Arbeta tillsammans med PowerPoint-presentationer

Arbeta tillsammans med PowerPoint-presentationer

När du sparar en presentation på OneDrive eller SharePoint Online för Microsoft 365kan du samar beta på en presentation samtidigt med dina kollegor.

För att du ska kunna arbeta med en presentation samtidigt måste alla författare använda PowerPoint 2010 eller senare (i Windows), PowerPoint 2016 för Mac eller senare eller PowerPoint för webben.

Dela din presentation med andra och samarbeta i den på samma gång

 1. Öppna din PowerPoint-presentation och välj dela Knappen Dela i det övre högra hörnet i menyfliksområdet när du är redo att samar beta.

  Om du inte har sparat presentationen på OneDrive eller SharePoint Online för Microsoft 365ber PowerPoint dig att göra det nu. När du har gjort detta kommer en e-postinbjudan att skickas.

  I dialog rutan Dela i PowerPoint-tillägget kan du ladda upp filen till Microsoft Cloud så att du smidigt delar den.

  Obs!: Om du inte vill överföra presentationen till molnet kan du dela den med alternativen bifoga en kopia... längst ned i dialog rutan.

 2. I rutan Skicka länk anger du e-postadressen för den person som du vill dela presentationen med. Om du redan har personens kontaktinformation sparad räcker det att ange namnet. I listrutan kan du avgöra om dina inbjudna deltagare kan redigera filen eller endast kan visa filen.

 3. Klicka på Dela. Om filen redan har sparats i molnet skickas en e-postinbjudan till dina inbjudna deltagare.

Se var andra arbetar i din delade presentation

 1. Öppna presentationen och börja arbeta med den.

  Om någon annan visar eller arbetar i presentationen visas deras miniatyrbild i det övre högra hörnet i menyfliksområdet. PowerPoint aviserar dig när någon öppnar eller lämnar din presentation.

  Personer och chatt
 2. Du ser också namnet på personen som visar eller redigerar presentationen i fönstret Dela. Det finns en indikator – på miniatyrbilden och i själva bilden – som visar var någon arbetar i presentationen. Hovra över eller markera den indikatorn för att ta reda på vem som redigerar.

  Visar ikonen som indikerar att även någon annan arbetar med en bild i PowerPoint 2016

  (För tillgänglighet kan du med PowerPoint också aktivera automatisk visning av redigerarens namn. Aktivera den via Arkiv > Alternativ > Avancerat > Visa > Visa närvaroflaggor för markerade objekt.)

  Visar ikonen som visar någon som arbetar på en del av en bild i PowerPoint 2016 för Windows
 3. Spara filen när du har arbetat färdigt.

  När andra författare har ändrat något ser du följande när du sparar:

  Visar meddelande om synkroniserade ändringar i PowerPoint

  Om dina uppdateringar och andra författares uppdateringar inte är i konflikt slås ändringarna ihop automatiskt och du behöver inte göra något annat.

Aviseringar när du öppnar en ändrad fil

Den här funktionen är endast tillgänglig för prenumeranter Den här funktionen är bara tillgänglig för Microsoft 365-prenumeranter som har Windows-skrivbordsklienter.

När andra gör ändringar i en delad presentationsfil visas ett meddelande i PowerPoint för Microsoft 365 när du öppnar filen. I en liten banderoll visas vem som har gjort ändringar i presentationen medan du var borta.

I PowerPoint för Office 365 visas vem som har gjort ändringar i den delade filen medan du var borta

Spåra ändringar: Ändringar som gjorts av andra är markerade

PowerPoint för Microsoft 365 håller automatiskt reda på ändringar i onlinedokument.

Den här funktionen är endast tillgänglig för prenumeranter Den här funktionen är bara tillgänglig för Microsoft 365-prenumeranter som har Windows-skrivbordsklienter.

