Använda en skärmläsare för att ordna anteckningsböcker, avsnitt och sidor i OneNote

Använda en skärmläsare för att ordna anteckningsböcker, avsnitt och sidor i OneNote

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln är för personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med produkter för Office och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns på Startsidan för Microsoft Support.

Använd OneNote med tangentbordet och en skärmläsare för att ordna information i anteckningsböcker som innehåller sidor, avsnitt och avsnittsgrupper. Vi har testat det med Skärmläsaren, JAWS och NVDA, men det kan även fungera med andra skärmläsare förutsatt att de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel. Du får lära dig hur du lägger till sidor, avsnitt och fler anteckningsböcker när du behöver det, och du får även byta namn på, flytta eller ta bort dem.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Öppna OneNote

Öppna OneNote genom att trycka på Windows-tangenten + Skift + N.

Skapa en anteckningsbok

 1. Tryck på Ctrl+G i OneNote om du vill öppna navigeringen i anteckningsboken.

 2. Tryck på Skift+Tabb flera gånger tills du hör ”knappen Lägg till anteckningsbok”. För att välja trycker du på blanksteg. Du kommer till ett nytt fönster där fliken NyttArkiv-menyn redan är markerad. Skärmläsaren meddelar ”Nytt flikobjekt”. På den här fliken kan du välja lagringsplats och namn för anteckningsboken.

 3. Tryck på högerpilen en gång för att gå till avsnittet för val av plats på fliken Nytt. Använda sedan upp- och nedpilarna för att flytta mellan platserna. Skärmläsare läser upp platserna medan du flyttar framåt. För att välja trycker du på blanksteg.

 4. När du har valt en plats flyttas fokus till fältet Anteckningsbokens namn. Ange ett namn för anteckningsboken och tryck på Retur. Anteckningsboken skapas och markören placeras i sidans rubrikfält i Nytt avsnitt 1 i anteckningsboken.

  Obs!: Om du sparar i OneDrive eller annan plats online kan du behöva logga in om du inte redan är inloggad.

Skapa ett avsnitt

 1. Tryck på Ctrl+T i en anteckningsbok för att skapa ett nytt avsnitt.

 2. Avsnittet skapas, markören placeras i avsnittsfliken och du kan skriva namnet på avsnittet.

 3. Tryck på Retur när du är klar. Avsnittet namnges och markören flyttas till sidans rubrikfält.

Skapa en avsnittsgrupp

Med hjälp av avsnittsgrupper kan du samla relaterade avsnitt.

 1. Tryck på Ctrl+Skift+G i en anteckningsbok för att öppna avsnittsnavigering.

 2. Visa snabbmenyn genom att trycka på Skift+F10.

 3. Tryck på nedåtpilen tills du hör Skärmläsaren "Ny avsnittsgrupp, menyobjekt". Med JAWS hör du: "Ny avsnittsgrupp". För att välja trycker du på blanksteg. Skärmläsaren meddelar: "Ny sida skapad, OneNote-fönstret, redigering, ny avsnittsgrupp".

 4. Skriv ett namn på avsnittsgruppen och tryck på Retur.

  Avsnittsgruppen skapas och du kan nu lägga till avsnitt i gruppen.

Skapa en sida

 1. Tryck på Ctrl+N i ett avsnitt där du vill lägga till sidan.

 2. En ny sida skapas, markören placeras i sidans rubrikfält och du kan skriva rubriken.

Byta namn på en anteckningsbok

 1. Tryck på Ctrl+G i OneNote om du vill öppna navigeringen i anteckningsboken.

 2. Använd upp- och nedpilarna för att gå till den anteckningsbok som du vill byta namn på.

 3. Visa snabbmenyn genom att trycka på Skift+F10. Skärmläsaren meddelar "Meny".

 4. Tryck på nedpilen tills du hör: "Egenskaper, menyobjekt". Med JAWS hör du: "Egenskaper." För att välja trycker du på blanksteg.

 5. Dialogrutan Egenskaper för anteckningsbok öppnas och fokus är i fältet Visningsnamn. Skriv ett nytt namn och tryck på Retur. Anteckningsboken har bytt namn.

Byta namn på ett avsnitt eller en avsnittsgrupp

 1. Tryck på Ctrl+Skift+G i OneNote för att gå till avsnittsnavigering.

 2. Använd höger- och vänsterpilarna för att gå till avsnittet eller avsnittsgruppen som du vill byta namn på.

 3. Visa snabbmenyn genom att trycka på Skift+F10. Skärmläsaren meddelar: "Byt namn, menyobjekt". Med JAWS hör du: "Byt namn".

 4. Tryck på Blanksteg. Skärmläsaren meddelar "Redigering" och avsnittsnamnet. Med JAWS hör du avsnittsnamnet.

 5. Skriv ett nytt namn och tryck på Retur. Avsnittet har bytt namn.

Byta namn på en sida

 1. Tryck på Ctrl+Alt+G i en anteckningsbok för att öppna sidnavigering.

 2. Använd upp- och nedpilarna för att gå till den sida som du vill byta namn på.

 3. Visa snabbmenyn genom att trycka på Skift+F10. Skärmläsaren meddelar: "Byt namn, menyobjekt". Med JAWS hör du: "Byt namn".

 4. Tryck på Blanksteg. Skärmläsaren meddelar: "Sidrubrik, redigering". Med JAWS hör du: "Sidrubrik."

 5. Skriv ett nytt namn och tryck på Retur. Sidan har bytt namn.

Flytta eller kopiera ett avsnitt

 1. Tryck på Ctrl+Skift+G i en anteckningsbok för att gå till avsnittsnavigering.

 2. Använd höger- eller vänsterpilen för att gå till avsnittet som du vill flytta eller kopiera. Skärmläsaren läser upp avsnittsnamnen medan du flyttar framåt.

 3. Tryck på Skift+F10. Skärmläsaren meddelar: "Byt namn, menyobjekt". Med JAWS hör du: "Byt namn".

 4. Tryck på nedåtpilen tills du hör Skärmläsaren: "Flytta eller kopiera, menyobjekt". Med JAWS hör du: "Flytta eller kopiera". För att välja trycker du på blanksteg. Dialogrutan Flytta eller kopiera avsnitt öppnas.

 5. Fokus är i sökfältet där du kan börja skriva namnet på anteckningsboken, avsnittet eller avsnittsgruppen som du vill flytta eller kopiera avsnittet till. Sökresultaten anges nedan medan du skriver. Använd upp- och nedpilarna för att navigera i resultaten. Skärmläsaren läser upp namnen medan du flyttar framåt.

 6. Tryck på Tabb för att gå till knapparna i dialogrutan när du har hittat rätt mål. Den första knappen är Flytta. Om du istället vill kopiera avsnittet trycker du på Tabb igen för att gå till knappen Kopiera. För att välja trycker du på blanksteg. Avsnittet flyttas eller kopieras.

Flytta eller kopiera en sida

 1. Tryck på Ctrl+Alt+G i en anteckningsbok för att öppna sidnavigering.

 2. Använd upp- eller nedpilen för att gå till den sida som du vill flytta eller kopiera. Skärmläsaren läser upp sidnamnen medan du flyttar framåt.

 3. Tryck på blanksteg för att markera en sida och tryck sedan på Ctrl+Alt+M. Dialogrutan Flytta eller kopiera sidor öppnas.

 4. Fokus är i sökfältet där du kan börja skriva namnet på anteckningsboken, avsnittet eller avsnittsgruppen som du vill flytta eller kopiera sidan till. Sökresultaten anges nedan medan du skriver. Använd upp- och nedpilarna för att navigera i resultaten. Skärmläsaren läser upp namnen medan du flyttar framåt.

