Innehållsförteckning
×

Du kanske har börjat använda Microsoft 365 med ett hemabonnemang, till exempel Microsoft 365 Family eller Microsoft 365 Personal, och har nu startat ett företag hemma. Eller så kanske du är hemanvändare, men dina behov har förändrats. Oavsett orsak går den här artikeln igenom hur du går från din Microsoft 365 Family-prenumeration till en företagsprenumeration.

Innan du sätter igång är det bra om du förstår några viktiga skillnader mellan en Microsoft 365 Family-prenumeration och en Microsoft 365-appar för företag-prenumeration.

Hemabonnemang

Företagsabonnemang

Licensierade för hemanvändning

Licensierade för företagsanvändning

Microsoft 365 Personal kan användas av en person

Microsoft 365 Family kan användas av upp till sex personer.

Du kan köpa användarlicenser för 1 till 300 användare och lägga till eller ta bort användare när behoven förändras.

Användarna loggar in med ett Microsoft-konto, till exempel sue@live.com eller david@outlook.com.

Användarna loggar in med ett användar-ID, som även kallas ett arbets- eller skolkonto.

E-post hanteras med ett Microsoft-konto.

E-post lagras i Microsoft 365 och hanteras med ett arbets- eller skolkonto för Microsoft 365.

Filer lagras i den OneDrive som är kopplad till användarens Microsoft-konto.

Filer lagras i OneDrive för företag som är kopplat till användarens arbets- eller skolkonto som används för att logga in i Microsoft 365 för företag.

Eftersom filer och e-postmeddelanden i OneDrive lagras på olika platser för Microsoft 365 för hemmet- och Microsoft 365 för företag-prenumerationer, vill du antagligen migrera vissa e-postmeddelanden och filer som lagras i OneDrive till den Microsoft 365 för företag-prenumeration som du väljer.

En återbetalning kan göras om du:

 • har köpt en årsprenumeration de senaste 30 dagarna,

ELLER

 • har köpt en månadsprenumeration och avslutar prenumerationen inom 30 dagar från det senaste förnyelsedatumet.

Obs!: Om du köpte en Microsoft 365-prenumeration genom en återförsäljare från tredje part, till exempel Apple eller Best Buy, kontaktar du dem direkt för att hantera din prenumeration och fakturering.

Det första steget är att köpa det Microsoft 365 för företag-abonnemang som passar organisationens behov bäst. Här är några beslut du behöver fatta när du väljer ett företagsabonnemang.

Vill du ha de fullständiga nedladdningsbara Office-programmen?    Om du vill att användarna ska ha skrivbordsversionen av Office, som de kan använda även om de inte är anslutna till Internet, ser du till att du väljer ett abonnemang som innehåller skrivbordsversionen av Office.

Tips: 

 • Vilka abonnemang inkluderar de fullständiga nedladdningsbara Office-programmen? Microsoft 365-applikationer för företag, Microsoft 365 Business Standardoch Office 365 Enterprise E1 E1, E3 och E5-abonnemang.

 • Vilka abonnemang inkluderar inte de fullständiga nedladdningsbara Office-programmen? Microsoft 365 Business Basic- och Office 365 Enterprise E1-abonnemang. De innehåller endast Office Online-programmen.

Vill du att alla användare i organisationen ska ha e-post i företagsklass?    Om du vill att användarna ska ha e-post, kalender och kontakter i företagsklass med en inkorg på 50 GB per användare ska du välja ett företagsabonnemang som innehåller e-post.

Tips: 

 • Vilka abonnemang inkluderar företags-e-post? Microsoft 365 Business Basic, Microsoft 365 Business Standard, Office 365 Enterprise E1, E3 och E5-abonnemang.

 • Vilka abonnemang inkluderar inte företags-e-post? Microsoft 365-applikationer för affärsverksamhet and Microsoft 365-applikationer för företag.

Är du redo att köpa?    Gå till products.office.com och välj en företagsprenumeration. När du köper en prenumeration uppmanas du att ange önskat antal användarlicenser. Det blir mycket enklare längre fram under migreringen om du köper en användarlicens åt dig själv och var och en av användarna när du köper en ny prenumeration.

