Använda en skärmläsare för att infoga en bild i Word

Använda en skärmläsare för att infoga en bild i Word

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns på supporten för Office och i Korrigeringar eller lösningar för de senaste Office-problemen.

Använd Word med tangent bordet och en skärm läsare för att infoga en bild. Vi har testat det med skärm läsaren, JAWS och NVDA, men den kan fungera med andra skärm läsare så länge de följer vanliga hjälpmedels standarder och tekniker. Du kan också lägga till alternativtext för att göra bilden mer tillgänglig.

behöver anvisningar om hur du infogar bilder i ett Word dokument men inte använder en skärm läsare? Se infoga bilder.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Infoga en bild från datorn

 1. Välj den plats i dokumentet där du vill infoga en bild.

 2. Tryck på Alt+N, P för att öppna dialogrutan Infoga bild.

 3. Bläddra till platsen för bilden på datorn, markera bilden och tryck sedan på Retur. Den ursprungliga bilden bäddas in i dokumentet.

  Viktigt!: För att bilden ska kunna läsas korrekt av en skärmläsare måste bilden vara infogad i nivå med texten.

 4. Word infogar automatiskt en bild med text. Men andra versioner som Word Mobile eller Word för Mac gör inte det.

  Om du vill se till att bilden är infogad i nivå med dokumenttexten, markerar du bilden och trycker sedan Alt + JP för att öppna menyfliksområdet Bildformat.

 5. Tryck på PO och sedan på Retur. Då öppnas knappen Placering och I nivå med text väljs.

  Tips: 

  • Om bilden har en stor filstorlek och gör dokumentet för stort kan du minska storleken på dokumentet genom att länka till bilden i stället för att bädda in den.

  • I dialog rutan Infoga bild trycker du på TABB för att gå till den nedrullningsbara menyn och väljer Länka till fil.

Infoga en bild från en källa online

Du kan infoga en bild från en plats på webben.

 1. Välj den plats i dokumentet där du vill infoga en bild.

 2. Öppna dialog rutan infoga bilder och Sök efter bilder online genom att trycka på ALT + N, F.

 3. Skriv ett ord eller en fras som beskriver den bild du letar efter i dialog rutan Sök i Bing och tryck på RETUR.

 4. Tryck på ALT + HÖGERPIL eller ALT + VÄNSTERPIL för att gå igenom Sök resultatet. (I Skärmläsaren trycker du på piltangenterna.) Word beskriver varje bild när den är markerad

 5. Tryck på Alt + Retur om du vill infoga en markerad bild. (I Skärmläsaren trycker du på Retur.) Word laddar ned och infogar bilden i dokumentet.

  Tips: Om du vill se flera källor för onlinebilder kan du från dialogrutan Infoga bilder logga in och bläddra bland dina personliga konton, till exempel OneDrive, Facebook eller Flickr.

Lägga till alternativ text för en bild

När du har infogat bilden i dokumentet kan du lägga till alternativ text för att göra dokumentet så tillgängligt som möjligt.

 1. Markera den bild som du vill lägga till alternativ text för i dokumentet.

 2. Öppna fliken Format i Bild-verktygen genom att trycka på Alt + JP och tryck sedan på Tabb tills du kommer till knappen Formatera objekt. Tryck på Retur för att öppna fönstret Formatera bild. Du hör "Skuggning", det första alternativet. Skärmläsaren läser inte upp namnet på fönstret.

  Obs!: Om du inte hör "Skuggning" kanske tangentbordsnavigeringen har placerat fokus i ett annat område. Tryck på F6 tills du hör "Skuggning".

 3. I fönstret Formatera bild (när du har hört "Skuggning") trycker du på Skift + Tabb för att gå till menyn för verktygsalternativ. Du hör namnet på något av följande alternativ uppläst:

  • Effekter

  • Layout och egenskaper

  • Bild

  • Fyllning och linje

 4. Tryck på högerpilen tills du hör namnet på knappen för att gå till knappen layout och egenskaper . Tryck sedan på TABB för att flytta till text ruta, det första alternativet på menyn.

