Använda en skärmläsare för att infoga en hyperlänk i Outlook

Använda en skärmläsare för att infoga en hyperlänk i Outlook

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln är för personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med produkter för Office och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns på Startsidan för Microsoft Support.

För personer som inte använder en skärmläsare kan du läsa Skapa eller redigera en hyperlänk (i Windows) eller Skapa eller ta bort en hyperlänk i ett meddelande i Outlook för Mac.

Använd Outlook med tangentbordet och skärmläsaren för att länka från ett e-postmeddelande till en webbsida, en fil på en delad enhet eller ett bokmärke i samma e-postmeddelande.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Skapa en automatisk hyperlänk

Outlook kan göra en webbadress till en hyperlänk automatiskt.

Skriv en webbadress (URL) som www.contoso.com eller en e-postadress som person@exempel.se när du skriver ett e-postmeddelande och tryck sedan på blanksteg eller Retur. I Outlook ändras texten till en hyperlänk.

Länka till en fil eller webbsida

Skapa en hyperlänk till en fil eller en webbsida och ange ett beskrivande namn för länken.

Länka till en fil

Tips: Skapa snabbt en länk till en nyligen använd fil genom att trycka på Alt + N, I. En lista med de senast använda filerna öppnas. Tryck på nedåtpilen tills du hör önskad fil och tryck sedan på Retur.

 1. När du skriver ett e-postmeddelande flyttar du markören dit du vill infoga länken.

 2. Tryck på Alt+N, I, I. Dialogrutan Infoga hyperlänk öppnas.

 3. Tryck på Alt+X om du vill skapa en länk till en fil i den aktuella mappen.

 4. Tryck på Tabb tills du hör "Titta i <den aktuella mappen>" och tryck sedan på Tabb tills du hör: "Aktuell mapp, träd". Som standard är mappen Dokument den aktuella mappen.

  Tryck på Alt+L om du vill ändra den aktuella mappen. Du hör: ”<Den valda mappen >”. Tryck på uppåtpilen eller nedåtpilen tills du hör platsen som du vill ha och tryck sedan på Retur.

 5. Tryck på Tabb tills du hör ”Aktuell mapp, träd” och tryck sedan på uppåtpilen eller nedåtpilen tills du hör filen du vill ha.

 6. Tryck på Alt+T. Du hör: ”Text som ska visas.” Skriv den text som du vill ska visas i e-postmeddelandet som länktext.

 7. Tryck på Retur för att infoga fillänken.

Länka till en besökt sida

 1. När du skriver ett e-postmeddelande flyttar du markören dit du vill infoga länken.

 2. Tryck på Alt+N, I, I. Dialogrutan Infoga hyperlänk öppnas.

 3. Om du vill skapa en länk till en besökt sida trycker du på Alt+X och sedan på Alt+B. Alternativet Besökta sidor är markerat.

 4. Tryck på Tabb tills du hör den första sidan i listan med besökta sidor.

 5. Tryck på nedåtpilen tills du hör sidan du vill ha.

 6. Tryck på Alt+T. Du hör: ”Text som ska visas.” Skriv den text som du vill ska visas i e-postmeddelandet som länktext.

 7. Tryck på Retur för att infoga fillänken.

Länka till en webbsida

 1. När du skriver ett e-postmeddelande flyttar du markören dit du vill infoga länken.

 2. Tryck på Alt+N, I, I. Dialogrutan Infoga hyperlänk öppnas. Fokus finns i textfältet Adress.

 3. Skriv in webbsidans adress.

 4. Tryck på Alt+T. Du hör: ”Text som ska visas.” Skriv den text som du vill ska visas i e-postmeddelandet som länktext.

  Tips: Det är en bra idé att använda webbsidans rubrik som länktext. När personer klickar på länken och öppnar sidan läser skärmläsaren rubriken först.

 5. Tryck på Retur för att infoga länken.

Länka till en annan plats i det aktuella e-postmeddelandet

Du kan skapa interna länkar till fördefinierade format såsom rubriker och bokmärken. Anvisningar om hur du skapar rubriker i Outlook finns i Lägg till rubriker.

Skapa ett bokmärke

 1. Flytta markören till länkens målplats. Målet kan vara en rubrik, ett textstycke eller en bild.

 2. Tryck på Alt+N, K. Dialogrutan Bokmärke öppnas och fokus flyttas till textfältet Bokmärkesnamn.

 3. Ange ett namn på bokmärket.

  Obs!: Bokmärkesnamn måste börja med en bokstav. De kan innehålla bokstäver, siffror och understreck, till exempel Utv_rapport_2.

 4. Tryck på Alt+A om du vill lägga till bokmärket i listan med bokmärken.

Infoga en länk till ett bokmärke

 1. När du skriver ett e-postmeddelande flyttar du markören dit du vill infoga länken.

 2. Tryck på Alt+N, I, I. Dialogrutan Infoga hyperlänk öppnas.

 3. Tryck på Alt+A. Alternativet Plats i det här dokumentet har valts och fokus flyttas till bokmärkesträdet.

 4. Tryck på nedåtpilen tills du hör önskat bokmärke och tryck sedan på Retur. Bokmärkeslänken med bokmärkesnamnet infogas i e-postmeddelandet.

