Använda en skärmläsare för att spåra och granska ändringar i ett dokument i Word

Använda en skärmläsare för att spåra och granska ändringar i ett dokument i Word

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använd Word med tangent bordet och en skärm läsare för att spåra, Visa och lista ändringarna i dokumentet. Vi har testat det med skärm läsaren, JAWS och NVDA, men den kan fungera med andra skärm läsare så länge de följer vanliga hjälpmedels standarder och tekniker. Du får också lära dig att acceptera eller avvisa spårade ändringar.

Dekorativ ikon behöver anvisningar om hur du spårar ändringar eller accepterar spårade ändringar i ett Word dokument, men inte använder en skärm läsare? Se Spåra ändringar i Word eller acceptera spårade ändringar.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • Vid användning av en skärmläsare använder du skärmläsarens låstangent, ibland tillsammans med andra relaterade tangenter, för att navigera och interagera i appen samt för att köra kommandon. I vår dokumentation indikeras detta ibland med ”SR-knapp”.

I det här avsnittet

Aktivera Spåra ändringar

När du aktiverar spåra ändringar Word markerar dem och visar eventuella ändringar som någon gör i dokumentet. Du kan aktivera den här funktionen med ett direkt kortkommando eller via menyfliksområdet.

 1. Om du vill aktivera Spåra ändringar gör du något av följande:

  • Tryck på CTRL + SKIFT + E för att använda genvägen.

  • Om du vill använda menyfliksområdet trycker du på Alt + R, G.

Välj hur du vill visa ändringar (revisioner)

Du kan välja hur du vill visa spårade ändringar i dokumentet.

 1. Tryck på Alt + R, T, D. Menyn markering visas och du hör namnet på den markerade markeringen.

 2. I listan markering trycker du på uppåt-eller nedåtpilen tills du hör namnet på det alternativ du vill använda. Följande alternativ är tillgängliga:

  • Enkel markering är standard alternativet och visar var ändringarna är med en lodrät linje i dokument marginalen. Skärm läsaren meddelar att det finns en ändring i början av ett ändrat stycke.

  • Ingen markering döljer markeringar för att visa hur texten kommer ser ut när ändringarna har accepterats. Med det här alternativet tas inte ändringarna bort.

   Tips: Om du vill visa markeringen igen väljer du enkel markering eller alla markeringar.

  • Alla markeringar visar alla ändringar med hjälp av olika textfärger och linjer. Det här alternativet är den rekommenderade markeringen. Skärm läsaren meddelar ändrings-och ändrings typen där ändringen inträffade.

   Om formatering har ändrats läser också informationen om ändringen. Med skärm läsaren måste du gå till marginal anteckningarna eller gransknings fönstret för att höra informationen. Anvisningar finns i Flytta till informationen om formateringsändringar med skärm läsaren eller Visa alla ändringar (revisioner) i gransknings rutan.

  • Ursprunglig visar dokumentet i dess ursprungliga form.

  Tryck på RETUR för att välja och använda ett alternativ.

 3. Om du vill välja vilka ändringar som spåras trycker du på Alt + R, T och sedan M. Menyn Visa markering är utökad. Tryck på nedpilen tills du hör önskat val och tryck sedan på Retur.

  Upprepa det här steget för alla markeringstyper som du vill välja.

Kontrol lera och navigera bland spårade ändringar

Det finns flera alternativ för att kontrol lera och navigera mellan spårade ändringar i ett dokument. Du kan helt enkelt låta skärm läsaren läsa dokumentet där ändringarna bevaras. Om dokumentet är långt eller det finns många spårade ändringar kanske du vill använda List alternativen Word eller skärm läsaren erbjuder en översikt över ändringarna. Alternativt kan du navigera genom dokumentet ändras med ändring.

Visa alla ändringar i gransknings rutan

 1. Tryck på Alt + R + T, P. Menyn gransknings fönster visas.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill visa fönstret vågrätt trycker du på H.

  • Om du vill visa fönstret lodrätt trycker du på V.

