Introduktion till Excel

Använda Excel som miniräknare

Använda Excel som miniräknare

I stället för att använda en kalkylator kan du använda Microsoft Excel för att göra matematiken!

Du kan ange enkla formler för att addera, dividera, multiplicera och subtrahera två eller flera numeriska värden. Eller Använd funktionen Autosumma för att snabbt summera en serie värden utan att ange dem manuellt i en formel. Efter att du har skapat en formel kan du kopiera den till angränsande celler så att du slipper skapa samma formel om och om igen.

Subtrahera i Excel

Din webbläsare stödjer inte video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Multiplicera i Excel

Din webbläsare stödjer inte video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Dividera i Excel

Din webbläsare stödjer inte video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Läs mer om enkla formler

Alla formelinmatningar börjar med ett likhetstecken (=). För enkla formler anger du bara ett likhetstecken följt av de numeriska värdena som du vill beräkna samt de matematiska operatorerna som du vill använda – plustecken (+) om du vill addera, minustecken (-) om du vill subtrahera, asterisk (*) om du vill multiplicera och snedstreck (/) om du vill dividera. Tryck på RETUR så beräknar och visar Excel omedelbart resultatet av formeln.

Om du till exempel skriver = 12,99 + 16,99 i cell C5 och trycker på Retur, beräknar Excel resultatet och visar 29,98 i cellen.

Exempel på en enkel formel

Formeln du anger i en cell förblir synlig i formelfältet och du kan se den när cellen markeras.

Viktigt!: Även om det finns en Summa -funktion är funktionen subtrahera inte något. Använd i stället minus operatorn (-) i en formel. till exempel = 8-3 + 2-4 + 12. Eller så kan du använda ett minus tecken för att konvertera ett tal till dess negativa värde i Summa-funktionen. formeln = SUMMA (12; 5;-3; 8) använder funktionen Summa för att addera 12, 5, subtrahera 3, lägga till 8 och subtrahera 4, i den ordningen.

Använda Autosumma

Det enklaste sättet att lägga till en summa-formel i kalkyl bladet är att använda Autosumma. Markera en tom cell direkt ovanför eller nedanför det område som du vill summera och klicka på Autosumma > Summapå flikarna Start och formel i menyfliksområdet. Autosumma ger automatiskt området som ska summeras och skapa formeln för dig. Det här fungerar även vågrätt om du markerar en cell till vänster eller höger om området som du vill summera.

Obs!: Autosumma fungerar inte för icke-angränsande områden.

Du kan använda guiden Autosumma för att automatiskt skapa en Summa-formel.  Välj ett område ovanför/nedanför eller till vänster/höger om området som ska summeras och gå till fliken Formel i menyfliksområdet och markera Autosumma och SUMMA.

Autosumma lodrätt

Cell D6 visar summaformeln för Autosumma: =SUMMA(B2:B5)

I exemplet ovan visas hur funktionen Autosumma automatiskt identifierar cellerna B2:B5 som det område som ska summeras. Allt du behöver göra är att trycka på RETUR för att bekräfta. Om du behöver lägga till/utelämna fler celler kan du hålla ned Skift + valfri piltangent tills ditt val matchar det du önskar. Tryck på Retur för att slutföra uppgiften.

IntelliSense-funktionsguide: Den flytande taggen SUMMA(tal1, [tal2], ...) under den här funktionen är dess Intellisense-guide. Om du klickar på SUMMA eller namnet på funktionen ändras den till en blå hyperlänk som tar dig till avsnittet Hjälp för funktionen. Om du klickar på de enskilda funktionselementen markeras deras representativa delar i formeln. I det här fallet skulle endast B2:B5 markeras eftersom det bara finns en talreferens i den här formeln. Intellisense-taggen visas för vilken funktion som helst.

Autosumma vågrätt

Cell D2 visar summaformeln för Autosumma: =SUMMA(B2:C2)

Mer information finns i artikeln om SUMMA-funktionen.

Undvik att skapa samma formel igen

Efter att du har skapat en formel kan du kopiera den till andra celler – utan att behöva skapa samma formel igen. Du kan antingen kopiera formeln eller använda fyllningshandtaget Fyllningshandtag för att kopiera formeln till angränsande celler.

När du till exempel kopierar formeln i cell B6 till C6 ändras formeln i cellen automatiskt och uppdateras enligt cellreferenserna i kolumn C.

När du kopierar en formel uppdateras cellreferenser automatiskt

Kontrollera att cellreferenserna är korrekta när du kopierar formeln. Cellreferenser kan ändras om de har relativa referenser. Mer information finns i Kopiera och klistra in en formel till en annan cell eller ett annat kalkylblad.

Vad kan jag använda i en formel för att efterlikna kalkylatortangenterna?

Kalkylatortangent

Excel-metod

Beskrivning, exempel

Resultat

+ (plustangent)

+ (plustecken)

Använd i en formel för att addera tal. Exempel: =4+6+2

12

- (minustangent)

- (minustecken)

Använd i en formel för att subtrahera tal eller för att beteckna ett negativt tal.

Exempel: =18-12

Exempel: =24*-5 (24 gånger minus 5)


18.6

-120

x (multiplikationstangent)

* (asterisk, även kallad "stjärna")

Använd i en formel för att multiplicera tal. Exempel: =8*3

24

÷ (divisionstangent)

/ (snedstreck)

Använd i en formel för att dividera ett tal med ett annat. Exempel: =45/5

9

% (procenttangent)

% (procent)

Använd i en formel med * för att multiplicera med en procent. Exempel: =15%*20

3

(kvadratroten)

SQRT (funktion)

Använd ROT-funktionen i en formel för att hitta kvadratroten av ett tal. Exempel: =SQRT(64)

8

1/x (motsvarigheten)

= 1/n

Använd = 1 /n i en formel där n är talet som du vill dividera med 1.

Exempel: =1/8

0,125

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community eller få support i Answers-communityn.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Mer information finns i

Beräkningsoperatorer och prioritet i Excel

Översikt över formler i Excel

Hur du undviker felaktiga formler

Hitta och korrigera fel i formler

Kortkommandon och funktionstangenter i Excel

Excel-funktioner (alfabetisk ordning)

Excel-funktioner (efter kategori)

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×