycka på skärmen.

Ta bort en person från Favoriter

 1. Öppna kontaktkortet för den person du vill ta bort från Favoriter. Mer information om hur du söker efter deras kontaktkort finns i Söka efter en kontakt och öppna deras kontaktkort.

 2. Svep åt höger tills du hör ”<Kontaktnamn> har nu lagts till i favoriter. Ta bort från Favoriter, knapp” och dubbeltryck på skärmen. Du hör: ”<Kontaktnamn> har nu tagits bort från favoriter. Lägg till i Favoriter, knapp”. Kontakten tas bort från Favoriter och fokus är på knappen Favoriter på kontaktkortet.

Se även

Använda en skärmläsare för att ringa och ta emot samtal i Skype för företag

Använda en skärmläsare för att ansluta till ett onlinemöte i Skype för företag

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Skype för företag

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Lär dig navigera i Skype för företag med hjälpmedelsfunktioner

Använd TalkBack, den inbyggda skärmläsaren i Android, med Skype för företag för Android för att lägga till personer i listan Kontakter eller Favoriter i Skype för företag.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen med en Android-telefon. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta med Android.

I det här avsnittet

Söka efter en kontakt och öppna deras kontaktkort

Du kan söka efter en person eller grupp i företagskatalogen. Om organisationens sökprincip tillåter det kan organisationens administratör även aktivera sökfunktionen för Skype-katalogen. Det innebär att du kan söka efter Skype-kontot för en person från en annan organisation, om den andra organisationen tillåter det.

 1. Öppna Skype för företag för Android och logga in om det behövs. Huvudvyn visas, med sökrutan för kontakter i företagskatalogen, eventuella kommande avtalade tider och senaste konversationer.

  Tips: Om du inte loggade ut från Skype för företag för Android senast du använde det öppnas appen utan att du blir ombedd att logga in. Inloggningshjälp finns i Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Skype för företag.

 2. Svep åt höger tills du hör: ”Sök i företagskatalogen”. Sök efter en kontakt genom att dubbeltrycka på skärmen. Du hör: ”Redigerar, Sök efter personer, redigeringsruta”. Skriv namnet eller e-postaliaset för den person eller grupp du vill söka efter med hjälp av skärmtangentbordet.

  Obs!: Gå till tangentbordet genom att placera ett finger på skärmen och dra runt det tills du hör ett tangentbordselement.

 3. Bläddra bland sökresultaten genom att svepa åt höger tills du hör önskad kontakt. När du bläddrar läser TalkBack upp kontaktens namn (person eller grupp) och status. När fokus är på den kontakt vars kontaktkort du vill öppna dubbeltrycker du på skärmen. Kontaktkortet öppnas och du hör: ”Kontaktkort”.

 4. Bläddra bland alternativen eller informationen på kontaktkortet genom att svepa åt höger eller vänster. TalkBack läser upp objekten på kontaktkortet när du bläddrar. Ett kontaktkort kan innehålla följande objekt:

  • Knappen Gå tillbaka, kontaktens namn, knappen Lägg till i Favoriter och knappen Fler alternativ

  • Kontaktens titel

  • Knappen Videosamtal, knappen Ljudsamtal, knappen Chatt

  • Kontaktens e-postadress

  • Kontorsnummer

  • Telefonnummer, arbete

  • Namnet på företaget där kontakten arbetar

  Markera ett objekt på kontaktkortet genom att dubbeltrycka på skärmen.

Hitta en person eller grupp i listan Kontakter eller Favoriter

Du kan också gå till Kontakter för att hitta en person eller grupp.

 1. Öppna Skype för företag för Android och logga in om det behövs. Startskärmen visas.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Visa kontakter och kontakthanteringsskärmen” och dubbeltryck på skärmen. Vyn Kontakter öppnas.

 3. Bläddra bland alternativen genom att svepa åt höger. Markera ett objekt eller öppna en persons kontaktkort genom att dubbeltrycka på skärmen.

Lägga till personer i Kontakter

 1. Öppna kontaktkortet för den person eller grupp du vill lägga till i listan Kontakter. Mer information om hur du söker efter deras kontaktkort finns i Söka efter en kontakt och öppna deras kontaktkort ovan.

 2. På kontaktkortet sveper du åt höger tills du hör ”Lägg till kontakt, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen. Fokus flyttas till listan med dina kontaktgrupper.

 3. Bläddra bland dina kontaktgrupper genom att svepa åt höger eller vänster tills du hör namnet på gruppen där du vill lägga till kontakten. TalkBack läser upp gruppernas namn när du bläddrar. När fokus är på önskad grupp dubbeltrycker du på skärmen.

 4. Kontakten läggs till i den markerade gruppen. Gå tillbaka till kontaktkortet genom att svepa åt vänster tills du hör ”Navigera upp, knapp” och dubbeltrycka på skärmen.

Lägga till personer i Favoriter

 1. Öppna kontaktkortet för den person eller grupp du vill lägga till i listan Favoriter. Mer information om hur du söker efter deras kontaktkort finns i Söka efter en kontakt och öppna deras kontaktkort ovan.