 3. Du bläddrar bland ändringarna i fönstret genom att trycka på upp-eller nedpilen.

 4. När du är klar med gransknings fönstretstänger du det genom att trycka på Alt + R + T, P och sedan på RETUR.

Visa alla ändringar i den virtuella JAWS-läsaren

 1. Tryck på Windows-tangenten + semikolon (:). De objekt som ska visas i dialog rutan virtuellt program öppnas.

 2. Tryck på nedåtpilen tills du hör "revisioner" och tryck sedan på RETUR. Den virtuella läsaren öppnas och du hör det totala antalet ändringar i dokumentet.

 3. Tryck på TABB för att bläddra i listan med ändringar. JAWS läser upp ändringen och dess uppgifter.

 4. När du är på en ändring trycker du på RETUR för att hoppa till bröd texten i dokumentet.

Visa alla ändringar i dialog rutan JAWS revisioner

 1. Tryck på SKIFT + RETUR tangenten + R. Dialog rutan revisioner öppnas.

 2. Tryck på nedåtpilen för att bläddra i listan med ändringar.

 3. När du är på en ändring trycker du på RETUR för att hoppa till bröd texten i dokumentet.

Läsa spårade ändringar infogade

Hur skärm läsaren meddelar ändringarna och ändrar typer när du läser igenom dokumentet beror på den markerade markeringen och den skärm läsare som du använder.

Information om hur du använder en skärm läsare för att läsa ett Word dokument finns i läsa ett dokument.

Tips: Med JAWS kan du öppna tal historiken om du vill kontrol lera vilka JAWS som har beställts. Trycker du på ESC + blank steg och sedan H. Du bläddrar i tal historiken genom att trycka på upp-eller nedpilen.

Navigera bland ändringarna en och en

Du kan använda kortkommandon för att bläddra igenom de spårade ändringarna en i taget.

 • Om du vill gå till nästa ändring i dokumentet trycker du på Alt + R, H, 1.

 • Gå till föregående ändring i dokumentet genom att trycka på Alt + R, F.

Gå till informationen om formateringsändringar med skärm läsaren

Du kan navigera från området för dokument redigering till marginalen för att kontrol lera informationen om en spårad formatering.

 1. Välj alternativet all markering enligt instruktionerna ovan i Visa ändringar (revisioner) i ett dokument.

 2. Låt skärm läsaren läsa upp bröd texten tills den meddelar formateringen. Tryck sedan på ESC + A.

 3. Fokus flyttas till marginalen och skärm läsaren läser upp ändrings informationen. Tryck på VÄNSTERPIL för att gå tillbaka till bröd texten.

Ta bort spårade ändringar

Det enda sättet du kan ta bort spårade ändringar permanent i ett dokument är att acceptera eller ignorera dem.

Acceptera en enda spårad ändring

Du kan acceptera enstaka ändringar i dokumentets text-, gransknings-eller marginal anteckningar.

 1. Gå till den spårade ändring som du vill ta bort.

 2. Om du vill acceptera ändringen gör du något av följande:

  • Tryck på Skift+F10. Snabbmenyn öppnas. Tryck på E. Ändringen accepteras och fokus återgår till bröd texten.

  • Tryck på Alt + R, A, 2. Du hör: "acceptera och gå till nästa." Tryck sedan på Retur. Ändringen accepteras och fokus flyttas till nästa ändring.

Ignorera en enskild spårad ändring

Du kan ignorera enstaka ändringar i dokumentets text-, gransknings-eller marginal anteckningar.

 1. Gå till den spårade ändring som du vill ta bort.

 2. Om du vill ignorera ändringen gör du något av följande:

  • Tryck på Skift+F10. Snabbmenyn öppnas. Tryck på R. Ändringen nekas och fokus återgår till bröd texten.

  • Om du vill ignorera ändringen trycker du på Alt + R, J. Du hör: "avvisa och gå till nästa." Tryck sedan på Retur. Den aktuella ändringen nekas och fokus flyttas till nästa ändring.

Acceptera eller ignorera alla spårade ändringar

 • Om du vill acceptera alla spårade ändringar trycker du på Alt + R, A, 2, L.

 • Om du vill avvisa alla spårade ändringar trycker du på Alt + R, J, L.

