BKUA (fält)

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

BKUA (budgeterad kostnad för utfört arbete) innehåller det ackumulerade värdet för aktivitetens, resursens eller tilldelningens i procent multiplicerat med de tidfasade originalkostnaderna för aktiviteten. BKUA beräknas fram till rapportdatumet eller dagens datum. Den här informationen är kallas även upparbetat värde.

Det finns flera kategorier av fälten BCWP.

Datatyp    Valuta

BKUA (aktivitetsfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    När en aktivitet skapas är BKUA-värdet 0,00. BKUA-värdet beräknas så fort en originalplan sparas och status rapporteras för aktiviteten (som verkligt arbete, verklig varaktighet eller procent färdigt arbete). Beräkningen baseras på mängden färdigt arbete i procent i förhållande till aktivitetens originalvaraktighet. Därefter beräknar Project den ackumulerade originalkostnaden och indikerar aktivitetens verkliga kostnader baserat på aktivitetens status vid den aktuella tidpunkten i aktivitetens originalvaraktighet.

Bästa användning    Lägg till fältet BKUA i en aktivitetslista när du vill granska hur stor del av budgeten som skulle ha lagts ned på en aktivitet fram till rapportdatum eller aktuellt datum med avseende på hur mycket arbete som hittills utförts och den tidfasade originalkostnaden för aktiviteten.

Exempel    Originalvaraktigheten för en aktivitet är åtta dagar och originalkostnaden är 400 dollar. En tilldelad resurs har rapporterat att aktiviteten är nu 25 procent färdigt och med föregående fredag. Om föregående fredag är din rapportdatumet är BKUA hittills 100 kronor. När resursen rapporterar att tilldelningen är 50 procent färdig blir BKUA 200 kr.

Originalvaraktigheten för en annan aktivitet är 4 dagar och originalkostnaden är 600 kr. Dessa kostnader har tidfasats som 100, 100, 200 respektive 200 kr över dessa 4 dagar. Aktiviteten är 50 procent färdig. BKUA fram till denna tidpunkt är 200 kr eftersom 50 procent av originalvaraktigheten omfattar de första 2 dagarna, som har en originalkostnad på 100 kr per dag. När aktiviteten är färdig till 75 procent beräknas BKUA till 400 kr eftersom 75 procent omfattar de första 3 dagarna och beräkningen är ackumulerande.

Obs!    Jämför BKUA med fältet VKUA (verkliga kostnader för utfört arbete) när du vill kontrollera om aktiviteten följer budgeten. I KA-fältet visas differensen mellan fälten. Du kan också jämföra BKUA med BKPA-fältet (budgeterad kostnad för planerat arbete) om du vill kontrollera om tilldelningen följer tidsplanen i schemat. I SA-fältet visas differensen mellan fälten.

BKUA (resursfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    Så fort en originalplan sparas och en resurs rapporterar status (som verkligt arbete, verklig varaktighet eller procent färdigt arbete) för sina tilldelade aktiviteter beräknas BKUA-värdet för resursen i Microsoft Office Project. BKUA-värdet för en resurs beräknas som summan av BKUA-värden för alla resursens tilldelningar.

Bästa användning    Lägg till fältet BKUA i en resurslista när du vill granska hur stor del av budgeten som bör ha lagts ned på en resurs med hänsyn till hur mycket tilldelat arbete som hittills utförts och den tidfasade originalkostnaden för resursen fram till rapportdatum eller dagens datum.

Exempel    Stefan har en BKUA på 1000 kr för en tilldelad aktivitet, 2000 kr för en andra aktivitet och 500 kr för en tredje. I vyn Resurslista kan du se att upplyft BKUA för Stefan är 3500 kr.

Obs!    Jämför BKUA med fältet VKUA (verkliga kostnader för utfört arbete) när du vill kontrollera om resursen klarar budgetkraven. I KA-fältet visas differensen mellan fälten. Du kan också jämföra BKUA med BKPA-fältet (budgeterad kostnad för planerat arbete) om du vill kontrollera om tilldelningen följer tidsplanen i schemat. I SA-fältet visas differensen mellan fälten.

