Använda jokertecken i frågor och parametrar i Access

Matcha alla tecken var som helst i dina data

 1. Öppna frågan i designvyn. Det gör du genom att högerklicka på frågan under Frågor i navigeringsfönstret och klicka på Designvy.

 2. I cellen Villkor under det fält du vill använda lägger du till en asterisk på en sida av villkoret, eller på båda sidor. Exempel:

  "*ägare*".

  "ägare*".

  "*ägare".

 3. Klicka på Kör i gruppen Resultat på fliken Design. knappbild

Matcha ett tecken i ett mönster

 1. Öppna frågan i designvyn.

 2. Skriv in operatorn SOM framför det aktuella villkoret i cellen Villkor för det fält som du är intresserad av.

 3. Ersätt ett eller flera tecken i villkoret med ett jokertecken. Söker du exempelvis på SOM R?308021 returneras RA308021, RB308021 och så vidare.

 4. Klicka på Kör i gruppen Resultat på fliken Design.

Hämta en lista med företag från A till och med H

 1. Öppna frågan i designvyn.

 2. I cellen Villkor för det fält du vill använda anger du SOM följt av ett par dubbla citattecken. Exempel: SOM "".

 3. Inom de dubbla citattecknen lägger du till ett par hakparenteser och det teckenintervall du vill söka efter, så här:

  SOM "[a-h]"

 4. Du kan använda jokertecken utanför hakparenteserna. Exempel:

  SOM "[a-h]*"

Tabell med jokertecken

I den här tabellen visas och beskrivs de jokertecken du kan använda i en Access-fråga.

Symbol

Beskrivning

Exempel

*

Matchar noll eller fler tecken. Det kan användas som det första eller sista tecknet i teckensträngen.

va* returnerar va, vad, vatten och varför

?

Matchar ett enstaka ospecificerat alfabetiskt tecken.

b?t returnerar bit, bet och båt

[ ]

Matchar ett enstaka tecken inom hakparenteserna.

b[ie]t returnerar bit och bet, men inte båt

!

Matchar alla tecken som inte finns inom hakparenteserna.

b[!oy]t returnerar bit och bet, men inte bot eller byt

-

Matchar alla tecken inom ett visst intervall. Du måste ange intervallet i stigande ordning (A till Ö, inte Ö till A).

b[a-c]d returnerar bad, bbd och bcd

#

Matchar en enstaka ospecificerad siffra.

1#3 returnerar 103, 113 och 123

Exempel på användning av jokertecken

Situation

Exempel

I dina data anges vissa personer som "ägare" och andra som "ägare/operatör".

SOM "ägare*" eller
SOM "*ägare*"

Du vill använda jokertecken med en parameterfråga.

SOM "*" & [parameter] & "*"

Exempel:

SOM "*" & [fisk] & "*"

Returnerar alla recept som innehåller "fisk", till exempel fisk och potatis, fiskpinnar och så vidare.

Någon stavade ett namn fel när de angav data, till exempel "Adrien" i stället för "Adrian".

SOM "Adri?n"

Du vill söka efter kunder vars efternamn börjar på A till och med H, för användning i exempelvis ett massutskick.

SOM "[a-h]*"

Du vill söka efter artikelnummer som har alla utom den andra och tredje siffran gemensamt.

SOM "R??083930"

Du vill skicka ut inbjudningar till en kvartersfest i 1000:e kvarteret av Park Street.

SOM "1### Park Street"

Syntax för att hämta jokertecken från dina data

Tecken

Syntax som krävs

Asterisk *

[*]

Frågetecken ?

[?]

Nummertecken #

[#]

Bindestreck -

[-]

Uppsättning med inledande och avslutande hakparenteser tillsammans []

[[]]

Inledande hakparentes [

[[]

Avslutande hakparentes ]

Ingen särskild behandling krävs

Utropstecken !

Ingen särskild behandling krävs

Förstå vilken uppsättning med jokertecken du ska använda

Access-databasmotorn (ANSI-89) jämfört med SQL Server (ANSI-92)

ANSI-89 beskriver den traditionella Access SQL-syntaxen, som är standard för Access-databaser. Jokertecknen följer Microsoft Visual Basic® for Applications-specifikationen (VBA), inte SQL.

ANSI-92 används när du vill att syntaxen ska vara kompatibel med en Microsoft SQL Server™-databas.

Vi rekommenderar att du inte kombinerar de två typerna av jokertecken i samma databas.

Jokertecken för användning med Access-databasmotorerna (ANSI-89)

Använd följande jokertecken i frågor som skapats för en Access-databas.

Symbol

Beskrivning

Exempel

*

Matchar valfritt antal tecken. Det kan användas som det första eller sista tecknet i teckensträngen.

va* returnerar vad, vatten och varför

?

Matchar ett enstaka ospecificerat alfabetiskt tecken.

b?t returnerar bit, bet och båt

[ ]

Matchar ett enstaka tecken inom hakparenteserna.

b[ie]t returnerar bit och bet, men inte båt

!

Matchar alla tecken som inte finns inom hakparenteserna.

b[!oy]t returnerar bit och bet, men inte bot eller byt

-

Matchar alla tecken inom ett visst intervall. Du måste ange intervallet i stigande ordning (A till Ö, inte Ö till A).

b[a-c]d returnerar bad, bbd och bcd

#

Matchar en enstaka ospecificerad siffra.

1#3 returnerar 103, 113 och 123

Jokertecken för användning med SQL Server (ANSI-92)

Använd följande jokertecken i frågor som skapats för användning med en Microsoft SQL Server™-databas.

Symbol

Beskrivning

Exempel

%

Matchar valfritt antal tecken. Det kan användas som det första eller sista tecknet i teckensträngen.

va* returnerar vad, vatten och varför

_

Matchar ett enstaka ospecificerat alfabetiskt tecken.

b?t returnerar bit, bet och båt

[ ]

Matchar ett enstaka tecken inom hakparenteserna.

b[ie]t returnerar bit och bet, men inte båt

^

Matchar alla tecken som inte finns inom hakparenteserna.

b[!oy]t returnerar bit och bet, men inte bot eller byt

-

Matchar alla tecken inom ett visst intervall. Du måste ange intervallet i stigande ordning (A till Ö, inte Ö till A).

b[a-c]d returnerar bad, bbd och bcd

Se även

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×