Låt Spåra ändringar vara aktiverat

Du kan förhindra att någon annan inaktiverar Spåra ändringar genom att aktivera Lås spårning och lägga till ett lösenord. När Spåra ändringar är låst kan alla som öppnar dokumentet visa ändringarna men de kan inte stänga av funktionen och inte heller acceptera eller ignorera ändringar.

 1. Tryck på Alt + R, G, L. Du hör: "Lås spårning".

 2. Välj och skriv ett lösen ord och tryck på TABB. Du hör: "Ange igen för att bekräfta." Ange lösenordet igen och tryck sedan på Retur.

Inaktivera Lås spårning

 1. Tryck på Alt + R, G, L. Du hör: "Lås upp spårnings fönster, lösen ord".

 2. Skriv ditt lösenord och tryck på Retur.

Inaktivera Spåra ändringar

När du aktiverar Spåra ändringar avaktiveras de nya ändringarna med Word slutar. Alla ändringar som redan har spårats förblir dock markerade i dokumentet tills du tar bort dem. Du kan inaktivera den här funktionen med hjälp av ett direkt kortkommando eller via menyfliksområdet.

 • Om du vill stänga av Spåra ändringar trycker du på Ctrl+Skift+E på tangentbordet.

 • Om du vill använda menyfliksområdet för att stänga av Spåra ändringartrycker du på Alt + R, g.

Se även

Använda en skärmläsare för att lägga till, läsa, och ta bort kommentarer i Word

Använda en skärmläsare till att kontrollera stavning och grammatik i Word

Kortkommandon i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Word

Nyheter i Microsoft 365

Använd Word för Mac med tangentbordet och VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i Mac OS, för att se vem som har gjort ändringar i dokumentet, hantera spårade ändringar och ta bort kommentarer i Word för Mac-dokumentet.

Dekorativ ikon behöver anvisningar om hur du spårar ändringar eller accepterar spårade ändringar i ett Word dokument, men inte använder en skärm läsare? Se Spåra ändringar i Word eller acceptera eller ignorera spårade ändringar i Word.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda macOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i startguide för VoiceOver.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • För att det ska fungera så bra som möjligt att läsa och redigera gränssnittet rekommenderar vi att du använder vyn Utskriftslayout och alternativet All markering.

I det här avsnittet

Aktivera och inaktivera Spåra ändringar

När du aktiverar Spåra ändringar i Word för Mac markeras och visas alla ändringar som alla gör i dokumentet. Du kan aktivera den här funktionen med ett direkt kortkommando.

Tryck på Kommando+Skift+E i textfältet om du vill slå på och av Spåra ändringar i dokumentet.

Visa ändringar (revisioner) i ett dokument

Du kan välja hur du vill visa de spårade ändringarna i dokumentet.

 1. Tryck på F6 tills du hör den valda fliken. Gå vidare till steg 3 om du redan har öppnat fliken Granska.

 2. Tryck på höger eller vänster piltangent tills du hör "Fliken Granska" och tryck sedan på Ctrl+Alt+blanksteg. Du hör: "Fliken Granska markerad.

 3. Tryck på Tabb tills du hör: "<Nuvarande markering>, visa för granskning, popup-knapp."

 4. Tryck på Ctrl+Alt+blanksteg om du vill expandera markeringsmenyn.

  En lista med följande fyra visningsalternativ öppnas:

  • Enkel markering är standardalternativet och anger var ändringar har gjorts med en röd linje i dokumentmarginalen.

  • Ingen markering döljer markeringar för att visa hur texten kommer ser ut när ändringarna har accepterats. Med det här alternativet tas inte ändringarna bort.

   Obs!: Du kan visa markeringarna igen genom att välja Enkel markering eller All markering.

  • All markering visar tillägg i brödtexten med olika färger, och borttagningar och ändringar i kommentarsfönstret. Det här markeringsalternativet rekommenderas och stöds bäst av skärmläsare.

  • Ursprunglig visar dokumentet i dess ursprungliga form.

 5. Tryck på upp- eller nedpilen tills du hör det alternativ du söker och tryck sedan på Ctrl+Alt+blanksteg. Du hör: "<Vald markering>, visa för granskning."