 5. Om du vill gå till alternativet alternativ text trycker du på TABB igen och sedan på nedåtpilen för att gå till rutan rubrik .

 6. Ange en rubrik för den alternativa texten för bilden. Alt-texten bör beskriva händelsen eller syftet med bilden, inte dess utseende.

 7. Tryck på NEDPIL igen för att gå till rutan Beskrivning och skriv en beskrivning.

 8. När du är klar med rubriken och beskrivningen trycker du på ESC för att återgå till bröd texten i dokumentet.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga en hyperlänk i Word

Använda en skärmläsare för att justera text och stycken i Word

Kortkommandon i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Word

Nyheter i Office 365

Använd Word för Mac med tangent bordet och VoiceOver, den inbyggda skärm läsaren i Mac OS, för att infoga en bild. Du kan också lägga till alternativ text för att göra bilden mer tillgänglig.

behöver anvisningar om hur du infogar bilder i ett Word dokument men inte använder en skärm läsare? Se infoga bilder.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Infoga en bild från datorn

 1. Placera markören där du vill infoga en bild i Word för Mac.

 2. Tryck på Ctrl+Alt+M för att gå till menyraden. Du hör: ”Menyrad, Apple”.

 3. Tryck på högerpilen tills du hör: "Infoga." Tryck sedan på nedpilen tills du hör: "Bilder, undermeny." Tryck på Ctrl + Alt + blanksteg för att expandera undermenyn Bilder.

 4. Tryck på nedpilen tills du hör: "Bild från fil." För att välja trycker du på blanksteg.

 5. Dialogrutan Bild från fil öppnas. Bläddra till den plats där bilden sparas genom att trycka på TABB-tangenten tills du hör: "sidofält-tabell".

  Obs!: Öppna marginallisten genom att trycka på Tabb tills du hör ”Knappen Visa marginallist” och sedan trycka på blanksteg.

  Fokus flyttas till listan med favoritplatser, till exempel Alla mina filer eller Dokument. VoiceOver läser upp platserna när du flyttar runt.

 6. Tryck på Tabb när du är på rätt plats. Använd sedan upp- eller nedpilen för att bläddra till önskad undermapp eller fil. Om du vill öppna en undermapp trycker du på högerpilen.

 7. När rätt fil är markerad trycker du på Retur eller Ctrl + Alt + blanksteg för att infoga en bild. Bilden infogas i dokumentet.

Infoga en bild från en källa online

Det går för närvarande inte att söka efter och Infoga ClipArt eller bilder från andra onlinekällor direkt från Word för Mac. Du kan dock fortfarande lägga till onlinebilder i dina dokument genom att söka efter önskad bild online, spara en lokal kopia av bilden och sedan infoga den lokala kopian i dokumentet.

 1. Gå till www.bing.com i en webbläsare. Fokus flyttas till Bing-sökrutan.

 2. I rutan Sök anger du ett sökord för den typ av bild du letar efter och trycker på Retur.

 3. Om du vill filtrera sökresultatet till endast bilder går du till fliken Bilder i sökresultatet för Bing genom att trycka på Alt + Tabb. Tryck på Retur för att välja den.

  Obs!: Med filtret Licens kan du filtrera sökresultatet till endast Alla Creative Commons (läs mer här) eller välja att visa alla bilder. Om du väljer Alla utökas sökresultatet och alla Bing-bilder visas. Du ansvarar för att respektera rättigheterna gällande andras egendom, inklusive copyright. Mer information om licensalternativen finns i Filtrera bilder efter licenstyp. Välj ett licensalternativ med upp- eller nedpilen och tryck sedan på Retur för att välja det.

 4. Navigera till bildresultatet genom att trycka på Alt + Tabb. Du hör: "Länk, sök."

 5. Tryck på Retur för att öppna bilden i fullständig storlek.

 6. Om du vill ladda ned bilden trycker du på Alt + Tabb tills du hör "Länk" följt av filnamn och filnamnstillägg. Tryck på Retur för att välja den. Tryck sedan på Kommando + S.