 5. Tryck på Tabb för att gå till knapparna i dialogrutan när du har hittat rätt mål. Den första knappen är Flytta. Om du istället vill kopiera sidan trycker du på Tabb igen för att gå till knappen Kopiera. För att välja trycker du på blanksteg. Sidan flyttas eller kopieras.

Ta bort en anteckningsbok

 1. Tryck på Windows-tangenten i Windows och skriv "Utforskaren". Tryck på Retur.

 2. Fönstret Utforskaren öppnas. Fokus är på mappen Skrivbord. Använd piltangenterna för att navigera bland mapparna och objekten i fönstret. Skärmläsaren läser upp objekten medan du flyttar framåt. Tryck på Retur för att öppna en mapp.

  Tips: Standardplatsen för att spara anteckningsböcker på datorn är Dokument > OneNote-anteckningsböcker.

 3. När du är på rätt anteckningsbok trycker du på Skift+F10 för att öppna snabbmenyn. Skärmläsaren meddelar "snabbmenyn".

 4. Tryck på nedpilen flera gånger tills du hör: "Ta bort, menyobjekt". Med JAWS hör du: "Ta bort." Välj genom att trycka på Retur. Anteckningsboken tas bort.

Ta bort ett avsnitt eller en avsnittsgrupp

 1. Tryck på Ctrl+Skift+G i en anteckningsbok för att gå till avsnittsnavigering.

 2. Använd höger- eller vänsterpilen för att gå till avsnittet eller avsnittsgruppen som du vill ta bort.

 3. Visa snabbmenyn genom att trycka på Skift+F10. Skärmläsaren meddelar: "Byt namn, menyobjekt". Med JAWS hör du: "Byt namn".

 4. Tryck på nedpilen flera gånger tills du hör: "Ta bort, menyobjekt". Med JAWS hör du: "Ta bort." Tryck på Retur.

 5. En bekräftelsedialogruta öppnas. Skärmläsaren meddelar: "Dialogrutan Microsoft OneNote, knappen Nej". Tryck på vänsterpilen en gång för att växla till Ja-knappen och tryck på Retur. Avsnittet eller avsnittsgruppen tas bort.

Ta bort en sida

 1. Tryck på Ctrl+Alt+G i en anteckningsbok för att gå till sidnavigering.

 2. Använd upp- och nedpilarna för att gå till den sida som du vill ta bort.

 3. Visa snabbmenyn genom att trycka på Skift+F10. Skärmläsaren meddelar: "Byt namn, menyobjekt". Med JAWS hör du: "Byt namn".

 4. Tryck på nedpilen tills du hör "Ta bort, menyobjekt" och tryck sedan på Retur. Sidan tas bort.

Se även

Använda en skärmläsare för att dela och samarbeta i anteckningsböcker i OneNote

Kortkommandon i OneNote

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med OneNote

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i OneNote

Använd OneNote för Mac med tangentbordet och VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i macOS, för att ordna information i anteckningsböcker som innehåller sidor, avsnitt och avsnittsgrupper. Du kan lägga till sidor, avsnitt och ytterligare anteckningsböcker när du behöver det.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Information om kortkommandon finns i Kortkommandon i OneNote.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda macOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i startguide för VoiceOver.

I det här avsnittet

Öppna OneNote och logga in

 1. Gå till listan Program genom att trycka på Skift+Kommando+A i Finder.

 2. Skriv M för att gå direkt till de program som börjar med ”M”.

 3. Tryck på Tabb tills du hör: "Microsoft OneNote program".

 4. Öppna OneNote för Mac genom att trycka på Kommando+nedpil.

 5. OneNote för Mac öppnas och du kan logga in på ditt Microsoft-konto.

 6. Tryck på Kommando+O för att logga in. Du hör: ”Logga in. Kontoinställningar.” Tryck på blanksteg för att välja. Dialogrutan Logga in öppnas. Du hör: ”Ange din e-postadress eller ditt telefonnummer.”

 7. Skriv in din e-postadress eller ditt telefonnummer och tryck på Retur. VoiceOver meddelar: ”Lösenord, säker textredigering.”

 8. Skriv ditt lösenord och tryck på Retur. Om du hör ”Knappen Börja använda PowerPoint” trycker du på blanksteg för att gå till programmet.

  Obs!: Om du använder ett konto i en organisation kan inloggningsstegen vara lite annorlunda. Du kan till exempel behöva använda en PIN-kod eller ett smartkort.

  Tips: Om du inte loggade ut från PowerPoint senaste gången du använde det, öppnas programmet utan att du behöver logga in.

Skapa en anteckningsbok

Om du vill skapa en ny anteckningsbok måste du logga in på ditt Microsoft-konto i OneNote så att du kan spara filen på OneDrive.

 1. Tryck på Ctrl+Kommando+N i OneNote.

 2. Fönstret Öppna de nya och senaste anteckningsböckerna öppnas. Här kan du välja färg för anteckningsboken, Namn och var den nya anteckningsboken ska lagras.

 3. Tryck på Tabb för att välja en färg för anteckningsboken. Du hör ”Färg på anteckningsbok” följt av den färg som valts för närvarande. Navigera till den färg du vill ha med piltangenterna. VoiceOver läser upp färgerna medan du flyttar runt. När du är klar trycker du på Tabb.

 4. Om du vill ange en titel föranteckningsboken trycker du på Tabb tills du hör: "Anteckningsbokens titel, redigera text." Skriv rubriken och tryck på Tabb för att lämna fältet.

 5. Om du vill välja en molnlagringsplats som är kopplad till ditt konto, till exempel OneDrive eller SharePoint, trycker du på Tabb tills du hör en plats och "Välj en plats där anteckningsboken ska skapas".

 6. Om du vill välja en annan plats trycker du på blanksteg och använder upp- eller nedpilen för att gå till platsen. Tryck på blanksteg för att välja.

 7. Om du vill skapa anteckningsboken trycker du på Tabb tills du hör: "Knappen Skapa." Tryck sedan på blanksteg.

 8. Den nya anteckningsboken öppnas och markören placeras i sidans rubrikfält i Nytt avsnitt 1.

Skapa ett avsnitt

 1. Tryck på Kommando+T i en anteckningsbok för att skapa ett nytt avsnitt.

 2. Avsnittet skapas, markören placeras i avsnittets rubrikfält och du kan ange namnet på avsnittet.

 3. Tryck på Retur när du är klar.

Skapa en avsnittsgrupp

Med hjälp av avsnittsgrupper kan du samla relaterade avsnitt.

 1. Tryck på Ctrl+Skift+G i en anteckningsbok för att öppna avsnittsnavigering.

 2. Tryck på Ctrl+Alt+M för att gå till menyraden. Du hör: ”Menyrad, Apple”.

 3. Använd högerpilen för att bläddra till menyn Arkiv och använd nedåtpilen för att gå till Ny avsnittsgrupp. Tryck sedan på blanksteg för att välja.

 4. Avsnittsgruppen skapas och fokus är på avsnittsgruppens namnfält.

 5. Ange ett namn på avsnittsgruppen och tryck på Retur. Avsnittsgruppen skapas och du kan nu lägga till avsnitt i gruppen.

Skapa en sida

 1. Tryck på Ctrl+Skift+G i en anteckningsbok för att öppna avsnittsnavigering. Använd sedan upp- eller nedpilen för att välja det avsnitt där du vill lägga till sidan.

  Obs!: Om sidan finns i en avsnittsgrupp, trycker du på högerpilen för att visa avsnittsgruppen.

