Använda villkorsstyrd formatering i en formulärmall

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I den här artikeln

Vad är villkorsstyrd formatering?

I Microsoft Office InfoPath 2007 kan du ange olika formateringsalternativ för en kontroll, villkorsstyrd formatering baserat på villkor i formuläret. Om villkoren är uppfyllda när en användare fyller i ett formulär som baseras på din formulärmall, visas villkorsstyrd formatering. Du kan använda villkorsstyrd formatering i fetstil, understrykning, kursiv, genomstruken, teckenfärg och bakgrundsfärg på kontroller. Du kan också använda villkorsstyrd formatering för att avgöra om en kontroll är synlig i formuläret när användare fyller ut, om kontrollen är inaktiverat eller om du vill ge användarna möjlighet att lägga till eller ta bort vissa kontroller, till exempel valfria avsnitt.

Följande innehåller några exempel på hur du använder villkorsstyrd formatering i en formulärmall:

 • Dölja avsnittet leverans om inte kryssrutan Ange leveransadress är markerad.

 • Ändra teckenfärgen till blått och stil till fetstil för alla utgifter som kräver ett kvitto.

 • Ändra radfärger i en upprepande tabell baserat på värdet i en textruta i raden. Till exempel göra på raden för ett objekt som är försenad röda och på raden för ett objekt som utförs enligt fastställt schema grön.

 • Markera ekonomiska poster med röd text när de är mindre än 0 kr och med grön text när de är 0 kr eller mer.

 • Filtrera rader i en upprepande tabell.

Obs!: Om du vill visa ett meddelande när en användare anger felaktiga värden i ett formulär, kan du också använda dataverifiering.

Överst på sidan

Att tänka på kompatibilitet

När du utformar en formulärmall i InfoPath kan du välja en specifik kompatibilitetsläge för att skapa en webbläsarkompatibel formulärmall. När en webbläsarkompatibel formulärmall är publicerade till en server som kör InfoPath Forms Services och sedan webbläsaraktiverade kan formulär som baseras på formulärmallen visas i en webbläsare. När du utformar en webbläsarkompatibel formulärmall är vissa kontroller inte tillgängliga i åtgärdsfönstret kontroller eftersom de inte kan visas i en webbläsare.

Listan med kontroller som har stöd för villkorsstyrd formatering

I tabellen nedan listas Office InfoPath 2007-kontroller som har stöd för villkorsstyrd formatering och om de är tillgängliga för webbläsarkompatibla formulärmallar.

Kontroller som har stöd för villkorsstyrd formatering

Tillgänglig för webbläsarkompatibla formulärmallar?

Knapp

Ja

kryssruta

Ja

Datumväljaren

Ja

Listruta

Ja

Uttrycksrutan

Ja

Bifogad fil

Ja

Listruta

Ja

alternativknapp

Ja

Valfritt avsnitt

Ja

Upprepande avsnitt

Ja

Upprepande tabell

Ja

RTF-ruta

Ja

Avsnitt

Ja

Textruta

Ja

Punktlista, numrerad eller oformaterad lista

Nej

Alternativavsnitt

Nej

Kombinationsruta

Nej

Vågrätt upprepande tabell

Nej

Pennanteckningar bild

Nej

Översikt/detaljer

Nej

Listruta för flera val

Nej

Bild

Nej

Upprepande rekursiva avsnitt

Nej

Lodrät etikett

Nej

Överst på sidan

Lägga till villkorsstyrd formatering

 1. Markera den kontroll som du vill lägga till villkorsstyrd formatering till formulärmallen, och klicka sedan på Villkorsstyrd formateringFormat-menyn.

 2. I dialogrutan Villkorsstyrd formatering klickar du på Lägg till.

 3. Ange villkoret i rutorna om det här villkoret är SANT.

  Obs!: InfoPath verifierar ett villkor genom att kontrollera värdet för det fält som kontrollen är bunden, inte själva kontrollen.

 4. Klicka på och om du vill lägga till ytterligare villkor, och gör sedan något av följande i rutan längst till höger under om det här villkoret är SANT:

  • Klicka på och om du vill tillämpa formateringen endast när båda villkor är sant.

  • Om du vill tillämpa formateringen när en eller båda av villkor är sanna, klickar du på pilen bredvid och och klicka sedan på eller.

 5. Markera den formatering som du vill använda för villkoret eller villkoren under den här formateringen, och klicka sedan på OK.

  Obs!: Om fler än ett villkor är sant, används InfoPath endast formateringen för det första sanna villkoret.

 6. Om du vill testa dina ändringar klickar du på Förhandsgranska i verktygsfältet Standard eller trycker på CTRL+SKIFT+B.

Överst på sidan

Ändra villkorsstyrd formatering

 1. Markera den kontroll vars villkorsstyrda formatering som du vill ändra på formulärmallen och klicka sedan på Villkorsstyrd formateringFormat-menyn.

 2. Välj villkoret som du vill ändra i dialogrutan Villkorsstyrd formatering och klicka sedan på Ändra.

 3. Ändra villkoret i rutorna om det här villkoret är SANT.

  Obs!: InfoPath verifierar ett villkor genom att kontrollera värdet för det fält som är bundet till kontrollen, inte själva kontrollen.

 4. Markera eventuell ny formatering som du vill använda för villkoret eller villkoren och klicka sedan på OK.

 5. Om du har flera villkor för en kontroll och vill ändra ordningen de utvärderas, markera ett villkor i dialogrutan Villkorsstyrd formatering och klicka sedan på Flytta upp eller Flytta ned.

  Obs!: Om fler än ett villkor är sant, används InfoPath endast formateringen för det första sanna villkoret.

 6. Om du vill testa dina ändringar klickar du på Förhandsgranska i verktygsfältet Standard eller trycker på CTRL+SKIFT+B.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×