Använda PowerPoint för att öppna eller spara en presentation i formatet OpenDocument-presentation (.odp)

Du kan öppna och spara filer i filformatet ODP (OpenDocument-presentation) som används i vissa presentationsprogram, till exempel Apache OpenOffice Impress och LibreOffice Impress.

Öppna en OpenDocument-presentationsfil i PowerPoint

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Öppna.

 3. Visa bara filerna som har OpenDocument-format genom att klicka på OpenDocument-presentation i listan Filformat.

 4. Klicka på den fil du vill öppna och sedan på Öppna.

  Tips: Du kan också öppna filen genom att dubbelklicka på den när du hittat den.

Obs!: När du öppnar en fil i formatet OpenDocument-presentation i PowerPoint kan det hända att den inte visas med samma formatering som i det program där den skapades. Detta beror på att det finns vissa skillnader mellan programmen där OpenDocument-formaten används.

Spara en PowerPoint-presentation i formatet OpenDocument-presentation

Viktigt!: Om du vill behålla en PowerPoint-version av filen måste du först spara den som en PowerPoint-presentation, till exempel i filformatet .pptx, och sedan spara filen igen i ODP-format.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Spara som.

 3. Klicka på OpenDocument-presentation i listan Filformat.

 4. Namnge och spara filen.

Mer information om OpenDocument-formatet

När du öppnar eller sparar presentationer i ODP-format kan det hända att en del formatering försvinner. Det beror på att olika funktioner och alternativ, t.ex. formatering, stöds i OpenDocument-presentationsprogram och i PowerPoint.

I tabellen nedan ser du vilka PowerPoint-funktioner som helt, delvis eller inte stöds, i formatet OpenDocument-presentation (.odp). Mer information om hur du öppnar och sparar filer i dem. Odp-filformatet finns i Använda PowerPoint för att öppna eller spara en presentation i formatet OpenDocument-presentation (.odp).

 • Stöds     Både formatet PowerPoint-presentation och formatet OpenDocument-presentation har stöd för den här funktionen. Innehåll, formatering och användbarhet påverkas inte.

 • Stöds delvis     Både formatet Powerpoint-presentation och formatet OpenDocument-presentation har stöd för den här funktionen, men formatering och användbarhet kan påverkas. Ingen text eller information försvinner, men formatering och hur du arbetar med text och bilder kan skilja sig åt.

 • Stöds inte    Den här funktionen stöds inte i OpenDocument-formatet. Om du vill spara din presentation i OpenDocument-format bör du inte använda de här funktionerna.

Yta

Delområde

PowerPoint-support

Animeringar

Ingångs- och utgångs-

animeringar

Stöds delvis

Animeringar som inte stöds i ODF-formatet ändras till animeringar av typen Ta fram eller Försvinna.

Animeringar

Färganimeringar

Stöds inte

Animeringar

Skalningsanimeringar

Stöds inte

Animeringar av typen Sprängning, Blinkande ljus, Förstora/förminska och Markera lodrätt stöds inte.

Animeringar

Animeringsfördröjningar

Stöds

Animeringar

Tidsinställningar för animeringar

Stöds

Animeringar

Textanimeringar

Stöds

Animeringar

Animeringar med utlösare

Stöds

Animeringar

Animerings-

ljud

Stöds inte

Animeringar

Medieanimeringar

Stöds

Animeringar

SmartArt

Stöds inte

Animeringar

Diagramdelar

Stöds delvis

Animeringar i diagramdelar omvandlas till animering av hela diagrammet.

Animeringar

OLE-åtgärder

animeringar

Stöds inte

Animeringar

Bakgrunds- och layoutanimeringar

Stöds inte

Övergångar

Övergångar

Stöds delvis

Följande stöds inte: Persienner, Klipp ut, Ränder, Kam och Nyhet.

Övergångar

Övergångsljud

Stöds inte

Innehåll media (film- och ljudklipp)

Trimma och lägga till som bokmärke

Stöds delvis

Innehåll

Bädda in WAV-filer

Stöds

Innehåll

OLE

Stöds

Innehåll

ActiveX-kontroller

Stöds inte

Innehåll

Tabeller

Stöds delvis

När du sparar en presentation med tabeller i ODP-format omvandlas tabellerna till bilder som inte kan redigeras.

Innehåll

Sidhuvuden/sidfötter

Stöds delvis

Om du sparar en fil med sidhuvuden eller sidfötter i ODP-format omvandlas sidhuvudena/sidfötterna till textrutor.

Innehåll

Datumfält

Stöds delvis

Alla datumtyper omfattas, men det kan hända att de omvandlas till en standardtyp i andra ODF-program.

Innehåll

Dölj figur

Stöds

Innehåll

Dölj bild

Stöds

Makron/programmerbarhet

Makron, OM, programmerbarhet

Stöds inte

Presentationsinställningar

Sidstorlek

Stöds delvis

Sidstorleken sparas med presentationen, men sidstorleksinställningarna i dialogrutan Utskriftsformat är felaktiga. Sidstorleken försöker återställas till standardinställningarna i dialogrutan.

Presentationsinställningar

Anpassade bildspel

Stöds

Presentationsinställningar

Berättarröst/tidsinställningar

Stöds

Presentationsinställningar

Bildspelsinställningar

Stöds delvis

Presentationsinställningar

Utskriftsinställningar

Stöds inte

Presentationsinställningar

Visningsinställningar

Stöds inte

Samarbete

Kommentarer

Stöds inte

Diagram

Diagram

Stöds delvis

Presentationsformgivning

Bakgrunder

Stöds delvis

Temainformationen försvinner, som i stället placeras i bakgrunderna/layouterna. Teckensnitt, färger och effekter ärvs inte längre för nya figurer.