 2. Tryck på Kommando+N i avsnittet där du vill lägga till sidan.

 3. En ny sida skapas, markören placeras i sidans rubrikfält och du kan skriva rubriken.

Byta namn på en anteckningsbok

Om du har delat anteckningsboken med andra kan du byta namn på anteckningsbokfilen på källplatsen.

 1. Öppna en webbläsare och navigera till www.onedrive.com.

 2. Logga in på ditt Microsoft-konto eller ett organisationskonto där anteckningsboken lagras som du vill byta namn på genom att trycka på Alt+Tabb tills du hör: "Länk, logga in". Tryck på Retur för att starta inloggningen.

 3. När du har loggat in på OneDrive använder du nedpilen för att gå till mappen Dokument på kontot. Tryck på Retur för att öppna mappen.

 4. Använd piltangenterna för att gå till den anteckningsbokfil som du vill byta namn på. Det kan hända att du behöver trycka på Ctrl+Skift+Alt+nedpilen för att interagera med fillistan. Du hör namnen när du flyttar runt.

 5. När du är på rätt fil trycker du på Skift+Tabb tills du hör: ”Öppna.” Använd sedan höger- eller vänsterpilen för att gå till Byt namn. Tryck på Retur för att välja. Du hör: ”Ange det nya namnet.”

 6. Skriv ett nytt namn och tryck på Retur. Anteckningsboken har bytt namn. Du hör: ”Spara.”

Byta namn på ett avsnitt eller en avsnittsgrupp

 1. Tryck på Ctrl+Skift+G i en anteckningsbok för att öppna avsnittsnavigering.

 2. Använd upp- och nedpilarna för att gå till avsnittet eller avsnittsgruppen som du vill byta namn på. Du hör avsnittens eller avsnittsgruppernas namn när du flyttar runt.

 3. Öppna snabbmenyn genom att trycka på Ctrl+Alt+Skift+M. Tryck sedan på Ctrl+Alt+nedpilen tills du hör: ”Byt namn.” Du väljer genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 4. Fokus flyttas till namnfältet för avsnittet eller avsnittsgruppen. Skriv ett nytt namn och tryck på Retur. Avsnittet har bytt namn.

Byta namn på en sida

 1. Tryck på Ctrl+Skift+G i en anteckningsbok för att öppna avsnittsnavigering.

 2. Använd upp- och nedpilarna för att gå till avsnittet som innehåller den sida som du vill byta namn på.

 3. I avsnittet som innehåller sidan du vill byta namn på trycker du på Ctrl+Kommando+G för att öppna sidnavigeringen. Du hör: ”Sidlista, tabell.”

 4. Använd upp- och nedpilarna för att gå till den sida som du vill byta namn på. Du hör namnen på sidorna när du flyttar runt.

 5. Tryck på Skift+Kommando+T för att byta namn på sidan. Fokus flyttas till sidrubrikfältet. Du hör: ”Byt namn på sidan.”

 6. Skriv ett nytt namn och tryck på Retur. Sidan har bytt namn.

Flytta eller kopiera ett avsnitt

 1. Tryck på Ctrl+Skift+G i en anteckningsbok för att öppna avsnittsnavigering.

 2. Använd upp- och nedpilarna för att gå till det avsnitt som du vill flytta eller kopiera.

 3. Öppna snabbmenyn genom att trycka på Ctrl+Alt+Skift+M.

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill kopiera avsnittet trycker du på nedpilen för att gå till Kopiera avsnitt till… och väljer genom att trycka på blanksteg. Dialogrutan Kopiera avsnittet till en ny anteckningsbok… öppnas.

  • Om du vill flytta avsnittet trycker du på nedpilen för att gå till Flytta avsnitt till… och väljer genom att trycka på blanksteg. Dialogrutan Flytta avsnittet till en ny anteckningsbok… öppnas.

 5. I den öppna dialogrutan visas de öppna anteckningsböckerna och deras avsnittsgrupper, där du kan kopiera eller flytta avsnittet.

 6. Använd upp- eller nedpilen för att markera anteckningsboken. Om du vill flytta till en viss avsnittsgrupp trycker du på Ctrl+Alt+Blanksteg för att visa anteckningsboken. Du hör anteckningsböckernas och avsnittsgruppernas namn när du flyttar runt.

  Obs!: Du kan kopiera eller flytta ett avsnitt till en avsnittsgrupp inom samma anteckningsbok.

 7. Tryck på Tabb när du är på rätt mål för att gå till knapparna i dialogrutan. Den första knappen är Avbryt. Om du vill kopiera avsnittet trycker du på Tabb för att gå till knappen Kopiera. Om du vill flytta avsnittet trycker du på Tabb för att gå till knappen Flytta. Tryck på Retur för att välja. Avsnittet flyttas eller kopieras.

Flytta eller kopiera en sida

 1. Tryck på Ctrl+Skift+G i en anteckningsbok för att öppna avsnittsnavigering.

 2. Använd upp- och nedpilarna för att gå till avsnittet som innehåller den sida som du vill flytta eller kopiera.

 3. Tryck på Ctrl+Kommando+G för att öppna sidnavigeringen. Du hör: ”Sidlista.”

 4. Använd upp- eller nedpilen för att gå till den sida som du vill flytta eller kopiera. VoiceOver läser upp sidnamnen medan du flyttar framåt.

 5. På sidan gör du något av följande:

  • Om du vill kopiera sidan trycker du på Skift+Kommando+C. Dialogrutan Kopiera sidan till ett nytt avsnitt… öppnas.

  • Om du vill flytta sidan trycker du på Skift+Kommando+M. Dialogrutan Flytta sidan till ett nytt avsnitt… öppnas.

 6. I den öppna dialogrutan visas de öppna anteckningsböckerna och deras avsnitt och avsnittsgrupper, där du kan kopiera eller flytta sidan.

 7. Använd upp- eller nedpilen för att markera avsnittet. Om du vill flytta till ett visst avsnitt inom en viss avsnittsgrupp trycker du på Ctrl+Alt+Blanksteg för att visa avsnittsgruppen. Du hör anteckningsböckernas, avsnittsgruppernas och avsnittens namn när du flyttar runt.

  Obs!: Du kan kopiera eller flytta en sida till ett annat avsnitt inom samma anteckningsbok.

 8. Tryck på Tabb när du är på rätt mål för att gå till knapparna i dialogrutan. Den första knappen är Avbryt. Om du vill kopiera sidan trycker du på Tabb för att gå till knappen Kopiera. Om du vill flytta sidan trycker du på Tabb för att gå till knappen Flytta. Tryck på Retur för att välja. Sidan flyttas eller kopieras.

Ta bort en anteckningsbok

Om du inte längre behöver en viss anteckningsbok kan du ta bort den från OneDrive-kontot. Om du delar anteckningsboken måste du meddela dina kolleger att du tar bort den.

 1. Tryck på Ctrl+G i OneNote för att öppna navigeringen i anteckningsboken. Du hör: ”Anteckningsböcker, tabell.”

 2. Använd upp- eller nedpilen för att markera anteckningsboken som du vill ta bort. Du hör namnen på anteckningsböckerna när du flyttar runt.

 3. Tryck på Skift+Kommando+W för att stänga anteckningsboken.

 4. När anteckningsboken är stängd i OneNote öppnar du www.onedrive.com i en webbläsare och loggar in.

 5. Använd nedpilen i OneDrive för att gå till mappen Dokument. Tryck på Retur för att öppna mappen.

 6. Använd piltangenterna för att gå till den anteckningsbokfil som du vill ta bort. Det kan hända att du behöver trycka på Ctrl+Skift+Alt+nedpilen för att interagera med fillistan. Du hör namnen när du flyttar runt.