Få stor påverkan med Meddelanden
 1. När du öppnar en ändrad presentation igen (eller i en fil som aktivt redigeras av någon annan) markeras ändrade bilder i turkos i miniatyrfönstret. En beskrivning säger "bilden har olästa ändringar".

  Markering av ändringar i miniatyrfönstret för PowerPoint
 2. Markera en miniatyr för att titta på bilden i fullständig storlek. Du ser den ändrade delen av bilden markerad som turkos. En tillhörande notation berättar vem som har gjort en ändring och när. Genom att titta på den reviderade bilden avmarkerar du hela turkos markeringen och texten "bilden har olästa ändringar".

  (Det finns vissa fall där en reviderad bild är markerad men den typ av ändring som har gjorts är inte markerad på den enskilda bilden. Exempel på sådana ändringar är: Ändringar i anteckningsrutan, borttagningen av en form, tillägg av en kommentar och animeringsändringar.)

  Markering av ändringar om vem som har gjort en ändring och när den var klar

Vad bestämmer att ändringar markeras:

 • Den här funktionen fungerar i delade dokument som lagras i OneDrive och SharePoint.

 • Ändringar markeras bara när den person som gör ändringen använder PowerPoint för webben, eller PowerPoint för Microsoft 365 – minst version 1707 av aktuell kanal eller version 1803 av halvårs vis för företags kanalen. Hitta din Office-version

 • Ändringar markeras inte om revisionsdata har inaktiverats för dokumentet i sekretessalternativen i Säkerhetscenter:

  Om sekretessalternativen inte är aktiverade lagras ett användarnamn (och tiden när användaren senast gjort ändringar i ett objekt) i presentationen för att stödja den här funktionen för markering av ändringar. Med Dokumentkontroll kan du ta bort den informationen om det behövs. (Läs artikeln ta bort dold och personlig information genom att titta på dokument, presentationer eller arbets böcker för vägledning om hur du använder dokument kontroll.)

  Om sekretessalternativen för är aktiverade är denna markeringsfunktion inaktiverad, vilket innebär att ingen personlig information (användarnamn och tider som nämns ovan) lagras.

  För att det ska vara möjligt att markera ändringar lagrar PowerPoint data om läst/oläst-status för enskilda bilder separat. Var dessa data lagras beror på vilken version och kanal av PowerPoint du använder. Vi byter till att lagra data i en Microsoft-onlinetjänst som utformats för att spara användarinställningar, men vi har inte slutfört bytet ännu.

  I följande tabell visas varje relevant version av PowerPoint och var data om läst/oläst-status lagras om varje person som öppnar filen:

  För detta versionsnummer (eller senare)

  Statusdata lagras i

  PowerPoint för Microsoft 365 i aktuell kanal

  mellan 1707 och 1710

  På datorns hårddisk, under sökvägen:

  %appdata%\Microsoft\PowerPoint\SlideViewState

  Den här platsen är skyddad av mappen Windows-användare. Om du vill kan du manuellt ta bort filer som registrerar din egen läst/oläst-status.

  PowerPoint för Microsoft 365 i aktuell kanal

  1711

  Microsoft Online-tjänster

  PowerPoint för Microsoft 365 i halvårs kanal för företag

  1803

  Microsoft Online-tjänster

  PowerPoint för Microsoft 365 för Mac

  16,11

  Microsoft Online-tjänster

  PowerPoint för Android

  16.0.9001.2077

  Microsoft Online-tjänster

  PowerPoint för iOS

  2.9.108.0

  Microsoft Online-tjänster

  PowerPoint Mobile

  17.8827

  Microsoft Online-tjänster

  Hitta din Office-version

 • Ändringar markeras inte om filen är krypterad eller lösenordsskyddad.

 • Ändringar markeras inte om filen är i .odp-format eller det äldre PowerPoint-formatet .ppt eller .pps.

Kommunicera med chatt och kommentarer

Välj kommentarer Knappen kommentarer i PowerPoint för att göra eller Visa kommentarer. Du kan också svara på eller lösa kommentarer och sedan markera dem som slutförda. Mer information finns i Lägga till kommentarer.

