Begränsa sökvillkoren för att förbättra dina sökningar i Outlook

Du kan skriva flera meningar i sökrutan högst upp i meddelandelistan i Outlook. Förutom att söka efter olika ord och fraser kan du använda olika operatorer, skiljetecken och nyckelord för att begränsa sökresultaten.

Det mest grundläggande sättet att söka är att helt enkelt skriva in ett ord eller en fras.

Outlook använder något som kallas prefixmatchning när du söker. Om du skriver jan i sökrutan Outlook returneras meddelanden som innehåller jan, Jan, Janne och januari men inte trojan eller Siljan. Dessutom behandlar sökningen tal som är kopplade till ord (inga blanksteg mellan ordet och talet) som en del av ordet. Sökningar efter "365" kommer inte att hitta meddelanden som innehåller "Office365".

Grunderna för sökning

  • När du skriver ord i sökrutan söker Outlook i både e-postmeddelanden och många typer av bifogade filer efter ordet eller frasen. Om du till exempel söker efter ”projekt”, med eller utan citattecken, returnerar Outlook alla meddelanden med ordet projekt, projektor, projektering osv. någonstans i avsändarnamnet, ämnet, meddelandetexten eller bifogade filer.

  • När du skriver in en e-postadress, till exempel naima.larsson64@yahoo.com returnerar Outlook alla e-postmeddelanden som innehåller den e-postadressen någonstans i ämnet, meddelandetexten eller många typer av bifogade filer samt meddelanden från den e-postadressen. Om du vill begränsa sökresultatet till e-postmeddelanden från en e-postadress skriver du från:naima.larsson64@yahoo.com i sökrutan.

Använda Outlooks inbyggda sökfilter

Du får ett antal inbyggda sökfilter i Outlook. Klicka i sökrutan om du vill använda de inbyggda filtren. Baserat på dina inställningar kan du använda Avancerad sökning genom att klicka på filterknappen till höger i sökrutan. Alternativt kommer Outlook-menyfliksområdet ändras och visa fliken Sök. Använd något av alternativen i gruppen Förfina för att förfina sökresultaten.

Du hittar sökrutan högst upp på skärmen, oavsett om du använder det förenklade menyfliksområdet eller det klassiska menyfliksområdet.

Använd sökrutan högst upp på skärmen med det förenklade menyfliksområdet

Använd sökrutan högst upp på skärmen med det klassiska menyfliksområdet

Använd en avancerad sökning i Outlook

Sökreferenstabeller

I följande tabell visas några exempel på sökningar som kan vara användbara. Utöver dessa exempel kan du använda OCH, INTE, ELLER <, >, = och andra operatorer för att förfina sökningen. Operatorer skrivs med versaler.

Skriv så här

Om du vill hitta det här

jon

Objekt som innehåller jon, jontejohan, JOHAN, JoHan eller någon annan kombination av versaler och gemener. Snabbsökning är inte skiftlägeskänsligt. Då hittar du INTE objekt som innehåller abcBOBdef eller 123bob.

jon svensson

Objekt som innehåller jon tillsammans med alla variationer som visas i föregående rad, eller svensson tillsammans med andra ord som innehåller svensson, men inte nödvändigtvis i den ordningen.

johan OCH svensson

Objekt som innehåller både johan och svensson men inte nödvändigtvis i den ordningen. Observera att logiska operatorer som OCH, ICKE och ELLER måste skrivas med versaler.

johan ICKE svensson

Objekt som innehåller johan tillsammans med alla variationer som visas i den första raden i tabellen, men inte svensson.

johan ELLER svensson

Objekt som innehåller johan tillsammans med alla variationer som visas i den första raden i tabellen, svensson eller båda.

"jon"

Objekt som innehåller den exakta frasen jon och inte variationer som johan eller jonte. Du måste använda citattecken för att söka efter en exakt sträng.

från:"johan svensson"

Objekt som skickats från johan svensson. Observera användningen av citattecken så att sökresultatet matchar den exakta frasen inom citattecknen.

Du kan också skriva från: och de första bokstäverna i kontaktens namn så föreslår Outlook en lista med kontakter som du kan välja bland.

från:"johan svensson" om:"statusrapport"

Objekt som skickats från johan svensson där statusrapport visas på ämnesraden, i meddelandetexten eller i bifogat innehåll. Observera användningen av citattecken så att sökresultatet matchar den exakta frasen inom citattecknen.

harbifogadefiler:ja

Objekt som har bifogade filer. Du kan också använda harbilaga:sant för att få samma resultat.

bifogadefiler:presentation.pptx

Objekt som har bifogade filer med namnet presentation.pptx eller en bilagan som innehåller presentation.pptx.

ämne:"johan svensson"

Objekt vars ämne innehåller frasen johan svensson.

kopia:"johan svensson"

Objekt där visningsnamnet johan svensson finns på raden Kopia.

kopia:johansvensson@contoso.com

Objekt där e-postadressen johansvensson@contoso.com finns på raden Kopia.

hemlig kopia:johan

Objekt där johann finns på raden Hemlig kopia.

kategori:röd

Objekt som innehåller ett kategorinamn som innehåller ordet röd. Till exempel ”röd kategori” eller ”röding” eller ”röda korset”.

meddelandestorlek:<10 KB

Objekt vars storlek är mindre än 10 kilobyte. Observera användningen av jämförelseoperatorn "mindre än" (<).

meddelandestorlek:>5 MB

Objekt vars storlek är större än 5 megabyte. Observera användningen av jämförelseoperatorn "större än" (>).

received:=2016-01-01

Objekt som kom 2016-01-01. Observera användningen av jämförelseoperatorn "lika med" (=).

