Hantera avtalade tider, planer, budgetar – det är enkelt med Microsoft 365.

Använda flera animeringseffekter på ett objekt

Använda flera animeringseffekter på ett objekt

Du kan använda flera animeringseffekter för en enskild textsträng eller ett objekt, t.ex. en bild, form eller SmartArt-grafik.

Använda flera animeringar på ett objekt

Tips:  När du arbetar med flera animeringseffekter kan det vara bra att arbeta i Animeringsfönstret där du kan se en lista med alla animeringseffekter för den aktuella bilden.

Öppna animeringsfönstret

 1. Välj det objekt på bilden som du vill animera.

 2. På fliken Animeringar klickar du på Animeringsfönstret.

  Öppna animeringsfönstret

 3. Klicka på Lägg till animering och välj en animeringseffekt.

  Lägga till en animeringseffekt i PowerPoint

 4. För att använda ytterligare animeringseffekter på samma objekt markerar du det, klickar på Lägg till animering och väljer en annan animeringseffekt.

Viktigt!: Om du har använt en första animeringseffekt och sedan försöker lägga till fler animeringseffekter på något annat sätt än att klicka på Lägg till animering, används ingen ytterligare effekt. I stället ersätts den befintliga effekten med den du lägger till.

Ange starttiden och varaktigheten för en animeringseffekt

Om du vill styra tidsinställningen för dina animeringseffekter gör du följande för varje animeringseffekt:

 1. I Animeringsfönstret klickar du på nedpilen bredvid animeringseffekten och sedan på Tidsinställning.

  Ange tidsinställningar för en animeringseffekt

 2. På fliken Tidsinställning klickar du på nedåtpilen Start och väljer från följande starttider:

 3. För att spela upp när du klickar med musen, välj Vid klickning.

 4. Om du vill spela upp samtidigtsom föregående animeringseffekt, väljer du Med föregående

 5. Om du vill spela upp efter att föregående animering spelats upp, väljer du Efter föregående.

Tips: Föregående animeringseffekt är den som anges i uppspelningsordningen i Animeringsfönstret (vanligtvis placerad strax ovanför den animering du ställer in tiden för).

Ställa in tid, fördröjning och varaktighet för en animeringseffekt

 1. För att starta animeringseffekten med fördröjning klickar du på uppåtpilen Fördröj tills du markerat önskat antal sekunder.

 2. För att ändra animeringseffektens hastighet ställer du in Varaktighet till den nivå du vill ha.

 3. Om du vill se hur animeringseffekterna fungerar ihop klickar du på Förhandsgranska på fliken Animering.

Tips på hur du arbetar med flera animeringsobjekt

När du arbetar med flera objekt på en bild kan det vara svårt att skilja objekten (med tillhörande animeringseffekter) från varandra.

I bilden nedan ger standardobjektnamnen inte mycket till beskrivning, så det är svårt att avgöra vilket objekt som använder vilken animeringseffekt.

Namn på objekt utan beskrivning

I Markeringsfönstret kan du ge varje objekt ett distinkt namn för att göra det lättare att använda animeringar i objekten. Se nedan:

Ge varje objekt ett distinkt namn

 1. För att ändra standardnamn på objekt går du till fliken Start, klickar på Markera och sedan på Markeringsfönstret.

  Öppna markeringsfönstret

 2. I Markeringsfönstret dubbelklickar du på standardobjektnamnet för att öppna rutan och anger sedan ett nytt namn på objektet.

  Ändra standardobjektnamnet

Mer om att arbeta med animeringseffekter:

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×