 7. Dialogrutan Exportera som öppnas. Markören är placerad i filnamnsfältet. Välj platsen där du vill spara genom att trycka på TABB för att gå till knappen Visa pop up och sedan använda piltangenterna för att välja en plats. Spara genom att trycka på Kommando + S.

  Tips: Spara bilderna i dina Dokument för att lättare kunna infoga dem i ett Word-dokument.

 8. Placera markören där du vill infoga en bild i Word för Mac. Med hjälp av menyn Infoga i menyraden infogar du bilden som du nyss sparat. Mer information finns i Infoga en bild från datorn om du vill veta mer om hur du infogar en bild som sparats lokalt.

Lägga till alternativ text för en bild

När du har infogat bilden i dokumentet kan du lägga till alternativ text för att göra dokumentet så tillgängligt som möjligt.

 1. Markera den bild som du vill lägga till alternativ text för i dokumentet. För välja en bild i Word placerar du markören före bilden, håller ner Skift och trycker sedan på högerpilen. Du hör: "Bild, layoutobjekt."

 2. Tryck på Skift + Kommando + 1 för att öppna fönstret Formatera bild. Du hör: "Formatera bild, åtgärdsfönster."

 3. Öppna fliken Layout & egenskaper genom att trycka på TABB-tangenten tills du hör ett tabbtecken och "du är på en flik, i ett rullnings område." Tryck på höger eller vänster piltangent tills du hör: "Layout och egenskaper, markerad flik." Tryck på blanksteg för att välja.

 4. Gå till alternativet alternativ text genom att trycka på TABB-tangenten tills du hör: "alternativ text, Dold." Om du vill visa alternativet Alternativtext trycker du på blanksteg.

 5. Tryck på TABB för att gå till fältet rubrik . Du hör: "Titel." Ange en rubrik för alternativtexten för bilden. Alternativtexten bör beskriva händelsen eller syftet med bilden, inte dess utseende.

 6. Tryck på TABB för att gå till fältet Beskrivning . Du hör: "Redigera text." Skriv sedan en beskrivning.

 7. När du har skrivit titel och beskrivning trycker du på F6 tills du hör namnet på bilden och "layoutobjekt." Detta flyttar fokus tillbaka till bilden i dokumentet.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga en hyperlänk i Word

Använda en skärmläsare för att justera text och stycken i Word

Kortkommandon i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Word

Nyheter i Office 365

Använd Word för iOS med VoiceOver, den inbyggda skärm läsaren i iOS, för att infoga en bild.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Infoga en bild från din telefon

 1. När du redigerar dokumentet går du till den plats där du vill infoga en bild.

 2. Om det behövs kan du stänga tangent bordet och gå till menyfliksområdet genom att svepa åt höger tills du hör "Visa menyfliksområdet, knapp" och dubbel tryck sedan på skärmen. Fliken Start öppnas och du hör: "fliken Start."

 3. Om du vill öppna fliken Infoga dubbeltrycker du på skärmen, sveper åt höger tills du hör "Infoga, flik" och dubbeltrycker på skärmen. Du hör: ”Fliken Infoga.”

 4. Svep åt höger tills du hör "infoga bilder, knapp" och dubbel tryck sedan på skärmen. Appen Foton öppnas.

 5. Svep åt höger tills du hör den plats som innehåller den bild som du vill infoga och dubbel tryck sedan på skärmen för att välja den.

 6. Om du vill bläddra igenom bilderna på en plats sveper du åt höger eller vänster. När du flyttar läser VoiceOver upp bilderna. VoiceOver annonserar bilderna efter bild typer, orienteringar, datum.

 7. När du är på den bild du vill använda dubbeltrycker du på skärmen för att infoga bilden.

  Bilden infogas och fokus återgår till dokumentet med bilden markerad och fliken bild öppnas.

Infoga en bild från kameran

Du kan infoga en bild från kameran.

 1. När du redigerar dokumentet går du till den plats där du vill infoga en bild.

 2. Om det behövs kan du stänga tangent bordet och gå till menyfliksområdet genom att svepa åt höger tills du hör "Visa menyfliksområdet, knapp" och dubbel tryck sedan på skärmen. Fliken Start öppnas och du hör: "fliken Start."