 6. När du vill välja typ av markering trycker du på Tabb tills du hör "Markeringsalternativ, menyknapp" och trycker sedan på Ctrl+Alt+blanksteg.

  En lista med följande alternativ öppnas:

  • Kommentarer

  • Pennanteckning

  • Infogningar och borttagningar

  • Formatering

  • Spåra förflyttningar från/till

  • Pratbubblor

  • Granskare

 7. Tryck på upp- eller nedpilen tills du hör namnet på det alternativ du vill använda. Tryck sedan på Ctrl+Alt+blanksteg. Upprepa det här steget för alla markeringstyper du vill välja eller välja bort.

Navigera till spårade ändringar

När Spåra ändringar är aktiverat i Word görs markeringar i brödtexten eller i kommentarsfönstret i dokumentet. VoiceOver-funktionen meddelar ändringarna och ändringstyperna vid uppläsning av texten.

 • Understrykning och färg används vid infogningar i brödtexten. Du hör "insättningsändring" när du navigerar med hjälp av början och slutet av en spårad ändring.

 • Word markerar borttagningar i kommentarsfönstret. VoiceOver läser upp det borttagna ordet.

 • Om formateringen har ändrats hör du: "formatändring". Om du vill höra information om formatändringarna måste du navigera till marginalen i dokumentet.

 1. Kontrollera att du har markerat alternativet All markering enligt instruktionerna ovan i Visa ändringar (revisioner) i ett dokument.

 2. Gör något av följande:

  Använd knapparna Nästa och Föregående

  1. Om du vill visa alla spårade ändringar i dokumentet en i taget klickar du på fliken Granska enligt anvisningarna i Visa ändringar (revisioner) i ett dokument.

  2. Tryck på Tabb tills du hör "Knappen Föregående, föregående" eller "Knappen Nästa, nästa" och tryck sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg. Upprepa det här steget tills du har gått igenom ändringarna.

  Stäng panelen Kommentarer

  1. Du bläddrar bland borttagningar och formateringsändringar i fönstret Kommentarer genom att trycka på Ctrl+Alt+högerpil i redigeringsområdet. Fokus flyttas till kommentarsfönstret.

  2. Du navigerar i listan genom att trycka på Ctrl+Alt+upp- eller nedpil.

  Använda granskningsrutan

  1. Du öppnar granskningsrutan genom att trycka på Ctrl+Alt+M. Du hör: "Menyraden, Apple."

  2. Tryck på högerpil tills du hör "Granska" och tryck på Ctrl+Alt+blanksteg.

  3. Tryck på nedpil tills du hör "Sidofält" och tryck på Ctrl+Alt+blanksteg.

  4. Tryck på nedpil tills du hör "Granskning" och tryck sedan på Ctrl+Alt+blanksteg.

  5. Tryck på Tabb tills att du hör: "Sammanfattning." Om du vill lyssna på en översikt över ändringarna trycker du på högerpilen. Du hör det totala antalet ändringar och antal infogningar, borttagningar, flyttningar, formateringsändringar och kommentarer.

  6. Tryck på VO+Skift+uppil om du står i sammanfattningen och vill ha mer detaljerad information om ändringarna. Du hör: "Utanför gruppen granskningsruta."

  7. Tryck på nedpilen en gång och tryck sedan på Ctrl+ Alt+ Skift+nedpil. VoiceOver läser upp ändringsinformationen rad för rad.

  8. Om du vill stänga granskningsrutan trycker du på Ctrl+Alt+Skift+uppil. Tryck på uppilen tills du hör: "Fönstret Miniatyrer." Tryck på höger piltangent tills du hör "Knappen Stäng" och tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg.

Ta bort spårade ändringar

Det enda sättet du kan ta bort spårade ändringar permanent i ett dokument är att acceptera eller ignorera dem.

Acceptera eller ignorera en enskild spårad ändring

 1. Navigera till den spårade ändring du vill ta bort enligt anvisningarna i Navigera till spårade ändringar.

 2. Navigera till fliken Granska enligt anvisningarna i Visa ändringar (revisioner) i ett dokument.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill acceptera ändringen trycker du på Tabb-tangenten tills du hör "menyknappen Acceptera" och sedan på Ctrl+Alt+Skift+M. Tryck på Tabb tills du hör "Acceptera och flytta till nästa" och tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg. Ändringen accepteras och fokus flyttas till nästa ändring i dokumentet.