 2. Lägg till kontakten i listan Favoriter genom att svepa åt höger tills du hör ”Lägg till i Favoriter, knapp” och sedan dubbeltrycka på skärmen.

 3. Kontakten läggs till i listan Favoriter och du hör: ”Kontakten läggs till bland favoriter”.

Ta bort personer från Kontakter eller Favoriter

Ta bort en person från Kontakter

 1. Öppna kontaktkortet för den person du vill ta bort från Kontakter. Mer information om hur du söker efter deras kontaktkort finns i Söka efter en kontakt och öppna deras kontaktkort ovan.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Fler alternativ, knapp” och dubbeltryck på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Ta bort från kontaktlistan” och dubbeltryck på skärmen.

 4. En bekräftelsedialogruta öppnas och du hör ”Avisering, ta bort från kontaktlistan”. Svep åt höger tills du hör ”Ta bort, knapp” och dubbeltryck på skärmen. Personen tas bort från Kontakter och du kommer tillbaka till kontaktkortet.

Ta bort en person från Favoriter

 1. Öppna kontaktkortet för den person du vill ta bort från Favoriter. Mer information om hur du söker efter deras kontaktkort finns i Söka efter en kontakt och öppna deras kontaktkort ovan.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Ta bort från Favoriter, knapp” och dubbeltryck på skärmen. Du hör: ”Lägg till i Favoriter, knapp. Kontakten tas bort från favoriter”. Kontakten tas bort från Favoriter och fokus är på knappen Lägg till i Favoriter på kontaktkortet.

Se även

Använda en skärmläsare för att ringa och ta emot samtal i Skype för företag

Använda en skärmläsare för att ansluta till ett onlinemöte i Skype för företag

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Skype för företag

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Lär dig navigera i Skype för företag med hjälpmedelsfunktioner

Använd Skype för företag i Outlook på webben med Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows, för att hitta en person i Skype för företag, öppna deras kontaktkort och lägga till dem i Kontakter. Du kan också ta bort dem från kontaktlistan.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Information om kortkommandon finns i Kortkommandon i Outlook på webben.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

 • När du använder Skype för företag i Outlook på webben, rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom Skype för företag körs i Outlook på webben, kommer kortkommandona vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte Outlook på webben.

I det här avsnittet

Söka efter en kontakt och öppna deras kontaktkort

 1. Öppna Outlook på webben i webbläsaren och logga in om det behövs.

 2. Tryck på Tabb tills du hör ”Sök, sök i samtalet, skriv in kontaktnamn” och skriv namnet eller e-postaliaset för den person eller grupp du vill söka efter. Du hör: ”Sökningen har uppdaterats, och <antal> resultat hittades i dina kontakter”.

 3. Gå till listan genom att trycka på Tabb två gånger. Du hör ”Personer” och den första kontaktens namn och status.

 4. Bläddra bland resultaten med upp- eller nedpil. Skärmläsaren läser upp kontakterna när du bläddrar.

 5. Tryck på Retur när du hör namnet på önskad kontakt. Ett konversationsfönster öppnas i ett nytt fönster.

 6. Tryck på Skift+Tabb tills du hör ”Öppna profilen för <kontaktnamn>” och tryck sedan på Retur. Kontaktkortet öppnas.

Lägga till personer i Kontakter

 1. Öppna kontaktkortet för den person eller grupp du vill lägga till i listan Kontakter. Mer information om hur du söker efter deras kontaktkort finns i Söka efter en kontakt och öppna deras kontaktkort ovan.

 2. På kontaktkortet trycker du på Tabb tills du hör ”Lägg till i kontakter, knapp” och trycker sedan på Retur. Kontakten läggs till i listan Kontakter och du hör: ”<Kontaktnamn> är nu en kontakt”.

 3. Gå tillbaka till listan Kontakter genom att trycka på Tabb tills du hör ”Kontakter, menyobjekt” och sedan trycka på Retur.

Ta bort en person från Kontakter

 1. I listan Kontakter trycker du på Tabb tills du hör det första kontaktnamnet och bläddrar sedan bland kontakterna med nedpil. Skärmläsaren läser upp kontakternas namn när du bläddrar.

 2. När fokus är på den kontakt du vill ta bort trycker du på Retur. Konversationsfönstret öppnas i ett nytt fönster.

 3. Tryck på Skift+Tabb tills du hör ”Öppna profilen för <kontaktnamn>” och tryck på Retur. Kontaktkortet öppnas.

 4. Tryck på Tabb tills du hör ”Ta bort kontakt, knapp” och tryck sedan på Retur. Ett aviseringsfönster öppnas och du hör: ”Dialogrutan Ta bort kontakt, fokus på knappen Ta bort”. Bekräfta borttagningen och stäng aviseringsfönstret genom att trycka på Retur. Du hör: ”Kontakten har tagits bort”.

Se även

Använda en skärmläsare för att skicka ett snabbmeddelande i Skype för företag

Kortkommandon i Outlook på webben

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Skype för företag

Lär dig navigera i Skype för företag med hjälpmedelsfunktioner

Teknisk support för kunder med funktionsnedsättning

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×