När du har köpt en ny Microsoft 365 för företag-prenumeration är nästa steg att skapa ett användarkonto för varje användare, till exempel david@contoso.onmicrosoft.com eller david@contoso.com. Om du köpte en användarlicens åt dig själv och var och en av användarna när du köpte prenumerationen, tilldelas användarlicensen automatiskt till dem när du skapar deras användarkonto.

Läs om hur du skapar användarkonton i Microsoft 365 för företag, se Lägg till användare individuellt i Microsoft 365 – Hjälp för administratörer. Mer information om användarlicenser finns i Hantera licenser.

Användarna kan med hjälp av Microsoft Outlook-programmet som medföljer Microsoft 365 spara sin e-post, kalender, uppgifter och kontakter i en Outlook-datafil (PST).

Tips: Det går inte att följa anvisningarna i det här avsnittet i Outlook Web App. Alla användare som vill migrera sin Outlook-information måste använda det fullständiga nedladdningsbara Microsoft Outlook-programmet som kan installeras från deras Microsoft 365 för hemmet-prenumeration.

Användarna har full tillgång till det fullständiga nedladdningsbara Outlook-programmet tills Microsoft 365 för hemmet-prenumerationen avbryts. När du avbryter Microsoft 365 för hemmet-prenumerationen kan de fullständiga Microsoft-programmen som de tidigare laddat ned hamna i läget Nedsatt funktionalitet om inte Microsoft 365 för företag-prenumerationen som du valde också innehåller de fullständiga Microsoft-programmen.

Be alla användare att följa anvisningarna nedan i den ordning som visas.

Exportera Outlook-information till en Outlook-datafil

Innan du kan skapa Outlook-datafilen (PST) måste det konto som du vill exportera Outlook-information från redan ha lagts till i skrivbordsversionen av Outlook. Information om hur du lägger till ett konto i Outlook 2013 eller senare finns i Konfigurera e-post i Outlook (för Windows) eller Konfigurera e-post i Outlook för Mac 2011.

Be alla användare att följa anvisningarna i Exportera eller säkerhetskopiera e-post, kontakter och kalender till en Outlook-fil (.pst).

Konfigurera det första e-postkontot i Outlook

Alla användare måste konfigurera sina nya e-postkonton som ingår i Microsoft 365 för företag-prenumerationen. De behöver då adressen till sitt nya e-postkonto. Alla användares e-postkonton är samma som det användarnamn de använder för att logga in i Microsoft 365 för företag. Det ser ut ungefär som sue@contoso.onmicrosoft.com eller david@contoso.com.

Be alla användare att lägga till sina e-postkonton i Outlook. Mer information finns i Konfigurera e-post i Outlook (för Windows) eller Konfigurera e-post i Outlook för Mac 2011.

Komma åt Outlook-informationen

När PST-filen har skapats kan du göra något eller båda av följande i Outlook:

 • Importera information från PST-filen till ett annat e-postkonto. Då slås den e-post, kalender, uppgifter och kontakter som lagras i PST-filen ihop med ditt e-postkonto i Microsoft 365 för företag.

  Importera informationen som lagras i PST-filen till ditt e-postkonto i Microsoft 365 för företag genom att se till att alla användare följer anvisningarna i Importera e-post, kontakter och kalender från en Outlook.pst-fil.

  Och/Eller

 • Öppna PST-filen för att komma åt e-postmeddelandena. Det här alternativet ger tillgång till e-postmeddelandena i PST-filen utan att e-postmeddelandena slås ihop med ditt e-postkonto i Microsoft 365 för företag. Du kan använda det här alternativet om du enbart vill kopiera önskade e-postmeddelanden från PST-filen.

  Tips: Om du använder en Mac följer du anvisningarna i Exportera objekt till en arkivfil i Outlook för Mac i stället för följande procedur.

  Följ anvisningarna nedan om du bara vill få tillgång till e-postmeddelandena i PST-filen. När du öppnar PST-filen visas de e-postmeddelanden som har sparats i PST-filen i det vänstra navigeringsfältet i Outlook. Där kan du öppna e-postmeddelandet eller dra det till de befintliga Outlook-mapparna.