(endastMicrosoft 365 ) Du kan chatta direkt med andra som arbetar i en presentation som är lagrad på OneDrive för arbete eller skola eller SharePoint i Microsoft 365. Välj Chatt-knappen Knapp för gruppchatt i PowerPoint 2016 om du vill starta en gruppchatt med alla som arbetar med dokumentet.

Grå menyrad med knappen Chatta markerad

 • Chatt-historiken bevaras inte, så om du stänger dokumentet och sedan öppnar det igen senare kommer du att börja om med en tom chatt. Om du behöver mer bestående diskussion kan du överväga att använda kommentarer i stället.

 • Om andra personer öppnar filen för att redigera den kan de också ansluta till chatten, men de ser inte historiken över chatten före den tidpunkt då de öppnade filen. De kan bara se nya meddelanden från och med den tidpunkt då de öppnade den.

Visa tidigare versioner av filen

Den här funktionen är endast tillgänglig för prenumeranter Den här funktionen är bara tillgänglig för Microsoft 365-prenumeranter som har Windows-skrivbordsklienter.

Office bevarar tidigare versioner av SharePoint, OneDrive och OneDrive för arbete eller skola filer medan du arbetar med dem.

Om du vill öppna listan med tidigare versioner av en fil markerar du fil namnet i namn listen i programfönstret och väljer sedan versions historik.

Välj fil namnet i namn listen för att få åtkomst till filens versions historik

Versions historik är för visning, inte redigering. Du kan se en tidigare version av en fil.

Så här öppnar du en tidigare version:

 • I fönstret versions historik till höger väljer du Öppna version i ett av objekten i versions historik.

  En skrivskyddad kopia av den versionen öppnas i ett separat PowerPoint fönster.

Lösa konfliktskapande ändringar

Om det finns ändringar i konflikt visas en visuell jämförelse mellan dina ändringar och ändringarna i konflikt från en av dina kollegor när du väljer Spara. Du kan välja vilka ändringar du vill behålla.

Visar dialogrutan Ändringar i konflikt i PowerPoint

I jämförelsen visas bara ändringar som gjorts av andra och som är i direkt konflikt med ändringar som du har gjort. Ändringar som inte är i konflikt slås ihop automatiskt i presentationen när du sparar och du kan se dem i vyn Mina ändringar.

 1. Välj antingen Mina ändringar eller Ändringar som andra har gjort.

 2. Om det finns fler än en konflikt att lösa, gör du något av följande:

  • Välj Nästa för att fortsätta lösa konflikter. Välj Föregående för att gå tillbaka till en tidigare konflikt.

  • Om du vill välja samma uppsättning av ändringar för alla återstående konflikter markerar du rutan bredvid Gör det här för de återstående konflikterna.

   Visar kryssrutan för "Gör det här för de återstående konflikterna" i PowerPoint

 3. När du är klar med att lösa konflikter väljer du Klar.

Missar du presentations bild bibliotek? 

Gå till rutan för PowerPoint-förslag och rösta på Reviving den här funktionen.  

Arbeta var som helst från valfri enhet med Microsoft 365

Uppgradera till Microsoft 365 om du vill arbeta var som helst med de senaste funktionerna och uppdateringarna.

Uppgradera nu

Dela en presentation och en samtidig redigering

 1. Skapa ett utkast av presentationen och spara den sedan på en delad plats, till exempel OneDrive eller SharePoint.

 2. Öppna och börja arbeta med presentationen.

  Obs!: Om någon annan arbetar med presentationen visas en ikon för samtidig redigering Kontaktikon och ett nummer i statusfältet som visar hur många personer som arbetar med presentationen. Klicka på Kontaktikon för redigering för att se vem som arbetar med presentationen (som visas nedan).