 7. Tryck på Delete eller Kommando+Delete när du är på rätt fil. Anteckningsboken tas bort.

Ta bort ett avsnitt eller en avsnittsgrupp

 1. Tryck på Ctrl+Skift+G i en anteckningsbok för att öppna avsnittsnavigering.

 2. Använd upp- och nedpilarna för att gå till avsnittet eller avsnittsgruppen som du vill ta bort.

 3. Tryck på Delete när du är i rätt avsnitt eller avsnittsgrupp. En dialogruta öppnas.

 4. Bekräfta borttagningen genom att trycka på Tabb för att gå till knappen Ja i dialogrutan. Tryck sedan på Retur.

 5. Avsnittet eller avsnittsgruppen (och motsvarande avsnitt) flyttas till Borttagna anteckningar.

  Obs!: Du kan visa eller ta bort anteckningarna permanent i Borttagna anteckningar. Gå till menyn Anteckningsböcker i menyraden och välj undermenyn Borttagna anteckningar. Sedan kan du välja Visa borttagna anteckningar eller Tomma borttagna anteckningar.

Ta bort en sida

 1. Tryck på Ctrl+Skift+G i en anteckningsbok för att öppna avsnittsnavigering.

 2. Använd upp- och nedpilarna för att gå till avsnittet som innehåller den sida som du vill ta bort.

 3. Tryck på Ctrl+Kommando+G för att öppna sidnavigeringen. Du hör: ”Sidlista, tabell.”

 4. Använd upp- eller nedpilen för att gå till den sida som du vill ta bort. VoiceOver läser upp sidnamnen medan du flyttar framåt.

 5. Tryck på Delete eller Kommando+Delete när du har hittat rätt sida. Sidan tas bort.

Se även

Använda en skärmläsare för att dela och samarbeta i anteckningsböcker i OneNote

Kortkommandon i OneNote

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med OneNote

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i OneNote

Använd OneNote för iOS med VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren för iOS, för att ordna information i anteckningsböcker som innehåller sidor och avsnitt. Du kan lägga till, byta namn på, flytta, ta bort och byta ordning på sidor och avsnitt, samt lägga till och byta ordning på anteckningsböcker.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

I det här avsnittet

Skapa en anteckningsbok

 1. Svep åt höger i listan Anteckningsböcker tills du hör "Knappen Ny anteckningsbok". Dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Skriv in namnet på den nya anteckningsboken. Svep sedan åt höger tills du hör "Klart" och dubbeltryck sedan på skärmen.

Tips: Om du vill öppna listan Anteckningsböcker från listan Avsnitt, Sidor eller en sidarbetsyta sveper du åt vänster tills du hör "Tillbaka till <föregående listvy>, bakåtknapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Upprepa detta tills du hör "Anteckningsbok, inställningsknapp". Fokus är nu på knappen Inställningar i listvyn Anteckningsböcker.

Skapa ett avsnitt

Om du vill ordna innehållet eller skapa ett nytt stycke med anteckningar i anteckningsboken, kan du skapa ett nytt avsnitt.

 1. I listan Avsnitt i anteckningsboken sveper du åt höger tills du hör "Knappen Nytt avsnitt". Dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Ange namnet på det nya avsnittet. Svep åt höger tills du hör "Klart" och dubbeltryck sedan på skärmen.

Obs!: Om du vill öppna listan Avsnitt från listan Sidor eller en arbetsyta på en sida sveper du åt vänster tills du hör "Tillbaka till <föregående listvy>, bakåtknappen" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Upprepa detta tills du hör "<anteckningsbokens namn>, tillbaka till anteckningsbokslistan, bakåtknappen". Fokus är nu på knappen Bakåt i listvyn Avsnitt.

Skapa en sida

Lägg till en ny sida för dina nya idéer och börja skapa innehåll i anteckningsböckerna.

Skapa en oformaterad sida

 1. Navigera till listan Sidor i ett avsnitt. Svep åt höger tills du hör: "Knappen Ny sida".

 2. Dubbeltryck på skärmen. Du hör: "Ny sida, sidrubrik, disposition."

 3. Dubbeltryck på skärmen och skriv in sidnamnet. Svep åt höger tills du hör ”Retur” och dubbeltryck på skärmen. Fokus flyttas till sidans arbetsyta.

Skapa en sida med en lista

 1. Svep åt höger i listan Sidor i ett avsnitt tills du hör: "Knappen Ny sida med lista" och dubbeltryck på skärmen. Du hör: "Textfält." Fokus är på textfältet för det första listobjektet på sidan.

 2. Namnge sidan genom att svepa åt vänster tills du hör "Namnlös listrubrik, textfält" och dubbeltryck på skärmen.

 3. Ange sidans namn och svep åt höger tills du hör: ”Klart.” Dubbeltryck på skärmen.

Skapa en sida med ett foto

 1. Svep åt höger i listan Sidor i ett avsnitt tills du hör "Knappen Ny sida med foto" och dubbeltryck på skärmen. Du hör: "Avisering, infoga bild." Fönstret Infoga bild öppnas.

 2. Gör något av följande:

  Lägg till en bild från fotoappen

  1. Svep åt höger tills du hör: "Från biblioteket, knapp." Dubbeltryck sedan på skärmen.

  2. Svep åt höger i Foton tills du hör det albumalternativ som du vill välja, och dubbeltryck på skärmen.

  3. Svep åt höger i fotolistan tills du hör det foto som du vill välja, och dubbeltryck på skärmen.

  4. Svep åt vänster tills du hör: ”Knappen Klart”. Dubbeltryck på skärmen.

  5. Svep åt höger tills du hör: "Använd, knapp." Dubbeltryck på skärmen. Fokus flyttas till den nya sidan.

  6. Namnge den nya sidan genom att svepa åt höger tills du hör ”Sidrubrik”, och dubbeltryck sedan på skärmen.

  7. Ange namnet och svep sedan åt höger tills du hör ”Retur”, och dubbeltryck sedan på skärmen.

  Ta en bild och lägg till den

  1. Om du vill lägga till en ny bild direkt från mobilkameran sveper du åt höger tills du hör: "Knappen Ta en bild."

  2. Dubbeltryck på skärmen. Kameraappen öppnas.

  3. Om du vill ta en bild sveper du åt höger tills du hör ”Knappen Ta bild” och dubbeltrycker på skärmen.

  4. Svep åt höger tills du hör ”Knappen Använd” och dubbeltryck sedan på skärmen. Fokus flyttas till den nya sidan.

  5. Namnge den nya sidan genom att svepa åt höger tills du hör ”Sidrubrik”, och dubbeltryck sedan på skärmen. Skriv namnet. Svep sedan åt höger tills du hör ”Retur” och dubbeltryck på skärmen.

Obs!: Gå till listan Sidor från sidarbetsytan genom att svepa åt vänster eller höger tills du hör "Tillbaka till sidlistan för <-avsnittsnamnet>, bakåtknappen" och dubbeltryck sedan på skärmen. Fokus är nu på knappen Bakåt i listvyn Sidor.

Byt namn på ett avsnitt

 1. I listan Avsnitt sveper du åt vänster eller höger tills du hör namnet på avsnittet som du vill byta namn på.

 2. Ställ in VoiceOver-rotorn på Åtgärder.

 3. Svep uppåt eller nedåt tills du hör ”Byt namn” och dubbeltryck på skärmen.

 4. Skriv det nya namnet på avsnittet. När du är klar sveper du åt höger tills du hör "Retur" och dubbeltrycker på skärmen.

Byta namn på en sida

 1. I listan Sidor sveper du åt vänster eller höger tills du hör namnet på den sida du vill byta namn på. Dubbeltryck på skärmen.