Ta bort en hyperlänk

 1. Markera länktexten eller den hyperlänkade bilden när du skriver ett e-postmeddelande.

 2. Tryck på Skift+F10 och sedan på Alt+R. Hyperlänken tas bort.

Se även

Använd en skärmläsare för att formatera text i ditt e-postmeddelande i Outlook

Använda en skärmläsare för att infoga en bild i Outlook

Tangentbordsgenvägar i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Outlook E-post

Använd Outlook för Mac med tangentbordet och VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i Mac OS, för att länka från ett e-postmeddelande till en webbsida eller en fil på en delad enhet.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda macOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i startguide för VoiceOver.

I det här avsnittet

Skapa en automatisk hyperlänk

Outlook kan göra en webbadress till en hyperlänk automatiskt.

Skriv en webbadress (URL) som www.contoso.com eller en e-postadress som person@exempel.se i brödtexten när du skriver ett e-postmeddelande och tryck sedan på blanksteg eller Retur. I Outlook ändras texten till en hyperlänk.

Länka till en fil eller webbsida

Skapa en hyperlänk till en fil eller en webbsida och ange ett beskrivande namn för länken.

Infoga en hyperlänk till en fil

 1. När du skriver ett e-postmeddelande flyttar du markören dit du vill infoga länken.

 2. Tryck på Ctrl+Kommando+K. Dialogrutan Infoga hyperlänk öppnas.

 3. Tryck på Tabb tills du hör: ”<Aktuell flik> vald” om du vill skapa en länk till en fil.

 4. Tryck på högerpilen eller vänsterpilen tills du hör ”Webbsida eller fil, flik” och tryck sedan på blanksteg för att välja.

 5. Tryck på Tabb tills du hör ”Markera, punkt” och tryck sedan på blanksteg för att markera. Du hör: ”Välj den fil du vill länka till.”

 6. Tryck på Tabb för att flytta till den plats du vill och använd sedan piltangenterna för att bläddra bland objekten. Om du vill navigera mellan mappar och undermappar trycker du på högerpilen eller vänsterpilen tills du hör filen du vill länka till.

 7. Tryck på Tabb tills du hör ”Öppna, knapp” och tryck sedan på blanksteg. Filen markeras och dialogrutan stängs.

 8. Om du vill lägga till text i e-postmeddelandet som visas i stället för filadressen trycker du på Tabb i dialogrutan Infoga hyperlänk tills du hör: ”Text som ska visas, redigera text”. Skriv sedan in texten.

 9. Tryck på Retur för att infoga länken. Dialogrutan stängs och hyperlänken infogas.

Infoga hyperlänk till en webbsida

 1. Flytta markören dit du vill infoga länken i e-postmeddelandet.

 2. Tryck på Ctrl+Kommando+K. Dialogrutan Infoga hyperlänk öppnas.

 3. Om du vill skapa en länk till en webbsida trycker du på Tabb tills du hör: ”Den aktuella fliken, markerad.”

 4. Tryck på högerpilen eller vänsterpilen tills du hör ”Webbsida eller fil, flik” och tryck sedan på blanksteg för att välja.

 5. Tryck på Tabb tills du hör ”Adress, redigera text” och skriv sedan in webbadressen till webbsidan.

 6. Om du vill lägga till text i e-postmeddelandet som visas i stället för adressen trycker du på Tabb tills du hör: ”Text som ska visas, redigera text”. Skriv sedan in texten.

  Tips: Det är en bra idé att använda webbsidans rubrik som länktext. När personer klickar på länken och öppnar sidan läser skärmläsaren rubriken först.

 7. Tryck på Retur för att infoga länken. Dialogrutan stängs och hyperlänken infogas.

Ta bort en hyperlänk

 1. Markera länktexten eller den hyperlänkade bilden i e-postmeddelandet.

 2. Tryck på Kommando+K och tryck sedan på tabbtangenten tills du hör: ”Knappen Ta bort länk.” Tryck på blanksteg för att välja.

  Dialogrutan Infoga hyperlänk stängs och hyperlänken tas bort från texten. Texten förblir intakt.

Se även

Använd en skärmläsare för att formatera text i ditt e-postmeddelande i Outlook

Använda en skärmläsare för att infoga en bild i Outlook

Tangentbordsgenvägar i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Outlook E-post

Använd Outlook för iOS med VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i iOS, för att länka från ett e-postmeddelande till en webbsida eller en fil på en delad enhet.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

Skapa en länk

 1. När du skriver ett e-postmeddelande placerar du markören där du vill infoga länken.

 2. Öppna snabbmenyn genom att dubbeltrycka och hålla ned på skärmen.

 3. Svep åt vänster två gånger och svep sedan åt höger tills du hör "Lägg till länk, menyalternativ" och dubbeltryck sedan på skärmen. Menyn Lägg till länk öppnas med fokus på fältet Text.