 3. Om du vill öppna fliken Infoga dubbeltrycker du på skärmen, sveper åt höger tills du hör "Infoga, flik" och dubbeltrycker på skärmen. Du hör: ”Fliken Infoga.”

 4. Svep åt höger tills du hör "Infoga bild från kamera, knapp" och dubbel tryck sedan på skärmen. Kamera öppnas.

  Obs!: Du kan få en popup-dialog ruta som säger: "Word vill komma åt kameran". Om du godkänner det sveper du åt höger tills du hör ”OK” och dubbeltrycker på skärmen.

 5. Svep åt höger tills du hör: ”Ta en bild, knapp”. Peka kameran i önskad riktning och dubbeltryck på skärmen.

 6. Svep åt vänster eller höger tills du hör: ”Använd bilden, knapp” och infoga bilden genom att dubbeltrycka på skärmen. Fokus återgår till dokumentet med bilden markerad och fliken bild öppnas.

Lägga till alternativ text för en bild

När du har infogat bilden i dokumentet kan du lägga till alternativ text för att göra dokumentet så tillgängligt som möjligt.

 1. När du redigerar dokumentet kan du välja en bild genom att dra med fingret runt Skriv området tills VoiceOver meddelar bilden och dubbeltrycker sedan på skärmen. Du hör "markerad, bild", följt av bildlayouten. Fliken bild öppnas.

 2. Öppna menyn alternativ text på fliken bild genom att svepa åt höger tills du hör "knappen alternativ text" och dubbel tryck sedan på skärmen.

 3. Om du vill lägga till alternativ text sveper du åt höger tills du hör "panel, textfält", dubbel tryck på skärmen och skriv rubriken på alternativ texten för bilden med hjälp av skärm tangent bordet. Alternativtexten bör beskriva händelsen eller syftet med bilden, inte dess utseende.

  Obs!: Du går till tangentbordet genom att svepa åt höger tills du hör ett tangentbordselement. Du kan också öppna tangentbordet genom att utforska objekten på skärmen. Om du vill utforska placerar du ett finger på skärmen och drar det runt. VoiceOver läser upp objekten medan du flyttar runt. Om du vill välja ett objekt lyfter du på fingret och dubbeltrycker på skärmen.

 4. Om du vill lägga till en beskrivning av bilden sveper du åt höger tills du hör "Beskrivning, textfält", dubbel tryck på skärmen och skriv sedan beskrivningen med hjälp av skärm tangent bordet.

 5. När du har skrivit rubriken och beskrivningen sveper du åt vänster tills du hör ”Klart, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen. Menyn alternativ text stängs och fokus flyttas tillbaka till dokumentet.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att ange radavstånd och indrag i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Word

Nyheter i Office 365

Använd Word för Android med TalkBack, den inbyggda skärm läsaren i Android, för att infoga en bild.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Infoga en bild från din telefon

 1. När du redigerar dokumentet går du till den plats där du vill infoga en bild.

 2. Om det behövs kan du stänga tangent bordet och gå till menyfliksområdet genom att svepa åt höger tills du hör "ej markerad, fler alternativ, växla" och dubbel tryck sedan på skärmen. Fliken Start öppnas och du hör: "flik menyn, start vald."

 3. Om du vill öppna fliken Infoga dubbeltrycker du på skärmen, sveper åt höger tills du hör "Infoga, flik" och dubbeltrycker på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör "menyn bilder" och dubbel tryck sedan på skärmen. Menyn bilder öppnas.

 5. Svep åt höger tills du hör "foton, knapp" och dubbel tryck sedan på skärmen. Öppna från-menyn öppnas, med fokus på den valda lagrings platsen för bilder.

 6. Gör något av följande:

  • Om du vill navigera mellan bilderna i den markerade lagringsplatsen sveper du åt höger tills du hör bilden du vill använda. TalkBack läser namn och datum för varje bild när du flyttar.