  Två personer redigerar samtidigt

 3. När du är klar klickar du på arkiv > Spara.

  Om du är den enda som arbetar med presentationen sparas filen och du är klar. Om dina uppdateringar och andra författares uppdateringar inte står i konflikt kopplas de automatiskt och du behöver inte göra något mer.

Lösa ändringar som gjorts av andra

Om andra arbetar med samma presentation händer något av följande fel meddelanden:

 • När andra författare har gjort ändringar ser du följande:

  Granska ändringar eller ladda upp nu

 • Om ändringarna du och andra författare har gjort konflikt med varandra visas det här meddelandet:

  Lös konflikter

Så här löser du ändringar som gjorts av andra personer:

 1. Klicka på Visa ändringarpå fliken koppla och gör sedan något av följande:

  • Om du bara vill visa motstridiga uppdateringar klickar du på Visa endast konflikter.

   Konflikter visas.

  • Om du vill visa alla ändringar klickar du på Visa alla ändringar.

 2. Om du vill acceptera eller avvisa ändringar gör du något eller båda av följande:

  För motstridiga ändringar:

  • Om du vill acceptera en ändring som står i konflikt markerar du kryss rutan bredvid ikonen för den konfliktskapande ändringen Ikon för konfliktskapande ändring (visas nedan).

   Acceptera den konfliktskapande ändringen genom att markera kryssrutan

  • Om du vill ignorera en motstridig ändring gör du ingenting. Rutor som inte är markerade läggs inte till i presentationen.

  För standard ändringar:

  • Om du vill acceptera en standard ändring gör du ingenting.

   Markera kryssrutan om du vill godkänna standardändringarna som gjorts av andra

  • Om du vill avvisa en standard ändring avmarkerar du kryss rutan.

 3. När du är klar med ändringarna klickar du på Stäng sammanfogningsvyn.

  När du väljer Stäng sammanfogningsvyntillämpas alla ändringar och laddas upp till servern.

  Obs!: När du väljer Stäng sammanfogningsvynkan du inte gå tillbaka och Visa flaggade ändringar.

Support för Office 2010 upphörde den 13 oktober 2020

Uppgradera till Microsoft 365 om du vill arbeta på valfri enhet var du än är och fortsätta få support.

Uppgradera nu

Samtidig redigering av en presentation

 1. Öppna presentationen som är lagrad på servern i PowerPoint 2010.

  Ett meddelande visas i statusfältet längst ned i PowerPoint om du inte är den enda som arbetar med presentationen. Meddelandet visar hur många personer som för närvarande arbetar med presentationen. Klicka på numret för att visa namnen på de olika författarna.

  Avisering om att andra redigerar presentationen

 2. Klicka på Normal i gruppen presentationsfiler på fliken Visa för att visa presentationen i vyn Normal.

 3. I det vänstra fönstret som innehåller flikarna disposition och bilder går du till fliken bilder och letar efter en liten ikon längst ned till höger i bild miniatyren. Det visar att en samtidig redigering gör ändringar i bilden. Klicka på ikonen om du vill se namnet på samtidigt.

  Meddelanden: 

  • Ett annat sätt att se namnen på medförfattare till presentationen är att klicka på fliken Arkiv och sedan på info till vänster på skärmen. Namnen på Ko-författarna visas i fönstret i mitten.

   Personer som för närvarande redigerar presentationen och hur du skickar ett meddelande till dem

  • Om du vill skicka ett e-postmeddelande eller snabb meddelande till dina medarbetare klickar du på Skicka ett meddelandeoch sedan på Skicka ett e-postmeddelande eller Skicka ett snabb meddelande.

  • När en annan författare sparar sina ändringar får PowerPoint meddela dig, den ursprungliga författaren av presentationen, att ändringarna har gjorts. I fönstret som innehåller flikarna disposition och bilder på fliken bilder visas en ikon i det nedre högra hörnet av den miniatyr bild som har ändrats.

