Avvaktar svar (fält)

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Fälten Avvaktar svar visar om bekräftelser har inkommit från gruppmedlemmar som har blivit tilldelade aktiviteter.

Det finns flera kategorier av fälten Avvaktar svar. Läs mer om fältkategorier.

Datatyp    Ja/Nej

Avvaktar svar (aktivitetsfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    Så fort du skickar ut tilldelningsuppdateringar till de gruppmedlemmar som har tilldelats en aktivitet anges Ja i fältet Avvaktar svar. I samma ögonblick som alla svar har inkommit från samtliga tilldelade gruppmedlemmar ändras fälttexten från Ja till Nej.

Bästa användning    Lägg in fältet Avvaktar svar tillsammans med fältet Bekräftat i en aktivitetslista om du vill följa upp status för gruppmedlemmarnas aktivitetstilldelningar.

Exempel    Du vill med jämna mellanrum kunna kontrollera vilka aktiviteter som har utestående svar på tilldelningsuppdateringar och lägger till fältet Avvaktar svar i en aktivitetslista. Du kan sedan följa upp utestående svar som gör att aktivitetstilldelningarna förskjuts.

Avvaktar svar (resursfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    Så fort du tilldelar en gruppmedlem en aktivitet och skickar en uppdatering via Microsoft Office Project Server anges Ja i fältet Avvaktar svar. I samma ögonblick som alla svar har inkommit på samtliga tilldelningsuppdateringar som har skickats till gruppmedlemmen ändras fälttexten från Ja till Nej.

Rekommenderad användning    Lägg till fältet Avvaktar svar samt Bekräftat i en resurslista om du vill följa upp status för aktivitetstilldelningar som gjorts med Project Server. Detta fält visar från vilka gruppmedlemmar du ännu behöver svar för att kunna slutföra tilldelningsinställningarna.

Exempel    Du vill med jämna mellanrum kunna kontrollera vilka gruppmedlemmar som har utestående svar på tilldelningsuppdateringar. Du lägger till fältet Avvaktar svar i en resursvy. Du kan sedan följa upp utestående svar som gör att aktivitetstilldelningarna förskjuts.

Avvaktar svar (tilldelningsfält)

Posttyp    Beräknad eller angiven

Beräkning    Så fort du tilldelar en gruppmedlem en aktivitet och skickar en uppdatering via Project Server anges Ja i fältet Avvaktar svar. I samma ögonblick som ett svar på meddelandet inkommer ändras fälttexten från Ja till Nej.

Rekommenderad användning    Infoga fältet Avvaktar svar tillsammans med fältet Bekräftat i den tidfasade delen av vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning om du vill följa upp status för gruppmedlemmars aktivitetstilldelningar via Project Server. Du kan också ändra texten i fältet Avvaktar svar manuellt.

Exempel    Du väntar på ett svar från Christer som preliminärt har tilldelats aktiviteten Ta fram kostnadsförslag. Om du pratar med Christer och får veta att han inte kan åta sig aktiviteten kan du ändra fältet Avvaktar svar till Nej.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×