Använda läskvitton för meddelanden i Teams

Vill du veta om mottagarna har läst eller sett meddelanden du har skickat? Använd läskvitton. När de läser ditt meddelande visas Ikonen Läskvitto i Teams visas bredvid det. Annars visas bara en bekräftelse på att meddelandet har skickats från Ikonen Meddelande levererat i Teams.

Obs!: Som standard är Läskvitton aktiverade för alla. Din administratör bestämmer om du ska ha den här funktionen och möjlighet att inaktivera den.

Vad räknas som att någon har läst ditt meddelande?

  • Alla måste ha läskvitton aktiverat  
    Om du chattar med någon som har inaktiverat det eller någon utanför din organisation kan du inte se läskvitton från den personen. 

  • Aktivitet i chattfönstret markerar ett meddelande som ett läskvitto
    Du får inget läskvitto om någon ser meddelandet i en avisering eller i aktivitetsfeeden. Eller, om de ser eller svarar från en banderollavisering. Du får bara ett läskvitto om någon är aktiv i chatten och svarar där.

Vad utlöser inte något läskvitto?

Som tidigare nämnts får ett meddelande ett läskvitto endast om mottagaren är aktiv i chattfönstret. Läskvitton markerar inte ett meddelande som visat om det visas från ett snabbstartsställe som en profil eller en avisering.

Aktivera och inaktivera läskvitton

Om du vill se eller ändra det här alternativet väljer du Inställningar med mera Ikonen Fler alternativ för Microsoft Teamstill vänster om din profil högst upp i Teams och väljer sedan Inställningar kugghjulsikonenInställningar >Teams Flikikonen SekretessSekretess. Härifrån kan du aktivera eller inaktivera Läskvitton.

Inställningen Läskvitto

Viktigt!: Din administratör bestämmer om du kan inaktivera den här inställningen.

Se vilka som har läst ditt meddelande i en gruppchatt

Alternativet Läst av visar vilka som har sett ditt meddelande i en gruppchatt med som mest 20 personer. När alla har läst din text visas Ikonen Läskvitto i Teams visas bredvid meddelandet.

Läskvitton som lästs

Om du vill se vilka som har läst ditt meddelande går du till meddelandet i gruppchatten och väljer Fler alternativ Ikonen Formatera i Teams. > Läst av. Alla med en läsbekräftelse visas i listan.

Aktivera och inaktivera läskvitton

Vill du kontrollera om mottagarna har läst eller sett meddelanden du har skickat? Använd läskvitton. När de läser din text visas Ikonen Läskvitto i Teams visas bredvid meddelandet. Annars visas bara en bekräftelse på att meddelandet har skickats Ikonen Meddelande levererat i Teams.

Obs!: Som standard är läskvitton aktiverade för alla. Din administratör bestämmer om du kan inaktivera den här inställningen.

Om du vill se eller ändra det här alternativet väljer du din profilbild längst upp i appen och väljer sedan Inställningar > Allmänt. Härifrån kan du aktivera eller inaktivera Läskvitton

Obs!: Om du byter till en annan organisation på telefonen kan du aktivera eller inaktivera läskvitton för den organisationen också.

Se vilka som har läst ditt meddelande i en gruppchatt

Alternativet Läst av visar vilka som har sett ditt meddelande i en gruppchatt med som mest 20 personer.

Om du vill se vilka som har läst ditt meddelande går du till meddelandet i gruppchatten och väljer Mer Knappen Fler alternativ > Läst av. Alla med en läsbekräftelse visas i listan.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?

Vad påverkade din upplevelse?

Har du ytterligare feedback? (Valfritt)

Tack för din feedback!

×