   Avisering om att ändringar har gjorts

Granska ändringar som andra författare har gjort

 1. Om du vill se om andra författare har ändrat presentationen klickar du på fliken Arkiv och sedan på info. Klicka sedan på Sparabredvid dokument uppdateringaroch sedan på Spara och granska.

  Fliken Arkiv som ett sätt att se om andra författare har ändrat din presentation

 2. Klicka sedan på Granska ändringarför att se de ändringar som andra författare har gjort.

  Knappen Granska ändringar

 3. När du klickar på Granska ändringarvisas fliken koppling i menyfliksområdet och ett ändrings fönster visas till höger i PowerPoint-fönstret. Fönstret revisioner innehåller en flik med bilder som visar vilka bilder som andra författare har ändrat och en flik med information om ändringarna i den aktuella bilden som visas.

På fliken koppla kan du använda knapparna i gruppen lösningar för att visa nästa och föregående ändringar som har gjorts av andra författare och acceptera eller avvisa dessa ändringar. Avsluta sammanfogningsvyn genom att klicka på Stäng sammanfogningsvyn.

Obs!: I sammanfogningsvyn kan du inte koppla nya uppdateringar från andra författare eller överföra ändringar till servern. Du måste slutföra recensionen genom att klicka på Stäng sammanfogningsvynoch sedan automatiskt överföra dina ändringar till servern.

Fliken Sammanfoga och fönstret Revisioner

Konfigurera PowerPoint för att meddela dig varje gång författare gör ändringar

Du kanske vill granska (och sedan acceptera eller avvisa) ändringar som andra författare gör till alla presentationer som du arbetar med innan de kopplas. Om så är fallet gör du följande:

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på alternativ till vänster på skärmen och klicka sedan på Sparai dialog rutan PowerPoint-alternativ .

 3. Markera kryss rutan Visa detaljerade kopplings ändringar när en sammanslagning sker under alternativ för att koppla dokument för filer för samarbets Server.

Dela din presentation med andra och samarbeta i den på samma gång

 1. Öppna PowerPoint-presentationen och välj dela Knappen Dela i det övre högra hörnet i menyfliksområdet och välj sedan Bjud in personer

  Om du inte har sparat presentationen på OneDrive eller SharePoint Online för Microsoft 365ber PowerPoint dig att göra det nu.

  Dialog Rute erbjudande för att överföra presentationen till Microsoft Cloud Storage för sömlös delning.

  Obs!: Om du hellre inte vill överföra presentationen till OneDrive eller SharePoint kan du dela den via en e-postbilaga genom att välja skicka en kopia i stället.

 2. Ange e-postadressen för den person som du vill dela presentationen med. Om du redan har personens kontaktinformation sparad räcker det att ange namnet. Med kontrollen högst upp kan du avgöra om dina inbjudna kan redigera filen eller bara kan visa filen.

 3. Klicka på Dela. Ett e-postmeddelande skickas till dina inbjudna.

Se var andra arbetar i din delade presentation

 1. Öppna presentationen och börja arbeta med den.

  Om någon annan visar eller arbetar i presentationen visas deras miniatyrbild i det övre högra hörnet i menyfliksområdet. PowerPoint aviserar dig när någon öppnar eller lämnar din presentation.

  Personer och chatt
 2. Du ser också namnet på personen som visar eller redigerar presentationen i fönstret Dela. Det finns en indikator – på miniatyrbilden och i själva bilden – som visar var någon arbetar i presentationen. Hovra över eller markera den indikatorn för att ta reda på vem som redigerar.

  Närvaro indikator i bild miniatyr fönstret

  (För tillgänglighet kan du med PowerPoint också aktivera automatisk visning av redigerarens namn. Aktivera det genom att välja PowerPoint -> inställningar > Visa > Visa närvaro flaggor för markerade objekt.)

  Visar ikonen som visar någon som arbetar på en del av en bild i PowerPoint 2016 för Windows
 3. Spara filen när du har arbetat färdigt.

