Bekräftat beslut om portföljval (schema) (projektfält)

I fältet Bekräftat beslut om portföljval (schema) visas resultatet av en analys av resursbegränsningar i ett projekt. Du kan välja Markerad, Ej markerad, Intvingad/Uttvingad eller Anpassad intvingad/uttvingad.

Datatyp    Uppräknad

Typ av post    Beräknad

Rekommenderad användning    När du har arbetat dig igenom en analys av resursbegränsningar som en del av ett scenario för portföljval kan du välja vilka projekt som det ska investeras i baserat på behov av projektresurser kontra företagets resurskapacitet. Du kan spara flera scenarier för portföljval, till exempel olika modeller för projektdatum och anställningsmetoder och -värden, för ytterligare analys.

När ett scenario för portföljval för resursbegränsningar har bekräftats sparas beslutet för varje projekt i fältet Bekräftat beslut om portföljval (schema) för varje projekt. Bekräftelsebeslutet visas som Markerad, Ej markerad, Intvingad eller Uttvingad. Det kan finnas ett ytterligare anpassat värde för ett intvingat eller uttvingat beslut baserat på en anpassad uppslagstabell som anger orsaker till ett intvingat eller uttvingat beslut.

Du kan lägga till fältet Bekräftat beslut om portföljval (schema) i vyer i Projektcenter, rapporter och projektfältswebbdelar så att det kan granskas av dem som är inblandade i projektet och portföljen. Genom att göra detta kan du och andra i teamet se bekräftelsebeslutet som fattades som ett resultat av resursanalysen.

Exempel    När du har arbetat dig igenom portföljstrategiprocessen har du kört en resursanalys i Project Server för det föreslagna projektet “Utveckla SOX-efterlevande granskningsmekanism”. När du bestämmer dig för att bekräfta det här projektet kan du se att fältet Bekräftat beslut om portföljval (schema) innehåller “Intvingad” eftersom det här projektet är del i ett lagstadgat krav.

Kommentarer     När ett scenario för portföljval med resursbegränsningar bekräftas, bekräftas även dess överordnade scenario för portföljval med kostnadsbegränsningar och relevanta fält – Bekräftat beslut om portföljval (kostnad) och Datum för bekräftat beslut om portföljval (kostnad) – uppdateras.

I Project Web App kan du till exempel lägga till det här fältet i en sammanfattningsvy i projektcentret.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×