CELL (Funktionen CELL)

Funktionen CELL returnerar information om formatering, placering eller innehåll för en cell. Om du till exempel vill kontrollera att en cell innehåller ett numeriskt värde i_stället för text innan du utför en beräkning med den, kan du använda följande formel:

= OM (CELL ("typ"; a1) = "v"; a1 * 2; 0)

Den här formeln beräknar endast A1*2 om cell A1 innehåller ett numeriskt värde och returnerar 0 om A1 innehåller text eller är tom.

Obs!: Formler som använder celler har språkspecifika argument värden och returnerar fel om de beräknas med en annan språk version av Excel. Om du till exempel skapar en formel som innehåller en CELL medan du använder den tjeckiska versionen av Excel, returnerar den formeln ett fel om arbets boken öppnas med den franska versionen.  Om det är viktigt för andra att öppna din arbets bok med olika språk versioner av Excel, bör du överväga att använda alternativa funktioner eller tillåta att andra sparar lokala kopior där de ändrar CELL argumenten så att de matchar deras språk.

Syntax

CELL(infotyp; [referens])

Syntaxen för funktionen CELL har följande argument:

Argument

Beskrivning

infotyp   

Obligatoriskt

Ett textvärde som anger vilken typ av cellinformation du vill returnera. I följande lista visas möjliga värden för argumentet infotyp och motsvarande resultat:

ref    

Valfri

Den cell du vill ha information om. Om det utelämnas returneras informationen som anges i argumentet info_type till den sista cellen som har ändrats. Om argumentet referens är ett cellområde returnerar funktionen CELL endast informationen för cellen längst upp till vänster i området.

info_type värden

I följande lista beskrivs de text värden som kan användas för info_type argumentet. Dessa värden måste anges i funktionen CELL med citat tecken ("").

infotyp

Returnerar

"adress"

Referensen till den första cellen i variabeln referens i textform.

"kol"

Kolumnnumret för cellen i referens.

"färg"

Värdet 1 om cellen är formaterad i färg för negativa värden, annars returneras 0 (noll).

Obs!: Det här värdet stöds inte i Excel på webben, Excel Mobile och Excel Starter.

"innehåll"

Värdet av den övre vänstra cellen i referensen, inte en formel.

"filnamn"

Filnamnet (med hela sökvägen) för den fil som innehåller referensen, som text. Returnerar tom text ("") om kalkylbladet som innehåller referensen inte har sparats ännu.

Obs!: Det här värdet stöds inte i Excel på webben, Excel Mobile och Excel Starter.

"format"

Textvärde som motsvarar talformatet för cellen. Textvärdena för de olika formaten framgår av tabellen nedan. Returnerar "-" i slutet av textvärdet om cellen är formaterad i färg för negativa värden. Returnerar "()" i slutet av textvärdet om cellen är formaterad med parenteser för positiva värden eller alla värden.

Obs!: Det här värdet stöds inte i Excel på webben, Excel Mobile och Excel Starter.

"parenteser"

Värdet 1 om cellen är formaterad med parenteser för positiva värden eller alla värden, annars returneras 0.

Obs!: Det här värdet stöds inte i Excel på webben, Excel Mobile och Excel Starter.

"prefix"

Textvärde som motsvarar cellens "etikettprefix". Returnerar en apostrof (') om cellen innehåller vänsterjusterad text, ett citattecken (") om cellen innehåller högerjusterad text, ett cirkumflex (^) om cellen innehåller centrerad text, ett omvänt snedstreck (\) om cellen innehåller radutjämnad text och tom text ("") om cellen innehåller någonting annat.

Obs!: Det här värdet stöds inte i Excel på webben, Excel Mobile och Excel Starter.

"skydd"

Värdet 0 om cellen inte är låst och returnerar annars 1 om cellen är låst.

Obs!: Det här värdet stöds inte i Excel på webben, Excel Mobile och Excel Starter.

"rad"

Radnummer på cellen i referensen.

"typ"

Textvärde som motsvarar datatyp i cellen. Returnerar "t" om cellen är tom, "e" (etikett) om cellen innehåller en textkonstant och "v" (värde) om cellen innehåller någonting annat.

"bredd"

Returnerar en matris med två objekt.

Det första objektet i matrisen är kolumn bredden för cellen, avrundat till ett heltal. Varje kolumnbreddsenhet motsvarar bredden på ett tecken i standardteckenstorleken.

Det andra objektet i matrisen är ett Boolean-värde, värdet är sant om kolumn bredden är standard eller falskt om användaren har angett en explicit bredd. 

Obs!: Det här värdet stöds inte i Excel på webben, Excel Mobile och Excel Starter.

Formatkoder för CELL

I följande lista beskrivs de textvärden som funktionen CELL returnerar när argumentet infotyp är "format" och argumentet referens är en cell som är formaterad med ett inbyggt talformat.

Om Excel-formatet är

Returnerar funktionen CELL

Allmänt

"G"

0

"F0"

0%

"P0"

0,00%

"P2"

0,00E+00

",2"

# ##0

"C0"

# ##0 kr;-# ##0 kr

"C0-"

# ##0 kr;[Röd]-# ##0 kr

"C2"

# ##0,00

"C2-"

# ##0,00 kr;# ##0,00 kr

"C2"

# ##0,00 kr;[Röd]-# ##0,00)

"C2-"

# ?/? eller # ??/??

"G"

# ?/? eller # ??/??

"G"

D-MMM-ÅÅ eller DD-MMM-ÅÅ

"D4"

MM/DD

"D1"

MMM-ÅÅ

"D2"

Standard

"G"

t.mm

"D5"

t.mm fm/em

"D7"

t.mm.ss fm/em

"D6"

t.mm.ss

"D8"

ÅÅ/M/D eller ÅÅ/M/D t:mm eller ÅÅ/MM/DD

"D8"

Obs!: Om argumentet info_type i funktionen CELL är "format" och du senare använder ett annat format för den refererade cellen måste du omberäkna kalkyl bladet (tryck på F9) för att uppdatera resultatet för funktionen cell.

Exempel

Exempel på funktionen CELL

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel-Tech-communityn, få support i Answers-communityneller föreslå en ny funktion eller förbättring av Excel-användarnas röst.

Se även

Ändra formatet i en cell
Skapa eller ändra en cellreferens
Funktionen ADRESS
Lägga till, ändra, hitta eller ta bort villkorsstyrd formatering i en cell

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×