BINOM.FÖRD.INTERVALL (Funktionen BINOM.FÖRD.INTERVALL)

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av BINOM. FÖRD. INTERVALL  i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar sannolikheten för att ett försök lyckas baserat på en binomialfördelning.

Syntax

BINOM.FÖRD.INTERVALL(försök;sannolikhet_l;antal_l,[antal_l2])

Syntaxen för funktionen BINOM.FÖRD.INTERVALL har följande argument:

 • Försök    Obligatoriskt. Antalet oberoende försök. Måste vara större än eller lika med 0.

 • Sannolikhet_l    Obligatoriskt. Sannolikheten för att ett godtyckligt valt försök lyckas. Måste vara större än eller lika med 0 och mindre än eller lika med 1.

 • Antal_l    Obligatoriskt. Antalet lyckade försök. Måste vara större än eller lika med 0 och mindre än eller lika med försök.

 • Antal_l2    Valfritt. Om argumentet anges returneras sannolikheten att antalet lyckade försök är mellan antal_l och antal_l2. Måste vara större än eller lika med 0 och mindre än eller lika med försök.

Kommentarer

 • Om något av argumenten ligger utanför det giltiga ska du göra det. FÖRD. INTERVALL returnerar #NUM! felvärde.

 • Om något av argumenten är icke-numeriska värden, använder du BINOM. FÖRD. INTERVALL returnerar #VALUE! felvärde.

 • Följande ekvation används:
  Ekvation för BINOM.FÖRD.INTERVALL

 • I ekvationen ovan är N antalet försök, p är sannolikhet_l, s är antal_l, s2 är antal_l2 och k är iterationsvariabeln.

 • Numeriska argument avkortas till heltal.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Formel

Beskrivning

Resultat

=BINOM.FÖRD.INTERVALL(60;0,75;48)

Returnerar binomialfördelningen baserat på sannolikheten för 48 lyckade resultat vid 60 försök och en sannolikhet för ett lyckat resultat på 75 % (0,084 eller 8,4 %).

0,084

=BINOM.FÖRD.INTERVALL(60;0,75;45;50)

Returnerar binomialfördelningen baserat på sannolikheten för mellan 45 och 50 lyckade resultat (inklusive) vid 60 försök och en sannolikhet för ett lyckat resultat på 75 % (0,524 eller 52,4 %).

0,524

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×