 4. Om du vill namnge länken med något annat än bara URL:en skriver du länktexten med hjälp av skärmtangentbordet. Du går till tangentbordet genom att svepa åt höger tills du hör ett tangentbordselement.

 5. Om du vill lägga till webbadressen till sidan eller filen du vill länka till sveper du åt höger från textfältet tills du hör "URL, textfält". Dubbeltryck på skärmen och skriv adressen.

 6. Svep åt vänster tills du hör "Klart, knapp" och dubbeltryck sedan på skärmen. Länken infogas i e-postmeddelandets brödtext.

Se även

Använd en skärmläsare för att formatera text i ditt e-postmeddelande i Outlook

Använda en skärmläsare för att infoga en bild i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Outlook E-post

Använd Outlook för Android med TalkBack, den inbyggda skärmläsaren i Android, för att länka från ett e-postmeddelande till en webbsida eller en fil på en delad enhet.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

Skapa en länk

 1. När du skriver ett e-postmeddelande placerar du markören där du vill infoga länken.

 2. Öppna snabbmenyn genom att dubbeltrycka och hålla ned på skärmen. Snabbmenyn öppnas.

 3. Svep åt höger tills du hör "Lägg till länk" och dubbeltryck sedan på skärmen. Dialogrutan Redigera länk öppnas med fokus på textfältet Text som ska visas.

 4. Om du vill lägga till ett länknamn skriver du länktexten med skärmtangentbordet.

  Obs!: Se till att du lägger till ett länknamn, annars visas inte länken.

  Obs!: Du kan öppna tangentbordet genom att utforska objekten på skärmen. Om du vill utforska placerar du ett finger på skärmen och drar det runt. TalkBack läser upp objekten medan du flyttar runt. Om du vill välja ett objekt lyfter du på fingret när du står på objektet. Beroende på dina enhetsinställningar kan du behöva dubbeltrycka på skärmen för att infoga tecknet.

 5. Om du vill lägga till webbadressen till sidan eller filen som du vill länka till, sveper du åt höger från textfältet Text som ska visas tills du hör "Länk, redigeringsruta", dubbeltrycker på skärmen och skriver adressen.

 6. Svep åt höger tills du hör ”Spara, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen. Länken infogas i e-postmeddelandets brödtext.

Se även

Använd en skärmläsare för att formatera text i ditt e-postmeddelande i Outlook

Använda en skärmläsare för att infoga en bild i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Outlook E-post

Använd Outlook på webben med tangentbordet och skärmläsaren för att länka till en webbsida eller fil på en delad enhet när du skriver ett meddelande med E-post. Vi har testat det med Skärmläsaren, men det kan även fungera med andra skärmläsare förutsatt att de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • I den här artikeln förutsätter vi att Läsfönster är avmarkerat.

 • När du använder Outlook på webben rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom Outlook på webben körs i webbläsaren är kortkommandona annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder till exempel Ctrl + F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte Outlook på webben.

 • Vi uppdaterar för närvarande Outlook.office.com (Outlook på webben). Vissa använder redan det nya Outlook och för andra visas den klassiska versionen som standard tills uppdateringen slutförs. Mer information finns i Få hjälp med det nya Outlook på webben. Eftersom anvisningarna i den här artikeln gäller den nya versionen rekommenderar vi att du byter från det klassiska gränssnittet till det nya Outlook. Om du vill byta till det nya Outlook trycker du på Ctrl + F6 tills du hör ”Kommando, Prova nya Outlook”. Tryck sedan på Retur. Om du hör ”Kommandoverktygsfält” istället för ”Kommando, Prova nya Outlook” använder du redan det nya Outlook.

I det här avsnittet

Skapa en hyperlänk

 1. När du skriver ett e-postmeddelande placerar du markören där du vill infoga länken.

 2. Om du vill namnge länken med något annat än bara URL:en skriver du länktexten och markerar den.

 3. Tryck på Tabb tills du hör: "Formateringsalternativ." Tryck sedan på höger eller vänster piltangent tills du hör "Infoga hyperlänk" och tryck på blanksteg. Dialogrutan Infoga länk öppnas och du hör: "Dialogrutan Infoga länk."

 4. Skriv webbadressen till sidan eller filen du vill länka till i dialogrutan Infoga länk och tryck på Retur.

 5. Dialogrutan Infoga länk stängs och hyperlänken skapas i brödtexten i e-postmeddelandet.

Ta bort en hyperlänk

 1. Markera hyperlänktexten i e-postmeddelandetexten.

 2. Tryck på Tabb tills du hör: "Formateringsalternativ." Tryck sedan på höger eller vänster piltangent tills du hör "Ta bort hyperlänk, knapp" och tryck på blanksteg.

 3. Hyperlänken tas bort.

Se även

Använd en skärmläsare för att formatera text i ditt e-postmeddelande i Outlook

Använda en skärmläsare för att infoga en bild i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Tangentbordsgenvägar i Outlook

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Outlook E-post

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

×