Blockera och häva blockering av externt innehåll i Office-dokument

För att skydda din säkerhet och integritet är Microsoft Office som standard konfigurerat för att blockera externt innehåll, t.ex. bilder, länkade media, hyperlänkar och dataanslutningar, i arbetsböcker och presentationer. Att blockera externt innehåll hjälper till att förhindra webb-beacons och andra påstörande metoder som hackare använder för att ta bort integriteten och lura dig att köra skadlig kod utan din vetskap eller ditt medgivande.

Vad är externt innehåll, och varför är webb-beacons ett potentiellt hot?

Externt innehåll är allt innehåll som är länkat från Internet eller ett intranät till en arbetsbok eller presentation. Några exempel på externt innehåll är bilder, länkade media, dataanslutningar och mallar.

Hackare kan använda externt innehåll som webb-beacons. Webb-beacons skickar tillbaka information från din dator till servern som är värd för det externa innehållet. Typer av webb-beacons omfattar följande:

 • Bilder     En hackare skickar en arbetsbok eller presentation så att du kan granska den med bilder. När du öppnar filen laddas bilden ned och information om filen beacons tillbaka till den externa servern.

 • Bilder i Outlook-e-postmeddelanden     Microsoft Office har sin egen mekanism för att blockera externt innehåll i meddelanden. Det här hjälper till att skydda mot webb-beacons som annars skulle kunna fånga din e-postadress. Mer information finns i Blockera eller avblockera automatiska bildnedladdningar i e-postmeddelanden.

 • Länkade mediefiler     En hackare skickar dig en presentation som en bifogad fil i ett e-postmeddelande. Presentationen innehåller ett medieobjekt, till exempel ett ljud, som är länkat till en extern server. När du öppnar presentationen i Microsoft PowerPoint spelas medieobjektet upp och kör i sin tur kod som kör ett skadligt skript som skada datorn.

 • Dataanslutningar     En hackare skapar en arbetsbok och skickar den till dig som en bifogad fil i ett e-postmeddelande. Arbetsboken innehåller kod som hämtar data från eller pushar data till en databas. Hackaren har inte behörighet till databasen, men det gör du. När du öppnar arbetsboken i Microsoft Excel körs och får koden åtkomst till databasen med dina autentiseringsuppgifter. Data kan sedan nås eller ändras utan din vetskap eller ditt medgivande.

Hur skyddar Säkerhetscenter mig mot externt innehåll?

Om det finns externa dataanslutningar i arbetsboken eller presentationen visas ett företagsfält när du öppnar filen och får ett meddelande om att det externa innehållet har inaktiverats.

Externa dataanslutningar har inaktiverats – markera Aktivera innehåll för att aktivera.

Klicka på Aktivera innehåll i företagsfältet om du vill häva blockeringen av det externa innehållet. Nästa avsnitt innehåller information om hur du kan fatta ett säkert beslut innan du klickar på ett alternativ.

Vad ska jag göra när en säkerhetsvarning frågar om jag vill aktivera eller inaktivera externt innehåll?

När en säkerhetsdialogruta visas kan du välja att aktivera det externa innehållet eller att låta det vara blockerat. Du bör bara aktivera det externa innehållet om du är säker på att det är från en pålitlig källa.

Microsoft Excel-säkerhetsmeddelande – anger att Excel har identifierat ett potentiellt säkerhetsmeddelande. Välj Aktivera om källfilens plats är betrodd, inaktivera om du inte litar på den.

Viktigt!: Om du är säker på att det externa innehållet i en arbetsbok eller presentation är tillförlitligt och om du inte vill få meddelanden om det specifika externa innehållet igen, är det bättre att flytta filen till en betrodd plats i stället för att ändra standardinställningarna för Säkerhetscenter till en mindre säker säkerhetsnivå. Filer på betrodda platser kan köras utan att kontrolleras av säkerhetssystemet i Säkerhetscenter.

Ändra inställningar för externt innehåll för Excel i Säkerhetscenter

Inställningar för extern innehållsäkerhet finns endast i Säkerhetscenter för Microsoft Excel. Du kan inte ändra inställningarna för externt innehåll globalt för Microsoft PowerPoint i Säkerhetscenter.

Om du arbetar i en organisation kanske systemadministratör redan har ändrat standardinställningarna, och det kan hindra dig från att ändra några inställningar själv. Här följer de olika inställningarna för externt innehåll för Excel i Säkerhetscenter.

Excel-> säkerhetscenter > säkerhetsinställningar för dataanslutningar, länkar, datatyper, DDE (Dynamic Data Exchange) och Microsoft Query-filer.

