Använda en skärmläsare för att skapa punktlistor och numrerade listor i Word

Använda en skärmläsare för att skapa punktlistor och numrerade listor i Word

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använd Word med tangent bordet och en skärm läsare för att skapa punkt-eller nummer listor. Vi har testat det med skärm läsaren och JAWS, men kan fungera med andra skärm läsare så länge de följer vanliga hjälpmedels standarder och tekniker. Du får lära dig hur du omvandlar befintliga text rader till en lista, ändrar punkt format och skapar kapslade listor.

Skärmläsare beskriver formatet på punktlistor och numrerade listor olika bra. Du kan behöva justera inställningarna för utförlighet i skärmläsaren. JAWS kan t.ex. identifiera de tio vanligaste punktlistorna.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Skriv en punktlista eller en numrerad lista

Du kan skriva en punktlista eller en numrerad lista på flera olika sätt.

Skriv en punktlista eller en numrerad lista

I den här metoden skriver du textraderna först och gör sedan om dem till en lista.

 1. Skriv textraderna för listan.

 2. Markera listobjekten.

 3. Gör något av följande om du vill omvandla objekten till en lista:

  • För en punkt lista trycker du på ALT + H, U.

  • För en numrerad lista trycker du på ALT + H, N.

  Du hör en beskrivning av den markerade punkt-eller nummer format mal listan.

 4. Om du vill sluta skapa listan trycker du på nedåtpilen för att gå till nästa text område.

Skapa en lista genom att välja ett format för punktlista eller numrerad lista från menyfliksområdet

Med den här metoden använder du först punkt- eller numreringsformatet och skriver sedan listpunkterna.

 1. Gör något av följande:

  • Om du vill skapa en punkt lista trycker du på ALT + H för att öppna biblioteket med punkt format.

  • Om du vill skapa en numrerad lista trycker du på ALT + H, N för att öppna biblioteket med nummer format.

 2. Tryck på Tabb för att granska tillgängliga format och tryck sedan på Retur för att välja en.

 3. Skriv det första listobjektet. Tryck på Retur om du vill fortsätta skriva listan.

 4. Om du vill sluta skapa listan trycker du på nedåtpilen för att gå till nästa text område.

Skapa en kapslad lista i en lista

Du kan skapa en lista i en lista, till exempel kapslade punkter i en punkt lista eller en disposition i en numrerad lista.

 1. Välj det objekt som ska komma före den kapslade listan i den befintliga listan och tryck på Retur för att skapa ett nytt listobjekt.

 2. Gå till den plats i listan där du vill att den nya listan ska börja.

  Placera markören i början av raden för det nya objektet och tryck på Tabb. Word ökar indraget för objektet automatiskt och gör att det är en del av en kapslad lista eller en lista i den omgivande listan.

  Punkt- eller numreringsformatet för det nya listobjektet baseras på den överordnade listans format. Du kan ändra dessa format till valfritt tillgängligt punkt- eller numreringsformat. Om du vill veta mer går du till ändra punkt-eller nummer format.

Ändra punkt- och numreringsformat

Om du vill ändra punkt- eller numreringsformat kan du välja valfritt format från biblioteken för punkt- och numreringsformat.

 1. Markera hela listan.

 2. Gör något av följande:

  • Tryck på Alt+H, U om du vill välja knappen Punktlista och öppna biblioteket.

  • Tryck på Alt+H, N om du vill välja knappen Numrering och öppna biblioteket.

 3. Tryck på en piltangent för att gå igenom de tillgängliga alternativen, beroende på vad du har använt senast. Tryck på RETUR för att välja ett format.

Ändra justeringen för en lista

Om du vill ändra justeringen för en lista med avseende på marginalen använder du knappen Minska indrag eller knappen Öka indrag.

 1. Markera hela listan.

 2. Om du vill minska indrag eller flytta listan närmare marginalen trycker du på Alt+H och trycker sedan på A, O.

 3. Om du vill öka indrag eller flytta listan längre bort från marginalen trycker du på Alt+H, A, I.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att justera text och stycken i Word

Kortkommandon i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Word

Använd Word för Mac med tangent bordet och VoiceOver, den inbyggda skärm läsaren i Mac OS, för att skapa punkt-eller numrerade listor. Word för Mac låter dig förvandla befintliga text rader till en lista, ändra punkt format och skapa kapslade listor. För alla dessa typer av listor kan du fortsätta skriva listan automatiskt bara genom att trycka på Retur i slutet av en rad.

Du kan också ange att punktlistor och numrerade listor ska skapas automatiskt i Word när du skriver kortkommandot.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Skriv en punktlista eller en numrerad lista

Du kan skriva en punktlista eller en numrerad lista på flera olika sätt.

