Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

När du anger en matrisformelanvänder du oftast ett cellområde i kalkylbladet, men du behöver inte göra det. Du kan också använda matriskonstanterna, värden som du precis anger i formelfältet inom kparenteser: {}. Sedan kan du namnge konstanten så att den blir lättare att använda igen.

Du kan använda konstanter i matrisformel eller själva.

 1. Skriv en inledande kparentes, de värden du vill ha och en avslutande kparentes i matrisformeln. Här är ett exempel: =SUMMA(A1:E1*{1,2,3,4,5})

  Konstanten är inom kparenteser ({)} och ja, du skriver verkligen in kparenteserna manuellt.

 2. Ange resten av formeln och tryck på Ctrl+Skift+Retur.

  Formeln liknar {=SUMMA(A1:E1*{1,2,3,4,5})}och resultatet ser ut så här:


  En matriskonstant inbäddad i en SUMMA-formel

  Formeln multiplicerade A1 med 1 och B1 med 2 osv. och sparar dig från att behöva placera 1,2,3,4,5 i celler i kalkylbladet.

Använda en konstant för att ange värden i en kolumn

Om du vill ange värden i en enda kolumn, t.ex. 3 celler i kolumn C, gör du så här:

 1. Markera de celler du vill använda.

 2. Ange ett likhetstecken och konstanten. Avgränsa värdena i konstanten med semikolon, inte kommatecken, och om du skriver text omger du den med dubbla citattecken. Till exempel: ={"Kvartal 1";" Kvartal2";" Kvartal 3"}

 3. Tryck på Ctrl+Skift+Retur. Konstanten ser ut så här:

  En lodrät matriskonstant som använder text

  Iördna termer är det här en endimensionell lodrät konstant.

Använda en konstant för att ange värden i en rad

Om du snabbt vill ange värden i en enskild rad, till exempel cellerna F1, G1 och H1, gör du så här:

 1. Markera de celler du vill använda.

 2. Ange ett likhetstecken och konstanten, men nu avgränsar du värdena med kommatecken, inte semikolon. Exempel: ={1,2,3,4,5}

 3. Tryck på Ctrl+Skift+Retur så ser konstanten ut så här:

  En endimensionell vågrät matriskonstant

  Iördna termer är det här en endimensionell vågrät konstant.

Använda en konstant för att ange värden i flera kolumner och rader

 1. Markera de celler du vill använda.

  Kontrollera att antalet rader och kolumner som du väljer matchar antalet värden i konstanten. Om konstanten till exempel ska skriva data till fyra kolumner och tre rader markerar du så många kolumner och rader.

 2. Ange ett likhetstecken och konstanten. I det här fallet ska du avgränsa värdena på varje rad med kommatecken och använda ett semikolon i slutet av varje rad. Till exempel:

  ={1\2\3\4;5\6\7\8;9\10\11\12}

 3. Tryck på Ctrl+Skift+Retur och:

  En tvådimensionell matriskonstant

  Iördare termer är det här en tvådimensionell konstant eftersom den fyller kolumner och rader. Om du undrar kan du inte skapa en tredimensionell konstant, vilket innebär att du inte kan kapsla in en konstant inuti en annan.

Använda en konstant i en formel

Nu när du är bekant med matriskonstanterna finns det ett exempel som fungerar.

 • Ange (eller kopiera och klistra in) den här formeln i en tom cell och tryck sedan på Ctrl+Skift+Retur:

  =SUMMA(A1:E1*{1\2\3\4\5})

  Värdet 85 visas i cell A3.

  Vad hände? Du multiplicerade värdet i A1 med 1, värdet i cell B2 med 2 och så vidare, och sedan lade funktionen SUMMA till dessa resultat. Du kan också ange formeln som =SUMMA(A1*1;B1*2;C1*3;D1*4;E1*5)

Om du vill kan du ange båda uppsättningarna med värden som matriskonstant:

=SUMMA({3\4\5\6\7}*{1\2\3\4\5})

Prova det genom att kopiera formeln, markera en tom cell och klistra in formeln i formelfältet och sedan trycka på Ctrl+Skift+Retur. Du ser samma resultat.

Meddelanden: Leta efter de här problemen om konstanterna inte fungerar:

 • Se till att avgränsa värdena med rätt tecken. Om du utelämnar ett semikolon eller ett semikolon, eller om du placerar ett tecken på fel ställe, kanske matriskonstanten inte ser bra ut eller så kan ett varningsmeddelande visas.

 • You may have selected a range of cells that doesn't match the number of elements in your constant. Om du till exempel markerar en kolumn med sex celler som ska användas i en konstant med fem celler visas felet #N/A i den tomma cellen. Om du inte markerar tillräckligt många celler Excel utelämnar de värden som inte har en motsvarande cell.

 • Mer information om matrisformel:

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×