Använda en skärmläsare för att skriva ut presentationer i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att skriva ut presentationer i PowerPoint

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använd PowerPoint skärmläsartangenten och en skärmläsare för att skriva ut presentationsbilder, handouts och anteckningssidor. Vi har testat det med Skärmläsaren, JAWS och NVDA, men det kan även fungera med andra skärmläsare förutsatt att de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Skriva ut en presentation

Om du vill skriva ut bilder, åhörarkopior och anteckningssidor från presentationen har du kommit till rätt plats. Använd följande steg för att konfigurera en utskrift som passar dina behov:

 1. För att gå till dialogrutan Skriv ut trycker du på Ctrl+P. PowerPoint fokus på knappen Skriv ut och du hör "Knappen Skriv ut".

 2. Om du vill ange hur många kopior som ska skrivas ut kan du antingen trycka på Tabb för att gå till rotationsrutan Kopior eller trycka på Alt+P, N. Du hör "Kopior, rotationsrutan Redigera". (I Skärmläsaren hör du "Kopior, redigerar.") Ange hur många kopior du vill skriva ut i rotationskontrollen Kopior.

 3. Om du vill välja en skrivare kan du antingen trycka på Tabb för att flytta till kontrollen Skrivare eller trycka på Alt+P, I. Du hör namnet på den valda skrivaren. Använd Uppil och Nedpil för att gå igenom listan över skrivare. (I Skärmläsaren hör du "Vilken skrivare", numret på den valda skrivaren och det totala antalet tillgängliga skrivare.)

 4. Tryck på Nedpil för att gå igenom alla skrivaralternativ i listan om du inte hör namnet på den skrivare som du vill använda. När listan över skrivaralternativ tar slut kommer du till länken Lägg till skrivare och alternativet Skriv till fil.

  • Tryck på Retur för att öppna dialogrutan Sök efter - skrivare och använd TABB för att navigera.

  • Tryck på blanksteg för att välja Skriv till fil. När du klickar på knappen Skriv ut öppnas Utforskaren, där du kan ange ett filnamn.

 5. Gå till gruppen Inställningar med Tabb-tangenten. Välj önskade inställningar. Följande lista innehåller länkar till mer information senare i den här artikeln om de olika alternativen:

  Som standard skriver PowerPoint ut alla bilder i presentationen som helsidesbilder (en bild per sida) med standardinställningarna för skrivaren. Om du vill skriva ut med de nuvarande inställningarna, trycker du på Alt+A, K.

Utskriftsinställningar

I gruppen Inställningar kan du ange inställningar för flera alternativ när du skriver ut:

Markera de bilder du vill skriva ut

Om du vill skriva ut den aktuella bilden eller en särskild uppsättning bilder, trycker du på Alt+A, K, I för att markera alternativet Skriv ut alla bilder. Du hör: "Skriv ut alla bilder". Om du vill välja ett annat alternativ använder du uppåt- och nedåtpilarna för att välja bland följande alternativ:

 • Skriv ut markering. Du hör "Skriv ut markering". Det här alternativet visas bara om du redan har markerat en uppsättning bilder.

 • Skriv ut aktuell bild. Du hör "Skriv ut aktuell bild". Det här alternativet skriver bara ut den aktuella bilden.

 • Anpassat intervall. PowerPoint fokus i textrutan Bilder. Du hör "Anpassat intervall". Skriv ut ett bildintervall, till exempel 10–12 eller 1,2,5.

Tips: Om du har några dolda bilder kommer alternativet Skriv ut dolda bilder att vara aktivt, så att du kan skriva ut dolda bilder om du vill. Du hör "Skriv ut dolda bilder".

Tryck på Retur när du är klar med dina val för att stänga kombinationsrutan.

Skriva ut flera bilder på en sida

Om du vill skriva ut mer än en bild per sida trycker du på Alt+P, H. Du hör "Helsidesbilder".

I rutan Helsidesbilder trycker du på Retur för att öppna galleriet. Den översta raden är avsnittet Utskriftslayout, följt av avsnittet Åhörarkopior. Använd Vänsterpil och Högerpil för att välja bland följande alternativ för utskriftslayout:

 • Helsidesbilder. Välj det här alternativet om du vill skriva ut varje bild på en egen sida.

 • Anteckningssidor. Välj det här alternativet om du vill skriva ut bildanteckningar för föredragshållare eller som åhörarkopior för en målgrupp. Du hör: "Anteckningssidor." Det här alternativet skriver ut en bild per sida med stödanteckningar under bilden.

