Fältet Arbetsprofil innehåller alternativ för den kontur som ska användas för resurser som har tilldelats en aktivitet. Arbetsprofilen avgör hur arbetet för en tilldelning ska fördelas under tilldelningens varaktighet. Ingen information visas i aktivitets- eller resursversionen av fältet. det gör bara motsvarande arbetsprofilinformation tillgänglig för tilldelningar. 

Det finns flera kategorier av arbetsprofilfält.

Datatyp    Uppräknad

Arbetsprofil (aktivitetsfält)

Inmatningstyp    Null

Användningsområden    Lägg till aktivitetsfältet Arbetsprofil i bladdelen i vyn Aktivitetsanvändning när du vill se motsvarande arbetsprofilfält för de enskilda tilldelningarna i aktiviteten.

Exempel    Du granskar arbetsprofilerna för aktivitetstilldelningar. Du lägger till aktivitetsfältet Arbetsprofil i vyn Aktivitetsanvändning. Ingen information visas i fältet Arbetsprofil bredvid själva aktivitetsnamnet. Arbetsprofilerna för aktiviteternas tilldelningar visas emellertid i tilldelningsfälten Arbetsprofil under varje aktivitetsnamn. Du ser att för uppgiften Samordna en mässa tilldelas Janne med en arbetsprofil som är inläst.

Arbetsprofil (resursfält)

Inmatningstyp    Null

Användningsområden    Lägg till resursfältet Arbetsprofil i bladdelen i vyn Resursanvändning när du vill se motsvarande arbetsprofilfält för en resurs enskilda tilldelningar.

Exempel    Du granskar arbetsprofilerna för resursernas tilldelningar. Du lägger till resursfältet Arbetsprofil i vyn Resursanvändning. Ingen information visas i fältet Arbetsprofil bredvid Jannes namn. Men arbetsprofilerna för Jannes uppgifter visas i tilldelningsfälten Arbetsprofil under Jannes namn. För Janne har aktiviteten "Coordinate trade show" en arbetsprofil som redan är inläst.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×