 2. Svep åt höger på sidan tills du hör "<Namn på aktuell sida>, rubrik, textfält". Dubbeltryck på skärmen.

 3. Ändra sidans namn. När du är klar sveper du åt höger tills du hör "Klart" och dubbeltrycker på skärmen.

Byta ordning på anteckningsböcker, avsnitt och sidor

Du kan ändra ordningen på dina anteckningsböcker, avsnitt och sidor, till exempel om du vill placera de viktigaste högst upp i objektlistan.

 1. I listan Anteckningsböcker, Avsnitt eller Sidor sveper du åt vänster eller höger tills du hör ”Knappen Redigera”, och dubbeltrycker på skärmen. Du hör: ”Klart.”

 2. Svep åt höger tills du hör "Byta ordning på <namn på anteckningsboken, avsnittet eller sidan du vill byta ordning på>".

 3. Dubbeltryck och håll på skärmen tills du hör ett ljud. Dra fingret uppåt eller nedåt på skärmen tills du hör den plats som du vill flytta objektet till, och lyft fingret från skärmen.

 4. Svep åt vänster tills du hör ”Knappen Klart” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Flytta ett avsnitt

 1. I listan Avsnitt sveper du åt vänster eller höger tills du hör namnet på avsnittet som du vill flytta på.

 2. Ställ in VoiceOver-rotorn på Åtgärder.

 3. Svep uppåt eller nedåt tills du hör ”Flytta” och dubbeltryck på skärmen. Du hör: ”Anteckningsböcker, flytta avsnittet till en annan anteckningsbok.”

 4. Svep åt höger tills du hör den anteckningsbok som du vill flytta avsnittet till och dubbeltryck sedan på skärmen. Fokus flyttas till listan Avsnitt som avsnittet har flyttats från.

Flytta eller kopiera en sida

 1. I listan Sidor sveper du åt vänster eller höger tills du hör namnet på sidan som du vill flytta eller kopiera.

 2. Ställ in VoiceOver-rotorn på Åtgärder.

 3. Svep uppåt eller nedåt tills du hör "Flytta" eller "Kopiera" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör det avsnitt som du vill flytta eller kopiera sidan till och dubbeltryck sedan på skärmen. Fokus flyttas till listan Sidor som sidan har flyttats eller kopierats från.

Stänga en anteckningsbok

Du kan stänga en anteckningsbok så att den inte visas i listan Anteckningsböcker längre.

 1. I listan Anteckningsböcker sveper du åt vänster eller höger tills du hör namnet på anteckningsboken som du vill ta bort.

 2. Ställ in VoiceOver-rotorn på Åtgärder.

 3. Svep uppåt eller nedåt tills du hör ”Stäng” och dubbeltryck på skärmen.

 4. Om du vill öppna en anteckningsbok igen sveper du åt vänster eller höger i listan Anteckningsböcker tills du hör "Ellipsknappen Fler anteckningsböcker" och dubbeltrycker på skärmen. Du hör: "Öppna fler anteckningsböcker."

  Svep åt höger tills du hör den anteckningsbok som du vill öppna igen och dubbeltryck på skärmen. Anteckningsboken öppnas och visas igen i listan Anteckningsböcker.

Ta bort ett avsnitt

 1. I listan Avsnitt sveper du åt vänster eller höger tills du hör namnet på avsnittet som du vill ta bort.

 2. Ställ in VoiceOver-rotorn på Åtgärder.

 3. Svep uppåt eller nedåt tills du hör ”Ta bort” och dubbeltryck på skärmen. Du hör: "Varning! Är du säker på att du vill ta bort det här avsnittet." Svep åt höger tills du hör "Ta bort" och dubbeltryck sedan på skärmen.

Ta bort en sida

 1. I listan Sidor sveper du åt vänster eller höger tills du hör namnet på sidan som du vill ta bort.

 2. Ställ in VoiceOver-rotorn på Åtgärder.

 3. Svep uppåt eller nedåt tills du hör ”Ta bort” och dubbeltryck på skärmen.

Se även

Använda en skärmläsare för att dela och samarbeta i anteckningsböcker i OneNote

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med OneNote

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i OneNote

Använd OneNote för Android med TalkBack, den inbyggda skärmläsaren för Android, för att ordna information i anteckningsböcker som innehåller sidor och avsnitt. Du kan lägga till, byta namn på, flytta och ta bort sidor och avsnitt, samt lägga till anteckningsböcker.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

 • Se till att slår på TalkBack innan du startar OneNote för Android.

I det här avsnittet

Skapa en anteckningsbok

 1. Svep åt höger i listan Anteckningsböcker tills du hör "Knappen Ny anteckningsbok". Dubbeltryck sedan på skärmen.

  Tips: Om du vill öppna listan Anteckningsböcker från listan Avsnitt, Sidor eller en sidarbetsyta sveper du åt vänster tills du hör "Navigera uppåt, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Upprepa detta tills du hör "Inloggad som <användarnamn">. Fokus flyttas till knappen Konto ilistvyn Anteckningsböcker.

 2. Skriv namnet på den nya anteckningsboken med skärmtangentbordet.

  Tips: Du kan öppna tangentbordet genom att utforska objekten på skärmen. Om du vill utforska placerar du ett finger på skärmen och drar det runt. TalkBack läser upp objekten medan du flyttar runt. Om du vill välja ett objekt lyfter du på fingret när du står på objektet. Beroende på dina enhetsinställningar kan du behöva dubbeltrycka på skärmen för att infoga tecknet.

 3. Du väljer platsen där du vill spara anteckningsboken genom att svepa åt höger tills du hör "Listruta", följt av den valda platsen där du sparar. Dubbeltryck på skärmen och svep åt höger tills du hör platsen där du vill spara anteckningsboken. Dubbeltryck på skärmen för att välja.

 4. Om du vill skapa anteckningsboken sveper du åt höger tills du hör "Knappen Skapa" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

  Den nya anteckningsboken skapas som innehåller avsnittet Nytt avsnitt 1.

Skapa ett avsnitt

Om du vill ordna innehållet eller skapa ett nytt stycke med anteckningar i anteckningsboken, kan skapa du ett nytt avsnitt.

 1. I listan Avsnitt i anteckningsboken sveper du åt höger tills du hör "Knappen Nytt avsnitt". Dubbeltryck sedan på skärmen.

  Obs!: Navigera till listan Avsnitt från listan Sidor genom att svepa åt vänster tills du hör "Navigera uppåt, knapp" och sedan dubbeltrycka på skärmen. Fokus är nu på knappen Bakåt i listvyn Avsnitt.

 2. Skriv namnet på det nya avsnittet med skärmtangentbordet. Svep sedan åt höger tills du hör "Skapa, knapp" och dubbeltryck på skärmen.

  Det nya avsnittet skapas som innehåller en Namnlös sida.

Skapa en sida

Lägg till en ny sida för dina nya idéer och börja skapa innehåll i anteckningsböckerna.

 1. Svep åt höger i listan Sidor i ett avsnitt tills du hör "Knappen Ny textsida". Dubbeltryck sedan på skärmen.

  Obs!: Om du vill gå till listan Sidor från en sidarbetsyta sveper du åt vänster tills du hör "Navigera uppåt, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Fokus är nu på knappen Bakåt i listvyn Sidor.

 2. En ny namnlös sida skapas, fokus flyttas till sidarbetsytan och du kan skriva dina anteckningar.

 3. Ge sidan ett namn genom att svepa åt höger tills du hör "Sidrubrik, redigeringsruta". Dubbeltryck på skärmen och skriv namnet med skärmtangentbordet.