  Om dina uppdateringar och andra författares uppdateringar inte är i konflikt slås ändringarna ihop automatiskt och du behöver inte göra något annat.

Aviseringar när du öppnar en ändrad fil

Den här funktionen är endast tillgänglig för prenumeranter Den här funktionen är bara tillgänglig för Microsoft 365-prenumeranter som har Windows-skrivbordsklienter.

När andra har gjort ändringar i en delad presentations fil kan PowerPoint för Microsoft 365 för Mac meddela dig när du öppnar filen igen. I en liten banderoll visas vem som har gjort ändringar i presentationen medan du var borta.

I PowerPoint för Office 365 visas vem som har gjort ändringar i den delade filen medan du var borta

Spåra ändringar: Ändringar som gjorts av andra är markerade

Den här funktionen är endast tillgänglig för prenumeranter Den här funktionen är bara tillgänglig för Microsoft 365-prenumeranter som har Windows-skrivbordsklienter.

PowerPoint för Microsoft 365 för Mac håller automatiskt reda på ändringar i onlinedokument.

Den här funktionen är endast tillgänglig för prenumeranter Den här funktionen är bara tillgänglig för Microsoft 365-prenumeranter som har Windows-skrivbordsklienter.

Få stor påverkan med Meddelanden
 1. När du öppnar en ändrad presentation igen (eller i en fil som aktivt redigeras av någon annan) markeras ändrade bilder i turkos i miniatyrfönstret. En beskrivning säger "bilden har olästa ändringar".

  Markering av ändringar i miniatyrfönstret för PowerPoint
 2. Markera en miniatyr för att titta på bilden i fullständig storlek. Du ser den ändrade delen av bilden markerad som turkos. En tillhörande notation berättar vem som har gjort en ändring och när. Genom att titta på den reviderade bilden avmarkerar du hela turkos markeringen och texten "bilden har olästa ändringar".

  (Det finns vissa fall där en reviderad bild är markerad men den typ av ändring som har gjorts är inte markerad på den enskilda bilden. Exempel på sådana ändringar är: Ändringar i anteckningsrutan, borttagningen av en form, tillägg av en kommentar och animeringsändringar.)

  Markering av ändringar om vem som har gjort en ändring och när den var klar

Vad bestämmer att ändringar markeras:

 • Den här funktionen fungerar i delade dokument som lagras i OneDrive och SharePoint.

 • Ändringar markeras bara när den person som gör ändringen använder PowerPoint för webben, eller PowerPoint för Microsoft 365 för Mac – minst version 16,11. Hitta din Office-version

 • Ändringar markeras inte om filen är krypterad eller lösenordsskyddad.

 • Ändringar markeras inte om filen är i .odp-format eller det äldre PowerPoint-formatet .ppt eller .pps.

Kommunicera med hjälp av kommentarer

Längst till höger i menyfliksområdet klickar du på kommentarer Knappen kommentarer för att se alla kommentarer som finns i presentationen.

Du kan lägga till en ny kommentar eller svara på eller lösa befintliga kommentarer.

( endastMicrosoft 365) Tagga en kollega i en kommentar med hjälp av @-tecken följt av personens namn. Den personen får ett e-postmeddelande med en länk till din kommentar. När användaren klickar på länken hamnar de i dokumentet och konversationen.

( endastMicrosoft 365) Du kan chatta med någon som redigerar filen samtidigt som du. Kom igång genom att klicka på ikonen chatta Två tal bubblor, en ovanpå den andra längst upp till höger på skärmen.

Grå menyrad med knappen Chatta markerad

Visa tidigare versioner av filen

Den här funktionen är endast tillgänglig för prenumeranter Den här funktionen är bara tillgänglig för Microsoft 365-prenumeranter som har Windows-skrivbordsklienter.

Office bevarar tidigare versioner av SharePoint, OneDrive och OneDrive för arbete eller skola filer medan du arbetar med dem.

Om du vill öppna listan med tidigare versioner av en fil markerar du fil namnet i namn listen i programfönstret och väljer sedan Bläddra bland versions historik.