Skapa en punktlista medan du skriver

 1. Skriv * (asterisk) i början av en ny rad och tryck sedan på blanksteg eller Tabb. En ifylld rund punkt skapas automatiskt.

 2. Skriv önskad text.

 3. Tryck på Retur om du vill skapa en ny listpunkt.

 4. Tryck på Retur och sedan på Backsteg om du vill avsluta listan.

Skapa en numrerad lista medan du skriver

 1. Skriv 1. i början av en ny rad (siffran 1 följt av en punkt) och tryck sedan på blanksteg eller Tabb. En ifylld rund punkt skapas automatiskt.

 2. Skriv önskad text.

 3. Tryck på Retur om du vill skapa en ny listpunkt.

 4. Tryck på Retur och sedan på Backsteg om du vill avsluta listan.

Skapa en lista genom att välja ett format för punktlista eller numrerad lista i menyfliksområdet

 1. Placera markören i början av den nya listan.

 2. Öppna fliken Start genom att trycka på F6 tills du hör ett fliknamn följt av "Du är för närvarande på en flik...i en flikgrupp". Använd sedan högerpilen eller vänsterpilen tills du hör: "fliken Start". Tryck sedan på blanksteg för att välja.

 3. Gör något av följande:

  • Skapa en punkt lista och välj ett format genom att trycka på TABB-tangenten tills du hör: "punkt lista, meny knapp." Du expanderar menyn genom att trycka på Ctrl+Alt+Skift+M. Tryck på nedåtpilen för att välja ett punktformat och använd sedan piltangenterna för att bläddra bland alternativen. Du hör namnen på formaten när du flyttar runt.

  • Skapa en numrerad lista och välj ett format genom att trycka på TABB-tangenten tills du hör: "numrering, meny knapp." Du expanderar menyn genom att trycka på Ctrl+Alt+Skift+M. Tryck på nedåtpilen för att välja ett numreringsformat och använd sedan piltangenterna för att bläddra bland alternativen. Du hör namnen på formaten när du flyttar runt.

  Tryck på blanksteg om du vill välja ett format.

 4. Listan skapas och fokus flyttas till dokumentet.

Skapa en kapslad lista i en lista

Du kan skapa en lista i en lista, till exempel kapslade punkter i en punkt lista eller en disposition i en numrerad lista.

Skapa en kapslad lista

 1. I en befintlig lista går du till slutet av det objekt efter vilket du vill starta den kapslade listan och trycker på RETUR.

 2. Placera markören i början av raden för det nya objektet och tryck på Tabb. Word ökar automatiskt indraget för objektet och gör det till en del av en kapslad lista eller till en lista i den omgivande listan.

  Obs!: Punkt- eller numreringsformatet för det nya listobjektet baseras på den överordnade listans format. Du kan ändra dessa format till valfritt tillgängligt punkt- eller numreringsformat. Mer information finns i Ändra punkt- och numreringsformat.

Ändra punkt- och numreringsformat

Om du vill ändra punkt- eller numreringsformatet kan du välja valfritt format från biblioteken för punktlistor och numrerade listor.

 1. Välj en lista eller en kapslad lista.

  Tips: Om du vill markera ett textstycke håller du ned Skift och flyttar markören med hjälp av piltangenterna.

 2. Öppna fliken Start genom att trycka på F6 tills du hör ett fliknamn följt av "Du är för närvarande på en flik...i en flikgrupp". Använd sedan högerpilen eller vänsterpilen tills du hör: "fliken Start". Tryck sedan på blanksteg för att välja.

 3. Gör något av följande:

  • Välj ett nytt punkt format genom att trycka på TABB-tangenten tills du hör: "punkter, meny knapp." Du expanderar menyn genom att trycka på Ctrl+Alt+Skift+M. Tryck på nedåtpilen om du vill bläddra bland formaten och använd sedan piltangenterna för att bläddra bland dem.

  • Om du vill välja ett nytt numreringsformat trycker du på TABB tills du hör: "numrerad lista, meny knapp." Du expanderar menyn genom att trycka på Ctrl+Alt+Skift+M. Tryck på nedåtpilen om du vill bläddra bland formaten och använd sedan piltangenterna.

  Tryck på blanksteg om du vill välja ett format.

 4. Listformatet ändras och fokus flyttas till dokumentet.

Ändra justeringen för en lista

Om du vill ändra justeringen för en lista med avseende på marginalen använder du knappen Minska indrag eller knappen Öka indrag i menyfliksområdet.

