Bädda in en Excel-arbetsbok på en webb sida eller blogg från SharePoint eller OneDrive för företag

Dela från OneDrive? Gå hit.

Eftersom inbäddade Excel på webben-arbetsböcker är aktiverade på SharePoint Online kan du använda dem på din webb sida eller blogg där andra kan visa och interagera med dem utan att behöva logga in på SharePoint Online. Du kan hämta en URL-adress för Microsoft 365-värdbaserade arbets böcker och använda den för att bädda in dem direkt på din webb sida eller blogg genom att ange SRC-attributet för ett <iframe>-element på webb sidan.

Följ instruktionerna nedan för att bädda in SharePoint Online-värd Excel på webben BI-arbets böcker på din webb sida eller blogg.

Ange arbets boks behörigheter

Innan du bäddar in en arbets bok på en webb sida eller blogg bör du kontrol lera att den delas med alla relevanta personer. Om du till exempel kör en offentlig blogg kan du dela arbets boken med alla, inklusive personer som inte ingår i organisationen. Så här delar du en arbets bok:

 1. I SharePoint Online väljer du menyn mer (...) bredvid arbets boken som du vill dela och klickar sedan på dela.

  Menyn Mer (...) bredvid arbetsboken

 2. I rutan Bjud in personer väljer du allaoch välj kan visa.

  Dela dialogruta

  Meddelanden: 

  • Det är möjligt att en SharePoint administratör blockerar alternativet att bjuda in alla att visa en arbets bok. I så fall väljer du alla utom externa användare i stället eller rådfrågar din administratör.

   Rutan Kräv inloggning ska avmarkeras oberoende av ovanstående alternativ för offentlig anonym åtkomst.

  • Det är möjligt att en SharePoint administratör blockerar anonym åtkomst genom att ta bort rutan Kräv inloggning och sedan använda den som standard. I så fall ska du kontakta din administratör.

  • Du kan inte redigera en inbäddad Excel på webben-arbetsbok men personer med rätt behörighet kan öppna den inbäddade arbets boken i Excel där de kan redigera data.

 3. Om du vill aktivera delning av arbets boken med gäster avmarkerar du kryss rutan Kräv inloggning och klickar på dela.

Hämta URL-adressen till den offentliga arbets boken

 1. Välj menyn mer (...) bredvid arbets boken igen och klicka på en gäst länk.

  Gästlänk på menyn Mer

 2. Välj URL för gäst länken, kopiera den och klistra in den i anteckningar.

 3. Om du vill aktivera den inbäddade arbets boken ändrar du webb adressen så här:

  • Om du vill visa arbets boken som en inbäddad arbets bok lägger du till URL-parametern Action = embedview i slutet av URL-strängen.

  • Om du vill tillåta interaktivitet med filter och pivottabeller i arbets boken lägger du till URL-parametern wdAllowInteractivity = True.

  • Om du vill att BI-funktioner som Power View-visualiseringar, pivottabeller och data modellbaserade utsnitt ska fungera i den inbäddade arbets boken kan du lägga till strängen &wdbipreview = True.

Tips: 

 • Den sista URL-adressen ska likna den här:

 • https://host/personal/user/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=2UdAHGlFpWVaJjkI32xuisKCQsULG6M6b%2fIjG1LYpRM%3d&docid = 166d02b42f5a1443781a1de428d9518ee&åtgärd = embedview&wdbipreview = True

Ange ytterligare parametrar

Ytterligare URL-parametrar kan ändra hur den inbäddade arbets boken presenteras.