Ändra inställningar för dataanslutningar

 1. Klicka på fliken Arkiv i Excel.

 2. Klicka > i Säkerhetscenter > Inställningar för Säkerhetscenteroch klicka sedan på Externt innehåll.

 3. Klicka på det alternativ som du vill använda under Säkerhetsinställningar för dataanslutningar:

  • Aktivera alla dataanslutningar (rekommenderas inte)      Klicka på det här alternativet om du vill öppna arbetsböcker som innehåller externa dataanslutningar och skapa anslutningar till externa data i den aktuella arbetsboken utan att få säkerhetsvarningar. Vi rekommenderar inte det här alternativet eftersom anslutningar till en extern datakälla som du inte är bekant med kan vara skadliga, och eftersom du inte får några säkerhetsvarningar när du öppnar en arbetsbok från någon plats. Använd bara det här alternativet om du litar på datakällorna för de externa dataanslutningarna. Du kanske tillfälligt vill välja det här alternativet och sedan återgå till standardinställningen när du inte längre behöver det.

  • Fråga användaren om dataanslutningar      Det här är standardalternativet. Klicka på det här alternativet om du vill få en säkerhetsvarning när en arbetsbok som innehåller externa dataanslutningar öppnas och när en extern dataanslutning skapas i den aktuella arbetsboken. Säkerhetsvarningar ger dig möjlighet att aktivera eller inaktivera dataanslutningar för varje arbetsbok som du öppnar från fall till fall.

  • Inaktivera alla dataanslutningar      Klicka på det här alternativet om du inte vill att externa dataanslutningar ska aktiveras i den aktuella arbetsboken. När du väljer det här alternativet ansluts aldrig någon dataanslutning i någon arbetsbok som du öppnar. Om du skapar nya externa dataanslutningar när du har öppnat en arbetsbok är dessa dataanslutningar inte aktiverade när du öppnar arbetsboken igen. Det här är en mycket restriktiv inställning och kan leda till att vissa funktioner inte fungerar som förväntat.

Ändra inställningar för arbetsbokslänkar

 1. Klicka på fliken Arkiv i Excel.

 2. Klicka > i Säkerhetscenter > Inställningar för Säkerhetscenteroch klicka sedan på Externt innehåll.

 3. Klicka på det alternativ som du vill använda under Säkerhetsinställningar för arbetsbokslänkar:

  • Aktivera automatisk uppdatering för alla arbetsbokslänkar (rekommenderas inte)      Klicka på det här alternativet om du vill att länkar till data i en annan arbetsbok ska uppdateras automatiskt i den aktuella arbetsboken utan att en säkerhetsvarning visas. Vi rekommenderar inte det här alternativet eftersom det kan vara skadligt att automatiskt uppdatera länkar till data i arbetsböcker som du inte är bekant med. Använd bara det här alternativet om du litar på arbetsböcker som data är länkade till. Du kanske tillfälligt vill välja det här alternativet och sedan återgå till standardinställningen när du inte längre behöver det.

  • Uppmana användaren att uppdatera automatiskt för arbetsbokslänkar      Det här är standardalternativet. Klicka på det här alternativet om du vill få en säkerhetsvarning när du kör automatiska uppdateringar i den aktuella arbetsboken för länkar till data i en annan arbetsbok.

  • Inaktivera automatisk uppdatering av arbetsbokslänkar      Klicka på det här alternativet om du inte vill att länkar i den aktuella arbetsboken till data i en annan arbetsbok ska uppdateras automatiskt.

Ändra inställningar för länkade datatyper

När du skapar länkade datatyperansluter Excel till en onlinedatakälla och returnerar detaljerad information om vissa värden, till exempel företagets aktier eller geografiska områden. Om vi till exempel konverterar ordet Microsoft till en länkad datatyp returneras information om Microsoft Corporation, t.ex. plats, antal anställda, aktiepris och så vidare.

 1. Klicka på fliken Arkiv i Excel.

 2. Klicka > i Säkerhetscenter > Inställningar för Säkerhetscenteroch klicka sedan på Externt innehåll.

 3. Klicka på det alternativ som du vill använda under Säkerhetsinställningar för länkade datatyper:

  • Aktivera alla länkade datatyper (rekommenderas inte)      Klicka på det här alternativet om du vill skapa länkade datatyper utan att få en säkerhetsvarning. Data för länkade datatyper tillhandahålls för närvarande via Microsoft, men som för alla externa data bör du bara välja det här alternativet om du litar på datakällan. Du kanske tillfälligt vill välja det här alternativet och sedan återgå till standardinställningen när du inte längre behöver det.

  • Fråga användaren om länkade datatyper      Det här är standardalternativet. Klicka på det här alternativet om du vill få en säkerhetsvarning när du skapar länkade datatyper.

  • Inaktivera automatisk uppdatering av länkade datatyper      Klicka på det här alternativet om du inte vill aktivera länkade datatyper.