  • Om du vill avvisa ändringen trycker du på Tabb-tangenten tills du hör "menyknappen Avvisa" och sedan på Ctrl+Alt+Skift+M. Tryck på Tabb-tangenten tills du hör "Acceptera och flytta till nästa" och tryck sedan på Ctrl+Alt+blanksteg. Ändringen ignoreras och fokus flyttas till nästa ändring i dokumentet.

Acceptera eller ignorera alla spårade ändringar

 1. Navigera till fliken Granska enligt anvisningarna i Visa ändringar (revisioner) i ett dokument.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill acceptera alla spårade ändringar trycker du på Tabb-tangenten tills du hör "menyknappen Acceptera" och sedan på Ctrl+Alt+Skift+M. Tryck på Tabb tills du hör "Acceptera alla ändringar" och tryck på Ctrl+Alt+blanksteg.

  • Om du vill avvisa alla spårade ändringar trycker du på Tabb-tangenten tills du hör "menyknappen Avvisa" och sedan på Ctrl+Alt+Skift+M. Tryck på Tabb tills du hör "Avvisa alla ändringar" och tryck på Ctrl+Alt+blanksteg.

Låt Spåra ändringar vara aktiverat

Om du vill förhindra att någon annan stänger av Spåra ändringarkan du låsa funktionen. Du kan också lägga till ett lösen ord för att skydda dig. När Spåra ändringar är låst kan alla som öppnar dokumentet visa ändringarna men de kan inte stänga av funktionen och inte heller acceptera eller ignorera ändringar.

 1. Navigera till fliken Granska enligt anvisningarna i Visa ändringar (revisioner) i ett dokument. Tryck på Tabb tills du hör "Skydda dokument, avmarkerade kryssrutan" och tryck på Ctrl+Alt+blanksteg. Dialogrutan Lösenordsskydda öppnas.

 2. Tryck på Tabb tills du hör "Skydd ska inte gälla för" och tryck sedan på Ctrl+Alt+blanksteg.

 3. Tryck på Tabb tills du hör "Spårade ändringar, alternativknapp" och tryck på Ctrl+Alt+blanksteg.

 4. Om du vill ange ett lösenord trycker du på Tabb tills du hör "Skydd säkert, redigera text." Skriv in ett lösenord och tryck på Tabb.

 5. Skriv lösenordet igen i bekräftelserutan och tryck på Tabb tills du hör: "OK, standardknapp." Tryck på Ctrl+Alt+blanksteg.

 6. Tryck på Tabb tills du hör "OK, standardknapp" och tryck på Ctrl+Alt+blanksteg.

Inaktivera Spåra ändringar-lås

 1. I dialogrutan Lösenordsskydda trycker du på Tabb tills du hör "Skydda dokument för". Tryck sedan på Ctrl+Alt+blanksteg.

 2. Skriv lösenordet och tryck på Tabb tills du hör "OK, standardknapp". Tryck på Ctrl+Alt+blanksteg.

 3. Tryck på Tabb tills du hör "OK, standardknapp". Tryck på Ctrl+Alt+blanksteg.

Se även

Använda en skärmläsare för att dela ett dokument i Word

Kortkommandon i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Word

Nyheter i Microsoft 365

Använd VoiceOver, den inbyggda skärm läsaren i iOS, för att aktivera eller inaktivera spåra ändringar i Word för iOS-dokumentet. Hitta de befintliga ändringarna i dokumentet och acceptera eller avvisa dem. Lås spåra ändringar så att andra inte kan stänga av det.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Aktivera och inaktivera Spåra ändringar

När du aktiverar spåra ändringar spåras och visas alla ändringar i Word-dokumentet.

 1. Öppna dokumentet i Word. Svep åt höger tills du hör "Visa menyfliksområdet, knapp" och dubbel tryck på skärmen.

