Returnerar betafördelningen.

Betafördelningen används ofta för att undersöka variationer i procent tvärs över alla stickprov, t.ex. hur stor del av dagen människor tittar på TV.

Syntax

BETA.FÖRD(x;alfa;beta;kumulativ;[A];[B])

Syntaxen för funktionen BETA.FÖRD har följande argument:

  • X     Obligatoriskt. Värdet mellan A och B där funktionen ska beräknas.

  • Alfa     Obligatoriskt. En parameter till fördelningen.

  • Beta     Obligatoriskt. En parameter till fördelningen.

  • Kumulativ      Obligatoriskt. Ett logiskt värde som bestämmer funktionens form. Om kumulativt är SANT returnerar BETA.FÖRD den kumulativa fördelningsfunktionen. Om kumulativt är FALSKT returnerar BETA.FÖRD sannolikhetsfunktionen.

  • A     Valfritt. Ett undre gränsvärde till intervallet för x.

  • B     Valfritt. Ett övre gränsvärde till intervallet för x.

Kommentarer

  • Om ett argument är icke-numeriskt, returnerar BETA.FÖRD felvärdet #VÄRDEFEL!.

  • Om alfa ≤ 0 eller beta ≤ 0, returnerar BETA.FÖRD felvärdet #OGILTIGT!.

  • Om x < A, x > B eller A = B, returnerar BETA.FÖRD felvärdet #OGILTIGT!.

  • Om du utelämnar värden för A och B, använder BETA.FÖRD standardversionen av den kumulativa betafördelningen, så att A = 0 och B = 1.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Data

Beskrivning

2

Värdet som du vill beräkna funktionen för

8

Parameter för fördelningen

10

Parameter för fördelningen

1

Undre gränsvärde

3

Övre gränsvärde

Formel

Beskrivning

Resultat

=BETA.FÖRD(A2;A3;A4;SANT;A5;A6)

Kumulativ betafördelningsfunktion för ovanstående parametrar.

0,6854706

=BETA.FÖRD(A2;A3;A4;FALSKT;A5;A6)

Betafördelningsfunktion för ovanstående parametrar.

1,4837646

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×