Här är ett exempel på en URL-adress med fler parametrar:

<iframe-bredd = "500" Height = "200" frameborder = "0" Scrolling = "nej" src = "https://host/personal/user/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=2UdAHGlFpWVaJjkI32xuisKCQsULG6M6b%2fIjG1LYpRM%3d&docid = 166d02b42f5a1443781a1de428d9518ee&åtgärd = embedview&wdbipreview = True&wdHideSheetTabs = True&wdAllowInteractivity = True& item = PivotTable1& ActiveCell = B4&wdHideGridlines = True &wdHideHeaders = True& wdDownloadButton = True ">

I följande tabell visas de parametrar vi har använt i exempel-URL: en och en kortfattad beskrivning av hur den påverkar presentationen. Här är en lista över standard parameter inställningarna:

URL-parameter

Effekt

Standard

wdHideSheetTabs = sant

Döljer bladflikarna som visas längst ned i alla blad i en arbets bok.

Falskt

wdAllowInteractivity = sant

Du kan interagera med data om arbets boken innehåller en tabell eller pivottabell som kan sorteras och filtreras.

True

Item = itemName

Visar ett specifikt objekt. Om arbets boken innehåller ett diagram, en tabell, en pivottabell eller ett namngivet område, och du bara vill visa ett av objekten på webb sidan, kan du använda parametern objekt om du vill ange ett objekt. Information om namngivna områden och namngivna objekt i Excel-arbetsböcker finns i definiera och använda namn i formler.

Inte inställd

ActiveCell = CellName

Anger den aktiva cellen (markerat) i den inbäddade arbets boken när webb sidan öppnas. Du kan ange den aktiva cellen efter cell referens (till exempel a1) eller efter namn.

Du kan också använda den här parametern för att definiera det aktiva bladet genom att markera en cell i kalkyl bladet. Om du vill välja ett Power View-blad som aktivt anger du den här parametern till a1, även om det inte finns något rutnät i Power View-bladet.

Om du inte anger den aktiva cellen visas den senast sparade vyn.

Den senast sparade vyn visas.

wdHideGridlines = sant

Döljer stöd linjer i kalkyl bladet.

Falskt

wdHideHeaders = sant

Döljer kolumn-och rad rubrikerna.

Falskt

wdDownloadButton = sant

Inkluderar knappen Ladda ned så att användare kan ladda ner sin egen kopia av arbets boken.

Excel-ikon i Excel för webben

Falskt

Ange ram storleken

Du kan ändra storlek på ramen som visar arbets boken på din webb sida genom att använda standard egenskaper för HTML-iframe. Leta efter värden för bredd och höjd (i bild punkter) inuti iframe-taggen och ändra värdena för att få den ram storlek du vill använda.

<iframe width = "201" höjd = "173" frameborder = "0" rullning = "nej"

Testa den publicerade arbets boken

Som bloggare ska du testa att den inbäddade arbets boken du har publicerat är tillgänglig för anonyma personer. Här är några saker du bör tänka på:

 • För Power View krävs Silverlight. HTML-format 5 kan begränsa vissa funktioner i Power View.

 • En licens plan som ger iframe Creator eller fil ägaren privilegierade åtkomst till andra personer kanske inte har någon. Om du vill vara säker på att offentliga läsare kan visa den inbäddade arbets boken kör du ett overifierat test genom att öppna webbläsaren i ett privat läge och öppna den inbäddade arbets boken. Gör så här:

  1. Öppna en webbläsare i ett privat läge. Klicka till exempel på Start i privat surfning i IE eller nytt inkognitofönster-fönster i Chrome.

  2. Navigera till den publicerade bloggen.

  3. Visa och interagera med den inbäddade arbets boken.

Begränsningar för inbäddade arbets böcker

Funktion

Maxgräns

Arbets boks storlek

10 MB

Antal samtidiga visnings program

1000

Meddelanden: 

 • Den tungt omfattande trafiken i den inbäddade arbets boken kan leda till att vissa visnings program begränsas.

 • Tillgängligheten för en inbäddad arbets bok kan påverkas av antalet inbäddade arbets böcker i Data Center eller klient organisation.

Mer information finns i

Power View interaktiva visualiseringar och pivottabeller kan nu bäddas in på Bloggar och webbplatser

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×