Använda Planner i Microsoft Teams

Om du använder Microsoft Teams kan du organisera uppgifter genom att lägga till en eller fler Planner-flikar till en teamkanal. Du kan sedan arbeta med planen i Teams eller i Planner för webben, ta bort eller radera din plan och få aviseringar i Teams när du har tilldelats en uppgift i Planner.

Få reda på hur du kan:

Mer information om hur du använder alla funktioner i Planner finns i Planner-hjälpen.

Din webbläsare har inte stöd för video.

Lägga till en Planner-flik i en gruppkanal

Obs!: Du kan inte lägga till en Planner-flik i en privat kanal i Teams.

 1. Välj Lägg till en flik + i teamkanalen.

  Skärmbild av Teams-menyn som pekar på + för Lägg till en flik

 2. Välj Uppgifter efter Planner och Att göra i dialogrutan Lägg till en flik.

  Skärmbild av dialogrutan Lägg till en flik i Teams

 3. I dialogrutan Uppgifter efter Planner och Att göra väljer du:

  • Skapa en ny uppgiftslista för att skapa en ny Planner och lägga till den som en flik i kanalen.

  • Använd en befintlig aktivitetslista om du vill välja en Planner som ska läggas till på en flik i den här kanalen.

  Skärmbild av dialogrutan för fliken Planner i Teams

 4. Välj om du ska publicera en post om fliken i kanalen och välj sedan Spara.

  Fliken läggs tillsammans med de andra teamkanalflikarna och du kan börja lägga till uppgifter på anslagstavlan.

  Skärmbild av den nya planfliken i Teams

 5. Upprepa om du vill lägga till fler planer till kanalen.

  Obs!: Du kan också lägga till samma plan på flera flikar. Detta skapar inte en kopia av planen.

Arbeta med planen i Teams

När du har lagt till planen i Teams finns det två sätt du kan börja använda den på:

 • I teamkanalen:    När du lägger till en plan på en kanalflik kan du se planen i samband med övriga teamkonversationer, filer med mera. Du kan göra nästan allt här som du kan göra i Planner för webben. Du kan också gå till webbplatsen genom att öppna planen i Planner för webben. Här följer en lista över planåtgärder i Teams jämfört med Planner för webben.

 • I appen:   I appen Uppgifter, som först kallades Planner-appen, kan du se både Mina uppgifter och Delade planer.Mina uppgifter drivs av To Do och visar uppgifter som du har lagt till i den appen, via Outlook-uppgifter eller flaggade e-postmeddelanden eller Planner-uppgifter som har tilldelats till dig. Delade planer är alla planer som du har lagt till i teamkanaler. Mer information finns i Använda appen Uppgifter i Teams.

Jämförelser mellan planåtgärder i Teams och Planner för webben

Här följer en genomgång av de funktioner som är tillgängliga när du visar planen i Teams eller i Planner för webben. Mer information om funktionerna Planner och vad du kan göra med dem finns i Planner-hjälpen.

Funktioner

Fliken Teams

Planner för webben

Skapa en plan

Ja

Ja

Lägga till aktiviteter i en plan

Ja

Ja

Skapa buckets

Ja

Ja

Lägga till en checklista för en aktivitet

Ja

Ja

Kommentera en aktivitet

Ja

Ja

Konfigurera och uppdatera aktivitetsstatus

Ja

Ja

Ta bort en aktivitet

Ja

Ja

Ge aktiviteter etiketter

Ja

Ja

Ange förhandsgranskningsbild för en aktivitet

Ja

Ja

Bifoga filer, foton och länkar till uppgifter

Ja

Ja

Lägga till start- och slutdatum för en aktivitet

Ja

Ja

Tilldela personer aktiviteter

Ja

Ja

Markera planer som favoriter

Nej

Ja

Ta bort en plan

Ja, börja med att ta bort en flik

Ja

Visa status för planen (diagramvy)

Ja

Ja

Få e-post om aktiviteter

Nej

Ja

Lägga till personer i planen

Nej på plannivå

Ja på kanalnivå inom Teams

Ja

Visa aktiviteter i en kalender (schemavy)

Ja

Ja

Öppna planen som skapats i Teams i Planner eller Teams

När du har skapat en plan i en Teams-kanal har du åtkomst till planen både från Planner för webben och från Teams.

Öppna planen i Planner för webben

 • Från webbplatsen Office365.com:    Logga in på office365.com, välj appfönstret och sedan Planner. I Planner-hubben hittar du planen antingen under Senaste planer eller Alla planer.

  Skärmbild av en planpanel i Senaste planer, som visar en plan som skapats i Teams och kanalerna som den är en del av.