Byt namn på ett avsnitt

 1. I listan Avsnitt sveper du åt höger eller vänster tills du hör namnet på avsnittet som du vill byta namn på. TalkBack läser upp avsnitten som: "Avsnitt <avsnittsnamn>." Dubbeltryck och håll kvar på skärmen. Snabbmenyn öppnas.

 2. Svep åt höger tills du hör "Byt namn på avsnitt" och dubbeltryck sedan på skärmen. Menyn Byt namn visas och du hör: "Byt namn på avsnitt."

 3. Skriv det nya namnet på avsnittet. När du är klar sveper du åt höger tills du hör "Knappen Byt namn" och dubbeltrycker på skärmen.

 4. Avsnittet har bytt namn och fokus flyttas till listan Avsnitt.

Byta namn på en sida

 1. I listan Sidor sveper du åt höger eller vänster tills du hör namnet på sidan som du vill byta namn på. TalkBack läser upp sidorna som: "Sida <sidrubrik>". Öppna sidan genom att dubbeltrycka på skärmen.

 2. På sidan sveper du åt höger tills du hör "Sidrubrik, <rubrik>, redigeringsruta" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Ange det nya namnet på sidan. När du är klar väljer du retur på skärmtangentbordet. Välj retur, dra fingret på tangentbordet tills du hör "Retur" och lyft det sedan (och dubbelklicka om det behövs).

Flytta eller kopiera en sida

 1. I listan Sidor sveper du åt höger eller vänster tills du hör namnet på sidan som du vill flytta eller kopiera. TalkBack läser upp sidorna som: "Sida <sidrubrik>". Dubbeltryck och håll kvar på skärmen. Snabbmenyn öppnas.

 2. Gör något av följande:

  • Flytta en sida genom att svepa åt höger tills du hör "Flytta sida" och dubbeltryck sedan på skärmen. Menyn Flytta sida till avsnitt öppnas och du hör: "Flytta sida till avsnitt."

  • Kopiera en sida genom att svepa åt höger tills du hör "Kopiera sida" och dubbeltryck sedan på skärmen. Menyn Kopiera sida till avsnitt öppnas och du hör: "Kopiera sida till avsnitt."

  Avsnittslistan för den valda anteckningsboken öppnas.

 3. Om du vill flytta eller kopiera sidan till ett annat anteckningsboksavsnitt sveper du åt höger tills du hör namnet på anteckningsboken som är öppen och dubbeltrycker sedan på skärmen för att öppna listan med anteckningsböcker. Svep åt höger tills du hör namnet på målanteckningsboken och dubbeltryck på skärmen för att öppna avsnittslistan.

 4. I avsnittslistan sveper du åt höger tills du hör det avsnitt som du vill flytta eller kopiera sidan till och dubbeltrycker sedan på skärmen för att välja. TalkBack läser upp avsnitten som: "Avsnitt <avsnittsnamn>."

 5. När du har valt avsnittet sveper du åt höger tills du hör "Knappen Flytta" eller "Knappen Kopiera" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 6. Sidan flyttas eller kopieras och fokus flyttas till listan Avsnitt i avsnittet dit sidan har flyttats.

Stänga en anteckningsbok

Du kan stänga en anteckningsbok så att den inte visas i listan Anteckningsböcker längre.

 1. I listan Anteckningsböcker sveper du åt höger eller vänster tills du hör namnet på anteckningsboken som du vill stänga. TalkBack läser upp anteckningsböckerna som: "Anteckningsbok <anteckningsbokens namn>." Dubbeltryck och håll kvar på skärmen. Snabbmenyn öppnas.

 2. Svep åt höger tills du hör "Stäng anteckningsbok" och dubbeltryck sedan på skärmen. Anteckningsboken tas bort från listan Anteckningsböcker.

 3. Om du vill öppna en anteckningsbok igen sveper du åt höger eller vänster i listan Anteckningsböcker tills du hör "Fler anteckningsböcker" och dubbeltrycker på skärmen. Du hör: "Fler anteckningsböcker."

  Svep åt höger tills du hör den anteckningsbok som du vill öppna igen och dubbeltryck på skärmen. Anteckningsboken öppnas och visas igen i listan Anteckningsböcker.

Ta bort ett avsnitt

 1. I listan Avsnitt sveper du åt höger eller vänster tills du hör namnet på avsnittet som du vill ta bort. TalkBack läser upp avsnitten som: "Avsnitt <avsnittsnamn>." Dubbeltryck och håll kvar på skärmen. Snabbmenyn öppnas.

 2. Svep åt höger tills du hör "Ta bort avsnitt" och dubbeltryck sedan på skärmen. Ett meddelandefönster Ta bort avsnitt? öppnas och du hör: "Ta bort avsnitt."

 3. Bekräfta genom att svepa åt höger tills du hör "Knappen Ta bort" och dubbeltryck sedan på skärmen.

Ta bort en sida

 1. I listan Sidor sveper du åt höger eller vänster tills du hör namnet på sidan som du vill ta bort. TalkBack läser upp sidorna som: "Sida <sidrubrik>". Dubbeltryck och håll kvar på skärmen. Snabbmenyn öppnas.

 2. Svep åt höger tills du hör "Ta bort sida" och dubbeltryck på skärmen. Ett meddelandefönster Ta bort sida? öppnas och du hör: "Ta bort sida."

 3. Bekräfta genom att svepa åt höger tills du hör "Knappen Ta bort" och dubbeltryck sedan på skärmen. Sidan tas bort och du hör: "Sidan <sidrubrik> har tagits bort."

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga innehåll i anteckningsböcker i OneNote

Använda en skärmläsare för att läsa sidor i OneNote

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med OneNote

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i OneNote

Använd skärmläsaren TalkBack för att utforska och navigera OneNote

Använd OneNote för Windows 10 med tangentbordet och en skärmläsare för att ordna information i anteckningsböcker som innehåller sidor, avsnitt och avsnittsgrupper. Vi har testat det med Skärmläsaren, JAWS och NVDA, men det kan även fungera med andra skärmläsare förutsatt att de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel. Du får lära dig hur du lägger till sidor, avsnitt och fler anteckningsböcker när du behöver det, och du får även byta namn på, flytta eller ta bort dem.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Öppna OneNote

 1. Se till att du loggar in på ditt Microsoft-konto på din enhet.

 2. Du öppnar OneNote för Windows 10 genom att trycka Windows-tangenten, skriva onenoteoch sedan trycka på Retur.

Skapa en anteckningsbok

 1. Tryck OneNote Ctrl+G i OneNote öppna navigeringen i anteckningsboken.

 2. Tryck på Skift + Tabb flera gånger tills du hör "Lägg till anteckningsbok" och tryck på blanksteg för att välja alternativet. Du hör: "Skapa en anteckningsbok."

 3. Skriv in namnet på anteckningsboken och tryck sedan på Tabb tills du hör: "Skapa anteckningsbok." Tryck på blanksteg om du vill skapa anteckningsboken.

  Anteckningsboken skapas och öppnas.

  Obs!: Anteckningsböcker sparas automatiskt på OneDrive.

Skapa ett avsnitt

Innan du kan börja göra anteckningar i en anteckningsbok måste du skapa ett avsnitt i den.

 1. Öppna den anteckningsbok där du vill skapa ett nytt avsnitt.

 2. Tryck på Ctrl+T om du vill skapa ett nytt avsnitt.

  Avsnittet skapas. Fokus placeras i det nya avsnittets namnfält. Du hör: "Textrutan Avsnittsnamn."