  Om du väljer något av de andra alternativen under Utskriftslayout, eller något av alternativen under Åhörarkopior, skrivs det bara ut bilder eller bildinnehåll, och inte några stödanteckningar.

 • Disposition. Välj det här alternativet om du vill skriva ut i dispositionsformat, som endast skriver ut texten i bilderna, utan bilder.

Tryck på Nedpil för att flytta till avsnittet Åhörarkopior och tryck på Tabb för att välja en layout. Tryck på Nedpil igen för att gå till ytterligare alternativ för utskriftslayout. Tryck på Retur när du är klar med dina val.

Ange enkelsidig eller dubbelsidig utskrift

Tryck på Alt+P, D om du vill ange enkelsidig eller dubbelsidig utskrift. Du hör "Skriv ut på ena sidan." I listan One-Sided väljer du det alternativ du vill använda. (Det här alternativet är bara tillgängligt om skrivaren har stöd för dubbelsidig utskrift. Om du väljer dubbelsidig utskrift hör du "Skriv ut på båda sidor".

Ange sortering och häftning

Du får endast alternativet sortering om skrivaren har stöd för detta. Om du vill ange sortering trycker du på Alt+P, C. Tryck på nedåtpilen och uppåtpilen för att välja Sorterat (du hör "Sorterat".) eller Oviktad (du hör "Oollat") och tryck sedan på Retur. Det här alternativet visas bara om skrivaren har stöd för sortering.

Alternativet häftning visas bara om skrivaren har stöd för detta. Om du vill ange häftning trycker du på Tabb för att gå till kombinationsrutanHäftning. Tryck sedan på nedåt- och uppåtpilarna för att välja bland alternativen Inga häftklamrar , Enhäftklammer eller Två häftklamrar.

Ändra sidorienteringen

 1. Om du vill ändra orientering trycker du på Alt+K, S för att öppna dialogrutan Skrivaregenskaper.

 2. Tryck på Tabb tills du kommer till fliken Layout eller Papper/kvalitet och använd om nödvändigt höger- eller vänsterpilen för att gå till fliken Layout.

 3. Tryck på Tabb en gång för att komma till rutan Orientering och välj sedan Stående eller Liggande.

 4. Tryck på Tabb för att gå till knappen OK och tryck sedan på Retur.

Skriva ut bilder i svartvitt eller gråskala

PowerPoint skriver ut och visar i färg som standard, men bilder och åhörarkopior skrivs ofta ut i svartvitt eller gråtoner, även kallat gråskala. Du kan skriva ut hela presentationen – bilder, disposition, anteckningssidor och åhörarkopior – i färg, gråskala eller svartvitt.

Om du vill skriva ut i gråskala eller svartvitt trycker du på Alt+K, J för att öppna kombinationsrutan Färg. Tryck på nedåt- eller uppåtpilen för att välja lämpligt alternativ enligt beskrivningen nedan:

 • Färg. Om du väljer alternativet färg men inte har en färgskrivare kommer utskriften att likna gråskala, men med lägre kvalitet.

 • Gråskala. Om du inte har en färgskrivare eller inte behöver en utskrift i färg, väljer du Gråskala för att skriva ut alla objekt på sidan i gråskala. I gråskala visas objekt som till exempel diagram och tabeller skarpare och renare än om du väljer alternativet Färg på svartvita skrivare.

 • Endast svart och vitt. Det här alternativet skriver ut bilder i svartvitt. Det finns inga gråtoner. Därför kan vissa objekt i bildens designtema, som relief och skuggning, inte skrivas ut. Text skrivs ut som svart, även om du väljer grå som den ursprungliga färgen på texten.

Se även

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att infoga och redigera bilder och tabeller i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Använda kortkommandon för att ge PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera PowerPoint

Använd PowerPoint för macOS med tangentbordet och VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i macOS, för att skriva ut presentationsbilder, handouts och anteckningssidor i presentationen.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda macOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i startguide för VoiceOver.

 • Vilka utskriftsalternativ som är tillgängliga beror på skrivarens funktioner. Mer information finns i skrivarhandboken.

I det här avsnittet

Skriva ut en presentation

Oavsett om du skriver ut bilder, handouts eller anteckningar för presentationen kan du antingen skriva ut snabbt med standardinställningarna eller använda de många olika PowerPoint för macOS erbjuder för att optimera utskrifterna.

 1. Tryck på Kommando+P i presentationen. Du hör: ”Utskriftsperiod, i dialogruta, fönster, <presentationens namn>, <vald skrivare>.” Fokus är på den valda skrivaren.

