Använda Konversationsrensning för att ta bort överflödiga meddelanden

Använda Konversationsrensning för att ta bort överflödiga meddelanden

Med den nya funktionen Konversationsrensning i Outlook kan du minska antalet meddelanden i dina e-postmappar. Överflödiga meddelanden i en konversation flyttas till mappen Borttaget.

Vad är en konversation?

Du kanske känner till en konversation efter termen e-posttråd. En konversation är en fullständig uppsättning e-postmeddelanden från det första meddelandet till alla svar. Meddelanden i en konversation har samma ämne.

Om du till exempel skickar ett meddelande till någon som sedan svarar skapas en konversation. En konversation kan innehålla många meddelanden som skickas fram och tillbaka mellan deltagarna. Flera personer kan svara på olika meddelanden i konversationen.

Vad gör Konversationsrensning?

Konversationsrensning utvärderar innehållet i varje meddelande i en konversation. Om ett svar innehåller hela det ursprungliga meddelandet tas det ursprungliga meddelandet bort. Tänk dig följande situation.

Jonas skickar ett meddelande till Marianne och Andreas. Marianne svarar till både Jonas och Andreas och i Outlook-meddelandetexten ingår hela det ursprungliga meddelandet från Jonas. Nu ser Andreas svaret från Marianne och svarar till både Jonas och Marianne. Andreas svar innehåller all text som redan har skickats i konversationen. Konversationsrensning kan då ta bort alla meddelanden utom det sista från Andreas, eftersom det innehåller en kopia av de båda tidigare meddelandena.

Konversationsrensning är mest användbart i konversationer med många svar och särskilt om konversationen har många deltagare.

Ta bort överflödiga meddelanden

 1. Klicka på Rensa i gruppen Ta bort på fliken Start.

 2. Klicka på ett av följande alternativ:

  • Rensa konversation    Den aktuella konversationen kontrolleras och överflödiga meddelanden tas bort.

  • Rensa mapp    Alla konversationer i den markerade mappen kontrolleras och överflödiga meddelanden tas bort.

  • Rensa mapp & undermappar    Alla konversationer i den markerade mappen och i alla undermappar kontrolleras och överflödiga meddelanden tas bort.

Överst på sidan

Ändra alternativ för Konversationsrensning

Du kan ange vilka meddelanden som ska undantas från rensningen och vart meddelanden flyttas när de tas bort.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Alternativ.

 3. Klicka på E-post.

 4. Gör något av följande under Konversationsrensning:

  • Om du vill ange i Rensade objekt skickas till den här mappen vart objekt flyttas när de tas bort klickar du på Bläddra och väljer sedan en Outlook-mapp. Som standard flyttas meddelanden till mappen Borttaget. Om du har flera e-postkonton i din Outlook-profil har varje konto en egen Borttaget-mapp. Meddelanden flyttas till den Borttaget-mapp som motsvarar det aktuella e-postkontot.

  • Om du vill replikera mappstrukturen för de objekt som tas bort med Rensa (när du använder kommandot Rensa mapp och undermappar) markerar du När du rensar undermappar kan du återskapa mapphierarkin i målmappen.

   Obs!:  Det här alternativet är inte tillgängligt om målmappen är Borttaget.

  • Om du alltid vill behålla meddelanden som du inte har läst markerar du kryssrutan Flytta inte olästa meddelanden. Vi rekommenderar att du inte markerar det här alternativet. De återstående konversationsmeddelandena innehåller alla meddelanden som tas bort, till exempel de som du kanske inte har läst.

  • Om du alltid vill behålla meddelanden som kategoriserats markerar du kryssrutan Flytta inte kategoriserade meddelanden. Vi rekommenderar att du markerar det här alternativet. Kategorier gäller för specifika meddelanden, och om du tar bort ett kategoriserat meddelande går det förlorat.

  • Om du alltid vill behålla flaggade meddelanden markerar du kryssrutan Flytta inte flaggade meddelanden. Vi rekommenderar att du markerar det här alternativet. Flaggor gäller för specifika meddelanden, och om du tar bort ett flaggat meddelande går det förlorat.

  • Om du alltid vill behålla meddelanden som är digitalt signerade markerar du kryssrutan Flytta inte digitalt signerade meddelanden. Vi rekommenderar att du markerar det här alternativet.

  • Om du alltid vill behålla det ursprungliga meddelandet om någon ändrar meddelandetexten när den tas med i svar, markerar du kryssrutan Flytta inte originalet när ett meddelande ändras av ett svar. Vi rekommenderar att du markerar det här alternativet. Det garanterar att du har en komplett konversation, även om någon ändrar meddelandetexten i ett svar.

Överst på sidan

Se även

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×