Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Obs!: Om ritningen inte visas som centrerad när du skriver ut kanske ritningssidan och skrivarpapperet inte har samma storlek och orientering. Matcha antingen ritningssidans storlek till skrivarens pappersstorlek eller centrera ritningssidan på skrivarpapperet. Mer information om hur du matchar ritningssidans storlek med skrivarens sidstorlek finns i Ändra storleken på ritningssidan eller skrivarens pappersstorlek.

I Visio kan du centrera formerna på ritningssidan.

Centrera former på ritningssidan

 1. Markera de former som du vill centrera i ritningen. Om du vill göra det gör du följande:

  • Dra en markeringsnät runt alla former som du vill centrera.

  • Håll ned SKIFT och klicka på alla former som du vill centrera.

 2. På fliken Start klickar du på Justera > Centrera.

Centrera ritningssidan på skrivarpapperet

 1. Klicka dialogruteprogrammet bredvid Utskriftsformat på flikenDesign.

 2. På fliken Utskriftsformat klickar du på Anpassa till underUtskriftszoom och skriver sedan 1 i nedrutorna för blad och blad

 3. På samma utskriftsformatsflik klickar du på Inställningar.

 4. Under Små ritningarklickar du på kryssrutan Centrera vågrätt, Centrera lodrätt eller båda och klickar sedan på OK två gånger.

 5. Om du vill förhandsgranska ritningen så som den kommer att se ut på den utskrivna sidan går du till menyn Arkiv och klickar på Skriv ut.

I Visio kan du centrera formerna på ritningssidan.

Centrera former på ritningssidan

 1. Markera en form i ritningen eller markera flera former genom att göra följande:

  • Dra en markeringsnät runt alla former som du vill centrera.

  • Håll ned SKIFT och klicka på alla former som du vill centrera.

 2. På fliken Start klickar du på Position >Centrera.

Centrera ritningssidan på skrivarpapperet

 1. Klicka dialogruteprogrammet bredvid Utskriftsformat på flikenDesign.

 2. På fliken Utskriftsformat klickar du på Anpassa till underUtskriftszoom och skriver sedan 1 i nedrutorna för blad och blad

 3. På samma utskriftsformatsflik klickar du på Inställningar.

 4. Under Små ritningarklickar du på kryssrutan Centrera vågrätt, Centrera lodrätt eller båda och klickar sedan på OK två gånger.

 5. Om du vill förhandsgranska ritningen så som den kommer att se ut på den utskrivna sidan går du till Arkiv-menyn och klickar Skriv > Förhandsgranska.

Med Microsoft Office Visio 2007 kan du centrera hela ritningen på ritningssidan eller bara markerade former.

Centrera en ritning på ritningssidan

Klicka på Centrera ritning på menyn Form.

Centrera former på ritningssidan

När du centrerar formerna på ritningssidan klipps formerna ut, zoomas ut och sedan klistras formerna tillbaka till ritningssidan.

 1. Klicka på verktyget Knappbildoch markera sedan formerna som du vill centrera genom att göra något av följande:

  • Dra en markeringsnät runt alla former som du vill centrera.

  • Håll ned SKIFT och klicka på alla former som du vill centrera.

 2. Klicka på Klipp ut på Redigera-menyneller tryck på CTRL+X.

 3. Gör något av följande:

  • I verktygsfältet Standard klickar du på pilen bredvid rutan Zooma i verktygsfältet och Knappbild sedan på Sida.

  • visa-menyn pekar du på Zoomaoch klickar sedan på Hela sidan.

 4. Klicka på Klistra in på Redigera-menyneller tryck på CTRL+V.

Centrera ritningssidan på skrivarpapperet

 1. Öppna Arkiv-menyn och klicka på Utskriftsformat.

 2. Klicka på fliken Utskriftsformat, klicka på Anpassa till underUtskriftszoom och skriv sedan 1 i nedrutorna för blad och blad

 3. Klicka på Inställningar under Skrivarpapper fliken Utskriftsformat.

 4. Under Små ritningarklickar du på kryssrutan Centrera vågrätt, markerar kryssrutan Centrera lodrätt

  x, eller båda, och klicka sedan på OK två gånger.

 5. Om du vill förhandsgranska ritningen så som den kommer att se ut på den utskrivna sidan klickar du Förhandsgranska på Arkiv-menyn.

  Litet ritobjekt placerat i olika delar av en utskriven sida

  En liten ritning centrerad vågrätt, lodrätt och båda.

Mer information finns i

Justera och placera ut former i ett diagram

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×