 1. Välj en lista eller en kapslad lista.

 2. Öppna fliken Start genom att trycka på F6 tills du hör ett fliknamn följt av "Du är för närvarande på en flik...i en flikgrupp". Använd sedan högerpilen eller vänsterpilen tills du hör: "fliken Start". Tryck sedan på blanksteg för att välja.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill minska indrag eller flytta listan närmare marginalen trycker du på TABB-tangenten tills du hör: "knappen minska indrag."

  • Om du vill öka indrag eller flytta listan längre bort från marginalen trycker du på TABB-tangenten tills du hör: "knappen öka indrag."

  Tryck på blanksteg om du vill välja ett alternativ.

 4. Tryck på F6 om du vill flytta fokus tillbaka till dokumentet.

Se även

Använda en skärmläsare för att kontrollera stavning och grammatik i Word

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Kortkommandon i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Word

Använd Word för iOS med VoiceOver, den inbyggda skärm läsaren i iOS, för att skapa punkt-eller nummer listor på telefonen. Word för iOS kan du ändra befintliga text rader till en lista, ändra punkt format och skapa kapslade listor. Med alla dessa typer av listor kan du fortsätta att göra listan automatiskt, genom att trycka på RETUR i slutet av en rad.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Skriv en punktlista eller en numrerad lista

Det finns flera alternativ för att lägga till en punktlista eller en numrerad lista i ett dokument.

Skriv en punktlista

 1. Skriv den första posten i listan i redigeringsvyn med hjälp av skärm tangent bordet. Du går till tangentbordet genom att svepa åt höger tills du hör ett tangentbordselement.

  Tips: Du kan också öppna tangentbordet genom att utforska objekten på skärmen. Om du vill utforska placerar du ett finger på skärmen och drar det runt. VoiceOver läser upp objekten medan du flyttar runt. Om du vill välja ett objekt lyfter du på fingret och dubbeltrycker på skärmen.

 2. När du har skrivit, för att stänga tangent bordet och gå till menyfliksområdet sveper du åt vänster tills du hör "Visa menyfliksområdet, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Fliken Start öppnas och du hör: "fliken Start."

 3. På fliken Start sveper du åt höger tills du hör "punkt lista, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Punktlista-menyn öppnas.

 4. Svep ned en gång på menyn punkt lista och svep sedan åt höger för att gå igenom de tillgängliga punkt formaten: heldragen cirkel, Ofylld cirkel, heldragen fyrkant, 4 små romber, ofylld pileller bock markering. Du hör punkt Forms beskrivningarna när du sveper. Dubbel tryck för att markera det på det format du vill ha. Punkten läggs till till det markerade objektet och fokus flyttas till fliken Start .

 5. Stäng menyfliksområdet genom att svepa åt höger tills du hör "Dölj menyfliksområdet, knapp" och dubbel tryck på skärmen.

 6. Om du vill lägga till ett nytt List objekt väljer du återgå på skärm tangent bordet och skriver det nya objektet. Välj RETURgenom att svepa åt höger tills du hör "återgå" och dubbel tryck sedan på skärmen.

 7. Om du vill sluta skapa List objekt navigerar du till RETUR och dubbeltrycker på skärmen. Du hör: ”Ny rad”. Navigera tillbaka till RETUR -tangenten och dubbel tryck på skärmen. Fokus flyttas nedanför punkt listan.

Skriv en numrerad lista

 1. Skriv den första posten i listan i redigeringsvyn med hjälp av skärm tangent bordet. Du går till tangentbordet genom att svepa åt höger tills du hör ett tangentbordselement.

 2. När du har skrivit, för att stänga tangent bordet och gå till menyfliksområdet sveper du åt vänster tills du hör "Visa menyfliksområdet, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Fliken Start öppnas och du hör: "fliken Start."

 3. På fliken Start sveper du åt höger tills du hör "knappen Numrerad lista" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Numrering-menyn öppnas.

 4. Svep ned en gång på menyn Numrering och svep sedan åt höger för att gå igenom de tillgängliga numreringsformat: 1.2. 3., 1) 2) 3), I. II. III., A. B. C., a) b) c), a. b. c.och i. ii. iii. Du hör siffer formats beskrivningarna när du sveper. Dubbel tryck för att markera det på det format du vill ha. Word för iOS startar en numrerad lista automatiskt och fokus flyttas till fliken Start .

 5. Stäng menyfliksområdet genom att svepa åt höger tills du hör "Dölj menyfliksområdet, knapp" och dubbel tryck på skärmen.

 6. Om du vill lägga till ett nytt List objekt väljer du återgå på skärm tangent bordet och skriver det nya objektet. Välj RETURgenom att svepa åt höger tills du hör "återgå" och dubbel tryck sedan på skärmen.