 2. Du hör den valda fliken, till exempel: "Start, flik". Om du vill ändra till fliken Granska dubbeltrycker du på skärmen och sveper åt höger eller vänster tills du hör "granska, flik" och dubbeltrycker på skärmen.

 3. Svep åt höger flera gånger tills du hör "spåra ändringar, av, knapp" (om spåra ändringar är inaktiverat) eller "markerat, spåra ändringar, på, knapp" (om spåra ändringar är aktiverat) och dubbel tryck på skärmen för att aktivera eller inaktivera den.

 4. Stäng fliken och gå tillbaka till dokumentet genom att svepa åt vänster flera gånger tills du hör "Dölj menyfliksområdet, knapp" och dubbel tryck på skärmen.

Navigera till spårade ändringar

Använd fliken Granska i vyn Utskriftslayout för att navigera bland spårade ändringar och kommentarer i Word-dokumentet.

 1. Kontrol lera att dokumentet är öppet i utskriftslayoutläge iWord.

  Om du vill ändra till utskriftslayoutläge sveper du åt höger tills du hör "Utskriftslayout, knapp" och dubbeltrycker på skärmen. Om du hör "mobilvy, knapp" visas redan i utskriftslayoutläge.

 2. Svep åt höger eller vänster tills du hör "Visa menyfliksområdet, knapp" och dubbel tryck på skärmen.

 3. Du hör den valda fliken, till exempel: "Start, flik". Dubbel tryck på skärmen och svep åt höger eller vänster tills du hör "granska, flik" och dubbel tryck på skärmen.

 4. Om du vill navigera till ändringar i dokumentet sveper du åt höger flera gånger tills du hör "nästa ändring, knapp" eller "föregående ändring, knapp" och dubbeltrycker på skärmen.

 5. Om du vill höra en ändring eller kommentar sveper du åt höger flera gånger tills du hör den person som har ändrat texten eller kommentaren.

 6. Flytta till nästa ändring genom att svepa åt vänster tills du hör "nästa ändring, knapp" och dubbel tryck på skärmen. Om du vill höra ändringen eller kommentaren sveper du åt höger tills du hör den. Om du vill gå tillbaka till knappen nästa ändring sveper du åt vänster.

Acceptera eller avvisa ändringar

Du kan kontrol lera och godkänna eller avvisa ändringarna i ett Word-dokument ett i taget eller välja att acceptera eller avvisa alla samtidigt.

 1. Gå till den ändring du vill acceptera eller avvisa enligt anvisningarna i navigera till spårade ändringar ovan.

 2. Svep åt vänster flera gånger tills du hör "acceptera, knapp" eller "Godkänn, knapp" och dubbel tryck på skärmen.

 3. Menyn acceptera eller avvisa öppnas. Svep åt höger om du vill höra tillgängliga alternativ. Dubbel tryck på skärmen när du hör det alternativ du vill markera.

Låt Spåra ändringar vara aktiverat

Om du vill förhindra att någon annan inaktiverar Spåra ändringar i dokumentet kan du välja att blockera andra författare. Andra som öppnar dokumentet kan fortfarande visa det men de kan inte inaktivera spåra ändringar eller acceptera eller avvisa ändringar.

 1. Öppna dokumentet i Word. Svep åt höger tills du hör "Visa menyfliksområdet, knapp" och dubbel tryck på skärmen.

 2. Du hör den valda fliken, till exempel: "Start, flik". Om du vill ändra till fliken Granska dubbeltrycker du på skärmen och sveper åt höger eller vänster tills du hör "granska, flik" och dubbeltrycker på skärmen.

 3. Svep åt höger flera gånger tills du hör "blockera andra författare, knapp" och dubbel tryck på skärmen.

 4. Menyn blockera författare öppnas. Svep åt höger tills du hör "blockera andra författare, knapp" och dubbel tryck på skärmen.

Se även

Använda en skärmläsare för att dela ett dokument i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Word

Nyheter i Microsoft 365

Använd TalkBack, den inbyggda skärm läsaren i Android, för att aktivera eller inaktivera spåra ändringar i Word för Android-dokumentet. Hitta de befintliga ändringarna i dokumentet och acceptera eller avvisa dem.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Aktivera och inaktivera Spåra ändringar

När du aktiverar spåra ändringar spåras alla ändringar i Word-dokumentet.