  • Om du vill navigera till en annan lagrings plats, till exempel nedladdningar eller bildersveper du åt vänster tills du hör "knappen Visa flöden" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Svep åt höger tills du hör den plats du vill använda och dubbeltryck sedan på skärmen. Svep åt vänster eller höger tills du hör bilden du vill använda.

  TalkBack annonserar bilderna med deras fil namn, storlek och datum.

 7. Dubbel tryck på skärmen när du är på den bild du vill använda för att infoga den markerade bilden. Du hör: "Word, bearbetad bild."

 8. Svep åt höger tills du hör ”knappen Spara bild” och dubbeltryck sedan på skärmen.

  Bilden infogas och fokus återgår till dokumentet med bilden markerad och fliken bild öppnas.

Infoga en bild från kameran

 1. När du redigerar dokumentet går du till den plats där du vill infoga en bild.

 2. Om det behövs kan du stänga tangent bordet och gå till menyfliksområdet genom att svepa åt höger tills du hör "ej markerad, fler alternativ, växla" och dubbel tryck sedan på skärmen. Fliken Start öppnas och du hör: "flik menyn, start vald."

 3. Om du vill öppna fliken Infoga dubbeltrycker du på skärmen, sveper åt höger tills du hör "Infoga, flik" och dubbeltrycker på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör "menyn bilder" och dubbel tryck sedan på skärmen. Menyn bilder öppnas.

 5. Svep åt höger tills du hör "kamera knapp" och dubbel tryck sedan på skärmen. Programmet kamera öppnas.

  Obs!: Du kan få en popup-dialog ruta som säger: "Tillåt att Word tar bilder och spela in video". Om du gör det sveper du åt höger tills du hör "knappen Tillåt" och dubbeltrycker på skärmen.

 6. Om du vill ta en bild sveper du åt höger tills du hör "slutarhastighet", pekar på den högra riktningen och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 7. Fokus flyttas till knappen Klar. Dubbel tryck på skärmen om du vill använda bilden i dokumentet. Du hör: "Word, bearbetad bild."

 8. Svep åt höger tills du hör ”knappen Spara bild” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 9. Bilden infogas och fokus återgår till dokumentet med bilden markerad och fliken bild öppnas.

Lägga till alternativ text för en bild

När du har infogat bilden i dokumentet kan du lägga till alternativ text för att göra dokumentet så tillgängligt som möjligt.

 1. När du har infogat en bild kan du öppna menyn alternativ text på fliken bild genom att svepa åt höger tills du hör "alternativ text-menyn" och sedan dubbel tryck sedan på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör "redigerings ruta, för rubrik" och skriv rubriken på alternativ texten för bilden med hjälp av skärm tangent bordet. Alternativtexten bör beskriva händelsen eller syftet med bilden, inte dess utseende.

  Obs!: Du kan öppna tangentbordet genom att utforska objekten på skärmen. Om du vill utforska placerar du ett finger på skärmen och drar runt det. TalkBack läser upp objekten medan du flyttar runt. Om du vill välja ett objekt lyfter du på fingret när du står på objektet. Beroende på dina enhetsinställningar kan du behöva dubbeltrycka på skärmen för att infoga tecknet.

 3. Om du vill lägga till en beskrivning av bilden sveper du åt höger tills du hör "redigerings ruta, för beskrivning", dubbel tryck på skärmen och skriv sedan beskrivningen med hjälp av skärm tangent bordet.

 4. När du har skrivit rubriken och beskrivningen sveper du åt vänster tills du hör "bakåt, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Menyn alternativ text stängs och fokus flyttas tillbaka till dokumentet.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att ange radavstånd och indrag i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Word

Nyheter i Office 365

Använd Word Mobile med skärm läsaren, den inbyggda skärm läsaren i Windows, för att infoga en bild.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Infoga en bild från din telefon

 1. Gå till den plats i dokumentet där du vill infoga en bild.

 2. Svep uppåt eller nedåt med ett finger tills du hör: "objekt."

 3. Svep åt höger tills du hör ”Fler alternativ, knapp” och dubbeltryck på skärmen.

 4. Svep åt vänster med ett finger tills du hör: "tabbväljaren, Start knapp, Dold." Dubbeltryck på skärmen. Du hör: "popup, hem, <antal tillgängliga flikar och platsen för den aktuella fliken i menyn>, markerad." Huvudmenyn expanderas nu.

