Budget (resursfält)

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Datatyp    Ja/Nej

Posttyp    Angett

Beskrivning    Fältet Budget används för att visa eller ändra om arbete, material eller kostnadsresursen är en budgetresurs, det vill säga en resurs vars arbete, material eller kostnader ska spåras i projektet. Som standard anges fältet Budget till Nej.

Användningsområden    Använd budgetresurser om du vill jämföra budgeterat resursarbete, resursmaterial eller resurskostnader med planerat (från originalplanen) och verkligt resursarbete, resursmaterial eller resurskostnader.

Lägg till kolumnen Budget i en resurslista om du vill visa budgetresurser och resurser som inte är budgetresurser i samma vy. Det här kan vara praktiskt om du vill ändra budgetstatus för flera resurser samtidigt eller om du vill gruppera eller filtrera resurser baserat på om de är budgetresurser eller inte.

Exempel    Du har en budget på 1 000 000 för personal, material och resor för ett tre månader långt projekt. När du skapar projektplanen registrerar du de arbets-, material- och kostnadsresurser som bildar projektbudgeten som budgetresurser. I takt med att projektet framskrider rapporterar du verklig statusinformation i projektplanen. Därefter jämför du eventuella skillnader mellan budgeten och den verkliga statusen för att avgöra om du behöver göra några justeringar.

Anmärkningar    Du kan också använda dialogrutan Resursinformation för att registrera en resurs som en budgetresurs. Dubbelklicka på resursen för att öppna dialogrutan Resursinformation. Markera kryssrutan Budget på fliken Allmänt.

Budgetresurser kan inte tilldelas till enskilda aktiviteter i ett projekt, men kan däremot tilldelas till projektsammanfattningsaktivitet. I själva verket är det bara budgetresurser som kan tilldelas till projektsammanfattningen.

När du har tilldelat en resurs till aktiviteter kan du inte ändra resursen till en budgetresurs.

För kostnadsresurser som är budgetresurser kan du bara ange information i fälten av typen Budgeterad kostnad, men inte i fälten för budgeterat arbete. För arbets- och materialresurser som är budgetresurser kan du bara ange information i fälten av typen Budgeterat arbete, men inte i fälten för budgeterad kostnad.

Fältet Max enheter är inte tillgängligt för arbetsresurser som är budgetresurser eftersom de redan betraktas som heltidsresurser av budgetskäl. Fälten Standardkostnad, Övertidskostnad och Kostnad per tillfälle kan inte heller användas för budgetresurser.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×