 2. Tryck på blanksteg för att välja en skrivare. Tryck på uppåt- eller nedåtpilen tills du hör det önskade skrivaralternativet och tryck sedan på blanksteg.

 3. Tryck på Tabb om du vill ange hur många utskrifter du behöver. Ange antal utskrifter.

 4. Som standard skriver PowerPoint ut alla bilder i presentationen som helsidesbilder (en bild per sida) med skrivarens standardinställningar. Om du vill skriva ut med de nuvarande inställningarna trycker du på Tabb tills du hör ”Utskriftsknapp” och trycker på blanksteg.

Optimera utskrifter

Som standard visas enbart grundläggande utskriftsalternativ i dialogrutan Skriv ut. Du kan enkelt komma åt dold utskriftsinformation och optimera utskrifterna.

I dialogrutan Skriv ut trycker du på Tabb tills du hör "Knappen Visa information" och trycker sedan på blanksteg. Fler utskriftsalternativ är nu tillgängliga.

Skriva ut en enda bild

Spara papper genom att bara skriva ut de bilder du behöver.

 1. I dialogrutan Skriv ut trycker du på Tabb tills du hör: ”Skriv ut alla bilder.”

 2. Tryck på Skift+nedåtpil tills du hör ”Anpassade bildspel, alternativknapp” och tryck på Tabb. Du hör: ”Redigera text, tom.”

 3. Ange numret på bilden som du vill skriva ut.

  Tips: Om du vill skriva ut den markerade bilden trycker du på Skift+nedåtpilen tills du hör ”Skriv ut markerade bilder”. Tryck sedan på blanksteg.

Skriva ut ett bildintervall

 1. Tryck på Skift+nedåtpilen tills du hör: ”Skriv ut bildintervall.”

 2. Tryck på Tabb och ange numret på den första bilden i intervallet.

 3. Tryck på Tabb igen och ange numret på den sista bilden i intervallet.

Skriva ut flera bilder på en sida

Du kan skriva ut flera bilder på en sida, antingen som fullständiga bilder eller som åhörarkopior.

Skriva ut flera bilder på en sida

 1. I dialogrutan Skriv ut trycker du på Tabb tills du hör ”PowerPoint, PDE, popup-knapp”. Tryck sedan på blanksteg.

 2. Tryck på nedåtpilen tills du hör ”Layout” och tryck på blanksteg.

 3. Tryck på Tabb tills du hör ”Sidor per ark” och tryck på blanksteg.

 4. Tryck på uppåt- eller nedåtpilen tills du hör det önskade alternativet och tryck sedan på blanksteg.

Skriva ut åhörarkopior

 1. I dialogrutan Skriv ut trycker du på Tabb tills du hör ”Layout för utskrift”. Tryck sedan på blanksteg.

 2. Tryck på nedåtpilen tills du hör alternativet för åhörarkopior som du vill använda, till exempel ”Åhörarkopior, fyra bilder per sida”, och tryck på blanksteg.

Ange dubbelsidig utskrift

Du kan skriva ut på båda sidor av papperet även när du har valt att skriva ut flera bilder på en sida.

Obs!: Den här funktionen är endast tillgänglig om skrivaren stöder den och den är aktiverad i skrivarinställningarna. Mer information finns i skrivarens handbok, eller kontakta företagets IT-avdelning för hjälp.

 1. I dialogrutan Skriv ut trycker du på Tabb tills du hör "Tvåsidig, omarkerad kryssruta" och trycker sedan på blanksteg. Bindning längs långsidan är på som standard.

 2. Ändra bindningstyp för dubbelsidig utskrift genom att trycka på Tabb tills du hör ”PowerPoint, PDE, popup-knapp”. Tryck på blanksteg.

 3. Tryck på nedåtpilen tills du hör ”Layout” och tryck på blanksteg.

 4. Tryck på Tabb tills du hör "Av, tvåsidig" och tryck sedan på blanksteg.

 5. Tryck på nedåtpilen tills du hör det önskade alternativet och tryck på blanksteg.

Ange sortering

Om du behöver skriva ut flera kopior av bilderna kan du välja att skriva ut en uppsättning av bilderna innan du skriver ut de andra.

Obs!: Den här funktionen är endast tillgänglig om skrivaren stöder den och den är aktiverad i skrivarinställningarna. Mer information finns i skrivarens handbok, eller kontakta företagets IT-avdelning för hjälp.

