Dölja och visa fram kalkylblad och arbetsböcker

Dölja och visa fram kalkylblad och arbetsböcker

Du kan dölja ett kalkyl blad i en arbets bok för att ta bort det från vyn. Du kan också dölja arbets boks fönstret för en arbets bok för att ta bort den från arbets ytan. Informationen i dolda kalkyl blad och arbets boks fönster visas inte, men den kan fortfarande refereras från andra kalkyl blad och arbets böcker. Du kan visa dolda kalkyl blad eller arbets boks fönster efter behov.

Alla arbets böcker som du öppnar visas som standard i aktivitets fältet, men du kan dölja eller visa dem i aktivitets fältet.

Obs!: Skärmbilderna i den här artikeln har tagits i Excel 2016. Om du har en annan version kan vyn vara något annorlunda, men om inget annat anges är funktionerna desamma.

Dölja eller visa ett kalkyl blad

 1. Markera de kalkyl blad som du vill dölja.

  Så här markerar du kalkylblad

  Om du vill markera

  Gör du så här

  Ett enda kalkylblad

  Klicka på kalkylbladfliken.

  Kalkylbladsflikar längst ned i Excel-fönstret

  Om du inte ser den flik som du vill använda klickar du på rullnings knapparna till vänster om bladflikarna för att visa fliken och klickar sedan på fliken.

  Två eller fler angränsande kalkylblad

  Klicka på det första kalkylbladets flik. Håll sedan ned SKIFT medan du klickar på fliken för det sista bladet som du vill markera.

  Två eller fler kalkylblad som inte är angränsande

  Klicka på det första kalkylbladets flik. Håll sedan ned CTRL medan du klickar på flikarna för de andra blad som du vill markera.

  Alla kalkylblad i en arbetsbok

  Högerklicka på en bladflik och klicka sedan på Markera alla blad på snabbmeny.

  Tips: När flera kalkylblad är markerade visas [Grupp] i namnlisten överst i kalkylbladet. Om du vill avbryta en markering med flera kalkylblad i en arbetsbok klickar du på ett omarkerat kalkylblad. Om inget omarkerat blad visas högerklickar du på fliken för ett markerat blad och klickar sedan på dela upp blad på snabb menyn.

 2. Gå till fliken Start , gruppen celler och klicka på formatera > synlighet > Dölj & ta fram > Dölj blad.

  HID eller Visa kalkyl blad från start > celler > format > synlighet > Dölj & ta fram

 3. Om du vill ta fram ett kalkyl blad följer du samma steg, men väljer ta fram. Du visas i en dialog ruta som visar vilka blad som är dolda, så välj den du vill ta fram.

  Dialog rutan ta fram blad

  Obs!: Kalkyl blad som doldes med VBA-kod har egenskapen xlSheetVeryHidden; kommandot ta fram visar inte dessa dolda blad. Om du använder en arbets bok som innehåller VBA-kod och du stöter på problem med dolda kalkyl blad kan du kontakta arbets bokens ägare för mer information.

Dölja eller visa ett arbets boks fönster

 • Klicka på Dölj eller ta frami gruppen fönster på fliken Visa .

  På en Mac finns detta under menyn fönster på Arkiv-menyn ovanför menyfliksområdet.

  Dölja eller Visa en arbets bok från Visa > Windows > Dölj/ta fram

Meddelanden: 

 • När du tar fram en arbets bok väljer du i listan i dialog rutan ta fram.

  Dialog rutan ta fram fönster

 • Om kommandot ta fram inte är tillgängligt innehåller arbets boken inte en dold arbets boks fönster.

 • När du avslutar Excel blir du tillfrågad om du vill spara ändringarna i det dolda arbets boks fönstret. Klicka på Ja om du vill att arbets boken ska vara samma som du lämnade det (dold eller dold) nästa gång du öppnar arbets boken.

Visa eller dölja arbets boks fönster i aktivitets fältet i Windows

Excel 2013 introducerade gränssnittet Single Document, där varje arbets bok öppnas i ett eget fönster.

 1. Klicka på Arkiv > Alternativ.

  För Excel 2007 klickar du på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen sedan på Excel-alternativ.

 2. Klicka sedan på avancerat > visnings > ta bort eller markera kryss rutan Visa alla fönster i aktivitets fältet .

Dölja eller visa ett kalkyl blad

 1. Markera de kalkyl blad som du vill dölja.

  Så här markerar du kalkylblad

  Om du vill markera

  Gör du så här

  Ett enda kalkylblad

  Klicka på kalkylbladfliken.