 5. Svep åt höger med ett finger i menyn tills du hör: "Infoga, <antal tillgängliga flikar och platsen för den aktuella fliken i menyn>." Dubbeltryck på skärmen. Du hör: "knappen Infoga, Dold." Alternativen för fliken Infoga är nu tillgängliga.

 6. Svep åt höger tills du hör "bilder, knapp, Dold" och dubbel tryck sedan på skärmen.

 7. Svep åt höger eller vänster tills du hör "foton, knapp" och dubbel tryck sedan på skärmen. Fönstret foton öppnas.

 8. Svep åt höger tills du hör namnet på filen som du vill infoga och dubbel tryck på skärmen.

 9. Svep åt höger tills du hör: "knappen Infoga program fältet." Dubbel tryck på skärmen för att infoga bilden i dokumentet.

Obs!: För att bilden ska kunna läsas korrekt av en skärmläsare måste bilden vara infogad i nivå med texten. Word Mobile infogar normalt inte en bild med texten. Om du vill vara säker på att bilden är infogad med dokument texten sveper du åt höger tills du hör "knappen Radbryt text, Dold" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Alternativen för att radbryta text är nu tillgängliga. Svep åt höger tills du hör "av, infogat med text, knapp" och dubbel tryck sedan på skärmen.

Infoga en bild från kameran

Du kan infoga en bild från kameran.

 1. Gå till den plats i dokumentet där du vill infoga en bild.

 2. Svep uppåt eller nedåt med ett finger tills du hör: "objekt."

 3. Svep åt höger tills du hör ”Fler alternativ, knapp” och dubbeltryck på skärmen.

 4. Svep åt vänster tills du hör: "tabbväljaren, Start knapp, Dold." Dubbeltryck på skärmen. Du hör: "popup, hem, <antal tillgängliga flikar och platsen för den aktuella fliken i menyn>, markerad." Huvudmenyn expanderas nu.

 5. Svep åt höger med ett finger i menyn tills du hör: "Infoga, <antal tillgängliga flikar och platsen för den aktuella fliken i menyn>." Dubbeltryck på skärmen. Du hör: "knappen Infoga, Dold." Alternativen för fliken Infoga är nu tillgängliga.

 6. Svep åt höger tills du hör "bilder, knapp, Dold" och dubbel tryck sedan på skärmen.

 7. Svep åt höger tills du hör "kamera knapp" och dubbel tryck sedan på skärmen. Kamera fönstret öppnas.

 8. Svep åt höger tills du hör "knappen Ta foto", peka på den riktning som du vill använda och dubbel tryck sedan på skärmen för att ta bilden.

 9. Svep åt höger tills du hör "acceptera, knapp" och dubbel tryck sedan på skärmen för att infoga bilden i dokumentet.

Obs!: För att bilden ska kunna läsas korrekt av en skärmläsare måste bilden vara infogad i nivå med texten. Word Mobile infogar normalt inte en bild med texten. Om du vill vara säker på att bilden är infogad med dokument texten sveper du åt höger tills du hör "knappen Radbryt text, Dold" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Alternativen för att radbryta text är nu tillgängliga. Svep åt höger tills du hör "av, infogat med text, knapp" och dubbel tryck sedan på skärmen.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga en hyperlänk i Word

Använda en skärmläsare för att justera text och stycken i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Word

Använd Word för webben med tangent bordet och en skärm läsare för att infoga en bild. Vi har testat det med skärm läsaren, JAWS och NVDA, men den kan fungera med andra skärm läsare så länge de följer vanliga hjälpmedels standarder och tekniker. Du får lära dig hur du lägger till bilder från din dator eller enhet eller från en källa som Bing.com.

behöver anvisningar om hur du infogar bilder i ett Word dokument men inte använder en skärm läsare? Se infoga bilder.