Versions historik är för visning, inte redigering. Du kan se en tidigare version av en fil.

Så här öppnar du en tidigare version:

 • I fönstret versions historik till höger väljer du Öppna version i ett av objekten i versions historik.

  En skrivskyddad kopia av den versionen öppnas i ett separat PowerPoint fönster.

Du kan kopiera innehåll från en tidigare version. Du kan också Spara en kopia av en tidigare version så att du kan redigera den separat från den fil som du för närvarande arbetar med.

Dela en presentation med andra

 1. Längst till höger i menyfliksområdet klickar du på dela Knappen Dela

 2. I dialog rutan Skicka länk anger du namnen eller e-postadresserna för den familjen du vill dela presentationen med.

  Ange namnen på de personer som du vill dela länken med

  Lägg till ett meddelande till dina kollegor om du vill.

 3. Klicka på Skicka.

Se var andra arbetar i din delade presentation

När flera personer arbetar i en fil samtidigt visas indikatorer där de är:

 • I det övre högra hörnet i fönstret visas en skylt-med profil bild eller initialer – för varje person som för tillfället har filen öppen. Välj märke för att se var i bild leken de är.

 • I miniatyr fönstret visas en etikett i det övre högra hörnet av bild miniatyren med namnet på den person som finns på bilden.

Se revisioner som gjorts av andra

När du öppnar en presentation som någon annan har ändrat visas PowerPoint på två sätt:

 • Ett meddelande när du är borta visas till höger i fönstret.

  I PowerPoint för Office 365 visas vem som har gjort ändringar i den delade filen medan du var borta
 • I bild miniatyr fönstret till vänster är bilder som har ändrats markerade med en turkos bakgrund.

  Markering av ändringar i miniatyrfönstret för PowerPoint

  När du öppnar bilden ser du även en turkos kontur runt det reviderade bild elementet. Genom att titta på den reviderade bilden avmarkerar du hela turkos markeringen och texten "bilden har olästa ändringar".

Ge dig med hjälp av kommentarer eller chatt

Längst till höger i menyfliksområdet klickar du på kommentarer Knappen kommentarer för att se alla kommentarer som finns i presentationen.

Du kan lägga till en ny kommentar eller svara på eller lösa befintliga kommentarer.

Tagga en kollega i en kommentar med hjälp av @-tecken följt av personens namn. Den personen får ett e-postmeddelande med en länk till din kommentar. När användaren klickar på länken hamnar de i dokumentet och konversationen.

Du kan chatta med någon som redigerar filen samtidigt som du. Kom igång genom att klicka på knappen Chatta Chatt-knappen längst upp till höger på skärmen.

Chattknapp bredvid meddelandet om vem mer som redigerar för närvarande

Visa tidigare versioner av filen

Office bevarar tidigare versioner av SharePoint, OneDrive och OneDrive för arbete eller skola filer medan du arbetar med dem.

Använd fil > information > versions historik för att öppna listan med tidigare versioner av en fil.

Versions historik är för visning, inte redigering. Du kan se en tidigare version av en fil. Du kan kopiera innehåll från en tidigare version. Du kan också spara en kopia av en tidigare version så att du kan redigera den separat från den fil som du för närvarande arbetar med.

Byta namn på en presentations fil

Du kan byta namn på en fil i PowerPoint för webben medan du redigerar med andra samtidigt.

 1. Klicka på fil namnet i mitten av namn listen i PowerPoint för webben nästan längst upp i webbläsarfönstret.

  Klicka på fil namnet i mitten av namn listen längst upp i webbläsarfönstret.

 2. Skriv ett nytt namn på filen. Eller Använd piltangenterna för att placera insättnings punkten i rubriken och skriv sedan ändringarna i fil namnet.

 3. Tryck på Retur när du är klar.

För närvarande ändrar namnet synkroniseringar med andra instanser av filen som är öppen.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×