  Kalkylbladsflikar längst ned i Excel-fönstret

  Om du inte ser den flik som du vill använda klickar du på rullnings knapparna till vänster om bladflikarna för att visa fliken och klickar sedan på fliken.

  Två eller fler angränsande kalkylblad

  Klicka på det första kalkylbladets flik. Håll sedan ned SKIFT medan du klickar på fliken för det sista bladet som du vill markera.

  Två eller fler kalkylblad som inte är angränsande

  Klicka på det första kalkylbladets flik. Håll sedan ned kommando samtidigt som du klickar på flikarna för de andra blad som du vill markera.

  Alla kalkylblad i en arbetsbok

  Högerklicka på en bladflik och klicka sedan på Markera alla blad på snabbmeny.

 2. På fliken Start klickar du på format > under synlighet > Dölj & ta fram > Dölj blad.

 3. Om du vill ta fram kalkyl blad följer du samma steg, men väljer ta fram. I dialog rutan ta fram visas en lista med dolda blad, så välj de som du vill visa och välj sedan OK.

  Dialog rutan ta fram blad

Dölja eller visa ett arbets boks fönster

 • Klicka på menyn fönster och sedan på Dölj eller ta fram.

Meddelanden: 

 • När du tar fram en arbets bok väljer du i listan med dolda arbets böcker i dialog rutan ta fram.

  Dialog rutan ta fram fönster

 • Om kommandot ta fram inte är tillgängligt innehåller arbets boken inte en dold arbets boks fönster.

 • När du avslutar Excel blir du tillfrågad om du vill spara ändringarna i det dolda arbets boks fönstret. Klicka på Ja om du vill att arbets boken ska vara samma som du lämnade det (dold eller dold) nästa gång du öppnar arbets boken.

Bladflikar är användbara för att ordna och identifiera kalkyl blad i en arbets bok. Du hittar dem längst ned i arbets boken.

bladflikar

Om du vill undvika övrig e-post eller bara visa specifika kalkyl blad för andra kan du dölja så många blad som du vill, så länge minst ett ark är aktivt. Högerklicka bara på bladfliken för det blad som du vill dölja och klicka på Dölj.

på bladfliken och klicka på Dölj om du vill dölja ett kalkylblad.

Visa kalkylblad

Om du vill visa ett dolt kalkyl blad gör du så här:

 1. Högerklicka på en bladflik och klicka på ta fram.

 2. Klicka på de blad som du vill visa i rutan ta fram och klicka på OK.

Visa kalkylblad

Om du vill söka efter dolda kalkyl blad högerklickar du på en bladflik och kontrollerar om det finns på Visa . Om det inte är tillgängligt, som i den här bilden, finns det inga dolda kalkyl blad i arbets boken.

Alternativet Ta fram är nedtonat om det inte finns dolda kalkylblad

Arbeta med blad

Förutom att dölja och Visa kalkyl blad kan du infoga ett nytt blad eller ta bort, byta namn på och ändra ordning på befintliga kalkyl blad med hjälp av bladflikar. Gör så här:

Ta bort bladflikar

Viktigt!: Om du tar bort en bladflik tas även kalkyl bladet och dess data bort. Om du inte vill att informationen ska gå förlorad kan du dölja bladfliken i stället.

Högerklicka på bladfliken för det kalkyl blad som du vill ta bort och klicka på ta bort.

Byta namn på bladflikar

 1. Högerklicka på bladfliken för det kalkyl blad som du vill byta namn på.

 2. Klicka på Byt namn och skriv ett nytt namn.

  Tips: Bladflikar ändrar automatiskt storlek för att passa namnet.

Om du har många kalkylbladsflikar med långa namn kanske du inte kan se alla. Bläddra till den sista synliga blad-fliken och prova att klicka på knappenAktivera nästa dolda blad (de tre punkterna efter den sista blad fliken).

Knapp som visar dolda kalkylbladsflikar

Ordna om bladflikar

Så här kan du ändra ordning på ett kalkyl blad i taget så att du har en anpassad blad ordning:

 1. Högerklicka på bladfliken för det kalkyl blad som du vill flytta och välj ändra ordning.

 2. I rutan Flytta markerat blad klickar du på det blad före vilket du vill flytta det markerade bladet och klickar på OK.

I det här exemplet visas blad 6 efter blad 8 och ordningen flyttas före blad 7.

Klicka på en bladflik och dra den till en ny ordning

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Se även

Dölja eller visa rader eller kolumner

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×