Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Plugin-programmet för Skype for Business Web App krävs för ljud-, video- och skärmdelning vid ett Skype-möte. Om du anslutit till mötet men inte kan ansluta till Skype-samtalet, eller om du inte kan se mötesinnehåll, kan du först prova de grundläggande felsökningsstegen. Sedan kan du, vid behov, granska listan över vanliga problem och fel.

Grundläggande felsökning av installationen av plugin-programmet

 1. Avsluta mötet och stäng alla webbläsarfönster.

 2. Öppna en InPrivate-surfningssession i Internet Explorer, ett privat fönster i Firefox eller Safari, eller ett inkognitofönster i Chrome.

 3. Kontrollera att din webbläsare tillåter ActiveX-kontroller för att läsa in och köra.

 4. Klicka eller tryck på länken Anslut till Skype-mötet i din mötesförfrågan.

 5. På inloggningssidan kontrollerar du att Installera plugin-programmet förSkype for Business Web App är markerat och väljer sedan Anslut till mötet.
  Kontrollera att pluginprogrammet ”Installera Skype för företag – Web App” är markerat

 6. Gör något av följande:

  • Installera plugin-programmet genom att välja Kör längst ned i webbläsarfönstret i Internet Explorer.

   Välj Kör längst ned i webbläsarfönstret för att installera Skype för företag – Web App-plugin-programmet

   ELLER

  • Följ instruktionerna i webbläsaren för att installera plugin-programmet.

 7. Välj Tillåt i säkerhetsvarningen för plugin-programmet för Skype for Business Web App.
  Lita på domänen för plugin-programmet Skype för företag – Web App

 8. I Windows-brandväggens säkerhetsvarning kan du välja Avbryt om du inte har administratörsbehörighet på din dator. Det har ingen effekt på mötet-

  Tips: Om du kan installera plugin-programmet genom att följa de här instruktionerna kan du rensa webbläsarens cache så att inaktuella uppgifter som kan störa inloggningen tas bort.

Om det inte fungerar finns det några andra saker du kan kontrollera:

 1. Kontrollera att datorns operativsystem och webbläsare finns med på listan över plattformar som stöds.

 2. Gå till Kontrollpanelen > Program och funktioner och avinstallera befintliga versioner av plugin-programmet. Sedan kan du försöka logga in igen

Om du fortfarande inte kan installera plugin-programmet granskar du den här listan med problem och fel.

Vanliga problem

Det går inte att hämta ett plugin-program

Kontrollera att din webbläsare är inställd att tillåta hämtningar och hämtning av krypterade filer.

Så här tillåter du hämtningar i Internet Explorer:

 1. Klicka på Verktyg > Internetalternativ.

 2. Klicka på fliken Säkerhet > Anpassad nivå.

 3. Rulla ned till Hämtningsbara filer och klicka på Aktivera för Filhämtning.

 4. Återanslut till mötet. Nu ska plugin-programmet hämtas utan problem.

Så här tillåter du hämtning av krypterade filer i Internet Explorer:

 1. Gå till Verktyg > Internetalternativ > Avancerat.

 2. Rulla ner till avsnittet Säkerhet.

 3. Avmarkera Spara inte krypterade sidor på disken och klicka på OK.

 4. Återanslut till mötet. Nu ska plugin-programmet hämtas utan problem.

Överst på sidan

Om plugin-filen är flyttad eller borttagen

Om du får felmeddelandet LwaPluginInstaller32.msi har flyttats eller tagits bort följer du dessa steg för att lösa problemet:

 1. Lämna mötet och anslut sedan till det igen.
  En dialogruta visas, där du kan välja mellan att spara och köra plugin-filen.

 2. Välj Spara.

 3. Ange en plats på datorn där du vill spara filen och klicka sedan på Spara.

 4. Leta rätt på den sparade plugin-filen på datorn och dubbelklicka på den för att den ska köras.

Överst på sidan

Plugin-programmet identifieras inte efter installationen

Starta om webbläsaren om det kommer upp ett meddelande som säger att du måste installera plugin-programmet fast du redan har gjort det. Om du har Windows 8 på din PC ska du se till att kör webbläsarversionen som är avsedd för skrivbordet.

Det här problemet kan också uppstå om du startar webbläsaren med alternativet Kör som administratör. Skype for Business Web App kan inte användas i den här miljön. Om du vill använda Skype for Business Web App startar du webbläsaren som standardanvändare.

Överst på sidan

Brandväggsvarning när du ansluter till ett möte från Skype for Business Web App

I Windows-brandväggens säkerhetsvarning är det OK att välja Avbryt om du inte har administratörsbehörighet på din dator.

Överst på sidan

Ändra plugin-programmets standardinställning för domänförtroende

När du installerar plugin-programmet kan du välja att lita på den domän som plugin-programmet hämtas från.

Lync Web Access -- lita alltid på plugin-program för den här domänen eller tillåt endast för den här sessionen

Om du valde Tillåt alltid plugin-program för den här domänen men vill ändra på det alternativet följer du dessa steg:

I Windows-operativsystem

 1. Välj Plugin-program för Skype for Business Web App – Web App i listan över installerade program på kontrollpanelen och klicka på Avinstallera.

 2. Nästa gång du ansluter till ett möte med Skype for Business Web App väljer du Tillåt om du vill lita på plugin-programmets domän för just det mötet.

På Macintosh OS gör du så här för att konvertera dina användarinställningar till XML och sedan redigera dem:

 1. Öppna kommandoterminalen och skriv plutil -convert xml1 ~/Library/Preferences/ com.microsoft.skypeforbusiness.plugin.plist

 2. I kommandoterminalen skriver du open -b "com.apple.TextEdit" ~/Library/Preferences/ com.microsoft.skypeforbusiness.plugin.plist

 3. Ta bort raden för den domän som du inte vill lita på längre. Till exempel tar du bort raden "Skype.Contoso.com"="" om du inte vill lita på domänen Contoso.com längre.

 4. I kommandoterminalen skriver du defaults read com.microsoft.skypeforbusiness.plugin AllowedDomains

 5. Starta om webbläsaren.

 6. Nästa gång till ansluter till ett möte med Skype for Business Web App kontrollerar du att alternativet Tillåt alltid plugin-program för den här domänen är avmarkerat innan du väljer Tillåt.

Överst på sidan

Jag har försökt med allt och kan fortfarande inte installera plugin-programmet.

Organisationens datorprinciper kan förhindra att plugin-programmet installeras. Lös det här problemet genom att kontakta den tekniska supporten på din arbetsplats.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×