 1. I dialogrutan Skriv ut trycker du på Tabb tills du hör ”PowerPoint, PDE, popup-knapp”. Tryck sedan på blanksteg.

 2. Tryck på nedåtpilen tills du hör ”Pappershantering” och tryck på blanksteg.

 3. Tryck på Tabb tills du hör ”Av, sortera sidor” och tryck på blanksteg.

Ändra sidorientering

 1. I dialogrutan Skriv ut trycker du på Tabb tills du hör: ”<Aktuell plats>, orientering.”

 2. Om du vill ändra orienteringen trycker du på vänster eller höger piltangent för att välja det andra alternativet. Tryck sedan på blanksteg.

Skriva ut bilder i svartvitt eller gråskala

Du kan skriva ut hela presentationen – bilder, anteckningssidor och åhörarkopior – i gråskala eller svartvitt.

 1. I dialogrutan Skriv ut trycker du på Tabb tills du hör ”Färg, färgformat för utmatning”. Tryck sedan på blanksteg.

 2. Tryck på nedåtpilen tills du hör ”Gråskala” eller ”Svartvitt” och tryck sedan på blanksteg.

Skriva ut bilder med stödanteckningar

Som standard skrivs bilder ut utan stödanteckningar. Du kan snabbt ändra inställningarna och ge åhörarna anteckningarna.

 1. I dialogrutan Skriv ut trycker du på Tabb tills du hör ”Bilder, layout.” Tryck sedan på blanksteg.

 2. Tryck på nedåtpilen tills du hör ”Anteckningar” och tryck sedan på blanksteg.

Se även

Infoga ljud eller video i PowerPoint med hjälp av en skärmläsare

Använda en skärmläsare för att visa presentationen i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Använda kortkommandon för att ge PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera PowerPoint

Använd PowerPoint med VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren för iOS, för att snabbt skriva ut bilder från din iPhone till en skrivare i närheten. Du kan också ändra standardinställningarna för utskrift i PowerPoint för att till exempel välja bilder för utskrift.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om pekfunktionerna i PowerPoint finns i PowerPoint för iPhone pekguide.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

 • Vilka utskriftsalternativ som är tillgängliga beror på skrivarens funktioner. Mer information finns i skrivarhandboken.

I det här avsnittet

Skriva ut en presentation

Skriv ut bilder direkt från din iPhone till en skrivare som stöder AirPrint. Mer information om AirPrint och kompatibla skrivare finns i artikeln om att skriva ut från din iPhone, iPad eller iPod touch med hjälp av AirPrint.

 1. Kontrollera att din iPhone och skrivaren är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk.

 2. Svep åt höger eller vänster i presentationen tills du hör ”Knappen Arkiv” och dubbeltryck sedan på skärmen. Menyn Arkiv öppnas.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Knappen Skriv ut” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Svep åt höger så du hör: ”AirPrint.” Dubbeltryck på skärmen. Du hör: ”Skrivaralternativ, knappen Avbryt”.

 5. Svep tills du hör: ”Skrivare. Välj skrivarknappen.” Dubbeltryck på skärmen. Listan över tillgängliga AirPrint-skrivare visas.

 6. Svep åt höger tills du hör den skrivare som du vill använda och dubbeltryck sedan på skärmen.

 7. Om du vill skriva ut med standardinställningarna sveper du åt höger eller vänster i menyn Skrivaralternativ tills du hör ”Knappen Skriv ut” och dubbeltrycker på skärmen.

Markera de bilder du vill skriva ut

 1. Svep åt höger i menyn Skrivaralternativ tills du hör ”Intervall, knappen Alla sidor”. Dubbeltryck på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Sidorna <den första bildens nummer i det aktuella bildintervallet>–<den sista bildens nummer>” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger. Du hör: ”Från sidan <den första bildens nummer i det aktuella sidintervallet>, välj objekt, justerbart”.

 4. Välj den första bilden som ska skrivas ut genom att svepa uppåt eller nedåt med ett finger tills du hör rätt bildnummer.

 5. Svep åt höger om du vill markera den sista bilden för utskrift. Du hör: ”Till sidan <den sista bildens nummer i det aktuella sidintervallet>, välj objekt, justerbart”. Svep uppåt eller nedåt med ett finger tills du hör rätt bildnummer.

 6. Om du vill återgå till menyn Skrivaralternativ sveper du åt vänster tills du hör: ”Skrivaralternativ, bakåtknapp” och dubbeltrycker på skärmen. Du hör: ”Skrivaralternativ, intervall, sidorna <nytt sidintervall>, knapp”.

