Dölja eller visa en bild

Om det finns en bild som ska vara med i presentationsfilen, men du inte vill att den ska visas i bildspelet, kan du dölja bilden.  

En dold bild finns kvar i filen. Det är bara dolt när du kör bildspelsvyn. Du kan slå av och på alternativet Dölj bild separat för alla bilder i presentationen.

Dölja eller dölja en bild

 1. Markera en bild i det vänstra navigeringsfönstret.

  • Om du vill dölja en bild högerklickar du på miniatyren för den och klickar sedan på Dölj bild.

  • Om du vill visa en tidigare dold bild högerklickar du på miniatyren för den och klickar på Dölj bild.

 2. Högerklicka på bilden och välj sedan Dölj bild.

I navigeringsfönstret till vänster är det genomsnedstreck i bildnumret som anger att bilden är dold: Ett snedstreck genom bildnumret anger att bilden är dold

Om du vill göra en dold bild synligigen markerar du bilden, högerklickar och väljer Dölj bild.

Visa en dold bild under en presentation

Om du befinner dig i bildspelsvyn och bestämmer dig för att du vill visa en dold bild kan du göra det:

 1. Högerklicka på den aktuella bilden och välj Visa alla bilder.

  Skärmen växlar till en miniatyrlista över alla bilder i presentationen.

 2. Markera den dolda bild som du vill visa.

  Den markerade bilden visas i helskärmsläge och bildspelet återupptas.

Om du använder föredragshållarvyn ser publiken inte de åtgärder du gör för att markera bilden. De ser bara den bild du väljer i steg 2.

 1. Högerklicka på den aktuella bilden och peka på Gå till bild.

  En lista med bilderna visas.

 2. Markera den dolda bild som du vill visa.

  Den markerade bilden visas i helskärmsläge och bildspelet återupptas.

Om du använder föredragshållarvyn ser publiken inte de åtgärder du gör för att markera bilden. De ser bara den bild du väljer i steg 2.

 1. Högerklicka på den aktuella bilden och peka på Gå till bild.

 2. I dialogrutan Gå till skriver du bildnumret för den bild som du vill visa.

 3. Klicka på OK

  Den markerade bilden visas i helskärmsläge och bildspelet återupptas.

Visa en dold bild under en presentation

Gör något av följande:

 • Om du presenterar med helskärmsvisning på alla bildskärmar går du till den bild som visas före den dolda bilden och trycker sedan på H.

 • Om du använder föredragshållarvyn flyttar du pekaren längst ned på skärmen för att komma åt bildnavigeringsfönstret och klickar sedan på den dolda bilden.

Se även

Skapa och visa ett anpassat bildspel

Varför ska jag dölja bilder?

Att dölja bilder är särskilt användbart när du har lagt till bilder i en presentation som ger olika detaljnivåer på ämnet, kanske för olika åhörare. Du kan markera dessa bilder som dolda så att de inte visas i huvudbild bildspelet, men du kan fortfarande komma åt dem om du behöver. 

En medlem i din målgrupp kan till exempel be dig att förklara ett objekt i detalj. I så fall kan du visa de dolda bilderna som innehåller dessa information. Om du däremot har ont om tid och åhörarna förstår begreppen du håller håller du bilderna med tilläggsinformationen dold så att du kan fortsätta presentationen utan att visuellt hoppa över bilder.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

×