Ändra inställningar för Dynamic Data Exchange

Dynamic Data Exchange (DDE) är en äldre Microsoft-teknik som överför data mellan program.

 1. Klicka på fliken Arkiv i Excel.

 2. Klicka >i Säkerhetscenter > Inställningar för Säkerhetscenteroch klicka sedan på Externt innehåll.

 3. Klicka på det alternativ som du vill använda under Säkerhetsinställningar för Dynamic Data Exchange:

 • Aktivera Exchange Server datauppslag Markera det här alternativet om du vill aktivera dynamisk data exchange-serveruppslag. Om det här alternativet är markerat kommer de DDE-servrar som redan körs att vara synliga och användbara. Det här alternativet är markerat som standard.

 • Aktivera dynamisk Exchange Server (rekommenderas inte) Markera det här alternativet om du vill aktivera dynamisk data exchange-serverstart. Om det här alternativet är markerat startar Excel DDE-servrar som inte redan körs och tillåter att data skickas från Excel. Av säkerhetsskäl rekommenderar vi att du låter den här rutan vara avmarkerad. Det här alternativet är avmarkerat som standard.

Ändra inställningar för att öppna Microsoft Query-filer (.iqy, .oqy, .dqy och .rqy) från källor som inte är betrodda

Med Microsoft Querykan du ansluta till externa datakällor, välja data från de externa källorna, importera dessa data till kalkylbladet och uppdatera data efter behov så att dina kalkylbladsdata synkroniseras med data i de externa källorna.

 1. Klicka på fliken Arkiv i Excel.

 2. Klicka >i Säkerhetscenter > Inställningar för Säkerhetscenteroch klicka sedan på Externt innehåll.

 3. Det finns bara ett alternativ:

 • Blockera alltid anslutningen av Microsoft Query-filer som inte är betrodda (.iqy, .oqy, .dqy och .rqy) Markera det här alternativet om du vill blockera anslutningar till Microsoft Query-filer.

Vad är externt innehåll, och varför är webb-beacons ett potentiellt hot?

Externt innehåll är allt innehåll som är länkat från Internet eller ett intranät till en arbetsbok eller presentation. Några exempel på externt innehåll är bilder, länkade media, dataanslutningar och mallar.

Hackare kan använda externt innehåll som webb-beacons. Webb-beacons skickar tillbaka information från din dator till servern som är värd för det externa innehållet. Typer av webb-beacons omfattar följande:

 • Bilder     En hackare skickar en arbetsbok eller presentation så att du kan granska den med bilder. När du öppnar filen laddas bilden ned och information om filen beacons tillbaka till den externa servern.

 • Bilder i Outlook-e-postmeddelanden     Microsoft Office har sin egen mekanism för att blockera externt innehåll i meddelanden. Det här hjälper till att skydda mot webb-beacons som annars skulle kunna fånga din e-postadress. Mer information finns i Blockera eller avblockera automatiska bildnedladdningar i e-postmeddelanden.

 • Länkade mediefiler     En hackare skickar dig en presentation som en bifogad fil i ett e-postmeddelande. Presentationen innehåller ett medieobjekt, till exempel ett ljud, som är länkat till en extern server. När du öppnar presentationen i Microsoft PowerPoint spelas medieobjektet upp och kör i sin tur kod som kör ett skadligt skript som skada datorn.

 • Dataanslutningar     En hackare skapar en arbetsbok och skickar den till dig som en bifogad fil i ett e-postmeddelande. Arbetsboken innehåller kod som hämtar data från eller pushar data till en databas. Hackaren har inte behörighet till databasen, men det gör du. När du öppnar arbetsboken i Microsoft Excel körs och får koden åtkomst till databasen med dina autentiseringsuppgifter. Data kan sedan nås eller ändras utan din vetskap eller ditt medgivande.

Vad ska jag göra när en säkerhetsvarning frågar om jag vill aktivera eller inaktivera externt innehåll?

När en säkerhetsdialogruta visas kan du välja att aktivera det externa innehållet eller att låta det vara blockerat. Du bör bara aktivera det externa innehållet om du är säker på att det är från en pålitlig källa.

Microsoft Excel-säkerhetsmeddelande – anger att Excel har identifierat ett potentiellt säkerhetsmeddelande. Välj Aktivera om källfilens plats är betrodd, inaktivera om du inte litar på den.

Viktigt!: Om du är säker på att det externa innehållet i en arbetsbok eller presentation är tillförlitligt och om du inte vill få meddelanden om det specifika externa innehållet igen, är det bättre att flytta filen till en betrodd plats i stället för att ändra standardinställningarna för Säkerhetscenter till en mindre säker säkerhetsnivå. Filer på betrodda platser kan köras utan att kontrolleras av säkerhetssystemet i Säkerhetscenter.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×