Matcha alla tecken var som helst i dina data

 1. Öppna frågan i designvyn. Det gör du genom att högerklicka på frågan under Frågor i navigeringsfönstret och klicka på Designvy.

 2. I cellen Villkor under det fält du vill använda lägger du till en asterisk på en sida av villkoret, eller på båda sidor. Exempel:

  "*ägare*".

  "ägare*".

  "*ägare".

 3. Klicka på Kör i gruppen Resultat på fliken Design. knappbild

Matcha ett tecken i ett mönster

 1. Öppna frågan i designvyn.

 2. Skriv in operatorn SOM framför det aktuella villkoret i cellen Villkor för det fält som du är intresserad av.

 3. Ersätt ett eller flera tecken i villkoret med ett jokertecken. Söker du exempelvis på SOM R?308021 returneras RA308021, RB308021 och så vidare.

 4. Klicka på Kör i gruppen Resultat på fliken Design.

Hämta en lista med företag från A till och med H

 1. Öppna frågan i designvyn.

 2. I cellen Villkor för det fält du vill använda anger du SOM följt av ett par dubbla citattecken. Exempel: SOM "".

 3. Inom de dubbla citattecknen lägger du till ett par hakparenteser och det teckenintervall du vill söka efter, så här:

  SOM "[a-h]"

 4. Du kan använda jokertecken utanför hakparenteserna. Exempel:

  SOM "[a-h]*"

Tabell med jokertecken

I den här tabellen visas och beskrivs de jokertecken du kan använda i en Access-fråga.

Symbol

Beskrivning

Exempel

*

Matchar noll eller fler tecken. Det kan användas som det första eller sista tecknet i teckensträngen.

va* returnerar va, vad, vatten och varför

?

Matchar ett enstaka ospecificerat alfabetiskt tecken.

b?t returnerar bit, bet och båt

[ ]

Matchar ett enstaka tecken inom hakparenteserna.

b[ie]t returnerar bit och bet, men inte båt

!

Matchar alla tecken som inte finns inom hakparenteserna.

b[!oy]t returnerar bit och bet, men inte bot eller byt

-

Matchar alla tecken inom ett visst intervall. Du måste ange intervallet i stigande ordning (A till Ö, inte Ö till A).

b[a-c]d returnerar bad, bbd och bcd

#

Matchar en enstaka ospecificerad siffra.

1#3 returnerar 103, 113 och 123

Exempel på användning av jokertecken

Situation

Exempel

I dina data anges vissa personer som "ägare" och andra som "ägare/operatör".

SOM "ägare*" eller
SOM "*ägare*"

Du vill använda jokertecken med en parameterfråga.

SOM "*" & [parameter] & "*"

Exempel:

SOM "*" & [fisk] & "*"

Returnerar alla recept som innehåller "fisk", till exempel fisk och potatis, fiskpinnar och så vidare.

Någon stavade ett namn fel när de angav data, till exempel "Adrien" i stället för "Adrian".

SOM "Adri?n"

Du vill söka efter kunder vars efternamn börjar på A till och med H, för användning i exempelvis ett massutskick.

SOM "[a-h]*"

Du vill söka efter artikelnummer som har alla utom den andra och tredje siffran gemensamt.

SOM "R??083930"

Du vill skicka ut inbjudningar till en kvartersfest i 1000:e kvarteret av Park Street.

SOM "1### Park Street"

Syntax för att hämta jokertecken från dina data

Tecken

Syntax som krävs

Asterisk *

[*]

Frågetecken ?

[?]

Nummertecken #

[#]

Bindestreck -

[-]

Uppsättning med inledande och avslutande hakparenteser tillsammans []

[[]]

Inledande hakparentes [

[[]

Avslutande hakparentes ]

Ingen särskild behandling krävs

Utropstecken !

Ingen särskild behandling krävs

Förstå vilken uppsättning med jokertecken du ska använda

Access-databasmotorn (ANSI-89) jämfört med SQL Server (ANSI-92)

ANSI-89 beskriver den traditionella Access SQL-syntaxen, som är standard för Access-databaser. Jokertecknen följer Microsoft Visual Basic® for Applications-specifikationen (VBA), inte SQL.

ANSI-92 används när du vill att syntaxen ska vara kompatibel med en Microsoft SQL Server™-databas.

Vi rekommenderar att du inte kombinerar de två typerna av jokertecken i samma databas.

Jokertecken för användning med Access-databasmotorerna (ANSI-89)

Använd följande jokertecken i frågor som skapats för en Access-databas.

Symbol

Beskrivning

Exempel

*

Matchar valfritt antal tecken. Det kan användas som det första eller sista tecknet i teckensträngen.

va* returnerar vad, vatten och varför

?

Matchar ett enstaka ospecificerat alfabetiskt tecken.

b?t returnerar bit, bet och båt

[ ]

Matchar ett enstaka tecken inom hakparenteserna.

b[ie]t returnerar bit och bet, men inte båt

!

Matchar alla tecken som inte finns inom hakparenteserna.

b[!oy]t returnerar bit och bet, men inte bot eller byt

-

Matchar alla tecken inom ett visst intervall. Du måste ange intervallet i stigande ordning (A till Ö, inte Ö till A).

b[a-c]d returnerar bad, bbd och bcd

#

Matchar en enstaka ospecificerad siffra.

1#3 returnerar 103, 113 och 123

Jokertecken för användning med SQL Server (ANSI-92)

Använd följande jokertecken i frågor som skapats för användning med en Microsoft SQL Server™-databas.

Symbol

Beskrivning

Exempel

%

Matchar valfritt antal tecken. Det kan användas som det första eller sista tecknet i teckensträngen.

va* returnerar vad, vatten och varför

_

Matchar ett enstaka ospecificerat alfabetiskt tecken.

b?t returnerar bit, bet och båt

[ ]

Matchar ett enstaka tecken inom hakparenteserna.

b[ie]t returnerar bit och bet, men inte båt

^

Matchar alla tecken som inte finns inom hakparenteserna.

b[!oy]t returnerar bit och bet, men inte bot eller byt

-

Matchar alla tecken inom ett visst intervall. Du måste ange intervallet i stigande ordning (A till Ö, inte Ö till A).

b[a-c]d returnerar bad, bbd och bcd

Se även

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×