 7. Om du vill sluta skapa List objekt navigerar du till RETUR och dubbeltrycker på skärmen. Du hör: ”Ny rad”. Navigera tillbaka till RETUR -tangenten och dubbel tryck på skärmen. Fokus flyttas nedanför den numrerade listan.

Skapa en kapslad lista i en lista

Du kan skapa en lista i en lista, till exempel kapslade punkter i en punkt lista eller en disposition i en numrerad lista.

 1. Om du har en befintlig lista drar du med fingret runt Skriv området tills du hör det List objekt du vill ändra till en kapslad lista. Dubbel tryck på skärmen för att flytta markören där.

 2. Svep åt höger med ett finger tills du hör "öka indrag, knapp" och dubbel tryck sedan på skärmen. Word för iOS ökar indraget för objektet automatiskt och gör att det ingår i en kapslad lista.

 3. Om du vill lägga till ytterligare ett kapslat List objekt flyttar du markören till slutet av objektet genom att svepa nedåt med ett finger tills du hör det sista tecknet och sedan klicka på RETUR på skärm tangent bordet och skriva det nya objektet.

Obs!: Punkt- eller numreringsformatet för det kapslade listobjektet baseras på den överordnade listans format. Du kan ändra dessa format till valfritt tillgängligt punkt- eller numreringsformat. Mer information finns i ändra punkt-eller numreringsformat.

Ändra punkt- och numreringsformat

Om du vill ändra punkt- eller numreringsformat kan du välja valfritt format från biblioteken för punktlistor och numrerade listor.

 1. Dra med fingret runt Skriv området tills du hör ett objekt på list nivån där du vill ändra punkt-eller numreringsformat. Dubbel tryck på skärmen för att flytta markören där.

 2. Om du vill stänga tangent bordet och gå till menyfliksområdet sveper du åt höger tills du hör "Visa menyfliksområdet, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Fliken Start öppnas och du hör: "fliken Start."

 3. På fliken Start sveper du åt höger med ett finger tills VoiceOver meddelar att du har nått knappen punkter eller Numrering . Dubbelklicka sedan för att öppna biblioteket.

  Tips: Du kan kombinera en punktlista med kapslade numrerade listor eller vice versa.

 4. Svep nedåt en gång för att gå till alternativen och sedan till höger för att bläddra igenom formaten. VoiceOver läser upp formatmallarna när du flyttar. Det markerade formatet annonseras som "markerad". Dubbeltryck på skärmen för att välja format.

Ändra justeringen för en lista

Om du vill ändra justeringen för en lista med avseende på marginalen använder du alternativen Minska indrag eller Öka indrag.

 1. Dra fingret runt Skriv området tills du hör det första objektet på den första nivån i listan. Dubbel tryck på skärmen för att flytta markören där.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill lägga till indrag till vänster sveper du åt höger tills du hör "minska indrag, knapp" och dubbeltrycker på skärmen.

  • Om du vill lägga till indrag till höger sveper du åt höger tills du hör "öka indrag, knapp" och dubbeltrycker på skärmen.

 3. När du har valt ett alternativ läggs indraget till i listan.

Se även

Använda en skärmläsare för att kontrollera stavning och grammatik i Word

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Word

Använd Word för Android med TalkBack, den inbyggda skärm läsaren i Android, för att skapa punkt-eller nummer listor på telefonen. Word för Android kan du ändra befintliga text rader till en lista, ändra punkt format och skapa kapslade listor. För alla dessa typer av listor kan du fortsätta skriva listan automatiskt bara genom att trycka på Retur i slutet av en rad.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Skriv en punktlista eller en numrerad lista

Det finns flera alternativ för att lägga till en punktlista eller en numrerad lista i ett dokument.

Skriv en punktlista

 1. Skriv den första posten i listan i redigeringsvyn med hjälp av skärm tangent bordet.

  Obs!: Du kan öppna tangentbordet genom att utforska objekten på skärmen. Om du vill utforska placerar du ett finger på skärmen och drar det runt. TalkBack läser upp objekten medan du flyttar runt. Om du vill välja ett objekt lyfter du på fingret när du står på objektet. Beroende på dina enhetsinställningar kan du behöva dubbeltrycka på skärmen för att infoga tecknet.

 2. När du har skrivit kan du stänga tangent bordet och gå till menyfliksområdet genom att dra med fingret ovanför tangent bordet tills du hör "ej markerad, fler alternativ, knapp" och dubbel tryck sedan på skärmen. Fliken Start öppnas och du hör: "flik menyn, start vald."