BKUA (tilldelningsfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    När en tilldelning skapas är BKUA-värdet för tilldelningen 0,00. Så fort en originalplan sparas och tilldelningens status rapporteras (för verkligt arbete, verklig varaktighet eller procent färdigt arbete) beräknas BKUA-värdet för tilldelningen. Mängden färdigt arbete multipliceras med tilldelningens tidfasade originalkostnad fram till rapportdatumet eller dagens datum.

Bästa användning    Lägg till fältet BKUA i den tidfasade delen av vyerna Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning. I fältet visas hur mycket av budgeten som bör ha lagts ned på en tilldelning med hänsyn till hur mycket arbete som hittills har utförts samt originalkostnaden för tilldelningen.

Exempel    Du behöver rapportera BKUA till och med föregående fredag. Du anger fredagens datum som rapportdatum och granskar sedan kostnaderna för en tilldelning med en originalkostnad på 4 000 kr. Resursen har rapporterat att tilldelningen är färdig till 25 procent. Om det verkliga arbetet som representeras av dessa 25 procent rapporterats före rapportdatumet är BKUA för tilldelningen 1 000 kr. Om hälften av det verkliga arbetet som representeras av dessa 25 procent rapporterats efter rapportdatumet är BKUA för tilldelningen 500 kr.

Obs!    Du kan jämföra BKUA med fältet VKUA (verklig kostnad för utfört arbete) för att avgöra om tilldelningen klarar budgetkraven. KA-fältet visar differensen mellan de här fälten. Du kan också jämföra BKUA med BKPA-fältet (Budgeterad kostnad för planerat arbete) för att avgöra om tilldelningen följer tidsplanen i schemat. SA-fältet visar differensen mellan de här fälten.

BKUA (tidfasat aktivitetsfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    När en aktivitet skapas är BKUA-värdet 0,00. Så fort en originalplan sparas och status rapporteras för aktiviteten (genom verkligt arbete, verklig varaktighet eller procent färdigt arbete) beräknas ett tidfasat BKUA-värde för aktiviteten. Mängden färdigt arbete i procent jämförs med aktivitetens originalvaraktighet. Därefter beräknar Project den ackumulerade originalkostnaden fram till den aktuella tidpunkten i originalvaraktigheten och indikerar aktivitetens verkliga kostnader baserat på aktivitetens status i procent.

Bästa användning    Lägg till fältet BKUA i den tidfasade delen i vyn Aktivitetsanvändning. I fältet visas hur stor del av budgeten som bör ha lagts ned på en aktivitet med avseende på hur mycket arbete som hittills utförts och den tidfasade originalkostnaden för aktiviteten, fram till rapportdatumet eller det aktuella datumet. Du kan också använda det här fältet för att skapa ett diagram över BKUA från och med det första registrerade värdet för verkligt arbete till och med rapportdatumet eller det aktuella datumet.

Exempel    Originalvaraktigheten för en aktivitet är åtta dagar och originalkostnaden är 4 000 kr. Föregående fredag var aktiviteten färdig till 25 procent. Om föregående fredag är ett rapportdatum, är BKUA fram till den tidpunkten 1 000 kr. Senare, när aktiviteten är färdig till 50 procent, beräknas BKUA till 2 000 kr.

Originalvaraktigheten för en annan aktivitet är fyra dagar och originalkostnaden är 600 kr. Kostnaderna har tidfasats som 100, 100, 200 respektive 200 kr över dessa fyra dagar. Aktiviteten är färdig till 50 procent. BKUA är 200 kr fram till den här tidpunkten eftersom 50 procent av varaktigheten omfattar de första två dagarna, som har en originalkostnad på 100 kr per dag. Senare, när aktiviteten är färdig till 75 procent, beräknas BKUA till 400 kr eftersom 75 procent omfattar de första tre dagarna och beräkningen är ackumulerande.

