AVRUNDA.NEDÅT (funktionen AVRUNDA.NEDÅT)

Avrundar ett tal nedåt mot noll.

Syntax

AVRUNDA.NEDÅT(tal;noggrannhet)

Tal     är ett reellt tal som du vill avrunda nedåt.

Noggrannhet     anger det antal decimaler eller siffror till vilket tal ska avrundas.

Kommentarer

  • AVRUNDA.NEDÅT fungerar som AVRUNDA med den skillnaden att funktionen alltid rundar av ett tal nedåt.

  • Om antal_siffror är större än 0 (noll) rundas talet av nedåt till angivet antal decimaler.

  • Om antal_siffror är 0 rundas talet av nedåt till närmaste heltal.

  • Om noggrannhet är mindre än 0, avrundas tal nedåt till vänster om decimalkommat.

Exempel

Formel

Beskrivning (resultat)

=AVRUNDA.NEDÅT(3,2;0)

Avrundar 3,2 nedåt till inga decimaler (3)

=AVRUNDA.NEDÅT(76,9;0)

Avrundar 76,9 nedåt till inga decimaler (76)

=AVRUNDA.NEDÅT(3,14159;3)

Avrundar 3,14159 nedåt till tre decimaler (3,141)

=AVRUNDA.NEDÅT(-3,14159;1)

Avrundar -3,14159 nedåt till en decimal (-3,1)

=AVRUNDA.NEDÅT(31415,92654;-2)

Avrundar 31415,92654 nedåt till två decimaler till vänster om decimalkommat (31400)

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×