När du öppnar presentationen efter att ha sparat den i ODP-format används standardtemat, men ingenting har ändrats i presentationen. Alla framtida redigeringar genomförs dock som om standardtemat har aktiverats.

Presentationsformgivning

Layouter

Stöds delvis

Layouter fungerar ungefär som bakgrunder när du öppnar dem i andra ODF-program.

Presentationsformgivning

Platshållare

Stöds delvis

Temainformationen försvinner från alla platshållare.

Presentationsformgivning

Anteckningar

Stöds

Presentationsformgivning

Anteckningsbakgrunder

Stöds

Presentationsformgivning

Åhörarkopiebakgrunder

Stöds

Kryptering

Kryptering

Stöds inte

Skydd

Skydd

Stöds inte

Text

Internationell text-formatering

Stöds delvis

Funktioner som inte stöds:

 • Kinsoku

 • Lodrät textrotation (270, staplad)

 • Östasiatisk radbrytning

 • Kumimoji

 • Vissa internationella talsystem mappas till punkter eller västerländska tal

 • Fördela stycke

Text

Justering

Stöds delvis

Fördela stycke stöds inte.

En del skillnader kan förekomma i hur justeringar, fästpunkter eller figursättningar i texten visas i andra ODF-program.

Text

Kolumner

Stöds inte

Text

Textrotation

Stöds delvis

270-rotation och staplad text stöds inte.

Text

Hyperlänkar

Stöds delvis

Vanliga hyperlänkar stöds, men hyperlänkar vid hovring stöds inte.

Text

Listor

Stöds

Numrering/punktindelning kan ändras i andra ODF-program, eller så stöds listor inte alls.

Text

Enkel formatering

Stöds

Kursivering, fetstil, understrykning och genomstrykning stöds samtliga i ODF-program.

Olika teckensnitt och teckenstorlekar stöds.

Text

Avancerad formatering/grafiska effekter

Stöds delvis

Funktioner som inte stöds:

 • Text med bildfyllning, tonad fyllning, mönsterfyllning, eller tom fyllning.

 • Vissa yttre skuggeffekter för text.

 • Textkonturer med bildfyllning, tonad fyllning eller tom fyllning.

 • Text kan inte ha konturer som skiljer sig från fyllningsfärgen.

Text

Autopassa

Stöds inte

Text

Spill

Stöds

Spill kan se annorlunda ut i andra ODF-program.

I tabellen nedan ser du vilka grafikfunktioner i PowerPoint som stöds helt, delvis eller inte alls i OpenDocument-formatet (.odp).

Standardformer

PowerPoint-support

Former

Stöds

Textrutor

Stöds

Objekt inuti textrutor försvinner när du öppnar en OpenDocument-fil.

WordArt

Stöds delvis

ODF stöder inte WordArt-alternativ. Texten och textens grundfärg bevaras, men WordArt-effekter och formatering försvinner.

Alternativ för 3D-former

Stöds inte

Bilder

Stöds

Stöds förutom för infognings- och länkalternativen som inte stöds i ODF.

SmartArt-diagram

Stöds

Konverteras till en grupp med former.

ActiveX-kontroller

Stöds inte

Objekt i diagram

Stöds

Konverteras till en grupp med diagrammet och objekten.

Pennanteckning

Stöds

Pennanteckningen konverteras till en utökad metafilbild.

Grupp med objekt

Stöds

Objektsynlighet

Stöds

Objektkantlinjer

Stöds

Alla kantlinjeformat stöds inte. Format som inte stöds sparas som standardformatet (svart heldragen linje).

Objektfyllningar

Stöds

Stöds med undantag av fyllning för bildbakgrund.

I tonade fyllningar med fler än två stopp försvinner alla stopp utom de två första.

Linjeformatering

Stöds

Inte alla format för linjer och linjeslut stöds i ODF. Format som inte stöds sparas som svart, heldragen linje respektive öppen pil (standard).

Bildbeskärning

Stöds

Beskärning av en bild med en form stöds inte.

Färgändring av bild

Stöds delvis

Viss färgändring av bilder har motsvarigheter i ODF, till exempel svartvitt. Annan färgändring saknar motsvarigheter och plattas ut. Bilden visas på samma sätt men färgändringen kan inte längre ändras.

Alternativ för 3D-bild

Stöds inte

Bildformat

Stöds delvis

Kantlinjer har delvis stöd, men visas kanske inte på samma sätt.

Teman

Stöds inte

Hyperlänk på figur

Stöds inte

Tips!

 • Innan du skickar en fil till någon annan kan det vara en bra idé att stänga filen och öppna den igen så att du ser hur den ser ut i ODP-format.

 • Om du vill behålla avancerad formatering för ett objekt, som inte stöds i OpenDocument-presentationsformatet, kan du konvertera objektet till en bild.

 • Om du arbetar med tabeller slutför du tabellen innan du stänger PowerPoint. Tabeller konverteras till bilder när du stänger PowerPoint och kan inte längre redigeras.

 • Undvik att använda betoningsanimeringar (d.v.s. animeringar som inte är ingångs- eller utgångsanimeringar) som innehåller färgförändringar eller skalning, eftersom sådana animeringseffekter försvinner när du sparar presentationen i filformatet ODP.

Se även

Redigera .odp-filer för OpenDocument och PPTX-filer i PowerPoint för webben

Spara presentationen i ett annat filformat

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×