 3. På fliken Start sveper du åt höger tills du hör "menyn punkter" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Punktlista-menyn öppnas.

 4. På menyn punkter sveper du åt höger för att gå igenom de tillgängliga punkt formaten: heldragen cirkel, Ofylld cirkel, heldragen fyrkant, 4 små romber, ofylld pileller bock markering. Du hör punkt Forms beskrivningarna när du sveper. Dubbel tryck för att markera det på det format du vill ha. Punkten läggs till till det markerade objektet.

 5. Stäng menyfliksområdet genom att svepa åt höger tills du hör "markerad, fler alternativ, växla" och dubbel tryck på skärmen.

 6. Om du vill lägga till ett nytt List objekt väljer du RETUR på skärm tangent bordet och skriver ett nytt objekt. Om du vill välja Enterdrar du fingret på tangent bordet tills du hör "retur" och lyfter upp det (och dubbel tryck vid behov).

 7. Tryck på Retur två gånger om du vill sluta skapa listobjekt.

Skriv en numrerad lista

 1. Skriv den första posten i listan i redigeringsvyn med hjälp av skärm tangent bordet.

 2. När du har skrivit kan du stänga tangent bordet och gå till menyfliksområdet genom att dra med fingret ovanför tangent bordet tills du hör "ej markerad, fler alternativ, knapp" och dubbel tryck sedan på skärmen. Fliken Start öppnas och du hör: "flik menyn, start vald."

 3. På fliken Start sveper du åt höger tills du hör "numrerad meny" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Numrering-menyn öppnas.

 4. I menyn Numrering sveper du åt höger för att gå igenom de tillgängliga numreringsformat: 1.2. 3., 1) 2) 3), I. II. III., A. B. C., a) b) c), a. b. c.och i. ii. iii. Du hör siffer formats beskrivningarna när du sveper. Dubbel tryck för att markera det på det format du vill ha. Word för Android startar en numrerad lista automatiskt.

 5. Stäng menyfliksområdet genom att svepa åt höger tills du hör "markerad, fler alternativ, växla" och dubbel tryck på skärmen.

 6. Om du vill lägga till ett nytt List objekt väljer du RETUR på skärm tangent bordet och skriver ett nytt objekt. Om du vill välja Enterdrar du fingret på tangent bordet tills du hör "retur" och lyfter upp det (och dubbel tryck vid behov).

 7. Tryck på Retur två gånger om du vill sluta skapa listobjekt.

Skapa en kapslad lista i en lista

Du kan skapa en lista i en lista, till exempel kapslade punkter i en punkt lista eller en disposition i en numrerad lista.

 1. Om du har en befintlig lista drar du med fingret runt Skriv området tills du hör det List objekt du vill ändra till en kapslad lista. Dubbel tryck på skärmen för att flytta markören där.

 2. Svep åt höger med ett finger tills du hör "öka indrag, knapp" och dubbel tryck sedan på skärmen. Word för Android ökar indraget för objektet automatiskt och gör att det ingår i en kapslad lista.

 3. Om du vill lägga till ytterligare ett kapslat List objekt väljer du RETUR på skärm tangent bordet och skriver ett nytt objekt.

Obs!: Punkt- eller numreringsformatet för det kapslade listobjektet baseras på den överordnade listans format. Du kan ändra dessa format till valfritt tillgängligt punkt- eller numreringsformat. Mer information finns i ändra punkt-eller numreringsformat.

Ändra punkt- och numreringsformat

Om du vill ändra punkt- eller numreringsformat kan du välja valfritt format från biblioteken för punktlistor och numrerade listor.

 1. Dra med fingret runt Skriv området tills du hör ett objekt på list nivån där du vill ändra punkt-eller numreringsformat. Dubbel tryck på skärmen för att flytta markören där. TalkBack meddelar nivån för ett objekt som: "Level <Level-nummer> <objekt text>."

 2. Om det behövs kan du stänga tangent bordet och gå till menyfliksområdet genom att dra med fingret ovanför tangent bordet tills du hör "ej markerad, fler alternativ" och dubbel tryck sedan på skärmen. Fliken Start öppnas och du hör: "flik menyn, start vald."

 3. På fliken Start sveper du åt höger med ett finger tills TalkBack läser upp knappen punkter eller Numrering . Dubbelklicka sedan för att öppna biblioteket.

  Tips: Du kan kombinera en punktlista med kapslade numrerade listor eller vice versa.

 4. Svep åt höger för att bläddra igenom formaten. TalkBack tillkännager formatmallarna när du flyttar. Det markerade formatet annonseras som "markerad". Dubbeltryck på skärmen för att välja format.