 3. Skriv ett namn på avsnittet och tryck på Retur. Avsnittet namnges och fokus ligger på det nya avsnittet.

Skapa en sida

 1. Om det finns mer än ett avsnitt i en anteckningsbok trycker du på Ctrl+Skift+G för att gå till avsnittsnavigering. Tryck på upp- eller nedpilen tills du hör namnet på det avsnitt som du vill använda.

 2. Tryck på Ctrl + N för att lägga till en sida i slutet av avsnittet. En ny namnlös sida skapas. Fokus flyttas till textfältet för sidrubriken.

 3. Skriv en sidrubrik och tryck på Retur. Sidan namnges och fokus flyttas till sidans innehållsområde.

Byt namn på ett avsnitt

 1. Öppna anteckningsboken som innehåller det avsnitt som du vill byta namn på.

 2. Tryck på Ctrl+Skift+G för att gå till avsnittsnavigering. Tryck på upp- eller nedpilen tills du hör namnet på det avsnitt som du vill använda.

 3. Visa snabbmenyn genom att trycka på Skift+F10. Tryck på Tabb tills du hör "Byt namn på avsnitt" och tryck sedan på blanksteg.

 4. Skriv ett nytt namn och tryck på Retur. Avsnittet har bytt namn.

Byta namn på en sida

 1. Öppna avsnittet som innehåller sidan du vill byta namn på.

 2. Tryck på Ctrl + Alt + G för att gå till sidnavigeringen. Tryck på upp- eller nedpilen tills du hör namnet på sidan som du vill använda.

 3. Visa snabbmenyn genom att trycka på Skift+F10. Tryck på Tabb tills du hör "Byt namn på sida" och tryck sedan på blanksteg.

 4. Skriv ett nytt namn och tryck på Retur. Sidan har bytt namn.

Flytta eller kopiera ett avsnitt

 1. Öppna anteckningsboken som innehåller det avsnitt du vill flytta eller kopiera.

 2. Tryck på Ctrl+Skift+G för att gå till avsnittsnavigering. Tryck på upp- eller nedpilen tills du hör namnet på det avsnitt som du vill använda.

 3. Visa snabbmenyn genom att trycka på Skift+F10. Tryck på Tabb tills du hör "Flytta/kopiera" och tryck sedan på blanksteg för att välja alternativet. Dialogrutan Flytta/kopiera avsnitt öppnas.

 4. Tryck på Tabb. Du hör "Plats" följt av namnet på en öppen anteckningsbok.

 5. Använd upp- och nedpilarna för att gå till den anteckningsbok dit du vill flytta eller kopiera avsnittet och tryck på blanksteg för att markera det.

 6. Gör något av följande:

  • Om du vill flytta avsnittet till den markerade anteckningsboken trycker du på Tabb tills du hör "Flytta" och trycker sedan på blanksteg.

  • Om du vill kopiera avsnittet till den markerade anteckningsboken trycker du på Tabb tills du hör "Kopiera" och trycker sedan på blanksteg.

Flytta eller kopiera en sida

 1. Öppna avsnittet som innehåller den sida du vill flytta eller kopiera.

 2. Tryck på Ctrl + Alt + G för att gå till sidnavigeringen. Tryck på upp- eller nedpilen tills du hör namnet på sidan som du vill använda.

 3. Visa snabbmenyn genom att trycka på Skift+F10. Tryck på Tabb tills du hör: "Flytta/kopiera". Tryck på blanksteg för att välja. Dialogrutan Flytta/kopiera sida öppnas.

 4. Välj målanteckningsboken för sidan genom att trycka på Tabb tills du hör "Bakåt" och sedan trycka på blanksteg. Använd upp- och nedpilarna för att gå till den anteckningsbok som du vill använda. För att välja trycker du på blanksteg.

  Obs!: Kontrollera att den anteckningsbok dit du vill flytta eller kopiera sidan öppnas i OneNote.

 5. Använd upp- och nedpilarna för att gå till det avsnitt som du vill flytta eller kopiera sidan till och tryck på blanksteg för att markera den.

 6. Gör något av följande:

  • Om du vill flytta sidan till det markerade avsnittet trycker du på Tabb tills du hör "Flytta" och trycker sedan på blanksteg.

  • Om du vill kopiera sidan till det markerade avsnittet trycker du på Tabb tills du hör "Kopiera" och trycker sedan på blanksteg.

Stänga en anteckningsbok

 1. Tryck OneNote Ctrl+G i OneNote öppna navigeringen i anteckningsboken.

 2. Använd upp- och nedpilarna för att gå till den anteckningsbok som du vill stänga.

 3. Om du vill stänga anteckningsboken trycker du på Skift+F10 för att öppna snabbmenyn. Tryck på Tabb tills du hör "Stäng den här anteckningsboken" och tryck sedan på blanksteg.

Ta bort ett avsnitt

 1. Öppna anteckningsboken som innehåller det avsnitt som du vill ta bort.

 2. Tryck på Ctrl+Skift+G för att gå till avsnittsnavigering. Tryck på upp- eller nedpilen tills du hör namnet på det avsnitt som du vill använda.

 3. Visa snabbmenyn genom att trycka på Skift+F10. Du hör: "Ta bort avsnitt." Tryck sedan på blanksteg för att välja.

 4. Bekräfta att du vill ta bort avsnittet genom att trycka på Tabb tills du hör "Ja" och sedan trycka på blanksteg. Avsnittet tas bort.

Ta bort en sida

 1. Öppna avsnittet som innehåller den sida du vill ta bort.

 2. Tryck på Ctrl + Alt + G för att gå till sidnavigeringen. Tryck på upp- eller nedpilen tills du hör namnet på sidan som du vill använda.

 3. Visa snabbmenyn genom att trycka på Skift+F10. Du hör: "Ta bort sida." Tryck sedan på blanksteg för att välja.

 4. Bekräfta att du tar bort sidan genom att trycka på Tabb tills du hör "Ja" och tryck sedan på blanksteg. Sidan tas bort.

Se även

Använda en skärmläsare för att dela och samarbeta i anteckningsböcker i OneNote

Kortkommandon i OneNote

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med OneNote

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i OneNote

Använd OneNote för webben med tangentbordet och en skärmläsare för att ordna information i anteckningsböcker som innehåller sidor, avsnitt och avsnittsgrupper. Vi har testat det med Skärmläsaren, JAWS och NVDA, men det kan även fungera med andra skärmläsare förutsatt att de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel. Du får lära dig hur du lägger till sidor, avsnitt och fler anteckningsböcker när du behöver det.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • När du använder OneNote för webben rekommenderar vi att du Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom OneNote för webben körs i webbläsaren är kortkommandona annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder till exempel Ctrl + F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte för OneNote för webben.

I det här avsnittet

ÖppnaOneNote för webben

 1. Öppna en webbläsare och navigera till www.onenote.com.

 2. Bläddra till Logga in med Tabb-tangenten. Du hör: "Logga in, länk." Välj med Retur.

 3. Om du loggar in med ditt Microsoft-konto trycker du på Tabb för att bläddra till Logga in med ett Microsoft-konto. Om du loggar in med ett konto tillhörande din organisation bläddrar du till Logga in med ett arbets- eller skolkonto. Tryck sedan på Retur.

 4. Sidan Logga in öppnas. Du hör: "E-post, telefon eller Skype-namn, redigerar."

 5. Skriv din e-postadress och tryck på Retur. Du hör: ”Lösenord, redigerar.”

 6. Skriv ditt lösenord och tryck på Retur.

  Obs!: Om du använder ett konto i en organisation kan inloggningsstegen vara lite annorlunda. Du kan till exempel behöva använda en PIN-kod eller ett smartkort.

 7. OneNote för webben öppnas i navigeringen i anteckningsboken med en lista över alla anteckningsböcker som är kopplade till ditt konto.