 1. Öppna dokumentet i Word. Svep åt höger tills du hör "ej markerad, fler alternativ, växla" och dubbel tryck på skärmen.

 2. Du hör den markerade fliken, till exempel: "flik meny, start, markerad." Om du vill ändra till fliken Granska dubbeltrycker du på skärmen och sveper åt höger eller vänster tills du hör "granska, flik" och dubbeltrycker på skärmen.

 3. Svep åt höger flera gånger tills du hör "spåra ändringar, inte markerad, växla" (om spåra ändringar är inaktiverat) eller "spåra ändringar, markerad, växla" (om spåra ändringar är aktiverat) och dubbel tryck på skärmen för att aktivera eller inaktivera den.

 4. Stäng fliken och återgå till dokumentet genom att svepa åt vänster flera gånger tills du hör "markerad, fler alternativ, växla" och dubbel tryck på skärmen.

Navigera till spårade ändringar

Använd fliken Granska för att navigera bland de spårade ändringarna i Word-dokumentet.

 1. Svep åt höger eller vänster tills du hör "ej markerad, fler alternativ, växla" och dubbel tryck på skärmen.

 2. Du hör den markerade fliken, till exempel: "flik meny, start, markerad." Om du vill ändra till fliken Granska dubbeltrycker du på skärmen och sveper åt höger eller vänster tills du hör "granska, flik" och dubbeltrycker på skärmen.

 3. Du navigerar till ändringarna i dokumentet genom att svepa åt höger flera gånger tills du hör "nästa ändring, knapp" eller "föregående ändring, knapp" och dubbel tryck på skärmen. Du hör den ändrade texten.

 4. Fokus är kvar på knappen nästa ändring eller föregående ändring . Dubbel tryck på skärmen om du vill gå igenom ändringarna.

Acceptera eller avvisa ändringar

Du kan kontrol lera och godkänna eller avvisa ändringarna i ett Word-dokument ett i taget eller välja att acceptera eller avvisa alla samtidigt.

 1. Gå till den ändring du vill acceptera eller avvisa enligt anvisningarna i navigera till spårade ändringar ovan.

 2. Svep åt vänster flera gånger tills du hör "acceptera, meny" eller "avvisa, meny" och dubbel tryck på skärmen.

 3. Menyn acceptera eller avvisa öppnas. Svep åt höger om du vill höra tillgängliga alternativ. Dubbel tryck på skärmen när du hör det alternativ du vill markera.

Se även

Använda en skärmläsare för att dela ett dokument i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Word

Nyheter i Microsoft 365

Med hjälp av Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsare i Windows, kan du se vem som har gjort ändringar i dokumentet och hantera spårade ändringar i Word Mobile-dokumentet.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Gå till fliken Granska

Du hittar Spåra ändringar och andra funktioner som beskrivs i det här avsnittet på fliken Granska.

 1. Svep uppåt eller nedåt i dokumentet på skärmen med fingret tills du hör: ”Objekt.”

 2. Svep åt höger med fingret tills du hör: "Knappen Fler alternativ, dold, dubbeltryck för att expandera." Dubbeltryck på skärmen. Menyn Fler alternativ expanderas.

 3. Svep åt vänster med fingret tills du hör: "Knappen Start, dold. Dubbeltryck för att expandera." Dubbeltryck på skärmen. Du hör: "Start, <antal tillgängliga flikar och plats för den aktuella fliken i menylistan>, vald.” Huvudmenyn expanderas nu.

 4. Svep åt höger med fingret i menyn tills du hör: "Granska, <antal tillgängliga flikar och plats för den aktuella fliken i menylistan>, dubbeltryck för att välja.” Dubbeltryck på skärmen. Du hör: "Word-fönstret." Alternativen på fliken Granska är nu tillgängliga.

Aktivera Spåra ändringar

När du aktiverar Spåra ändringar i Word Mobile markeras och visas alla ändringar som alla gör i dokumentet. Skärmläsaren läser upp de spårade ändringarna tillsammans med brödtexten.

