Checka ut, checka in eller ångra ändringar av filer i ett bibliotek

Checka ut, checka in eller ångra ändringar av filer i ett bibliotek

Om du vill göra ändringar i en fil på en webbplats och vill se till att ingen annan kan redigera filen, checkar du ut filen. När du har checkat ut filen kan du redigera den online eller offline och spara den, flera gånger om det behövs.

När du har redigerat filen och checkat in den igen i biblioteket kan andra se dina ändringar och redigera filen om de har nödvändig behörighet. Om du väljer att inte göra eller spara några ändringar i filen kan du välja att ignorera utcheckningen så att versionshistoriken inte påverkas.

Tips: Om du vill redigera ett Office-dokument samtidigt som andra (även kallat samtidig redigering) checkar du inte ut dokumentet. I stället öppnar du det bara och redigerar det. Vi rekommenderar emellertid att du aktiverar versionshantering för biblioteket först, så att du kan återställa en tidigare version av dokumentet om någon råkar göra ett misstag. Mer information om samtidig redigering finns i avsnittet Dokumentsamarbete och samtidig redigering av dokument.

När du vill checka ut och redigera ett dokument, oavsett om du arbetar online eller laddar ned det, gör du det i följande ordning:

 • Checka ut dokumentet

 • Öppna dokumentet i ett program som stöds eller ladda ned

 • Redigera dokumentet

 • Spara dokumentet eller ladda upp

 • Checka in dokumentet

Tips: Check out these YouTube videos from Microsoft Creators to learn more about working in SharePoint. If you’re managing a library, you may also find these videos on documents and libraries helpful.

Vissa bibliotek är konfigurerade så att utcheckning av filer krävs. Om utcheckning krävs uppmanas du att checka ut de filer som du vill redigera. När du är färdig med filen måste du checka in den igen eller ignorera utcheckningen.

Om utcheckning inte krävs i biblioteket behöver du inte checka ut filen, förutsatt att det inte gör något om andra redigerar filen samtidigt som du.

Tips: Om ditt team planerar att använda samtidig redigering rekommenderar vi att du minst aktiverar versionshantering av huvudversioner i biblioteket. På så sätt kan du återställa en tidigare version av dokumentet om det behövs, t.ex. om ändringar går förlorade på grund av att någon överför ett dokument med samma namn till ett bibliotek där alla redigerar samtidigt. Mer information finns i Aktivera och konfigurera versionshantering för en lista eller ett bibliotek.

 1. Gå till det bibliotek där filen lagras. Om du visar en vy av biblioteket på en annan sida kan du behöva klicka på bibliotekets namn först. För att gå till biblioteket Dokument kan du exempelvis behöva klicka på Dokument först.

 2. Markera filen eller filerna du vill checka ut och välj sedan Checka ut.

  Meddelanden: 

  • I det klassiska menyfliksområdet finns Fliken Filer i menyfliksområdet.

  • När filen är utcheckad visas en grön nedpil på ikonen bredvid filnamnet som pekar ikonbild . Pilen anger att filen är utcheckad. Om du pekar på ikonen för en utcheckad fil visas namnet på dokumentet och på den användare som har checkat ut filen.

Dina filer och eventuella ändringar som du gör i dem är inte tillgängliga för dina kollegor förrän du checkar in filerna i biblioteket igen.

Om du har laddat ned dokumentet så att du kan arbeta med det lokalt ska du ladda upp det innan du checkar in det igen. Mer information om hur du gör det finns i Överföra filer till ett bibliotek.

 1. Gå till det bibliotek där filen lagras. Om du visar en vy av biblioteket på en annan sida kan du behöva klicka på bibliotekets namn först. För att gå till biblioteket Dokument kan du exempelvis behöva klicka på Dokument först.

 2. Markera filen eller filerna som du vill checka in och välj sedan Checka in.

  Obs!: I det klassiska menyfliksområdet hittar du Checka in fliken Filer i menyfliksområdet.

 3. Lägg till en kommentar som beskriver de ändringar du gjort i området Kommentarer. Det här steget är valfritt, men rekommenderas. Det är särskilt praktiskt med incheckningskommentarer när flera personer arbetar med en fil. Om organisationen använder versionsspårning blir kommentarerna dessutom en del av versionshistoriken, vilket kan vara till hjälp om du senare behöver återställa en tidigare version av filen.

 4. Klicka på OK. Den gröna pilen försvinner från filens ikon när filen har checkats in igen.

Om du checkar ut en fil och inte gör några ändringar i den eller om du gör ändringar som du inte vill behålla kan du välja att ignorera utcheckningen i stället för att spara filen. Om organisationen använder versionsspårning skapas en ny version varje gång du checkar in en fil igen i biblioteket. Genom att ignorera utcheckningen kan du undvika att skapa nya versioner när du inte har gjort några ändringar i filen.

 1. Gå till det bibliotek där filen lagras. (Om du visar en vy av biblioteket på en annan sida kan du behöva klicka på bibliotekets namn först. För att gå till biblioteket Dokument kan du exempelvis behöva klicka på Dokument först.)

 2. Markera filen eller filerna vars ändringar du vill ignorera, klicka på Filer och klicka sedan på Ignorera utcheckning.

 3. Slutför åtgärden genom att klicka på OK. Den gröna pilen försvinner från filikon när filen har checkats in igen.

Om du har behörighet kan du checka in en fil som har checkats ut av någon annan. 

När du checkar in filen visas en varningsdialogruta om att den är utcheckad till en annan användare. Välj OK om du vill åsidosätta den och checka in den.

skärmbild av varning om att checka in annan användares fil

Om du behöver komma åt en fil som är utcheckad kan du visa vilken användare som har checkat ut den så att du kan kontakta dem. Placera pekaren över dokumentets ikon så visas namnet på användaren som checkade ut dokumentet.

Du kan checka in filer en i taget eller satsvis. När du checkar in flera filer samtidigt kommer de alla att ha samma inställning för att behålla utcheckningen och eventuella kommentarer. Följ anvisningarna nedan.

 1. Markera alla filer du vill checka in i dokumentbiblioteket genom att klicka på bockmarkeringen till vänster om dokumentets ikon.

 2. Välj Checka in.

  Obs!: I det klassiska menyfliksområdet hittar du Checka in fliken Filer i menyfliksområdet.

 3. Lägg till en kommentar som beskriver de ändringar du gjort i området Kommentarer. Kommentaren används för alla filer du checkar in.

 4. Klicka på OK. Den gröna pilen försvinner från filens ikon när filen har checkats in igen.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×