Skapa en anteckningsbok

 1. I navigeringen i anteckningsboken trycker du på Tabb tills du hör "Nytt" och trycker sedan på Retur.

 2. Dialogrutan Skapa ny anteckningsbok öppnas med fokus på fältet Anteckningsbokens namn.

 3. Ange anteckningsbokens namn och tryck på Retur för att skapa anteckningsboken.

 4. Den nya anteckningsboken öppnas OneNote för webben, och markören placeras i sidans rubrikfält i avsnittet Snabbanteckningar. Du hör namnet på den nya anteckningsboken och "Microsoft OneNote för webben ".

  Den nya anteckningsboken sparas i mappen Dokument på din OneDrive.

Skapa ett avsnitt

 1. Om du vill skapa ett nytt avsnitt i en öppen anteckningsbok trycker du på Ctrl+F6 tills du hör namnet på ett avsnitt.

  Obs!: Om du inte kan bläddra bland kommandona med Ctrl+F6 OneNote för webben du trycka på Tabb tills du hör ett kommando. Tryck sedan på Ctrl+F6 för att bläddra.

 2. Tryck på SR-tangenten + Vänsterpil tills du hör "Nytt avsnitt, knapp" och tryck sedan på SR-tangenten + Retur.

 3. Skriv ett avsnittsnamn och tryck på Retur.

 4. Avsnittet skapas och markören placeras i sidrubrikfältet i det nya avsnittet.

Skapa en sida

 1. I en anteckningsbok trycker du på Ctrl+F6 tills du hör ett avsnittsnamn.

 2. Tryck på Tabb eller Skift + Tabb för att navigera i avsnitten. Du hör namnen på avsnitten när du flyttar runt. Tryck på Retur för att markera det avsnitt där du vill skapa en ny sida.

 3. Tryck på SR-tangenten + Vänsterpil tills du hör "Knappen Ny sida" och tryck sedan på SR-tangenten + Retur.

 4. En ny sida skapas. Markören placeras i sidans rubrikfält och du kan skriva rubriken.

Byta namn på en anteckningsbok

Du kan använda OneNote för webben att gå direkt till ditt OneDrive, där du kan byta namn på anteckningsboken.

 1. I en öppen anteckningsbok i OneNote för webben trycker du på Ctrl+F6 tills du hör: "Knappen Lista Microsoft-tjänster lista". Tryck på Tabb tills du hör "OneDrive" och tryck sedan på Retur.

 2. OneDrive (onedrive.live.com) öppnas i webbläsaren.

 3. Navigera till den anteckningsboksfil du vill byta namn på med upp- och nedpilarna. Du hör namnen på filerna när du flyttar runt.

 4. Tryck på F2 när du hittar rätt fil. Dialogrutan Byt namn öppnas. Du hör: "Ange det nya namnet."

 5. Skriv ett nytt namn och tryck på Retur. Anteckningsbokens namn ändras.

 6. Om du vill återgå till anteckningsboken i OneNote för webben, med den namnändrade anteckningsboken markerad, trycker du på Retur.

Byt namn på ett avsnitt

 1. Tryck på Ctrl+F6 i en anteckningsbok för att bläddra till avsnittsnavigeringen. Du hör namnet på ett avsnitt.

 2. Tryck på Tabb eller Skift + Tabb tills du hör avsnittet som du vill byta namn på.

 3. Tryck på Skift+F10. Du hör: "Byt namn, menyobjekt". En snabbmeny öppnas. Fokus är på alternativet Byt namn.

 4. Tryck på Retur. Skriv det nya avsnittsnamnet.

 5. Tryck på Tabb-tangenten tills du hör "OK-knapp" och tryck på Retur. Fokus återgår till avsnittslistan på det namnändrade avsnittet.

Byta namn på en sida

 1. Tryck på Ctrl+F6 i en anteckningsbok för att bläddra till avsnittsnavigeringen. Du hör namnet på ett avsnitt.

 2. Tryck på Tabb eller Skift+Tabb tills du hör avsnittet som innehåller sidan du vill byta namn på och tryck sedan på Retur.

 3. Tryck på Ctrl+F6 tills du hör ett sidnamn. Tryck på SR-tangenten + Vänsterpil tills du hör sidan du vill byta namn på och tryck sedan på Retur.

 4. Markören flyttas till sidrubrikfältet. Om du vill ta bort den föregående rubriken trycker på Ctrl+A och sedan på backsteg.

 5. Skriv en ny sidrubrik och tryck på Retur. Markören flyttas till sidan och du kan skriva eller redigera det du har skrivit.

  Tips: Tryck på Page Up om du snabbt vill gå från sidområdet sidrubrikområdet.

Ta bort en anteckningsbok

Om du inte längre behöver en viss anteckningsbok kan du ta bort den från OneDrive-kontot. Om du delar anteckningsboken måste du meddela dina kolleger att du tar bort den.

 1. I en öppen anteckningsbok i OneNote för webben trycker du på Ctrl+F6 tills du år: "Knappen Lista Microsoft-tjänster lista". Tryck på Tabb tills du hör "OneDrive" och tryck sedan på Retur.

 2. OneDrive (onedrive.live.com) öppnas i webbläsaren.

 3. Navigera med piltangenterna till den anteckningsbok du vill ta bort. Du hör namnen på filerna när du flyttar runt.

 4. Tryck på Delete när du hittar rätt fil. Tryck på Tabb-tangenten i bekräftelsedialogrutan tills du hör "Knappen Ta bort" och tryck sedan på Retur. Anteckningsboken tas bort och fokus flyttas till nästa fil.

  Tips: Om du vill återställa en borttagen anteckningsbok kan du göra det från OneDrive-papperskorgen. Om du vill öppna papperskorgen trycker du på Skift+Tabb tills du hör: "Grupp". Navigera till papperskorgen med hjälp av nedåtpilen.

Ta bort ett avsnitt

 1. Tryck på Ctrl+F6 i en anteckningsbok för att bläddra till avsnittsnavigeringen. Du hör namnet på ett avsnitt.

 2. Tryck på Tabb eller Skift + Tabb tills du hör avsnittet som du vill ta bort.

 3. Tryck på Skift+F10. Du hör: "Byt namn, menyobjekt". En snabbmeny öppnas.

 4. Tryck på nedpilen tills du hör "Ta bort, menyalternativ" och tryck sedan på Retur.

 5. Tryck på Tabb-tangenten i bekräftelsedialogrutan tills du hör "Knappen Ja" och tryck sedan på Retur.

Ta bort en sida

 1. Tryck på Ctrl+F6 i en anteckningsbok för att bläddra till avsnittsnavigeringen. Du hör namnet på ett avsnitt.

 2. Tryck på Tabb eller Skift+Tabb tills du hör avsnittet som innehåller sidan du vill ta bort och tryck sedan på Retur.

 3. Tryck på Ctrl+F6 tills du hör ett sidnamn. Tryck på SR-tangenten + Vänsterpil tills du hör sidan du vill ta bort.

 4. Tryck på Delete för att ta bort en sida permanent. Tryck på Tabb-tangenten i bekräftelsedialogrutan tills du hör "Knappen Ja" och tryck sedan på Retur.

  Om du vill flytta sidan till Borttagna anteckningar för att kunna komma åt den sedan trycker du på Skift+F10. Du hör: "Byt namn, menyobjekt". En snabbmeny öppnas. Tryck på nedpilen tills du hör "Ta bort, menyalternativ" och tryck sedan på Retur.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att dela och samarbeta i anteckningsböcker i OneNote

Kortkommandon i OneNote

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med OneNote

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i OneNote

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

×