Obs!    Du kan jämföra BKUA med fältet VKUA (verkliga kostnader för utfört arbete) för att avgöra om aktiviteten klarar budgetkraven. KA-fältet visar differensen mellan de här fälten. Du kan också jämföra BKUA med BKPA-fältet (budgeterad kostnad för planerat arbete) för att avgöra om tilldelningen följer tidsplanen i schemat. SA-fältet visar differensen mellan de här fälten.

BKUA (tidfasat resursfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    Så fort en originalplan sparas och en resurs rapporterar status (verkligt arbete, verklig varaktighet eller procent färdigt arbete) för sina tilldelade aktiviteter beräknas BKUA-värdet för resursen i Microsoft Office Project. Det tidfasade BKUA-värdet för en resurs beräknas som summan av BKUA-värden för resursens alla tilldelade aktiviteter, ackumulerade och fördelade över tiden.

Bästa användning    Lägg till fältet BKUA i den tidfasade delen av vyn Resursanvändning. Du kan sedan granska hur stor del av budgeten som bör ha lagts ned på en resurs med hänsyn till hur mycket arbete som hittills utförts och den tidfasade originalkostnaden för resursen fram till rapportdatum eller dagens datum.

Exempel    Stefan har en BKUA på 1 000 kr för en tilldelad aktivitet, 500 kr för en andra aktivitet och 500 kr för en tredje. Stefan började arbeta med aktiviteterna för fyra dagar sedan. I den tidfasade delen av vyn Resursanvändning visar de fyra senaste dagarna den tidfasade BKUA som 500, 1 000, 1 500 respektive 2 000 kr.

Obs!    Jämför BKUA med fältet VKUA (verkliga kostnader för utfört arbete) när du vill kontrollera om resursen klarar budgetkraven. I KA-fältet visas differensen mellan fälten. Du kan också jämföra BKUA med BKPA-fältet (budgeterad kostnad för planerat arbete) om du vill kontrollera om tilldelningen följer tidsplanen i schemat. I SA-fältet visas differensen mellan fälten.

BKUA (tidfasat tilldelningsfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    När en tilldelning skapas är tilldelningens tidfasade BKUA-värde 0,00. Så fort en originalplan skapas och tilldelningens status rapporteras (för verkligt arbete, verklig varaktighet eller procent färdigt arbete) beräknas BKUA-värdet i Microsoft Office Project. Mängden färdigt arbete multipliceras med tilldelningens tidfasade originalkostnad.

Bästa användning    Lägg till fältet BKUA i den tidfasade delen av vyerna Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning. I fältet visas hur stor del av budgeten som bör ha lagts ned på en tilldelning med hänsyn till hur mycket arbete som hittills har utförts och den tidfasade originalkostnaden för tilldelningen fram till rapportdatumet eller dagens datum. Du kan också använda det tidfasade BKUA-värdet för att skapa ett diagram.

Exempel    Det är tisdag och du behöver rapportera tidfasad BKUA för en tilldelning med en originalkostnad på 4 000 kr. Den tilldelade resursen har rapporterat att tilldelningen är färdig till 50 procent. Om rapportdatumet är föregående fredag, och om det verkliga arbetet som representeras av de 50 procenten ägde rum från tisdag till fredag, är de tidfasade BKUA-värdena 250, 500, 750 och 1 000 kr från tisdag till fredag.

Obs!    Du kan jämföra BKUA med fältet VKUA (verklig kostnad för utfört arbete) för att avgöra om tilldelningen följer budgeten. KA-fältet visar differensen mellan de här fälten. Du kan också jämföra BKUA med BKPA-fältet (budgeterad kostnad för planerat arbete) för att avgöra om tilldelningen följer tidsplanen i schemat. I SA-fältet visas differensen mellan de här fälten.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×