Obs! Det mottagna menyfliksområdet har ersatts med en datumväljare under Avancerad sökning. Användare kan fortfarande ange datum manuellt i huvudsökrutan.

mottaget: igår

Objekt som kom igår. Snabbsökning känner även igen följande datumvärden:

  • Relativa datum:    Exempel: idag, imorgon och igår

  • Sammansatta relativa datum:    Exempel: den här veckan, nästa månad, förra veckan, senaste månaden och nästa år

  • Dagar:     söndag, måndag ... lördag

  • Månader:     januari, februari... december

mottaget:förra veckan

Objekt som kom förra veckan. Observera att om du kör den här frågan igen en månad senare får du ett annat resultat eftersom det är en tidsrelativ fråga.

klart:förra veckan

Objekt som har flaggats för uppföljning av ett förfallodatum.

meddelandestorlek:mycketsmå

Objekt vars storlek är mindre än 10 kilobyte

meddelandestorlek:små

Objekt vars storlek är mellan 10 och 25 kilobyte

meddelandestorlek:medelstora

Objekt vars storlek är mellan 25 och 100 kilobyte

meddelandestorlek:stora

Objekt vars storlek är mellan 100 och 500 kilobyte

meddelandestorlek:mycketstora

Objekt vars storlek är mellan 500 kilobyte och 1 megabyte

uppföljningslagga:följ upp

Objekt som har flaggats med Följ upp.

meddelandestorlek:extermtstora

Objekt vars storlek är större än 5 megabyte

harflagga:sant

Objekt som har flaggats för uppföljning.

från:johan (mottaget:17-07-01 ELLER mottaget:17-08-01)

Objekt från johan som kom 17-07-01 eller 17-08-01. Observera användningen av parenteser för att gruppera datumen.

received>=10/1/16 AND received<=10/5/16

Objekt som kom mellan 16-10-01 och 16-10-05. 
Obs: Använd inget kolon för mottagna områden. 

received>10/1/16 AND received<10/5/16

Objekt som kom efter 16-10-01 men före 16-10-05.
Obs: Använd inget kolon för mottagna områden. 

skickat:igår

Returnerar alla objekt som skickades igår (av alla). Den här sökningen returnerar objekt som du har skickat till andra och objekt som andra skickat till dig.

till:johan

Objekt du har skickat till johan när du söker i mappen Skickade objekt.

läst:nej

Objekt som inte har lästs. Du kan även använda läst:falskt och få samma resultat.

ämne:status mottaget:maj

Objekt som har tagits emot från någon under maj (vilket år som helst) där ämnet innehåller status.

Kalendersökningar

Följande sökningar returnerar bara rätt resultat när de körs från en mapp i Kalender.

Skriv så här

Om du vill hitta det här

startdatum:nästa vecka ämne:status

  Kalenderobjekt nästa vecka där ämnet innehåller status.

är:återkommande

Kalenderobjekt som är återkommande.

organisatör:johan

Kalenderobjekt där johan är organisatören.

Kontaktsökningar

Följande sökningar returnerar bara rätt resultat när de körs från en mapp i Kontakter.

Skriv så här

Om du vill hitta det här

förnamn:johan

Kontakter som innehåller johan i fältet Förnamn.

efternamn:svensson

Kontakter som innehåller svensson i fältet Efternamn.

smeknamn:johan

Kontakter som innehåller johan i fältet Smeknamn.

tjänstetitel:läkare

Kontakter som innehåller läkare i fältet Befattning.

telefonarbete:5555-01 00 00

Kontakter som innehåller 555-0100 i fältet Telefon, arbete.

hemtelefon:5555-01 00 00

Kontakter som innehåller 555-0100 i fältet Telefon, hem.

mobiltelefon:5555-01 00 00

Kontakter som innehåller 555-0100 i fältet Mobiltelefon.

faxföretag:5555-01 00 00

Kontakter som innehåller 555-0100 i fältet Fax, arbete.

adressarbete:(Storgatan 1, 12345 Storstad)

Kontakter som innehåller Storgatan 1, 12345 Storstad i fältet Adress, arbete. Observera användningen av parenteser som omger adressen.

adresshem:(Storgatan 1, 12345 Storstad)

Kontakter som innehåller Storgatan 1, 12345 Storstad i fältet Adress, hem. Observera användningen av parenteser som omger adressen.

arbeteort:storstad

Kontakter som innehåller storstad i fältet Ort, arbete.

arbetepostnummer:12345

Kontakter som innehåller 12345 i fältet Postadress, arbete.

gata:(Storgatan 1)

Kontakter som innehåller Storgatan 1 i fältet Arbetsadress, gata. Observera användningen av parenteser som omger adressen.

hemgata:(Storgatan 1)

Kontakter som innehåller Storgatan 1 i fältet Hemadress, gata. Observera användningen av parenteser som omger adressen.

födelsedag:1960-04-06

Kontakter som innehåller 1960-04-06 i fältet Födelsedag.

webbsida:www.contoso.com

Kontakter som innehåller URL-adressen www.contoso.com i fältet Webbadress.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?

Vad påverkade din upplevelse?

Har du ytterligare feedback? (Valfritt)

Tack för din feedback!

×