Använda ett externt tangentbord med PowerPoint för iPad

Du kan enkelt navigera PowerPoint för iPad med kortkommandon på ett externt tangentbord. Flytta snabbt mellan områden och utför uppgifter. Kortkommandona i den här artikeln gäller svensk tangentbordslayout för Mac eller iOS.

Meddelanden: 

  • De kortkommandon där du ska trycka på två eller flera tangenter samtidigt visas i den här artikeln med ett plustecken (+). Om du måste trycka på en tangent omedelbart efter en annan står tangenterna åtskilda med ett kommatecken (,).

  • Om du vill flytta insättningspunkten till olika områden i PowerPoint för iPad (t.ex. från menyfliksområdet till miniatyrfönstret) markerar du en knapp och trycker sedan på Skift+Högerpil (framåt) eller Skift+Vänsterpil (bakåt).

  • PowerPoint för iPad är ett mobilprogram, så kortkommandon och navigering kan skilja sig från PowerPoint 2016.

I det här avsnittet

Vanliga kortkommandon

I den här tabellen visas de vanligaste kortkommandona för PowerPoint för iPad.

Om du vill

Tryck på

Infoga en ny bild

Kommando+Skift+N

Ta bort markerad text, objekt eller bild

Del

Klippa ut det markerade innehållet och kopiera det till Urklipp

Kommando+X

Ångra den senaste åtgärden

Kommando+Z

Kopiera det markerade innehållet till Urklipp

Kommando+C

Klistra in kopierat eller urklippt innehåll

Kommando+V

Markera all text.

Kommando+A

Sätta markerat innehåll i fetstil

Kommando+B

Kursivera markerat innehåll

Kommando+I

Göra markerat innehåll understruket

Kommando+U

Markera ett ord åt vänster

Skift+Alternativ+Vänsterpil

Markera ett ord åt höger

Skift+Alternativ+Högerpil

Skapa en ny bild

Kommando+Skift+N

Navigera i PowerPoint för iPad

PowerPoint för iPad öppnas med en vågrät lista med kommandon. Om du vill bläddra igenom alternativen trycker du på Skift+Högerpil tills insättningspunkten befinner sig på raden med kommandon och sedan trycker du på högerpil eller vänsterpil. Tryck på Kommando+Alternativ+Blanksteg för att välja en av dem.

Växla till bildspelsvyn

  1. Placera insättningspunkten på en knapp.

  2. Tryck på Skift+Högerpil tills du hör "Spela upp bildspel från den aktuella bilden" och tryck sedan på Kommando+Alternativ+Blanksteg. Insättningspunkten befinner sig på knappen Avsluta bildspel.

Gå till nästa bild

Markera en bild och tryck sedan på blanksteg

Avsluta bildspelet

Tryck på Esc.

Dölja verktygsfältet Bildspel

Svep uppåt med tre fingrar.

Flytta insättningspunkten inom platshållare och anteckningar

Om du vill

Tryck på

Flytta åt höger ett tecken

Högerpil

Flytta åt vänster ett tecken

Vänsterpil

Flytta åt höger ett ord

Kommando+Högerpil

Flytta åt vänster ett ord

Kommando+Vänsterpil

Flytta upp en rad

Uppil

Flytta ned en rad

Nedpil

Flytta till början av raden

Kommando+Vänsterpil

Flytta till slutet av raden

Kommando+Högerpil

Flytta till början av platshållaren eller anteckningar

Kommando+Uppil

Flytta till slutet av platshållaren eller anteckningar

Kommando+End

Markera innehåll

Om du vill

Tryck på

Markera ett tecken åt höger

Skift+Högerpil

Markera ett tecken åt vänster

Skift+Vänsterpil

Markera ett ord åt höger

Skift+Kommando+Högerpil

Markera ett ord åt vänster

Skift+Kommando+Vänsterpil

Markera en rad uppåt

Skift+Uppil

Markera en rad nedåt

Skift+Nedpil

Markera ett stycke uppåt

Skift+Kommando+Uppil

Markera ett stycke nedåt

Skift+Kommando+Nedpil

Markera allt inom platshållaren eller anteckningar

Kommando+A

Markera från aktuell position till början av raden

Skift+Kommando+Vänsterpil

Markera från aktuell position till slutet av raden

Skift+Kommando+Högerpil

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×