Se även

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att infoga och redigera bilder och tabeller i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera PowerPoint

Använd PowerPoint för Android med TalkBack, den inbyggda skärmläsaren i Android, för att snabbt skriva ut bilder från telefonen.

Meddelanden: 

Skriva ut en presentation

Skriv ut bilder direkt från din Android-telefon till en kompatibel skrivare. Kontrollera att telefonen och skrivaren är anslutna till samma enhet Wi-Fi nätverk.

Meddelanden: 

 • De här instruktionerna gäller endast för skrivare som stöds av Android och Google Cloud Print. Gå till Molnklara skrivare för att kontrollera om skrivaren stöds.

 • USB, Bluetooth och Windows nätverksutskrift stöds inte av Android. Google rekommenderar att du ställer in Cloud Print på en dator som är ansluten till en sådan skrivare. Om du vill skriva ut på en sådan skrivare direkt måste du använda ett program från tredje part.

 1. I redigeringsvyn sveper du åt höger eller vänster tills du hör "Ej markerad, Växla tillbaka" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Fokus flyttas till miniatyrvyn.

 2. I miniatyrvyn sveper du åt vänster tills du hör "Arkiv, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Du hör: "Arkiv, meny".

 3. Svep åt höger tills du hör "Skriv ut, knapp" och dubbeltryck på skärmen. Dialogrutan Skriv ut öppnas.

 4. Svep åt höger tills du hör "Listrutan" följt av den valda skrivaren eller "Spara som PDF". Dubbeltryck på skärmen för att öppna listan med utskriftsalternativ. Bläddra igenom listan genom att svepa åt höger. Dubbeltryck på skärmen när du kommer till den skrivare som du vill använda.

 5. Om du vill komma åt fler alternativ, som att välja antal kopior och utskriftsorientering, fortsätter du att svepa åt höger tills du hör de olika alternativen. Dubbeltryck på skärmen för att öppna alternativlistan, bläddra mellan dem genom att svepa åt höger och dubbeltryck på skärmen när du vill välja ett alternativ.

 6. När du är klar sveper du åt höger tills du hör "Skriv ut, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen för att börja skriva ut.

  När du hör "PowerPoint fönster" har presentationen skrivits ut och fokus återgår till presentationen i miniatyrvyn.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att infoga och redigera bilder och tabeller i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera PowerPoint

Använd PowerPoint för webben med tangentbordet och en skärmläsare för att skriva ut bilderna för presentationen. Vi har testat det med Skärmläsaren och JAWS, men det kan även fungera med andra skärmläsare förutsatt att de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • När du använder PowerPoint för webben rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom PowerPoint för webben körs i webbläsaren kommer kortkommandona att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte PowerPoint för webben.

I det här avsnittet

Skriva ut en presentation från redigeringsvyn eller förhandsgranskningsvyn

 1. Tryck på Alt +Windows, F, P i presentationen. Menyn Skriv ut öppnas.

 2. Tryck på Tabb tills du hör det utskriftsalternativ du vill ha och tryck sedan på Retur. Du hör: "Dialogruta, Microsoft PowerPoint för webben ". Fokus är på en länk till en utskrivbar PDF-fil.

 3. Tryck på RETUR. Dialogrutan PDF-fil – skriv ut öppnas.

 4. Tryck på Tabb för att gå igenom alternativen. Om du vill visa menyalternativen trycker du på Alt+nedpil och väljer ett alternativ genom att trycka på Retur.

 5. Om du vill skriva ut trycker du på Tabb tills du hör "Skriv ut, knapp" och trycker sedan på Retur.

Skriva ut en presentation från läsvyn

 1. Tryck på Ctrl+F6 i presentationen tills du hör "Redigera presentation".

 2. Tryck på Tabb tills du hör "Skriv ut till PDF" och tryck sedan på Retur. Du hör: "Dialogruta, Microsoft PowerPoint för webben ". Fokus är på en länk till en utskrivbar PDF-fil.

 3. Tryck på RETUR. Dialogrutan PDF-fil – skriv ut öppnas.

 4. Tryck på Tabb för att gå igenom alternativen. Om du vill visa menyalternativen trycker du på Alt+nedpil och väljer ett alternativ genom att trycka på Retur.

 5. Om du vill skriva ut trycker du på Tabb tills du hör "Skriv ut, knapp" och trycker sedan på Retur.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Använda kortkommandon för att ge PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera PowerPoint

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×