Byta namn på sidor, avsnitt och antecknings böcker i OneNote för Mac

I OneNote för Mac kan du byta namn på alla sidor, avsnitt eller avsnitts grupper i antecknings boken – eller så kan du byta namn på hela antecknings boken.

Byta namn på en sida

 1. Klicka på den sida du vill byta namn på eller skapa en ny sida.

 2. Gör något av följande:

  • Klicka på Anteckningsböcker i menyraden, peka på Sidor och klicka sedan på Byt namn på sida.

  • Ctrl-klicka på fliken på den sida du vill byta namn på och klicka sedan på Byt namn på menyn som visas.

 3. När sidrubriktexten överst på sidan har markerats skriver du det nya namnet för sidan. Tryck sedan på Retur.

Byt namn på ett avsnitt

 1. Klicka i avsnittet som du vill byta namn på.

 2. Gör något av följande:

  • Klicka på Anteckningsböcker i menyraden. Peka på Avsnitt och klicka sedan på Byt namn på avsnitt.

  • Ctrl-klicka på fliken för det avsnitt du vill byta namn på och klicka sedan på Byt namn på menyn som visas.

 3. När texten för avsnittsfliken har markerats skriver du det nya namnet för avsnittet och trycker på Retur.

Byta namn på en avsnittsgrupp

 1. Klicka på avsnitts gruppen som du vill byta namn på.

 2. Gör något av följande:

  • Klicka på antecknings böckeri meny raden, peka på avsnitts grupperoch klicka sedan på Byt namn.

  • Ctrl-klicka på namnet på avsnitts gruppen som du vill byta namn på och klicka sedan på Byt namn på menyn som visas.

 3. När texten för avsnitts gruppen är markerad skriver du det nya namnet för avsnitts gruppen och trycker sedan på RETUR.

Byta namn på en anteckningsbok

Du kan undvika brutna länkar som uppstår då du råkar byta namn på anteckningsböcker som delas med andra genom att byta namn på anteckningsboksfilen på källplatsen.

Varning!: Byt inte namn på klass-och personal antecknings böcker i OneDrive, inklusive klass-och antecknings böcker som skapats via Microsoft Teams Detta stör elev åtkomst och välfungerande av dessa antecknings böcker.

Varning!: Innan du byter namn på anteckningsböcker som du redan har delat med andra bör du kanske meddela de andra användarna att du tänker byta namn på anteckningsboken de jobbar i. På så sätt leder inte ändringen till att de inte kan komma åt viktig information i den delade anteckningsboken.

Gör så här när du vill byta namn på en anteckningsbok:

 1. Först måste du stänga antecknings boken. Klicka på Anteckningsböcker i menyraden i OneNote. Peka på Anteckningsböcker och klicka sedan på Stäng den här anteckningsboken.

 2. Gå till www.onedrive.com i Safari eller någon annan webbläsare. Om det behövs loggar du in med samma Microsoft-konto eller organisationskonto som du använder för den plats där anteckningsboken ligger.

 3. När du har loggat in i OneDrive navigerar du till kontomappen Dokument.

  Obs!: Du kan behöva gå till en annan mapp om anteckningsboken har sparats i en annan mapp än Dokument.

 4. Placera mus pekaren över den antecknings bok som du vill byta namn på och klicka sedan på den lilla cirkeln som visas bredvid eller längst upp till höger i antecknings boken.

  En liten bock markering visas bredvid antecknings boken.

  Klicka på Byt namn på Meny raden i OneDrive.

 5. När anteckningsbokens namn har markerats skriver du det nya namnet på anteckningsboken och trycker på Retur.

 6. På samma sida klickar du på ikonen antecknings bok för att öppna den omvisade antecknings boken i OneNote för webben.

 7. I OneNote för webben klickar du på knappen Öppna i OneNote högst upp på sidan för att öppna den ominfogade antecknings boken i OneNote för Mac.

Mer information finns i

Skapa sidor, avsnitt och anteckningsböcker

Ta bort sidor, avsnitt och anteckningsböcker

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×