Ändra justeringen för en lista

Om du vill ändra justeringen för en lista med avseende på marginalen använder du alternativen Minska indrag eller Öka indrag.

 1. Dra fingret runt Skriv området tills du hör det första objektet på den första nivån i listan. Dubbel tryck på skärmen för att flytta markören där. TalkBack meddelar det första objektet på den första nivån i listan som: "1 av (...), på nivå 1, <objekt>."

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill lägga till indrag till vänster sveper du åt höger tills du hör "knappen minska indrag" och dubbeltrycker på skärmen.

  • Om du vill lägga till indrag till höger sveper du åt höger tills du hör "knappen öka indrag" och dubbeltrycker på skärmen.

 3. När du har valt ett alternativ läggs indraget till i listan.

Se även

Använda en skärmläsare för att kontrollera stavning och grammatik i Word

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Word

Använd Word Mobile med skärm läsaren, den inbyggda skärm läsaren i Windows, för att skapa punkt-eller nummer listor på telefonen. I Word Mobile kan du omvandla befintliga textrader till en lista, ändra punktformat och skapa kapslade listor. För alla dessa typer av listor kan du fortsätta skriva listan automatiskt bara genom att trycka på Retur i slutet av en rad.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Skriv en punktlista eller en numrerad lista

Det finns flera alternativ för att lägga till en punktlista eller en numrerad lista i ett dokument.

Skriv en punktlista

 1. Skriv den första textraden för listan.

 2. Kontrol lera att du befinner dig i Skriv området. Dra ett finger på skärmen tills du hör: "redigerbar text". Svep uppåt eller nedåt på skärmen med fingret tills du hör: ”Rader.” Svep åt vänster eller höger för att bläddra till den textrad som du vill ändra till en punktlista. Trippeltryck på skärmen för att markera raden.

 3. Svep uppåt eller nedåt på skärmen med ett finger tills du hör: "objekt."

 4. Svep åt höger med ett finger tills du hör: "knappen punkt lista". Dubbeltryck på skärmen.

 5. Svep åt höger med ett finger tills du hör: "knappen fler alternativ, Dold." Dubbeltryck på skärmen. Menyn Fler alternativ expanderas. Du hör: "Start, knapp."

 6. Svep åt höger med ett finger i menyn tills du hör: "knappen punkt lista". Dubbeltryck på skärmen.

 7. Svep åt höger för att gå igenom de tillgängliga punkt formaten. Du hör beskrivningen av punktformatet medan du sveper. Dubbel tryck för att välja ett format.

 8. Skriv texten med hjälp av skärm tangent bordet.

 9. Om du vill lägga till en ny punkt drar du åt höger tills du hör: ”Knappen Fler alternativ. Expanderat. " Dubbeltryck för att dölja Fler alternativ. Tryck på tangentbordet och svep åt höger eller vänster tills du hör "Retur". Dubbeltryck på skärmen.

 10. Om du vill sluta skapa listan dubbeltrycker du på RETUR på skärm tangent bordet två gånger.

Skriv en numrerad lista

 1. Skriv den första textraden för listan.

 2. Kontrol lera att du befinner dig i Skriv området. Dra ett finger till skärmen tills du hör: "redigerbar text". Svep uppåt eller nedåt på skärmen med fingret tills du hör: ”Rader.” Svep åt vänster eller höger för att bläddra till den textrad som du vill ändra till en punktlista. Trippeltryck på skärmen för att markera raden.

 3. Svep uppåt eller nedåt på skärmen med ett finger tills du hör: "objekt."

 4. Svep åt höger med ett finger tills du hör: "knappen numrering". Dubbeltryck på skärmen.

 5. Svep åt höger med ett finger tills du hör: "knappen fler alternativ, Dold." Dubbeltryck på skärmen. Menyn Fler alternativ expanderas. Du hör: "Start, knapp."

 6. Svep åt höger med ett finger i menyn tills du hör: "knappen Numrerad lista". Dubbeltryck på skärmen.

 7. Svep åt höger för att gå igenom de tillgängliga numreringsformat. Du hör beskrivningen av numreringsformatet medan du sveper. Dubbel tryck för att välja ett format.

 8. Skriv texten med hjälp av skärm tangent bordet.

 9. Om du vill lägga till en ny punkt drar du åt höger tills du hör: ”Knappen Fler alternativ. Expanderat. " Dubbeltryck för att dölja Fler alternativ. Tryck på tangentbordet och svep åt höger eller vänster tills du hör "Retur". Dubbeltryck på skärmen.

