BIN.TILL.HEX (Funktionen BIN.TILL.HEX)

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av funktionen BIN.TILL.HEX i Microsoft Excel.

Beskrivning

Omvandlar ett binärt tal till ett hexadecimalt.

Syntax

BIN.TILL.HEX(tal; [antal_siffror])

Syntaxen för funktionen BIN.TILL.HEX har följande argument:

  • Tal    Obligatoriskt. Det binära tal som du vill omvandla. Tal får inte ha mer än 10 tecken (10 bitar). Den mest signifikanta biten av tal är teckenbiten. De återstående 9 bitarna anger talet. Negativa tal representeras med tvåkomplementmetoden.

  • Antal_siffror    Valfritt. Det antal tecken du kan använda. Om antal_siffror utelämnas använder BIN.TILL.HEX lägsta antalet nödvändiga tecken. Antal_siffror är användbart när du vill fylla ut det returnerade värdet med inledande nollor (0).

Kommentarer

  • Om tal inte är ett giltigt binärt tal eller om tal innehåller mer än 10 tecken (10 bitar) returnerar BIN.TILL.HEX felvärdet #OGILTIGT!.

  • Om tal är negativt ignorerar BIN.TILL.HEX antal_siffror och returnerar ett hexadecimalt tal med 10-tecken.

  • Om BIN.TILL.HEX kräver fler tecken än antal_siffror anger returnerar det felvärdet #OGILTIGT!.

  • Om antal_siffror inte är ett heltal avkortas det till ett heltal.

  • Om antal_siffror inte är numeriskt returnerar BIN.TILL.HEX felvärdet #VÄRDEFEL!.

  • Om antal_siffror är negativt returnerar BIN.TILL.HEX felvärdet #OGILTIGT!.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Formel

Beskrivning

Resultat

=BIN.TILL.HEX(11111011;4)

Omvandlar det binära talet 11111011 till ett hexadecimalt tal med 4 tecken

00FB

=BIN.TILL.HEX(1110)

Omvandlar det binära talet 1110 till ett hexadecimalt tal

R

=BIN.TILL.HEX(1111111111)

Omvandlar det binära talet 1111111111 till ett hexadecimalt tal

FFFFFFFFFF

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

×