I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av funktionen AVRUNDA.UPPÅT i Microsoft Excel.

Beskrivning

Avrundar ett tal uppåt från 0 (noll).

Syntax

AVRUNDA.UPPÅT(tal; decimaler)

Syntaxen för funktionen AVRUNDA.UPPÅT har följande argument:

  • Tal    Obligatoriskt. Detta är det reella tal som du vill avrunda uppåt.

  • Decimaler Obligatoriskt. Detta är det antal decimaler som du vill avrunda talet till.

Kommentarer

  • AVRUNDA.UPPÅT fungerar som AVRUNDA med den skillnad att funktionen alltid avrundar ett tal uppåt.

  • Om decimaler är högre än 0 (noll), avrundas tal uppåt till angivet antal decimaler.

  • Om decimaler är 0 avkortas tal till närmaste heltal uppåt.

  • Om decimaler är mindre än 0, avrundas talet uppåt till vänster om decimalkommat.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Formel

Beskrivning (Resultat)

Resultat

=AVRUNDA.UPPÅT(3,2;0)

Avrundar 3,2 uppåt till noll decimaler.

4

=AVRUNDA.UPPÅT(76,9;0)

Avrundar 76,9 uppåt till noll decimaler.

77

=AVRUNDA.UPPÅT(3,14159; 3)

Avrundar 3,14159 uppåt till tre decimaler.

3,142

=AVRUNDA.UPPÅT(-3,14159; 1)

Avrundar -3,14159 uppåt till en decimal.

-3,2

=AVRUNDA.UPPÅT(31415,92654; -2)

Avrundar 31 415,92654 uppåt till två decimaler till vänster om decimaltecknet.

31500

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×