AVF (fält)

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Fältet AVF (avvikelse vid slut) visas skillnaden mellan TBK (budgeterat vid slut) eller originalkostnad och EAC (uppskattning vid slut) för en aktivitet, resurs eller tilldelning med en aktivitet.

Det finns flera kategorier av fälten AVF.

Datatyp    Valuta

AVF (aktivitetsfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    När en originalplan innehåller fältet AVF för aktiviteten 0 kr. Planerade kostnaden för en aktivitet och den budgeterade kostnaden för aktiviteten är vid den här tidpunkten samma så att variansen är 0 kr. Eftersom ändringar i planen görs, eller som status har rapporterats för aktiviteten, beräknas Microsoft Office Project AVF för aktiviteten. Detta omfattar kostnaden för verkligt arbete plus eventuella kostnader per tillfälle för aktiviteten hittills. Project beräknas AVF på följande sätt:

AVF = budgeterat vid slut (originalkostnaden) - uppskattning vid slut

Rekommenderad användning    Lägg till fältet AVF i en aktivitetslista när du vill se om du förmodligen kommer att vara under, över eller inom budgetramarna när aktiviteten har slutförts.

Exempel    Den budgeterade kostnaden för en aktivitet är 500 kr eftersom du ursprungligen uppskattade att det skulle ta tilldelade $50 per timme resursen 10 timmar för att slutföra. Om resursen endast behöver fem timmar att slutföra uppgiften, den budgeterade kostnaden är 500 kr och den beräknade kostnaden uppdateras till 250 USD. AVF visar därför 250 USD, som anger att du är planerat för att vara under budget på aktiviteten genom 250 USD vid genomförandet av en uppgift.

Obs!    Om AVF är negativt returneras är den planerade kostnaden för aktiviteten över den budgeterade kostnaden eller originalplan. I detta fall kan du ändra mängden återstående arbete eller tilldela en annan resurs med en lägre kostnad för återstående arbete för aktiviteten. Om AVF är positivt kan är den planerade kostnaden för aktiviteten under budget.

AVF (resursfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    När en originalplan innehåller fältet AVF för resursen 0 kr. Planerade kostnaden för resursen och den budgeterade kostnaden för resursen är vid den här tidpunkten samma så att variansen är 0 kr. Eftersom ändringar i planen görs, eller som rapporter resursstatus för alla tilldelade aktiviteter, beräknas Microsoft Office Project AVF för resursens alla tilldelningar. Detta omfattar kostnaden för verkligt arbete plus eventuella kostnader per tillfälle för resurs hittills. Project beräknas AVF på följande sätt:

AVF = budgeterat vid slut (originalkostnaden) - uppskattning vid slut

Rekommenderad användning    Lägg till fältet AVF i en resurslista när du vill se om du förmodligen kommer att vara under, över eller inom budgetramarna för en resurs när alla tilldelade aktiviteter slutförs.

Exempel    Om den budgeterade kostnaden för en resurs är 5 000 kr och den beräknade kostnaden är 4 000 kr, AVF är 1 000 kr, vilket betyder att kostnaden för resursens tilldelningar är planerat för att vara 1 000 kr under budget vid slut på alla resursens tilldelningar.

Obs!    Om AVF är negativt returneras är den planerade kostnaden för resursen över den budgeterade kostnaden eller originalplan. I detta fall kan du ändra mängden återstående arbete för vissa tilldelningar eller tilldela en annan resurs med en lägre kostnad för återstående arbete för tilldelningar. Om AVF är positivt kan är den planerade kostnaden för resursen under budget.

AVF (tilldelningsfält)

Typ av post     Beräkning

Beräkning     När en originalplan har angetts och en tilldelning görs innehåller fältet AVF för tilldelningen 0 kr. Planerade kostnaden för tilldelningen och den budgeterade kostnaden för tilldelningen nu är det samma variansen är 0 kr. Eftersom ändringar i planen görs, eller som tilldelad resurs rapporter arbete, beräknas Microsoft Office Project AVF för tilldelningen. Det här värdet innehåller kostnaden för verkligt arbete plus eventuella kostnader per tillfälle för tilldelningen hittills. Project beräknas AVF på följande sätt:

AVF = avvikelse vid slut (Originalkostnad) - uppskattad

Rekommenderad användning     Lägg till fältet AVF i listdelen i vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning när du vill se om du förmodligen kommer att vara under, över eller inom budgetramarna för en tilldelning när det är helt klar.

Exempel     Om den budgeterade kostnaden för en tilldelning är 500 kr och den beräknade kostnaden är 400 dollar, är AVF 100 kr, vilket innebär för att vara 100 kr under budget vid tilldelningens slut.

Obs!     Om AVF är negativt returneras är den planerade kostnaden för tilldelningen över den budgeterade kostnaden eller originalplan. I detta fall kan du ändra mängden återstående arbete för tilldelningen eller tilldela en resurs med en lägre kostnad för resten av aktiviteten. Om AVF är positivt kan är den planerade kostnaden för tilldelningen under budget.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×