 10. Om du vill sluta skapa listan dubbeltrycker du på RETUR på skärm tangent bordet två gånger.

Skapa en kapslad lista i en lista

Du kan skapa en lista i en lista, till exempel kapslade punkter i en punkt lista eller en disposition i en numrerad lista.

 1. Kontrollera att du befinner dig i skrivområdet i dokumentet om du har en befintlig lista. Dra ett finger på skärmen tills du hör: "redigerbar text". Svep uppåt eller nedåt på skärmen med fingret tills du hör: ”Rader.” Svep åt vänster eller höger för att bläddra till det listobjekt som du vill ändra till en kapslad lista. Trippeltryck på skärmen för att markera objektet.

 2. Svep uppåt eller nedåt på skärmen med ett finger tills du hör: "objekt."

 3. Svep åt höger med ett finger tills du hör: "knappen öka indrag." Dubbeltryck på skärmen.

  Objektet är nu en del av en kapslad lista.

 4. Om du vill gå tillbaka till en högre listnivå sveper du uppåt eller nedåt på skärmen med fingret tills du hör: ”Objekt.” Svep åt höger med fingret tills du hör: ”Knappen Minska indrag. Dubbeltryck för att aktivera." Dubbeltryck på skärmen.

Ändra punkt- och numreringsformat

Om du vill ändra punkt- eller numreringsformat kan du välja valfritt format från biblioteken för punktlistor och numrerade listor.

 1. Kontrollera att du befinner dig i skrivområdet i dokumentet. Dra ett finger på skärmen tills du hör: "redigerbar text". Svep uppåt eller nedåt på skärmen med fingret tills du hör: ”Rader.” Svep åt höger eller vänster och bläddra till ett listobjekt på den listnivå där du vill du ändra punkt- eller numreringsformatet. Trippeltryck på skärmen för att markera objektet.

 2. Svep uppåt eller nedåt på skärmen med ett finger tills du hör: "objekt."

 3. Svep åt höger med ett finger tills du hör: "knappen fler alternativ, Dold." Dubbeltryck på skärmen. Menyn Fler alternativ expanderas. Du hör: "Start, knapp."

 4. Svep åt höger med fingret tills Skärmläsaren meddelar att du har nått knappen Punktlista eller Numrerad lista. Dubbeltryck sedan för att öppna biblioteket och svep åt höger för att välja det nya formatet.

  Du kan kombinera en punktlista med kapslade numrerade listor eller vice versa.

Ändra justeringen för en lista

Om du vill ändra justeringen för en lista med avseende på marginalen använder du alternativen Minska indrag eller Öka indrag.

 1. Kontrollera att du befinner dig i skrivområdet i dokumentet. Dra ett finger på skärmen tills du hör: "redigerbar text". Svep uppåt eller nedåt på skärmen med fingret tills du hör: ”Rader.” Svep åt höger eller vänster och bläddra till det listobjekt där du vill ändra justeringen. Trippeltryck på skärmen för att markera objektet.

 2. Svep uppåt eller nedåt på skärmen med ett finger tills du hör: "objekt."

 3. Svep åt höger med fingret tills Skärmläsaren meddelar att du har nått knappen Öka indrag eller Minska indrag. Dubbeltryck sedan på skärmen.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att dela ett dokument i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Word

AnvändWord för webben med tangent bordet och en skärm läsare för att skapa punkt-eller nummer listor i dokumentet. Vi har testat det med skärm läsaren men den kan fungera med andra skärm läsare så länge de följer vanliga hjälpmedels standarder och tekniker. Du får lära dig hur du ändrar befintliga text rader till en lista, ändrar punkt format och skapar kapslade listor. För alla dessa typer av listor kan du fortsätta skriva listan automatiskt bara genom att trycka på Retur i slutet av en rad.

Meddelanden: 

 • Om du använder Skärmläsaren med Windows 10 Fall Creators Update kan du behöva inaktivera genomsökningsläge för att kunna redigera dokument, kalkylblad eller presentationer med Office på webben. Mer information finns i artikeln om att inaktivera virtuellt läge eller bläddringsläge för skärmläsare i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • När du använder Word för webben rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom Word för webben körs i webbläsaren är kortkommandona annorlunda än i skrivbordsprogrammet. Du använder till exempel Ctrl + F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga kortkommandon som F1 (hjälp) och Ctrl+O (öppna) i webbläsaren, inte i Word för webben.

I det här avsnittet

Skriv en punktlista eller en numrerad lista

Du kan skriva en punktlista eller en numrerad lista på flera olika sätt.

