Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Microsoft Lens

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Microsoft Lens

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln är för personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med produkter för Office och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns på Startsidan för Microsoft Support.

Använd Microsoft Lens med VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i iOS, för att utforska och navigera i olika vyer och flytta mellan dem.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

I det här avsnittet

Navigera i huvudvyerna och skärmelementen

Microsoft Lens innehåller följande huvudvyer: Spara,Gallerioch Exportera till. Så här navigerar du i och i vyerna och skärmelementen:

 • Svep åt vänster eller höger för att flytta fokus genom skärmelementen.

 • Dra med ett finger på skärmen för att utforska elementen på skärmen.

 • När fokus är på en knapp dubbeltrycker du på skärmen för att utföra åtgärden.

 • När fokus är på menyfliksområdet för kameraläge hör du "Kameraläge" och det aktuella värdet. Svep uppåt eller nedåt tills du hör det läge du vill använda och dubbeltryck på skärmen för att välja läge.

Inspelningsvy

När du Microsoft Lens för första gången öppnas inspelningsvyn. I ta bildvyn kan du ta en bild eller välja ett befintligt foto från ett bibliotek med knapparna på den nedre delen av skärmen.

Du kan ändra kamerainställningar, till exempel Flash,med hjälp av verktygsfältet högst upp. Du kan också välja kameraläge (whiteboard, dokument, visitkort eller foto) i menyfliksområdet längst ned.

Gallerivy

I gallerivyn visas en bild. Du kan redigera bilden genom att till exempel beskära och rotera den från verktygsfältet högst upp på skärmen. Om du har tagit flera bilder identifieras den aktuella bilden med en räknare i vyn och du kan använda verktygsfältet för att ta bort bilder som inte behöver visas.

Du kan dölja skärmelementen och utforska bilden utan störningar. Om du vill spara bilden eller ta ytterligare bilder använder du knapparna på den nedre delen av skärmen.

Exportera för att visa

När du har aktiverat knappen Klar i gallerivynöppnas vyn Exportera till. Du kan ändra kontot som används för exporten och välja i en lista med program för att lagra eller dela bilden.

Växla mellan vyer

Om du vill flytta från vyn Ta bild till gallerivyn måste du ta en bild, välja en befintlig bild från fotobiblioteket eller öppna en tidigare bild:

 • I inspelningsvyn sveper du åt vänster eller höger tills du hör "Knappen Välj foto från bibliotek", "Knappen Ta bild" eller "Knapp för att öppna gallerivybild" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 • Om du tar en bild eller öppnar en tidigare skapad bild öppnas gallerivyn direkt.

 • Om du vill välja en befintlig bild öppnas biblioteksvyn Foto. Bläddra igenom vyn genom att svepa och dubbeltrycka tills du hittar den bild du vill använda. Dubbeltryck på skärmen för att markera bilden och öppna gallerivyn.

Om du vill återgå från gallerivyn tillbaka till inspelningsvyn gör du något av följande:

 • Om du vill avbryta redigeringen och ta bort alla bilder du tagit sveper du åt vänster eller höger tills du hör "Avbryt" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Svep åt höger tills du hör "knappen Ta bort" eller "knappen Ta bort alla" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 • Om du vill ta ytterligare en bild sveper du åt vänster eller höger tills du hör "knappen Lägg till bild" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Om du vill gå från gallerivyn till vyn Exportera till sveper du åt vänster eller höger tills du hör "Klart, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Om du vill återgå till gallerivyn sveper du åt vänster eller höger tills du hör "Bakåt, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Se även

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Microsoft Lens

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använd Microsoft Lens med TalkBack, den inbyggda skärmläsaren i Android, för att utforska och navigera i olika vyer och flytta mellan dem.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

I det här avsnittet

Navigera i huvudvyerna och skärmelementen

Microsoft Lens innehåller följande huvudvyer: Spara, Gallerioch Spara i. Så här navigerar du i och i vyerna och skärmelementen:

 • Svep åt vänster eller höger för att flytta fokus genom skärmelementen.

 • Dra med ett finger på skärmen för att utforska elementen på skärmen.

 • När fokus är på en knapp dubbeltrycker du på skärmen för att utföra åtgärden.

Inspelningsvy

När du Microsoft Lens för första gången öppnas inspelningsvyn. I vyn Spara kan du ta en bild eller importera en befintlig bild från ett bibliotek med knapparna på den nedre delen av skärmen.

Du kan ändra kamerainställningar, till exempel Flash,med hjälp av verktygsfältet högst upp. Du kan också välja inspelningsläge (whiteboard, dokument, visitkort eller foto) i menyfliksområdet längst ned.

Gallerivy

I gallerivyn visas en bild. Du kan redigera bilden genom att till exempel beskära och rotera den från verktygsfältet högst upp på skärmen. Om du har tagit flera bilder identifieras den aktuella bilden med en räknare i vyn och du kan använda verktygsfältet för att ta bort bilder som inte behöver visas.

Du kan dölja skärmelementen och utforska bilden utan störningar. Om du vill spara bilden eller ta ytterligare bilder använder du knapparna på den nedre delen av skärmen.

Exportera för att visa

När du har aktiverat knappen Spara bild i gallerivynöppnas vyn Spara i. Du kan välja i en lista med program där bilden ska lagras.

Växla mellan vyer

Om du vill flytta från vyn Spara till gallerivyn måste du ta en bild, importera en befintlig bild från biblioteket eller öppna en tidigare bild:

 • I inspelningsvyn sveper du åt vänster eller höger tills du hör "Importera, knapp", "Ta bild, knapp" eller "Dubbeltryck för att se bilderna du tog" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 • Om du tar en bild eller öppnar en tidigare skapad bild öppnas gallerivyn direkt.

 • Om du vill importera en befintlig bild öppnas biblioteksvyn Senaste. Bläddra igenom vyn genom att svepa och dubbeltrycka tills du hittar den bild du vill använda. Dubbeltryck på skärmen för att markera bilden och öppna gallerivyn.

Om du vill återgå från gallerivyn tillbaka till inspelningsvyn gör du något av följande:

 • Om du vill avbryta redigeringen och ta bort alla bilder du tagit sveper du åt vänster eller höger tills du hör "Navigera uppåt, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Svep åt höger tills du hör "knappen Ta bort" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 • Om du vill ta ytterligare en bild sveper du åt vänster eller höger tills du hör "Knappen Ta mer" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Om du vill gå från gallerivyn till vyn Spara i sveper du åt vänster eller höger tills du hör "knappen Spara bild" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Om du vill återgå till gallerivyn sveper du åt vänster eller höger tills du hör "Gå tillbaka" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Se även

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Microsoft Lens

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

×