BINOM.INV (Funktionen BINOM.INV)

Returnerar det minsta värdet för vilket den kumulativa binomialfördelningen är mindre än eller lika med villkorsvärdet.

Syntax

BINOM.INV(försök;sannolikhet_l;alfa)

Syntaxen för funktionen BINOM.INV har följande argument:

  • Försök     Obligatoriskt. Antalet Bernoulli-försök.

  • Sannolikhet_l     Obligatoriskt. Sannolikheten att lyckas i varje försök.

  • Alfa     Obligatoriskt. Villkorsvärdet.

Kommentarer

  • Om något argument är icke-numeriskt, returnerar BINOM.INV felvärdet #VÄRDEFEL!.

  • Om försök inte är ett heltal, avkortas det.

  • Om försök < 0, returnerar BINOM.INV felvärdet #OGILTIGT!.

  • Om sannolikhet_l är < 0 eller sannolikhet_l > 1, returnerar BINOM.INV felvärdet #OGILTIGT!.

  • Om alfa < 0 eller alfa > 1, returnerar BINOM.INV felvärdet #OGILTIGT! .

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Data

Beskrivning

6.

Antalet Bernoulli-försök

0,5

Sannolikheten att lyckas i varje försök

0,75

Villkorsvärde

Formel

Beskrivning

Resultat

=BINOM.INV(A2;A3;A4)

Det minsta värdet för vilket den kumulativa binomialfördelningen är större än eller lika med ett villkorsvärde.

4.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×