Använda linjalen i Word

Aktivera linjalen

Om du inte ser linjalen högst upp i dokumentet går du till visa > linjal för att visa den.

Linjalens inställning på fliken Visa

Ställa in ett tabbstopp med linjalen

 1. Välj Vänsterställt tabbstopp Bild av tabb längst till vänster på den vågräta linjalen för att ändra den till den typ av tabb du vill ha.

  Knappen Vänsterställt tabbstopp på linjalen

 2. Välj någon av följande typer:

  Bild av tabb ett Vänsterställt tabbstopp ställer in text radens vänstra slut. När du skriver fyller texten åt höger.

  Knappen Centrerat tabbstopp ett Centrerat tabbstopp ställer du in placeringen av text raden. När du skriver text centreras texten på den här platsen.

  Flikbild höger tabbstopp ställer in text radens högra slut. När du skriver fyller texten åt vänster.

  Om du Flikbild ett decimal tabbstopp justeras talen runt decimal tecknet. Utan hänsyn till antalet siffror förblir decimal kom mat på samma ställe. Mer information finns i använda decimal tabbar för att justera tal med decimal punkter.

  Knappen Fälttabb ett liggande tabbstopp placerar du inte text. Det infogar ett vertikalt fält på tabbens position. Till skillnad från andra flikar läggs fliken stapla till i texten när du klickar på linjalen. Om du inte rensar tabbstoppet innan du skriver ut dokumentet skrivs den lodräta linjen ut.

 3. Klicka eller tryck längst ned på den vågräta linjalen där du vill ställa in tabbstoppet.

Dra bort tabbstoppet så att den inte längre är nedtryckt.

Med vänster indrag anges placeringen på vänster sida av stycket. När du flyttar det vänstra indraget flyttas första radens indrag eller hängande indrag som synkroniserat.

 1. Markera texten där du vill ha det vänstra indraget.

 2. Dra markören på den nedre vänstra sidan av linjalen på linjalen till den plats där du vill ha styckets vänsterkant.

  Markör för vänster indrag på linjal

Markeringen för höger indrag styr placeringen av styckets högra sida.

 1. Markera texten där du vill ha rätt indrag.

 2. På linjalen drar du triangeln längst ned till höger på linjalen till den plats där du vill ha styckets högerkant.

  Höger indrags märke på linjalen

Med indrag av första raden dras den första raden i ett stycke in och följande rader i ett stycke är inte.

 1. Markera texten där du vill lägga till indrag av första raden.

 2. På linjalen drar du den triangulära markören i det övre vänstra hörnet av linjalen till den plats där du vill att indraget ska börja, till exempel till 1-tecknet.

  Markör för indrag av första raden

Med ett hängande indrag kommer den andra samt alla efterföljande rader i ett stycke att ha ett större indrag än den första raden.

 1. Markera den text där du vill göra ett hängande indrag.

 2. Dra den övre triangulära delen av den nedre markören på linjalen till den plats där du vill att indraget ska börja, till exempel till tecknet 1 ".

  Markör för hängande indrag

Aktivera linjalen

Om du inte ser linjalen högst upp i dokumentet går du till visa > linjal för att visa den.

Fliken Visa > inställningar för linjal

Ställa in ett tabbstopp med linjalen

 1. Välj Vänsterställt tabbstopp Knappen Vänsterställt tabbstopp längst till vänster på den vågräta linjalen för att ändra den till den typ av tabb du vill ha.

  Vänster flik i Mac på linjalen

 2. Välj någon av följande typer:

  Knappen Vänsterställt tabbstopp ett Vänsterställt tabbstopp ställer in text radens vänstra slut. När du skriver fyller texten åt höger.

  Knappen centrera ett Centrerat tabbstopp ställer du in placeringen av text raden. När du skriver text centreras texten på den här platsen.

  Knappen högerställt tabbstopp höger tabbstopp ställer in text radens högra slut. När du skriver fyller texten åt vänster.

  Om du Fliken Decimal ett decimal tabbstopp justeras talen runt decimal tecknet. Utan hänsyn till antalet siffror förblir decimal kom mat på samma ställe. Mer information finns i använda decimal tabbar för att justera tal med decimal punkter.

  Knappen lodrät stapel ett liggande tabbstopp placerar inte texten, infogar den ett lodrätt streck på fliken position. Till skillnad från andra flikar läggs fliken stapla till i texten när du klickar på linjalen. Om du inte rensar tabbstoppet innan du skriver ut dokumentet skrivs den lodräta linjen ut.

 3. Klicka eller tryck längst ned på den vågräta linjalen där du vill ställa in tabbstoppet.

Dra bort tabbstoppet så att den inte längre är nedtryckt.

Med vänster indrag anges placeringen på vänster sida av stycket. När du flyttar det vänstra indraget flyttas första radens indrag eller hängande indrag som synkroniserat.

 1. Markera texten där du vill ha det vänstra indraget.

 2. Dra markören på den nedre vänstra sidan av linjalen på linjalen till den plats där du vill ha styckets vänsterkant.

  Markör för vänster indrag

Markeringen för höger indrag styr placeringen av styckets högra sida.

 1. Markera texten där du vill ha rätt indrag.

 2. På linjalen drar du triangeln längst ned till höger på linjalen till den plats där du vill ha styckets högerkant.

  Markör för höger indrag i Mac

Med indrag av första raden dras den första raden i ett stycke in och följande rader i ett stycke är inte.

 1. Markera texten där du vill lägga till indrag av första raden.

 2. På linjalen drar du den triangulära markören i det övre vänstra hörnet av linjalen till den plats där du vill att indraget ska börja, till exempel till 1-tecknet.

  Första rad markören i Mac

Med ett hängande indrag kommer den andra samt alla efterföljande rader i ett stycke att ha ett större indrag än den första raden.

 1. Markera den text där du vill göra ett hängande indrag.

 2. Dra den övre triangulära delen av den nedre markören på linjalen till den plats där du vill att indraget ska börja, till exempel till tecknet 1 ".

  Markör för indrag av Mac-rad

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×