  När en plan skapas i Teams visas namnen på teamet och teamkanalen under plannamnet i följande format: ”team > teamkanal”. (Om planen skapades före februari 2018 kanske dessa namn inte visas förrän en planmedlem öppnar planen i Teams efter det datumet.) Välj panelen Plan och öppna planen i Planner för webben.

  Obs!: Tidigare var det svårt att hitta till planen som skapats i Teams från webbplatsen Office365.com. Ibland gick det inte att hitta planen, eller så gick den att hitta men visades som tom. Nu visas alla planer som skapats i Teams i Planner-hubben. Om du hittar en tom plan kopplad till teamet kan det vara en platshållarplan som skapades samtidigt som teamet. Om planen är en platshållare kanske inte namnet på teamet och teamkanalen visas på planens panel i Alla planer.

 • Från planfliken i Teams:    I Teams väljer du team och kanal och sedan den planflik du vill ha. Välj ikonen Gå till webbplats till höger om flikarna.

  Skärmbild av Teams-kanalens meny Gå till webbplatsikonen

  Ett webbläsarfönster öppnas och där visas planen i Planner för webben.

Öppna planen i Teams

 • På kanalfliken där du skapade den:    I Teams väljer du team och kanal och sedan planflik.

 • Från appen:    I den vänstra kolumnen i Teams väljer du Fler alternativ ...och sedan Uppgifter efter Planner och Att göra. Välj Alla och bläddra sedan efter planen du letar efter.

 • Från Planner för webben:    Gör något av följande i Planner för webben:

  • Gå till Planner-hubben och hitta planen antingen under Senaste planer eller Alla planer. På planpanelen väljer du ... och sedan Öppna i Microsoft Teams.

  • Hitta och öppna planen i Planner för webben. Högst upp på planen väljer du ... och sedan Öppna i Microsoft Teams.

Ta bort en Planner-flik eller en plan

När du är klar med en Planner-flik i Teams kan du antingen ta bort den från teamkanalen men behålla den underliggande planen, eller så kan du ta bort den från kanalen och permanent radera den underliggande planen.

 1. I teamkanalen väljer du den Planner-flik du vill ta bort. Klicka på pilen bredvid fliknamnet och välj Ta bort.

  Skärmbild av nedrullningsbara menyn som väljer Ta bort

 2. I dialogrutan Ta bort:

  Skärmbild av dialogrutan Ta bort flik i Teams

  • Så här tar du bort planen från teamkanalen: Ta bort planen permanent och alla dess aktiviteter. Dessa data kan inte återställas. på fliken Redigering. Den här kryssrutan ska inte markeras när du öppnar dialogrutan. Planen visas inte längre i Teams men den visas i Planner för webben.

  • Så här tar du bort planen: Välj ta bort planen permanent och alla dess aktiviteter. Dessa data kan inte återställas. på fliken Redigering. Planen finns inte längre i Teams eller i Planner för webben.

 3. Välj Ta bort..

Få uppgiftsaviseringar för Planner i Teams

Du kan få ett Teams-meddelande när en Planner-uppgift har tilldelats till dig av en annan person om ditt team har Planner installerat och planen har en flik i Teams.

Så här aktiverar du uppgiftsaviseringar för Planner i Teams:

 1. I Planner för webben väljer du Inställningaroch sedan Aviseringar under Planner.

 2. Kontrollera att kryssrutan Någon tilldelar mig en uppgift är markerad.

För mer information om e-post och aviseringar för Planner.

Ditt meddelande om Planner-uppgifter i Teams:

 • Visas i Teams aktivitetsfeed.

 • Visas i en chatt med Planner-appen (du kan titta här för att se en post med tidigare uppgiftskort).

 • Innehåller uppgiftsrubriken, vem som tilldelat dig aktiviteten, den plan aktiviteten tillhör och en länk för att öppna uppgiftsinformationen i Teams.

 • Du bör inte ersätta e-post- och mobil push-meddelanden om tilldelning av Planner-uppgifter. får du alla tre.

Även om uppgiftens tilldelningsåtgärd sker utanför Teams (till exempel i Planner för webben eller Mobilapparna Planner), skickas en Teams-avisering till mottagaren om planen har en flik i Teams.

Om du inte ser Teams-meddelanden för en viss plan kan du prova att avinstallera och installera om Planner-appen för det team som är kopplat till planen för att säkerställa att Planner-roboten har lagts till i teamet.  

Inaktivera uppgiftsaviseringar för Planner i Teams

Om du inte vill ta emot Teams-aviseringar för uppgiftstilldelningar kan du stänga av eller blockera Planner-robotenför att stoppa Teams-meddelanden från Planner.

Om du ärMicrosoft 365 och vill inaktivera aviseringen för Planner Teams kan du stänga av Planner-appen för Teams. Om du bara vill inaktivera meddelanden om Planner-uppgifter i Teams, men lämna Planner-appen aktiverad, kontaktar du Office-supporten.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

×