Baskalender (resursfält)

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Datatyp     Räknas upp

Typ av post     Anges

Beskrivning     I fältet Baskalender anges vilken kalender som är baskalender för en resurskalender. Listan innehåller de tre inbyggda kalendrarna och nya baskalendrar som du har skapat i dialogrutan Ändra arbetstid. De inbyggda kalendrarna är:

  • 24 timmar

  • Nattskift

  • Standard (standard)

Rekommenderad användning     Lägg till fältet Baskalender i en resurslista om du vill visa, filtrera eller tilldela namnet på den baskalender som ska användas för bestämning av resursens allmänna tillgänglighet och arbetskapacitet.

Exempel     Utöver standardkalendern för resurser som arbetar 40 timmar i veckan, det vill säga måndag till fredag från 8.00 till 17.00, har du också aktiverat en morgonkalender för vissa deltidsresurser som arbetar 20 timmar i veckan från 8.00 12.00. Det senaste året har Stefans schema baserats på morgonkalendern, men nu har Stefan blivit heltidsanställd. Du lägger till fältet Baskalender i vyn Resurslista och ändrar fältets information från Morgon till Standard.

Obs!     Du kan också ange baskalendern för en resurs i dialogrutan Resursinformation. Kalendern Standard används som standardbaskalender.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×