Skapa en punktlista medan du skriver

 1. Skriv * (asterisk) i början av en ny rad och tryck sedan på blank steg. En ifylld rund punkt skapas automatiskt.

 2. Skriv den text du vill använda för den första posten.

 3. Tryck på Retur om du vill skapa en ny listpunkt.

 4. Tryck på RETUR två gånger om du vill sluta skapa listan.

Skapa en numrerad lista medan du skriver

 1. Skriv 1. (siffran 1 följd av en punkt) och trycker sedan på blanksteg. En ifylld rund punkt skapas automatiskt.

 2. Skriv den text du vill använda för den första posten.

 3. Tryck på Retur om du vill skapa en ny listpunkt.

 4. Tryck på RETUR två gånger om du vill sluta skapa listan.

Skapa en lista genom att välja ett format för punktlista eller numrerad lista i menyfliksområdet

 1. Placera markören i början av en ny lista med hjälp av piltangenterna.

 2. Gå till fliken Start genom att trycka på Alt + Windows-tangenten + H.

 3. Gör något av följande:

  • Skapa en punkt lista och välj ett format genom att trycka på TABB-tangenten tills du hör: "punkt lista, knappen dold". Om du vill expandera punkt bibliotekettrycker du på Alt + nedåtpil. Tryck på TABB för att bläddra bland formatmallarna. Du hör namnen på formaten när du flyttar runt.

  • Skapa en numrerad lista och välj ett format genom att trycka på TABB tills du hör: "numrering, knappen dold." Tryck på Alt + nedåtpil för att expandera det numrerade biblioteket. Tryck på TABB för att bläddra bland formatmallarna. Du hör namnen på formaten när du flyttar runt.

  Tryck på Retur för att välja ett format.

  Listan skapas med valt format och fokus flyttas till dokument området.

Skapa en kapslad lista i en lista

Du kan skapa en lista i en lista, till exempel kapslade punkter i en punkt lista eller en disposition i en numrerad lista.

 1. Använd piltangenterna för att gå till slutet av objektet som du vill starta den kapslade listan i en befintlig lista och tryck på RETUR.

 2. Gå till fliken Start med markören i början av raden för det nya objektet och tryck på Alt + Windows-tangenten + H.

 3. På fliken Start trycker du på TABB tills du hör "öka indrag, knapp" och trycker sedan på RETUR. Word ökar indraget för objektet automatiskt och gör att det är en del av en kapslad lista eller en lista i den omgivande listan.

  Obs!: Punkt- eller numreringsformatet för det nya listobjektet baseras på den överordnade listans format. Du kan ändra dessa format till valfritt tillgängligt punkt- eller numreringsformat. Om du vill veta mer går du till ändra punkt-eller nummer format.

Ändra punkt- och numreringsformat

Om du vill ändra punkt- eller numreringsformatet kan du välja valfritt format från biblioteken för punktlistor och numrerade listor.

 1. Välj en lista eller en kapslad lista.

  Tips: Om du vill markera ett textstycke håller du ned Skift och flyttar markören med hjälp av piltangenterna.

 2. Gå till fliken Start genom att trycka på Alt + Windows-tangenten + H.

 3. Gör något av följande:

  • Skapa en punkt lista och välj ett format genom att trycka på TABB-tangenten tills du hör: "punkt lista, knappen dold". Om du vill expandera punkt bibliotekettrycker du på Alt + nedåtpil. Tryck på TABB för att bläddra bland formatmallarna. Formatmallarna annonseras när du flyttar och det markerade formatet annonseras som "markerad".

  • Om du vill välja ett nytt numreringsformat trycker du på TABB tills du hör: "numrerad lista, knappen dold." Tryck på Alt + nedåtpil för att expandera det numrerade biblioteket. Tryck på TABB för att bläddra bland formatmallarna. Formatmallarna annonseras när du flyttar och det markerade formatet annonseras som "markerad".

  Tryck på Retur för att välja ett format.

  Listformatet ändras och fokus flyttas till dokumentet.

Ändra justeringen för en lista

Om du vill ändra justeringen för en lista med avseende på marginalen använder du knappen Minska indrag eller knappen Öka indrag i menyfliksområdet.

 1. Välj en lista eller en kapslad lista.

 2. Gå till fliken Start genom att trycka på Alt + Windows-tangenten + H.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill minska indrag eller flytta listan närmare marginalen trycker du på TABB-tangenten tills du hör: "minska indrag, knapp".

  • Om du vill öka indrag eller flytta listan längre bort från marginalen trycker du på TABB tills du hör: "öka indrag, knapp".

  Tryck på Retur om du vill välja ett alternativ.

 4. Tryck på CTRL + F6 för att flytta fokus tillbaka till dokumentet.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att dela ett dokument i Word

Kortkommandon i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Word

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×