 1. Svep åt höger med fingret på fliken Granska tills du hör: ”Av, knappen Spåra ändringar. Dubbeltryck för att aktivera." Dubbeltryck på skärmen. Du hör: ”På, knappen Spåra ändringar.” Spåra ändringar är nu aktiverat och du kan börja redigera dokumentet.

Visa ändringar (revisioner) i ett dokument

Du kan välja hur du vill visa de spårade ändringarna i dokumentet i Word Mobile.

 1. Svep åt höger med fingret på fliken Granska tills du hör: "Knappen Visa för granskning, dubbeltryck för att aktivera." Dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: "Knappen Bakåt."

 2. Svep åt höger med fingret tills du hör: "Enkel markering, en av fyra." Listan med visningsalternativ är tillgänglig med följande alternativ:

  • Enkel markering är standardalternativet och anger var ändringar har gjorts med en röd linje i dokumentmarginalen.

  • Ingen markering döljer markeringar för att visa hur texten kommer ser ut när ändringarna har accepterats. Med det här alternativet tas inte ändringarna bort.

   Obs!: Du kan visa markeringarna igen genom att välja Enkel markering eller All markering.

  • All markering visar alla ändringar med hjälp av olika textfärger och linjer.

  • Ursprunglig visar dokumentet i dess ursprungliga form.

 3. Svep åt höger med fingret tills du hör det visningsalternativ som du vill välja. Dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör namnet på den markerade markeringen. Fokus flyttas tillbaka till dokumentets redigeringsfönster.

Ta bort spårade ändringar

Det enda sättet du kan ta bort spårade ändringar permanent i ett dokument är att acceptera eller ignorera dem.

Acceptera eller ignorera en enskild spårad ändring

 1. Svep åt höger med fingret på fliken Granska tills du hör: "Gruppen Ändringar." Svep åt höger med fingret i gruppen Ändringar tills du hör: "Knappen Nästa, dubbeltryck för att aktivera." Dubbeltryck sedan på skärmen. Fokus flyttas till en spårad ändring i dokumentet. Du hör den markerade texten. Dubbeltryck tills du kommer till ändringen du vill ta bort.

 2. Gör något av följande:

  • Acceptera ändringen genom att svepa åt höger med fingret på fliken Granska tills du hör: ”Acceptera. Dold, delningsknapp, dubbeltryck för att aktivera, trippeltryck för att expandera." Dubbeltryck på skärmen. Den aktuella ändringen accepteras och fokus flyttas till nästa ändring.

  • Ignorera ändringen genom att svepa åt höger med fingret på fliken Granska tills du hör: ”Ignorera. Dold, delningsknapp, dubbeltryck för att aktivera, trippeltryck för att expandera." Dubbeltryck på skärmen. Den aktuella ändringen ignoreras och fokus flyttas till nästa ändring.

Acceptera eller ignorera alla spårade ändringar

 1. Gör något av följande:

  • Acceptera alla spårade ändringar genom att svepa åt höger med fingret på fliken Granska tills du hör: ”Acceptera. Dold, delningsknapp, dubbeltryck för att aktivera, trippeltryck för att expandera." Trippeltryck på skärmen. Du hör: "Knappen Bakåt." Svep åt höger med fingret tills du hör: "Knappen Acceptera alla ändringar, dubbeltryck för att aktivera." Dubbeltryck på skärmen.

  • Ignorera alla spårade ändringar genom att svepa åt höger med fingret på fliken Granska tills du hör: ”Ignorera. Dold, delningsknapp, dubbeltryck för att aktivera, trippeltryck för att expandera." Trippeltryck på skärmen. Du hör: "Knappen Bakåt." Svep åt höger med fingret tills du hör: "Knappen Ignorera alla ändringar, dubbeltryck för att aktivera." Dubbeltryck på skärmen.

Inaktivera Spåra ändringar

När du inaktiverar Spåra ändringar markeras inte nya ändringar i Word Mobile. Alla ändringar som redan har spårats förblir dock markerade i dokumentet tills du tar bort dem.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att kontrollera stavning och grammatik i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Word

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×