Meddelanden: 

 • Om du använder Skärmläsaren med Windows 10 Fall Creators Update kan du behöva inaktivera genomsökningsläge för att kunna redigera dokument, kalkylblad eller presentationer med Office på webben. Mer information finns i artikeln om att inaktivera virtuellt läge eller bläddringsläge för skärmläsare i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • När du använder Word för webben rekommenderar vi att du använder Internet Explorer som webbläsare. Eftersom Word för webben körs i webbläsaren kommer kortkommandona att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder till exempel Ctrl + F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga kortkommandon som F1 (hjälp) och Ctrl+O (öppna) i webbläsaren, inte i Word för webben.

I det här avsnittet

Infoga en bild från datorn

Följ dessa steg om du vill infoga en bild som finns på datorn i dokumentet.

 1. Placera insättningspunkten där du vill att bilden ska visas i dokumentet.

 2. Flytta fokus till menyfliksområdet genom att trycka på Ctrl+F6 tills du hör ett fliknamn.

 3. Om du vill gå till fliken Infoga trycker du på Tabb och trycker sedan på Retur.

 4. Om du vill gå till knappen Infoga trycker du på Tabb och trycker sedan på Retur. Dialog rutan Välj fil för uppladdning öppnas med fokus i fältet fil namn .

  Obs!: Vanligtvis när du infogar en bild letar Word för webben på din dator efter de flesta vanliga bildformaten (.bmp, .gif, .jpg, .svg, .tiff, .dds, .wdp, .emf, ico, .png och -wmf). Du kan dock söka efter filer i alla filformat. Det gör du genom att trycka på TABB-tangenten i dialog rutanVälj fil för uppladdning och sedan välja alla filer (*.*).

 5. Gör något av följande:

  • Skriv namnet på en bild om du vill använda och tryck sedan på Retur.

  • Bläddra till en bild i en annan mapp genom att trycka på Skift+Tabb tills du hör ett mappnamn och sedan trycka på Retur. Använd Tabb och piltangenterna för att bläddra bland mappar. Tryck på Ctrl+Backsteg om du vill flytta upp en nivå. Tryck på Tabb för att gå till den första bilden i en mapp. Tryck på Retur när du hör namnet på den bild du vill använda.

Infoga en bild från Internet

Om du inte har den perfekta bilden på datorn kan du söka på webben.

Obs!: När du använder foton, bilder eller ClipArt är du skyldig att respektera upphovsrätten. När det gäller bilder kan licensfiltret i Bing vara till hjälp.

 1. Placera insättningspunkten där du vill att bilden ska infogas i dokumentet.

 2. Flytta fokus till menyfliksområdet genom att trycka på Ctrl+F6 tills du hör ett fliknamn.

 3. Om du vill gå till fliken Infoga trycker du på Tabb och trycker sedan på Retur.

 4. Om du vill gå till fliken Onlinebilder trycker du på Tabb och trycker sedan på Retur. Dialog rutan infoga bilder öppnas. Du hör "Sök Bing" och fokus är i rutan Bing-bildsökning.

 5. Skriv ett ord eller en fras som beskriver den typ av bild som du vill använda och tryck sedan på Retur. Sökresultaten beskrivs.

 6. Du infogar det resultat du vill använda genom att trycka på Retur. (Du kan också trycka på blanksteg för att markera bilden och sedan gå till knappen Infoga genom att trycka på Tabb och sedan trycka på Retur.)

Lägga till alternativ text för en bild

 1. Markera den bild som du vill lägga till alternativtext för.

 2. Tryck på CTRL + F6 tills du hör namnet på en menyflik, tryck på TABB-tangenten tills du kommer till fliken format och tryck sedan på RETUR.

 3. Om du vill flytta till knappen Alt-Text trycker du på Tabb och sedan på Retur. Den alternativa texten öppnas med fokus i rutan rubrik . (I Skärmläsaren hör du “Bild vald.”)

 4. Gå med Tabb till rutan Beskrivning och skriv din text.

 5. Gå med Tabb till knappen OK och tryck sedan på blanksteg.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att kontrollera stavning och grammatik i Word

Kortkommandon i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Word

Nyheter i Office 365

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×