  Obs!: I följande anvisningar förutsätts att du har Outlook 2013 eller senare. Om du har en tidigare version av Outlook följer du anvisningarna i Öppna, ändra och stänga Outlook-datafiler i stället.

 1. Välj Arkiv > Öppna och exportera > Öppna Outlook-datafil i Outlook 2013 eller senare.

  Öppna en PST-fil och visa e-postmeddelandena i PST-filen.
 2. Bläddra till PST-filen som du skapade tidigare och välj OK.

  Tips: Om du uppmanas att ange ett lösenord anger du lösenordet som du har kopplat till PST-filen.

  PST-filen visas i det vänstra navigeringsfältet i Outlook.

Alla Microsoft 365 för företag-abonnemang innehåller OneDrive för företag, som ger 1 terabyte lagringsutrymme online per användare. Du får reda på hur du migrerar filerna i OneDrive-lagringsutrymmet som är kopplat till en användares Microsoft-konto till OneDrive för företag som ingår i Microsoft 365 för företag-prenumerationen.

Be alla användare att följa anvisningarna nedan i den ordning som visas.

Obs!: Användarna behöver ha tillräckligt med lagringsutrymme på sina datorers hårddiskar för att tillfälligt kunna spara en kopia av de onlinefiler som de vill migrera.

Kopiera dina OneDrive-data

 1. Skapa en tillfällig mapp på hårddisken för att tillfälligt kunna spara de filer som du vill migrera till Microsoft 365 för företag.

 2. Gå till https://onedrive.live.com/ och logga in med det Microsoft-konto som du använder för tillgång till din Microsoft 365 för hemmet-prenumeration.

 3. Kopiera de filer som du vill använda med Microsoft 365 för företag till den lokala mappen som du skapade i steg 1.

  Tips: Om du laddar ned en mapp sparas mappens innehåll i en ZIP-fil. Om du har laddat ned mappar till en ZIP-fil ska du se till att packa upp filerna innan du laddar upp dem till Microsoft 365 för företag.

Importera OneDrive-filer till Microsoft 365 för företag

 1. Gå till admin.microsoft.com och logga in med ditt användarnamn och lösenord (till exempel sue@contoso.onmicrosoft.com).

 2. Välj ikonen för startprogrammet i det övre vänstra hörnet och välj sedan OneDrive.

  Tips: Första gången du öppnar OneDrive för företag måste du konfigurera OneDrive. På sidan Välkommen till OneDrive för företag väljer du Nästa. När OneDrive har konfigurerats väljer du Du kan nu använda OneDrive.

 3. En tom OneDrive-mapp visas. Om du vill skapa undermappar väljer du Ny > Mapp.

  Skapa en ny mapp i OneDrive för företag.
 4. Välj Ladda upp när du vill kopiera filerna från hårddisken dit du kopierade OneDrive-filerna.

  Ladda upp filer till OneDrive för företag.

  Meddelanden: 

  • Du kan ladda upp enskilda filer och grupper med filer (till exempel alla filer i en viss mapp) samtidigt, men du kan inte kopiera en mapp till OneDrive för företag. I stället måste du skapa den mappstruktur som du vill ha i OneDrive för företag.

  • Om du vill kopiera filer till en mapp som du skapade i steg 4 öppnar du den mappen innan du laddar upp filerna. Annars laddas filerna upp till rotmappen. Du kan även flytta filer mellan mappar i OneDrive för företag när du har laddat upp dem.

Nu när användarna har den nya Microsoft 365 för företag-prenumerationen kan du avsluta en Microsoft-prenumeration eller stänga av återkommande fakturering för en Microsoft-prenumeration.

Lämna en kommentar

Hade du hjälp av dessa steg? I så fall får du gärna meddela oss längst ned i det här avsnittet. Om du inte tyckte att de hjälpte och fortfarande har problem, berätta för oss vad du försökte göra och vilka problem du stötte på.

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen
Fråga communityn
Få support
Kontakta oss

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×