Returnerar den högersidiga sannolikheten av chi2-fördelningen.

χ2-fördelningen är kopplad till ett χ2-test. Du kan använda χ2-testet om du vill jämföra observerade och förväntade värden. Ett genetiskt experiment kan t.ex. ställa hypotesen att nästa generation plantor kommer att ha en viss uppsättning färger. Genom att jämföra observerade resultat med förväntade, kan du avgöra om den ursprungliga hypotesen är giltig eller inte.

Syntax

CHI2.FÖRD.RT(x;frihetsgrader)

Syntaxen för funktionen CHI2.FÖRD.RT har följande argument:

  • X     Obligatoriskt. Värdet som du vill beräkna fördelningen vid.

  • Frihetsgrader     Obligatoriskt. Antalet frihetsgrader.

Kommentarer

  • Om ett argument är icke-numeriskt returnerar CHI2.FÖRD.RT felvärdet #VÄRDEFEL!.

  • Om något argument är icke-numeriskt returnerar CHI2.FÖRD.RT felvärdet #VÄRDEFEL! .

  • Om frihetsgrader inte är ett heltal, avkortas det.

  • Om frihetsgrader < 1 eller frihetsgrader > 10^10 returnerar CHI2.FÖRD.RT felvärdet #OGILTIGT! .

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Data

Beskrivning

18,307

Värdet som du vill beräkna fördelningen vid

10

Frihetsgraderna

Formel

Beskrivning

Resultat

=CHI2.FÖRD.RT(A2;A3)

Ensidig sannolikhet av chi2-fördelningen, för argumenten i A2 och A3.

0,0500006

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper

UTFORSKA UTBILDNING >

Få nya funktioner först

ANSLUT TILL MICROSOFT INSIDERS >

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×