Använda villkorsstyrd formatering med hjälp av en formel i Excel för Mac

Villkorsstyrd formatering markerar snabbt viktig information i ett kalkylblad. Men ibland räcker inte inbyggda formateringsregler hela vägen fram. Om du lägger till en formel i en villkorsstyrd formateringsregel kan den göra saker som inbyggda regler inte kan göra.

Tänk dig till exempel att du spårar dina tandläkarpatienters födelsedagar för att se vilka som visas och sedan markerar att de har fått en gratulationshälsning från dig.

I det här kalkylbladet visas den information vi vill visa genom villkorsstyrd formatering som drivs av två regler och som innehåller en formel var. Den första regeln i kolumn A formaterar kommande födelsedagar. Regeln i kolumn C formaterar celler när "Y" har angetts, vilket visar att gratulationshälsningen har skickats.

Exempel på villkorsstyrd formatering med födelsedatum, namn och en skickade-kolumn

Så här skapar du den första regeln:

 1. Markera cellen A2 till och med A7. Det gör du genom att dra från A2 till A7.

 2. Öppna fliken Start och klicka på Villkorsstyrd formatering > Ny regel.

 3. Klicka på Klassisk i rutan Formatmall.

 4. Under rutan Klassisk markerar du Formatera endast de värden som rangordnas högst eller lägstgenom att klicka och ändrar till Bestäm vilka celler som ska formateras genom att använda en formel.

 5. I nästa ruta skriver du formeln: =A2>IDAG()

  Formeln använder funktionen IDAG för att se om datumen i kolumn A är högre än idag (i framtiden). I så fall formateras cellerna.

 6. I rutan Formatera med klickar du på anpassat format.

 7. Klicka på fliken Tecken i dialogrutan Formatera celler.

 8. Välj Röd i rutan Färg och Fet i rutan Stil.

 9. Klicka på OK tills alla dialogrutor har stängts.

Formateringen används i kolumn A.

Så här skapar du den andra regeln:

 1. Markera cellerna C2 till och med C7.

 2. Öppna fliken Start och klicka på Villkorsstyrd formatering > Ny regel.

 3. Klicka på Klassisk i rutan Formatmall.

 4. Under rutan Klassisk markerar du Formatera endast de värden som rangordnas högst eller lägstgenom att klicka och ändrar till Bestäm vilka celler som ska formateras genom att använda en formel.

 5. I nästa ruta skriver du formeln: =C2="Y"

  Formeln testar om cellerna i kolumn C innehåller “Y” (citattecknen runt Y:et innebär att det är text). I så fall formateras cellerna.

 6. I rutan Formatera med klickar du på anpassat format.

 7. Högst upp klickar du på fliken Tecken.

 8. Välj Vit i rutan Färg och Fet i rutan Stil.

 9. Högst upp klickar du på fliken Fyllning och väljer sedan Grön som Bakgrundsfärg.

 10. Klicka på OK tills alla dialogrutor har stängts.

Formateringen används i kolumn C.

Testa själv

I exemplen ovan används mycket enkla formler för villkorsstyrd formatering. Experimentera på egen hand och använd andra formler som du är bekant med.

Här är ett till exempel om du vill gå vidare till nästa nivå. Skriv följande data i arbetsboken. Börja i cell A1. Markera sedan cellerna D2:D11 och skapa en ny villkorsstyrd formateringsregel som använder formeln nedan.

=ANTAL.OM($D$2:$D$11;D2)>1

Se till att regeln kan tillämpas på cellerna D2:D11 när du skapar den. Ange ett färgformat som ska tillämpas på de celler som motsvarar villkoren (d.v.s. det finns fler än en instans av en stad i kolumnen D – Malmö och Göteborg).

Förnamn

Efternamn

Telefon

Stad

Anna

Lidman

555 12 13

Malmö

Jonas

Barnhill

555 12 14

Piteå

Torleif

Grauner

555 12 15

Göteborg

Mikael

Sandberg

555 12 16

Helsingborg

Johan

Letzén

555 12 17

Umeå

Katarina

Larsson

555 12 18

Göteborg

Bengt

Hasselgren

555 12 19

Kristianstad

Glenn

Sjöblom

555 12 20

Ystad

Kerstin

Zakardissnehf

555 12 21

Malmö

Esther

Engström

555 12 22

Luleå

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×