Använda inbyggda Excel-funktioner för att hitta data i en tabell eller ett cell område

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Sammanfattning

I den här artikeln beskrivs steg för steg hur du hittar data i en tabell (eller ett cell område) med hjälp av olika inbyggda funktioner i Microsoft Excel. Du kan använda olika formler för att få samma resultat.

Skapa exempel kalkyl bladet

I den här artikeln används ett exempel kalkyl blad för att illustrera inbyggda Excel-funktioner. Tänk på det här om du refererar till ett namn från kolumn A och returnerar personens ålder från kolumn C. Skapa kalkyl bladet genom att ange följande data i ett tomt Excel-kalkylblad.

Du skriver det värde som du vill söka efter i cell E2. Du kan skriva formeln i alla tomma celler i samma kalkyl blad.

A

B

C

D

E

1

Namn

Avdelningen

Ålder

Sök efter värde

2

Henry

501

28

Mary

3

Stan

201

19.1

4

Mary

101

22

5

Larry

301

28

Term definitioner

I den här artikeln används följande villkor för att beskriva inbyggda Excel-funktioner:

Term

Definition

Exempel

Tabell mat ris

Hela uppslags tabellen

A2: C5

Letauppvärde

Värdet som ska hittas i den första kolumnen i tabell mat ris.

E2

Letauppvektor
-eller-
Letauppvektor

Cell området som innehåller möjliga uppslags värden.

A2: A5

Kolumn index

Kolumn numret i tabell mat ris det matchande värdet ska returneras för.

3 (tredje kolumnen i tabell mat ris)

Result_Array
-eller-
Resultat vektor

Ett cellområde som bara innehåller en rad eller en kolumn. Den måste ha samma storlek som letauppvektor eller letauppvektor.

C2: C5

Ungefärlig

Ett logiskt värde (sant eller falskt). Om sant eller utelämnas returneras en ungefärlig matchning. Om det är falskt letar det efter en exakt matchning.

FALSKT

Top_cell

Det här är den referens som du vill basera förskjutningen på. Top_Cell måste referera till en cell eller ett område med angränsande celler. Annars returnerar förskjutning #VALUE! felvärdet #VÄRDEFEL!.

Offset_Col

Det här är antalet kolumner till vänster eller höger som du vill att cellen längst upp till vänster ska referera till. "5" som argumentet Offset_Col anger till exempel att den övre vänstra cellen i referensen är fem kolumner till höger om referensen. Offset_Col kan vara positiv (dvs till höger om start referensen) eller negativt (vilket innebär till vänster om den inledande referensen).

Funktioner

LETAUPP ()

Funktionen LETAUPP hittar ett värde i en rad eller kolumn och matchar det med ett värde i samma position i en annan rad eller kolumn.

Här följer ett exempel på syntax för LETAUPP-formler:

   = LETAUPP (letauppvärde; letauppvektor; resultat vektor)


Följande formel hittar Marys ålder i exempel kalkyl bladet:

   = LETAUPP (E2; A2: A5; C2: C5)

Formeln använder värdet "Mary" i cell E2 och returnerar "Mary" i uppslags vektorn (kolumn A). Formeln matchar sedan värdet i samma rad i resultat vektorn (kolumn C). Eftersom "Mary" finns i rad 4 returnerar LETAUPP värdet från rad 4 i kolumn C (22).

Obs! Funktionen LETAUPP kräver att tabellen sorteras.

Om du vill veta mer om funktionen LETAUPP klickar du på följande artikel nummer för att visa artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 

Så här använder du funktionen LETAUPP i Excel

LETARAD ()

Funktionen LETARAD eller lodrätt används när data visas i kolumnerna. Den här funktionen söker efter ett värde i kolumnen längst till vänster och matchar det med data i en viss kolumn på samma rad. Du kan använda LETARAD för att hitta data i en sorterad eller osorterad tabell. I följande exempel används en tabell med osorterade data.

Här följer ett exempel på syntax för LETARAD -formel:

    = LETARAD (letauppvärde; tabell; kolumn index; ungefärlig)

Följande formel hittar Marys ålder i exempel kalkyl bladet:

   = LETARAD (E2; A2: C5; 3; FALSKT)

Formeln använder värdet "Mary" i cell E2 och returnerar "Mary" i kolumnen längst till vänster (kolumn A). Formeln matchar sedan värdet i samma rad i Column_Index. I det här exemplet används "3" som Column_Index (kolumn C). Eftersom "Mary" finns i rad 4 returnerar LETARAD värdet från rad 4 I kolumn C (22).

Om du vill veta mer om funktionen LETARAD klickar du på följande artikel nummer för att visa artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 

här använder du LETARAD eller LETAKOLUMN för att hitta en exakt träff

INDEX () och passa ()

Du kan använda funktionerna INDEX och passa tillsammans för att få samma resultat som att använda uppslag eller LETARAD.

Här följer ett exempel på syntaxen som kombinerar index och passa för att skapa samma resultat som LETAUPP och LETARAD i de föregående exemplen:

    = INDEX (tabell mat ris; passa (letauppvärde; letauppvektor; 0); kolumn index)

Följande formel hittar Marys ålder i exempel kalkyl bladet:


= INDEX (A2: C5; PASSA (E2; A2: A5; 0); 3)

Formeln använder värdet "Mary" i cell E2 och returnerar "Mary" i kolumn A. Den matchar sedan värdet på samma rad i kolumn C. Eftersom "Mary" finns i rad 4 returnerar formeln värdet från rad 4 i kolumn C (22).

FOTNOT Om ingen av cellerna i letauppvektor matchar letauppvärde ("Mary") returnerar den här formeln #N/A.
Om du vill veta mer om funktionen index klickar du på följande artikel nummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

här använder du funktionen index för att hitta data i en tabell

OFFSET () och passa ()

Du kan använda funktionerna förskjutning och passa tillsammans för att skapa samma resultat som funktionerna i föregående exempel.

Här följer ett exempel på syntax som kombinerar förskjutning och passa för att skapa samma resultat som LETAUPP och LETARAD:

   = FÖRSKJUTNING (Top_Cell; passa (letauppvärde; letauppvektor; 0); Offset_Col)

Med den här formeln hittar du Marys ålder i exempel kalkyl bladet:

   = FÖRSKJUTNING (A1; PASSA (E2; A2: A5; 0); 2)

Formeln använder värdet "Mary" i cell E2 och returnerar "Mary" i kolumn A. Formeln matchar värdet på samma rad men två kolumner till höger (kolumn C). Eftersom "Mary" finns i kolumn A returnerar formeln värdet i rad 4 i kolumn C (22).

Mer information om funktionen förskjutning får du om du klickar på följande artikel nummer för att visa artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 

Så här använder du funktionen förskjutning

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×