Can Level (resursfält)

Datatyp    Ja/Nej

Posttyp    Angett

Beskrivning    Fältet Kan ut jämna ut anger om utjämning kan utföras på en resurs.

Användningsområden    Lägg till fältet Kan ut jämnas ut i en resurslista när du vill ange att vissa resurser aldrig ska ut jämnas ut och klicka sedan på Nej i fältet. Klicka Ja i fältet Kan ut jämna ut när du vill ange att resurser ska ut jämnas ut.

Exempel    Du har endast åtkomst till en viss resurs under en begränsad tid. Du vill därför inte att schemaläggningen av resursens tilldelningar ska ändras om du ut jämnar ut projektet, även om resursen är överbebeerad. Du lägger till fältet Kan ut jämna ut i vyn Resurslista och klickar sedan på Nejför resursen.

Kommentarer    Standardvärdet för fältet Kan ut nivå är Ja. Om du klickar Nej ignoreras alltid resursen av en eventuell jämnare resurs, även om du har markerat resursen för jämnare.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

×