APA, MLA, Chicago – Formatera litteraturförteckningar automatiskt

En litteraturförteckning skapas automatiskt i Word från de källor som du använt dig av i dokumentet. Varje gång du lägger till en ny källhänvisning i dokumentet läggs källan till så att den visas i litteraturförteckningen i rätt format, till exempel MLA,APAoch Chicago.

Lägga till en källhänvisning efter ett citat

 1. Klicka på pilen bredvid Format i gruppen Källhänvisningar och litteraturförteckningar på fliken Referenser.

  Alternativet Format APA är markerat på fliken Referenser

 2. Klicka på det format du vill använda för citatet och källan. 

 3. Klicka i slutet av den mening eller fras du vill citera. 

 4. Klicka på Infoga källhänvisning och välj sedan Lägg till ny källa

 5. I rutan Skapa källa skriver du källhänvisningsuppgifterna och klickar sedan på OK.

  Alternativen i dialogrutan Skapa källa visas

När du är klar med de här stegen läggs källhänvisningen till i listan över tillgängliga källhänvisningar. Nästa gång du citerar behöver du inte skriva allt igen utan bara klicka på Infoga källhänvisning och välja den källan du vill använda.

Listan över källhänvisningar visas via knappen Infoga källhänvisning

Viktigt!: Formaten för APA och MLA kan ändras, så du bör kontrollera att formatversionerna uppfyller dina krav. Du kan skapa en egen, uppdaterad formatversion eller skapa anpassade format. Mer information finns i Källhänvisningar och litteraturförteckningar 102 – Skapa anpassade format.

Skapa en litteraturförteckning utifrån källorna

Så här skapar du en litteraturförteckning utifrån dina källor:

 1. Klicka på den plats där du vill infoga litteraturförteckningen. Litteraturförteckningen brukar vanligtvis ligga sist i dokumentet. 

 2. Klicka på Litteraturförteckning i gruppen Källhänvisningar och litteraturförteckningar på fliken Referenser.

Liksom i innehållsförteckningsverktyget i Word kan du välja ett fördefinierat litteraturförteckningsformat som innehåller en titel, eller så kan du klicka på Infoga litteraturförteckning om du vill lägga till källhänvisningen utan titel.

Mer information om hur du använder platshållare för källhänvisningar och hur du redigerar källor finns i Skapa en litteraturförteckning. Eller, om du vill exportera litteraturförteckningskällorna till en annan dator kan du läsa det här inlägget på Microsoft Word-bloggen.

APA, sjätte upplagan – åtgärdsprocedur för källhänvisningsformat.

I formatet APA används författarens namn och publiceringsdatumet. Om dokumentet innehåller flera källhänvisningar från samma författare  finns det en känd bugg i Word, som gör att källhänvisningsgeneratorn fyller i publikationstiteln även när den inte ska göra det. Så här åtgärdar du problemet om det skulle inträffa:

 1. Klicka på källhänvisningen i Word-dokumentet.

 2. Klicka på nedpilen och sedan på Redigera källhänvisning.

  De tillgängliga alternativen under en källhänvisning visas

 3. Klicka i kryssrutan Titel och sedan på OK.

Support för Office 2010 upphörde den 13 oktober 2020

Uppgradera till Microsoft 365 om du vill arbeta på valfri enhet var du än är och fortsätta få support.

Uppgradera nu

Formaten för APA och MLA kan ändras, så du bör kontrollera att formatversionerna uppfyller dina krav. Du kan skapa en egen, uppdaterad formatversion eller skapa anpassade format. Mer information finns i Litteraturförteckningar & 102 – Skapa anpassade format.

Om du använder källhänvisningsformatet APA, 5:e upplagan finns det ett problem du bör känna till. I formatet APA används författarens namn och publiceringsdatumet. Om du har flera källhänvisningar från samma författare finns det en bugg i Word 2010 där publikationstiteln fylls i även när den inte ska det. Om detta inträffar för dig, se avsnittet "APA 5th Edition citation style fix procedure below.

Lägga till en källhänvisning efter ett citat

 1. Klicka på fliken Referenser i menyfliksområdet i Word-dokumentet.
  Klicka på fliken Referenser.

 2. Klicka på pilen bredvid Format i gruppen Källhänvisningar och litteraturförteckningar.
  Klicka på pilen bredvid Format i gruppen Källhänvisningar och litteraturförteckningar

 3. Klicka på det format du vill använda för citatet och källan. 

 4. Klicka i slutet av den mening eller fras du vill citera. 

 5. Klicka på Infoga källhänvisning och välj sedan Lägg till ny källa

 6. Fyll i källhänvisningsuppgifterna och klicka på OK.
  Lägga till ny källa

När du är klar med dessa steg läggs källhänvisningen till i knappen Infoga källhänvisning, vilket betyder att du inte behöver fylla i alla uppgifter igen nästa gång som du citerar samma källa.
Klicka på Infoga källhänvisning.

Skapa en litteraturförteckning utifrån källorna

Så här skapar du en litteraturförteckning utifrån dina källor:

 1. Klicka på den plats där du vill infoga litteraturförteckningen. Litteraturförteckningen brukar vanligtvis ligga sist i dokumentet. 

 2. Klicka på Litteraturförteckning i gruppen Källhänvisningar och litteraturförteckningar på fliken Referenser

Precis som i innehållsförteckningsverktyget i Word kan du välja ett fördefinierat litteraturförteckningsformat som innehåller en titel, men du kan också klicka på Infoga litteraturförteckning om du vill lägga till källhänvisningen utan titel.
Klicka på Infoga bibliografi

Mer information om hur du använder platshållare för källhänvisningar och hur du redigerar källor finns i Skapa en litteraturförteckning i Word 2010. Om du vill exportera litteraturförteckningskällorna till en annan dator kan du läsa det här inlägget på Microsoft Word-bloggen.

Lösning på problemet med källhänvisningsformatet APA, 5:e upplagan

I formatet APA används författarens namn och publiceringsdatumet. Om du har flera källhänvisningar från samma författare finns det en bugg i Word 2010 där publikationstiteln fylls i även när den inte ska det. Så här åtgärdar du problemet om det skulle inträffa:

 1. Klicka på källhänvisningen i Word-dokumentet.

 2. Klicka på nedpilen och sedan på Redigera källhänvisning.
  Klicka på nedpilen och sedan på Redigera källhänvisning

 3. Klicka i kryssrutan Titel och sedan på OK.
  Klicka i kryssrutan Titel och sedan på OK

Du kan inte generera källhänvisningar automatiskt i Word Online. Dokumentets litteraturförteckning bevaras i Word Online, men det finns inget sätt att skapa en.

Om du har skrivbordsversionen av Word väljer du Öppna i Word för att öppna dokumentet.

Bild av kommandot Öppna i skrivbordsappen

Följ sedan anvisningarna för skrivbordsversionen av Word.

När du är klar och sparar dokumentet i Word ser du innehållsförteckningen när du öppnar dokumentet igen i Word Online.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×